headerheader-400header-800
Volver

SEXT - Convocatoria persoal colaborador nas probas de acceso á universidade 2024

O obxecto deste procedemento é seleccionar persoal administrativo/auxiliar administrativo para colaborar coa CIUG durante a realización das ABAU 2024

Persoal de administración e servizos funcionario de carreira e interino.

As solicitudes deberán presentarse na sede electrónica a través do procedemento SEXT-Convocatoria persoal colaborador nas probas de acceso á universidade 2024

1.- Cumplimentar e descargar o formulario de solicitude que se atopa na Secretaría Virtual da Universidade de Vigo:

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/1302

2.- Na SEDE,

                a. seleccionar “iniciar tramitación” situado na marxe inferior ou superior dereito

                b. no apartado “Asunto” especificar “Servizo de extensión universitaria-Persoal colaborador ABAU 2024

                c. Achegar o formulario de solicitude

Formulario de solicitude

Servizo de Extensión Universitaria (Sección de Información ao Estudante)

sie@uvigo.gal

986813630 – 986813755

PRAZO DE PRESENTACIÓN

Inicio: dende o día seguinte da publicación no taboleiro oficial da sede electrónica

Finalización: ata as 23:59 horas do día 19 de marzo do 2024

SENTIDO DO SILENZO

No aplica

NORMATIVA APLICABLE

Convocatoria de persoal colaborador nas probas de acceso á Universidade 2024


Volver