headerheader-400header-800
Volver
Iniciar tramitación

SGRA - Solicitude de avaliación por compensación

Avaliar en conxunto a traxectoria académica e o labor realizado por un ou unha estudante ao final dos seus estudos para determinar se alcanzou os suficientes coñecementos e competencias que lle permitan obter a titulación académica á que opta, compensando materias que non teña superadas.

Estudantes de grao, excepto curso de adaptación ao grao (curso ponte), que reúnan os seguintes requisitos:

a)       Que cando menos o 50% dos créditos da titulación foran cursados na UVigo.

b)      Que resten para graduarse un máximo de 2 materias que non superen entrambas os 12 créditos, agás o TFG.

c)      Que o ou a estudante esgotara na/s materia/s na/s que solicita a avaliación por compensación cando menos 3 oportunidades de avaliación e que a cualificación obtida non fora inferior a 1 ou non avaliada (NP) en ningunha das 3 oportunidades.

En sede electrónica.

Non é necesario presentar documentación.

ÓRGANO ENCARGADO DA TRAMITACIÓN

As áreas académicas de grao das unidades administrativas das Facultades e das Escolas

https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2020-07/Telefonos_correos_secretarias_estudantes.pdf

PRAZO DE PRESENTACIÓN

En cada período de avaliación dende a data de apertura de actas ata quince días despois do peche de entrega das mesmas:

https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2020-07/Calendario_Academico_UVigo_2020-21.pdf

Períodos para o curso 2023-2024:

Fin de carreira:                    de 15/09/2023 a 01/12/2023

Primeiro cuadrimestre:      de 08/12/2023 a 08/03/2024

Segundo cuadrimestre:      de 08/04/2024 a 19/07/2024

Extraordinario xullo:           de 03/07/2024 a 12/09/2024


PRAZO DE RESOLUCIÓN

O prazo máximo para resolver será dun mes, que comezará a contar a partir do día seguinte á finalización do prazo de presentación de solicitudes, segundo se indica na Resolución reitoral do 9 de febreiro de 2018 pola que se aproba o procedemento transitorio para a avaliación por compensación en estudos de grao.

Prazo máximo de resolución para o curso 2023-2024:

Fin de carreira:                     02/01/2024

Primeiro cuadrimestre:       08/04/2024

Segundo cuadrimestre:       19/09/2024

Extraordinario xullo:            14/10/2024


SENTIDO DO SILENCIO

Estimatorio, conforme ao artigo 24 da lei 39/2015.

NORMATIVA APLICABLE

Resolución reitoral do 9 de febreiro de 2018 por a que se aproba o procedemento transitorio para a avaliación por compensación en estudos de grao:

Outros trámites | Universidade de Vigo (uvigo.gal)


Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Área de Estudos de Grao da Facultade de CC Económicas e Empresariais Estrada San Cosme, 2, 36310 Vigo 986 81 24 06 9:00 - 14:00
Área de Estudos de Grao da Facultade de Filoloxía e Traducción Ctra. de Marcosende, 36310 Vigo 986 81 22 59 9:00 - 14:00
Área de Estudos de Grao da Facultade de Dereito e CC Empresariais e Turismo Edificio jurídico-empresarial Campus Sur 32004 Ourense 988 36 89 19 9:00 - 14:00
Área de Estudos de Grao da Facultade de Enxeñaría Informática e Enxeñaría Aeronáutica e do espazo - Facultade de Ciencias Edificio Politécnico As Lagoas s/n 32004 Ourense 988 38 70 03 9:00 - 14:00
Área de Grao da Facultade de Belas Artes Maestranza, 2 CP: 36002 Pontevedra 986 80 18 05 9:00 - 14:00
Área de Estudos de Grao do Ámbito de Ciencias Experimentais Ciudad universitaria de Vigo, Campus Universitario Lagoas-Marcosende, s/n, 36310 Vigo 986 81 25 55 9:00 - 14:00
Área de Estudos de Grao da Facultade de Educación e Traballo Social Campus As Lagoas, 32004 Ourense 988 38 71 68 9:00 - 14:00
Área de estudos de grao da Escola Universitaria de Estudos Empresariais Rúa do Conde de Torrecedeira, 105, 36208 Vigo 986 81 37 48 9:00 - 14:00
Área de estudos de grao da Facultade de Fisioterapia - Ciencias Sociais A Xunqueira s/n 36005 Pontevedra 986 80 19 94 9:00 - 14:00
Área de Estudos de Grao (EI Telecomunicación - EI Minas e enerxía) Maxwell, s/n (Campus Universitario As Lagoas) - 36310 - Vigo 986 81 21 01 9:00 - 14:00
Área de EstudOs de Grao E.E. Industrial Rúa Maxwell, nº 9 Campus universitario Lagoas-Marcosende 36310 Vigo 986 81 40 75 9:00 - 14:00
Área de Estudos de Grao da Facultade de CC da Educación e do Deporte - Enxeñaría Forestal A Xunqueira s/n 36005 Pontevedra 986 80 17 02 9:00 - 14:00
Área de Grao da Facultade de CC Xurídicas e do Traballo Campus Lagoas Universidade de Vigo, Estrada Colexio Universitario, s/n, 36310 Vigo 986 81 38 31 9:00 - 14:00
Escola de enfermería (Deputación Provincial de Pontevedra) Joaquín Costa 41-4º 886 21 19 00 9.00 - 14.00
Escola de Maxisterio CEU C/Estrada Vella de Madrid, 8, 36214 Vigo 986 41 44 98 9:00 - 14:00
Escola Universitaria de Enfermaría (Ourense) Ramón Puga, 52-54 988 38 84 55 9.00 - 14.00
Escola de Enfermaría POVISA C/ Romil 75-77, Vigo 986 47 17 55 9:00 - 14:00
Escola Naval Militar de Marín Plaza España, s/n, 36920 Marín, Pontevedra 986 80 49 00 9:00 - 14:00
Escola de Enfermaría Meixoeiro Meixoeiro, s/n (Hospital) - 36214 - Vigo 986 81 11 52 9:00 - 14:00
Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) Avenida de Madrid, 60 Vigo 986 49 32 52 9:00 - 14:00
Oficina Enderezo Teléfonos
Área de Estudos de Grao da Facultade de CC Económicas e Empresariais Estrada San Cosme, 2, 36310 Vigo 986 81 24 06
Área de Estudos de Grao da Facultade de Filoloxía e Traducción Ctra. de Marcosende, 36310 Vigo 986 81 22 59
Área de Estudos de Grao da Facultade de Dereito e CC Empresariais e Turismo Edificio jurídico-empresarial Campus Sur 32004 Ourense 988 36 89 19
Área de Estudos de Grao da Facultade de Enxeñaría Informática e Enxeñaría Aeronáutica e do espazo - Facultade de Ciencias Edificio Politécnico As Lagoas s/n 32004 Ourense 988 38 70 03
Área de Grao da Facultade de Belas Artes Maestranza, 2 CP: 36002 Pontevedra 986 80 18 05
Área de Estudos de Grao do Ámbito de Ciencias Experimentais Ciudad universitaria de Vigo, Campus Universitario Lagoas-Marcosende, s/n, 36310 Vigo 986 81 25 55
Área de Estudos de Grao da Facultade de Educación e Traballo Social Campus As Lagoas, 32004 Ourense 988 38 71 68
Área de estudos de grao da Escola Universitaria de Estudos Empresariais Rúa do Conde de Torrecedeira, 105, 36208 Vigo 986 81 37 48
Área de estudos de grao da Facultade de Fisioterapia - Ciencias Sociais A Xunqueira s/n 36005 Pontevedra 986 80 19 94
Área de Estudos de Grao (EI Telecomunicación - EI Minas e enerxía) Maxwell, s/n (Campus Universitario As Lagoas) - 36310 - Vigo 986 81 21 01
Área de EstudOs de Grao E.E. Industrial Rúa Maxwell, nº 9 Campus universitario Lagoas-Marcosende 36310 Vigo 986 81 40 75
Área de Estudos de Grao da Facultade de CC da Educación e do Deporte - Enxeñaría Forestal A Xunqueira s/n 36005 Pontevedra 986 80 17 02
Área de Grao da Facultade de CC Xurídicas e do Traballo Campus Lagoas Universidade de Vigo, Estrada Colexio Universitario, s/n, 36310 Vigo 986 81 38 31
Escola de enfermería (Deputación Provincial de Pontevedra) Joaquín Costa 41-4º 886 21 19 00
Escola de Maxisterio CEU C/Estrada Vella de Madrid, 8, 36214 Vigo 986 41 44 98
Escola Universitaria de Enfermaría (Ourense) Ramón Puga, 52-54 988 38 84 55
Escola de Enfermaría POVISA C/ Romil 75-77, Vigo 986 47 17 55
Escola Naval Militar de Marín Plaza España, s/n, 36920 Marín, Pontevedra 986 80 49 00
Escola de Enfermaría Meixoeiro Meixoeiro, s/n (Hospital) - 36214 - Vigo 986 81 11 52
Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) Avenida de Madrid, 60 Vigo 986 49 32 52
Oficina Horario
Área de Estudos de Grao da Facultade de CC Económicas e Empresariais 9:00 - 14:00
Área de Estudos de Grao da Facultade de Filoloxía e Traducción 9:00 - 14:00
Área de Estudos de Grao da Facultade de Dereito e CC Empresariais e Turismo 9:00 - 14:00
Área de Estudos de Grao da Facultade de Enxeñaría Informática e Enxeñaría Aeronáutica e do espazo - Facultade de Ciencias 9:00 - 14:00
Área de Grao da Facultade de Belas Artes 9:00 - 14:00
Área de Estudos de Grao do Ámbito de Ciencias Experimentais 9:00 - 14:00
Área de Estudos de Grao da Facultade de Educación e Traballo Social 9:00 - 14:00
Área de estudos de grao da Escola Universitaria de Estudos Empresariais 9:00 - 14:00
Área de estudos de grao da Facultade de Fisioterapia - Ciencias Sociais 9:00 - 14:00
Área de Estudos de Grao (EI Telecomunicación - EI Minas e enerxía) 9:00 - 14:00
Área de EstudOs de Grao E.E. Industrial 9:00 - 14:00
Área de Estudos de Grao da Facultade de CC da Educación e do Deporte - Enxeñaría Forestal 9:00 - 14:00
Área de Grao da Facultade de CC Xurídicas e do Traballo 9:00 - 14:00
Escola de enfermería (Deputación Provincial de Pontevedra) 9.00 - 14.00
Escola de Maxisterio CEU 9:00 - 14:00
Escola Universitaria de Enfermaría (Ourense) 9.00 - 14.00
Escola de Enfermaría POVISA 9:00 - 14:00
Escola Naval Militar de Marín 9:00 - 14:00
Escola de Enfermaría Meixoeiro 9:00 - 14:00
Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) 9:00 - 14:00

Volver
Iniciar tramitación