headerheader-400header-800
Volver

SPOS - Solicitude Premio Extraordinario de Doutoramento

É o procedemento de selección do alumnado que recibirá a mención de premio extraordinario pola realización da súa tese de doutoramento, de entre aquelas que obtiveron a máxima cualificación, sobresaliente cum laude.

Doutores/as que obtiveron a calificación de sobresaliente cum laude na presentación da súa tese de doutoramento, lida durante o curso anterior.

Utilizando o formulario establecido no procedemento na sede electrónica da Universidade de Vigo.

Excepcionalmente, para aqueles casos de estranxeiros non residentes en España nos que non sexa posible presentar a documentación polo cauce ordinario ou no sexa posible realizar un desprazamento ante un funcionario habilitado para realizar tarefas de rexistro electrónico, por mor das restricións excepcionais implantadas para combater a Covid-19, a solicitude e a documentación xustificativa poderán enviarse por correo electrónico a eido@uvigo.gal.

Guía de presentación de solicitudes

Presentación do formulario de solicitude, TC-28, e da documentación xustificativa, a través da sede electrónica da Universidade de Vigo.

ÓRGANO ENCARGADO DE TRAMITACIÓN

Escola Internacional de Doutoramento (EIDO).

Correo electrónico: eido@uvigo.gal.

Teléfono 986 81 34 42

PRAZO DE PRESENTACIÓN

O establecido na convocatoria anual de premios extraordinarios de doutoramento.

PRAZO DE RESOLUCIÓN

6 meses

SENTIDO DO SILENCIO

Non procede

NORMATIVA APLICABLE

Convocatoria anual de premios extraordinarios de doutoramento.

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/583

Regulamento de Estudos de Doutoramento da Universidade de Vigo.

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/335

PROTECCIÓN DE DATOS

https://www.uvigo.gal/proteccion-datos

FORMULARIOS RELACIONADOS

Formulario TC-28 (excepcionalmente para aqueles aos que se refire o segundo parágrafo do apartado MEDIO DE PRESENTACIÓN – COMO FACELO)


Volver