headerheader-400header-800

Contactar

Se a súa consulta está relacionada cun trámite ou procedemento, debe contactar co Servizo correspondente sinalado na ficha de cada procedemento:

https://www.uvigo.gal/directorio-pas


Para realizar consultas relacionadas coa tramitación electrónica:

sede@uvigo.gal