headerheader-400header-800
Volver
Iniciar tramitación

UIGUAL - Axudas actividades sensibilización con perspectiva de xénero (PAS/PDI)

O obxecto da presente convocatoria é ofrecer financiamento para a organización de conferencias, xornadas, exposicións ou outras actividades que se promovan desde calquera instancia da Universidade de Vigo que teñan como finalidade contribuír á sensibilización en materia de xénero e á transmisión de valores igualitarios, e estean dirixidas fundamentalmente á propia comunidade universitaria ou á sociedade en xeral.

Calquera membro da comunidade universitaria.

A través da sede electrónica da Universidade de Vigo no procedemento Axudas actividades sensibilización con perspectiva de xénero (PAS/PDI).

Guía de presentación de solicitudes

Formulario de solicitude (Anexo I).

Financiamento ( Anexo II).

Descrición do programa a desenvolver (Indicar os obxectivos e as actuacións concretas con datas e lugar de presentación. Máximo 4 páxinas).

Breve currículo das persoas responsables (debe facer referencia a actividades relacionadas con temas de xénero. Máximo catro páxinas).

Documento acreditativo de ter solicitado, se é o caso, recoñecemento de créditos ECTS á Vicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria.

ÓRGANO ENCARGADO DA TRAMITACIÓN

Unidade de Igualdade.

986813419

igualdade@uvigo.es

PRAZO DE PRESENTACIÓN

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte da publicación desta convocatoria ata o 25 de febreiro de 2021.

PRAZO DE RESOLUCIÓN

Tres meses.

SENTIDO DO SILENCIO

Desestimatorio.

NORMATIVA APLICABLE

Resolución reitoral do 12 de febreiro do 2021 pola que se procede á convocatoria do ano 2021 de axudas para a organización de que contribúan á sensibilización en materia de xénero e á transmisión de valores igualitarios na Universidade de Vigo.

.


Volver
Iniciar tramitación