headerheader-400header-800
Volver

SEXT - Axudas para organizar obradoiros 1º cuadrimestre (Estudantes)

Solicitude de axudas para organizar obradoiros de extensión universitaria da Universidade de Vigo do curso 2024/2025

Comunidade universitaria da Universidade de Vigo (PTXAS, PDI, ESTUDANTADO)  e deberán pertencer a ditos colectivos ata a finalización do obradoiro do que son responsables.

A presentación de solicitudes supón a realización da totalidade dos seguintes pasos:

1.    Premer en “iniciar tramitación”

2.    En asunto indicar “Axudas para organizar obradoiros 1º cuadrimestre 24-25”

3.    Achegar no epígrafe “Documentación” a solicitude de participación “Anexo I” e os datos solicitados no “Anexo II” que se atopan na resolución reitoral da convocatoria.

4.    Deberá dirixirse a Servizo de Xestión da Extensión Universitaria.

5.    Non se admitirán a trámite as solicitudes presentadas por outras vías.

Achegar o PDF dos documentos “Anexo I” e “Anexo II”.

ÓRGANO ENCARGADO DA TRAMITACIÓN

Servizo de Xestión da Extensión Universitaria

xestion@uvigo.gal

986813626


PRAZO DE PRESENTACIÓN

Dende o día 18 de xuño ata o 3 de xullo de 2024, ás 23:59 horas (hora peninsular española). A presentación fóra de prazo supón a non admisión a trámite da solicitude.

PRAZO DE RESOLUCIÓN

3 meses

SENTIDO DO SILENCIO

Negativo

NORMATIVA APLICABLE


Resolución reitoral do 17 de xuño de 2024 pola que se publica a convocatoria de axudas para organizar obradoiros de Extensión Universitaria da Universidade de Vigo no primeiro cuadrimestre do curso 2024/2025

Volver