headerheader-400header-800
Volver

EAFP - Convocatoria de proxectos piloto de innovación docente en centros da Universidade de Vigo

O obxecto da convocatoria é apoiar economicamente aos centros da Universidade de Vigo para que insiran no currículo das súas titulacións metodoloxías activas como a aula invertida, aprendizaxe baseado en proxectos, casos prácticos, traballo colaborativo ou a docencia baseada nas tecnoloxías dixitais e comunicación.

As persoas que ocupen a dirección dos centros da Universidade de Vigo.

A solicitude presentarase na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal/) a través do procedemento Convocatoria de proxectos piloto de innovación docente en centros da Universidade de Vigo.

As alegacións presentaranse no prazo estipulado na convocatoria na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal/) a través do procedemento Alegacións e irá dirixido á Escola Aberta de Formación Permanente.

  • Achegarase o formulario de solicitude.
  • As facturas proforma deberán ser enviadas en formato PDF.
ÓRGANO ENCARGADO DA TRAMITACIÓN

Escola Aberta de Formación Permanente.

Área de Formación e Innovación Educativa.

Correo electrónico: eafp.innovacion@uvigo.es.

Teléfono: 986812035.

DOCUMENTACION REQUIRIDA
  • Achegarase o formulario de solicitude.
  • As facturas proforma deberán ser enviadas en formato PDF.
PRAZO PARA RESOLVER

Tres meses.

SENTIDO DO SILENCIO

Negativo.

NORMATIVA APLICABLEVolver