headerheader-400header-800
Volver

SGRA - Cambio de centro

Continuación dos estudos do mesmo grao en distinto centro da Universidade de Vigo.

Estudantes dos seguintes graos: Administración e Dirección de Empresas, Dereito, Educación Infantil, Educación Primaria, Enfermaría e Enxeñaría Mecánica (só desde o Centro Universitario da Defensa á Escola de Enxeñaría Industrial)

En sede electrónica dirixida á área académica de grao (secretaría de alumnado) da Facultade ou Escola onde se continuarán os estudos de grao.

Manual do usuario para presentación de solicitudes

Non se require documentación.

ÓRGANO ENCARGADO DE TRAMITACIÓN

Persoal das áreas académicas de grao das Facultades e das Escolas (secretarías de alumnado):

https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2019-11/Telefonos_correos_secretarias_estudantes.pdf

PRAZO DE PRESENTACIÓN

Durante o mes de xuño de cada ano.

PRAZO DE RESOLUCIÓN

Ata o 31 de xullo de cada ano

SENTIDO DO SILENCIO

Estimatorio, conforme ao artigo 24 da Lei 39/2015.

NORMATIVA APLICABLE

Regulamento polo que se establece o réxime de cambio de centro en titulacións de grao co mesmo plan de estudos na Universidade de Vigo:

https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-estudantes/mentres-estudas

Convocatoria de admisión e matrícula nos ensinos de grao da Universidade de Vigo para o curso académico correspondente:

Convocatoria

FORMULARIOS RELACIONADOS

FormularioDende : 01/06/2020

Ata : 30/06/2020


Volver