headerheader-400header-800
Volver

SGRA - Curso de adaptación ao Grao (curso ponte)

Admisión no curso de adaptación ao grao para persoas que estean en posesión dun título de diplomado/a, mestre/a ou enxeñeiro/a técnico/a e desexen obter o correspondente título de grao mediante a realización dun curso ponte na Universidade de Vigo

Diplomados/as, mestres/as e enxeñeiros/as técnicos/as

En sede electrónica dirixida á área académica de grao (secretaría de alumnado) da Facultade ou Escola onde se vai a realizar o curso de adaptación ao grao para o que se solicita a admisión.

Manual do usuario para presentación de solicitudes

  •           Título universitario oficial.
  •           Certificación académica coas cualificacións aos efectos de valoración do expediente.
  •           DNI, NIE ou pasaporte.

ÓRGANO ENCARGADO DE TRAMITACIÓN:

Persoal das áreas académicas de grao das Facultades e das Escolas (secretarías de alumnado):

https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2019-11/Telefonos_correos_secretarias_estudantes.pdf

PRAZO DE PRESENTACIÓN

No prazo establecido na convocatoria de matrícula de cada curso académico.

Para o curso 2020-2021: do 1 ao 12 de xuño de 2020.

PRAZO DE RESOLUCIÓN

No prazo establecido na convocatoria de matrícula de cada curso académico.

Para o curso 2020-2021: 


  •          Publicación de listas provisionais de solicitudes admitidas a trámite: 17 de xuño de 2020
  •          Prazo de presentación de reclamacións: 18 e 22 de xuño de 2020
  •          Publicación de listas definitivas de solicitudes admitidas a trámite: 26 de xuño de 2020
  •          Publicación de listas provisionais de persoas admitidas a matricularse: 30 de xuño de 2020
  •          Prazo de presentación de reclamacións: 1 e 2 de xullo de 2020
  •          Publicación de listas definitivas de persoas admitidas a matricularse: 6 de xullo de 2020

SENTIDO DO SILENCIO

Estimatorio, conforme ao artigo 24 da Lei 39/2015.

NORMATIVA APLICABLE

Convocatoria de admisión e matrícula nos ensinos de grao da Universidade de Vigo para o curso académico correspondente:

Convocatoria

FORMULARIOS RELACIONADOS

Formulario


Dende : 01/06/2020

Ata : 12/06/2020


Volver