headerheader-400header-800
Volver

EAFP - Convocatoria para o rexistro de grupos de innovación docente 2024

A convocatoria pretende rexistrar os Grupos de Innovación Docente (GID) da Universidade de Vigo para actualizar os seus obxectivos e liñas de innovación.

O PDI da Universidade de Vigo.

Premer o botón “Iniciar tramitación” da esquina superior ou inferior dereita.

Indicar no asunto: “Convocatoria para o rexistro de Grupos de Innovación Docente 2024”.

Achegar o Anexo I (formulario de solicitude).

Entregarase a solicitude que se atopa no Anexo I (formulario de solicitude).

ÓRGANO ENCARGADO DA TRAMITACIÓN

Centro de Posgrado y de Formación Permanente.

Área de Formación e Innovación Educativa.

Correo electrónico: eafp.innovacion@uvigo.gal.

Teléfono: 986812035.

PRAZO DE PRESENTACIÓN

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte da publicación desta convocatoria ata ás 23:59 horas do 23 de febreiro de 2024.

PRAZO PARA RESOLVER

Tres meses.

SENTIDO DO SILENCIO

Negativo.

NORMATIVA APLICABLE

> RESOLUCIÓN REITORAL DE 16 DE XANEIRO DE 2024 DA CONVOCATORIA PARA O REXISTRO DE GRUPOS DE INNOVACIÓN DOCENTE 2024

> CORRECCIÓN DE ERROS DA CONVOCATORIA PARA O REXISTRO DE GRUPOS DE INNOVACIÓN DOCENTE 2024

>   Artigo 123.2 da lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento administrativo común das administracións públicas.

>   Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición contencioso-administrativa.


Volver