headerheader-400header-800
Volver
Iniciar tramitación

SEXT - Inscrición no PIUNE

Solicitude para inscribirse no programa de apoio á integración do estudantado con necesidades específicas de apoio educativo (PIUNE)

Estudantes de calquera titulación oficial da Universidade de Vigo

A presentación de solicitudes supón a realización da totalidade dos seguintes pasos:

1.            O/a estudante  debe premer no botón “Iniciar tramitación”, que aparece na parte superior ou na parte inferior dereita da pantalla.

2.            É imprescindible indicar no apartado de medios de aviso de notificación, no momento de iniciar este procedemento, un enderezo electrónico corporativo da Universidade de Vigo (@uvigo.gal),  xa que é o medio polo que se van facer os avisos de ditas notificacións.

3.            Encher o campo “Expón” onde deberá indicar a problemática ou dificultade que presenta e no seu caso a discapacidade que ten recoñecida.

4.            Encher o campo “Solicita” onde deberá indicar a adaptación ou axuda que solicita

5.            Premer en “Enviar”

Ningunha

ÓRGANO ENCARGADO DA TRAMITACIÓN

Servizo de Xestión da Extensión Universitaria

diversidade@uvigo.gal  

986812193 - 986813626

PRAZO DE PRESENTACIÓN

Durante todo o curso académico.

PRAZO DE RESOLUCIÓN

Máximo 3 meses

SENTIDO DO SILENCIO

Negativo

NORMATIVA APLICABLE

Regulamento do estudantes da Universidade de Vigo

Regulamento de atención ao estudantado con necesidades específicas de apoio educativo da Universidade de Vigo


Volver
Iniciar tramitación