headerheader-400header-800
Volver

SXER - Reclamación á proclamación provisoria de resultados. Eleccións estudantado - Claustro

Mediante este procedemento as persoas candidatas (estudantes) poderán presentar un escrito de reclamación ante a Comisión Electoral, no caso de detectar algún erro na proclamación provisoria de candidaturas electas.

O estudantado que presentou a súa candidatura para as eleccións de representantes no Claustro consonte a normativa aplicable.

A través da sede electrónica da Uvigo:

1.       Premer no botón “Iniciar tramitación” visible na marxe superior ou inferior dereita da pantalla.

2.       Anexar o escrito. Recoméndase indicar no asunto o nome do procedemento (Reclamación á proclamación provisoria de resultados. Eleccións estudantado -  Claustro).

Presencialmente:

1.       Poderá presentarse o escrito de reclamación nas oficinas de asistencia en materia de rexistro de calquera dos tres campus.

Campus de Vigo:

·         Edificio Exeria - Servicios Centrais.

Campus de Ourense:

·         Edificio Administrativo. Campus universitario As Lagoas.

Campus de Pontevedra:

·         Escola de Enxeñaría Forestal. Campus universitario A Xunqueira.

Escrito razoado dirixido á Presidencia da Comisión Electoral no que se fundamente a reclamación.

ÓRGANO ENCARGADO DA TRAMITACIÓN

·         Secretaría Xeral

·         986 812018 / 986 813614

·         cosecxeral@uvigo.gal / sxeral@uvigo.gal

PRAZO DE PRESENTACIÓN

Dende o 21 ao 23 de maio de 2024

INFORMACIÓN ADICIONAL

Transcorrido o prazo de reclamacións, a Comisión Electoral publicará a proclamación definitiva de candidaturas electas o 27 de maio de 2024, consonte o establecido no calendario electoral.

NORMATIVA APLICABLE

1.      Resolución, do 3 de abril de 2024 de convocatoria de eleccións de representantes de estudantes no Claustro Universitario

2.      Procedemento para a elección de reitor/a da Universidade de Vigo e de representantes no Claustro Universitario

3.      Regulamento electoral xeral da Universidade de Vigo

4.      Decreto 13/2019, de 24 de xaneiro, polo que se aprobaron os estatutos da UVigo: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/267

 


Volver