headerheader-400header-800
Volver

EAFP - Axudas económicas para actividades dos GID 2024

A convocatoria pretende apoiar as actividades formativas e de divulgación, xeradas polos Grupos de Innovación Docente.

As persoas coordinadoras dun Grupo de Innovación Docente (GID) rexistrado no ano 2024.

Premer o botón “Iniciar tramitación” da esquina superior ou inferior dereita.

Indicar no asunto: “Convocatoria de axudas económicas para as actividades dos GID 2024”.

Achegar o Formulario de solicitude.

  • Entregarase o formulario de solicitude.
  • As facturas proforma poa elaboración de manuais, unidades didácticas, libros, capítulos, aplicacións móbiles e software con finalidade docente. Esta documentación deberá ser enviada en formato PDF.

 ÓRGANO ENCARGADO DA TRAMITACIÓN

Centro de Posgraoe de Formación Permanente.

Área de Formación e Innovación Educativa.

Correo electrónico: cpfp.innovacion@uvigo.gal

Teléfono: 986812035.

PRAZO DE PRESENTACIÓN

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte da publicación desta convocatoria ata ás 23:59 horas do 12 de abril de 2024

PRAZO PARA RESOLVER

Tres meses.

SENTIDO DO SILENCIO

Negativo.

NORMATIVA APLICABLE

Resolución reitoral do 14 de marzo de 2024 pola que se procede á Convocatoria de axudas económicas para as actividades dos GID 2024.

Artigo 123.2 da lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento administrativo común das administracións públicas.

Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición contencioso-administrativa.


Volver