headerheader-400header-800
Volver
Iniciar tramitación

VICOU - Convocatoria de axudas a grupos de investigación do Campus de Ourense (InOu 2021)

Financiamento de proxectos de interese para a Universidade de Vigo e a Deputación Provincial de Ourense, apoiando ás investigacións que contribúan ao desenvolvemento social e económico da provincia de Ourense e ao coñecemento da súa realidade, así como á especialización do Campus de Ourense-Campus Auga.

PDI do Campus de Ourense.

O modelo de solicitude pode descargarse no enderezo https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/639. Unha vez cuberto e asinado (en formato pdf) presentarase exclusivamente a través da sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) no procedemento Convocatoria de axudas a grupos de investigación do Campus de Ourense (InOu 2021).

Guía de presentación de solicitudes

Formulario de solicitude, segundo as bases da convocatoria.

ÓRGANO ENCARGADO DE TRAMITACIÓN

Vicerreitoría do Campus de Ourense-Campus Auga.

Tfno.: 988387300

Enderezo electrónico: vicou@uvigo.es

PRAZO DE PRESENTACIÓN

Dende o día seguinte ao de publicación desta convocatoria ata o día 23 de marzo ás 23:59 horas (hora peninsular española).

PRAZO DE RESOLUCIÓN

Tres meses contados a partir do día seguinte á data de finalización da presentación de solicitudes.

SENTIDO DO SILENCIO

Negativo.

NORMATIVA APLICABLE

Convocatoria de axudas a grupos de investigación do Campus de Ourense (InOu 2021).

FORMULARIOS RELACIONADOS

O formulario de solicitude pode descargarse no enderezo https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/639


Volver
Iniciar tramitación