headerheader-400header-800
Volver

SPAS - Persoal colaborador auxiliar administrativa (1º exercicio)

O obxecto deste procedemento é seleccionar ao persoal de administración e servizos que colaborará co tribunal cualificador durante a realización do primeiro exercicio da fase de oposición do proceso selectivo de acceso libre e promoción interna, polo sistema de concurso-oposición, para o ingreso na escala Auxiliar administrativa, subescala Administración.

Persoal técnico, de xestión e de administración e servizos da Universidade de Vigo, que estea ocupando postos da vixente relación de postos de traballo.

Premer no botón “iniciar tramitación” da esquina superior ou inferior dereita.

Indicar no “asunto: CO-AUX-ADM-1”

Enviar

Non se require documentación.

ÓRGANO ENCARGADO DE TRAMITACIÓN

Servizo de Persoal de Administración e Servizos

consultapas@uvigo.es

986813762

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN

Dende o día seguinte da publicación da convocatoria no taboleiro de anuncios da sede electrónica da Universidade de Vigo ata ás 23:59 horas do 17 de novembro de 2023.

 

NORMATIVA APLICABLE

Convocatoria persoal colaborador – proceso selectivo para o ingreso na escala Auxiliar administrativa, subescala Administración.


Volver