headerheader-400header-800

Descrición da Sede

Identificación da Sede

A Sede da Universidade de Vigo está dispoñible a través do enderezo electrónico https://sede.uvigo.gal.

Segundo o artigo 38.6 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, as sedes electrónicas empregarán, para identificarse e garantir unha comunicación segura con elas, certificados recoñecidos ou cualificados de autenticación de sitio web ou medio equivalente. Dando cumprimento a este artigo, a Sede electrónica da Universidade de Vigo emprega para identificarse e garantir unha comunicación segura un certificado de autenticación de sitio web emitido pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre - Real Casa da Moeda (FNMT - RCM) que permite:

  • Identificar o portal https://sede.uvigo.gal como a Sede electrónica da Universidade de Vigo.
  • Garantir as comunicacións seguras: toda a información intercambiada entre calquera persoa que acceda á Sede e a propia Sede está cifrada.


Certificados da Sede


Verificación

A Universidade de Vigo, na súa Sede electrónica, utilizará os seguintes certificados electrónicos:

  • Certificado de Sede electrónica:

Número de serie: 0ec83d5c6d8b06cc5dd66fd9e57c232b

Prestador de Servicios que emite o certificado: CN = AC Administración Pública SERIALNUMBER =Q2826004J OU = CERES O = FNMT-RCM C = ES

Periodo de Validez do certificado: ‎‎21/11/‎2019 12:07:05 – 21/11/2020 12:07:05

Pegada dixital (SHA256): e6f15809d292d71812b796c56ca20496efe9182d

Uso da chave: Sinatura dixital, Cifrado de clave (a0)


  • Certificado de Selo electrónico:


Número de serie: 3c4b275cf1ede0f05df7c6f3c4226670

Prestador de Servicios que emite o certificado: CN = AC Administración Pública SERIALNUMBER =Q2826004J OU = CERES O = FNMT-RCM C = ES

Periodo de Validez do certificado: ‎‎16/12/‎2019 12:03:31 – 16/12/2021 12:03:31

Pegada dixital (SHA256): fa5030cbeb8b9696f26b40965b8e622bdecbc5ed

Uso da chave: Sinatura dixital, Sen repudio, Cifrado de clave (a0)


Validación

A validación dos certificados da sede pódese realizar de forma directa e gratuíta a través da plataforma VALIDe (Aplicación de validación de firma e certificados Online e Demostrador de servizos de @firma), un servizo mantido polo Goberno de España.

Valide os certificados desta sede electrónica premendo aquí.

Pode obter máis información sobre VALIDe premendo aquí.

Pode obter máis información sobre os servizos de @firma premendo aquí.

Firma electrónica e certificados admitidos na sede

A Sede electrónica da Universidade de Vigo admite os certificados electrónicos da plataforma Cl@ve (Identidade electrónica para as Administracións) incluídos na "Lista de confianza de prestadores de servizos de certificación" do Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital. Cl@ve contempla tamén a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos, incluído o DNI-e.

Pode obter unha lista completa dos prestadores aceptados no apartado "DPV e información de certificados soportados" da área Descargas no PAe (Portal de Administración electrónica), premendo aquí.

Pode obter máis información sobre Cl@ve premendo aquí.

Manual para a obtención do certificado de usuario da FNMT