headerheader-400header-800
Volver

UIGUAL - Axudas actividades docentes con perspectiva de xénero

O obxecto da presente convocatoria é ofrecer financiamento para a organización de actividades docentes que promovan a perspectiva de xénero e que estean dirixidas fundamentalmente ao alumnado da Universidade de Vigo de calquera área de coñecemento. As actividades propostas deben estar vinculadas á práctica docente e contemplar contidos que axuden a incorporar a transversalidade de xénero na formación do alumnado e que impulsen a transmisión de valores igualitarios para a adquisición da súas competencias profesionais e o seu desenvolvemento persoal

Persoal Docente e Investigador con docencia asignada no plan de ordenación docente.

A través da sede electrónica da Universidade de Vigo no procedemento Axudas actividades docentes con perspectiva de xénero

Formulario de solicitude (Anexo I)

Financiamento ( Anexo II)

Descrición do programa a desenvolver (Indicar os obxectivos e as actuacións concretas con datas e lugar de presentación. Máximo 4 páxinas)

Breve currículo das persoas responsables (debe facer referencia a actividades relacionadas con temas de xénero. Máximo catro páxinas)

Documento acreditativo de ter solicitado, se é o caso, recoñecemento de créditos ECTS á Vicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria

ÓRGANO ENCARGADO DA TRAMITACIÓN

Unidade de Igualdade

986 813 419

igualdade@uvigo.gal

PRAZO DE PRESENTACIÓN

O prazo de presentación de solicitudes será dende o día seguinte da publicación desta convocatoria ata o 23 de febreiro de 2024.

PRAZO DE RESOLUCIÓN

Tres meses

SENTIDO DO SILENCIO

Desestimatorio

NORMATIVA APLICABLE

RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PROCEDE Á CONVOCATORIA DO ANO 2024 DE AXUDAS PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES QUE PROMOVAN A PERSPECTIVA DE XÉNERO NA UNIVERSIDADE DE VIGO


Volver