headerheader-400header-800
Volver

VICOU - Convocatoria de axudas a grupos de investigación do Campus de Ourense (InOu 2024)

Financiamento de proxectos de interese para a Universidade de Vigo e a Deputación Provincial de Ourense, apoiando ás investigacións que contribúan ao desenvolvemento social e económico da provincia de Ourense e ao coñecemento da súa realidade, así como á especialización do Campus de Ourense-Campus Auga.

Personal investigador do Campus de Ourense.

O modelo de solicitude pode descargarse no enderezo https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/1283. Unha vez cuberto e asinado (en formato pdf) presentarase exclusivamente a través da sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) no procedemento Convocatoria de axudas a grupos de investigación do Campus de Ourense (InOu 2024).

Formulario de solicitude , segundo as bases da convocatoria.

ÓRGANO ENCARGADO DE TRAMITACIÓN

Vicerreitoría do Campus de Ourense-Campus Auga.

Tfno.: 988368880

Enderezo electrónico: vic.investigacion.ou@uvigo.es

PRAZO DE PRESENTACIÓN

Dende o día seguinte ao de publicación desta convocatoria ata o día 27 de febreiro de 2024 ás 23:59 horas (hora peninsular española).

PRAZO DE RESOLUCIÓN

Tres meses contados a partir do día seguinte á data de finalización da presentación de solicitudes.

SENTIDO DO SILENCIO

Negativo.

NORMATIVA APLICABLE

RESOLUCIÓN REITORAL DO 7 DE FEBREIRO DE 2024 POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DO CAMPUS DE OURENSE (INOU-CAMPUS AUGA 2024)

FORMULARIOS RELACIONADOS

O formulario de solicitude pode descargarse no enderezo https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/1283


Volver