headerheader-400header-800
Volver

ORI - Convocatoria ISEP 2021-2022

Procedemento de selección dun máximo de 15 estudantes para realizar unha estadía de mobilidade anual no curso 2021-2022 en EEUU en universidades integrantes da rede ISEP (http://www.isep.org).

Estudantes matriculados no curso académico 2020-2021 nos cursos 2º, 3º u 4º  nos graos que se ofertan en los centros propios da Universidade de Vigo. O alumnado da Escola de Enxeñaría Industrial poderá realizar só estudos relativos a seu último curso de titulación. No caso de estudos de posgrao (graduate), estar matriculado/a no curso académico 2020-2021 nunha titulación de mestrado ou doutoramento.

Estar en posesión e con vixencia do Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT). Admitiranse a trámite aquelas solicitudes que xustifiquen a matrícula para os exámes convocados ata o 12 de decembro de 2020.

Solicitude na Universidade de Vigo:

Formulario de solicitude dispoñible na Secretaría Virtual (formularios e enquisas) da Universidade de Vigo2021/2022 ISEP solicitude.

Unha vez descargado e completado deberá presentarse na sede electrónica da Universidade de Vigo Sede Electrónica | Universidad de Vigo (uvigo.gal) polo procedemento ORI-Convocatoria ISEP 2021-2022, coa documentación requirida na convocatoria.

 

Solicitude en ISEP:

Cubrir, no prazo de presentación de solicitudes indicado anteriormente, a aplicación en liña de ISEP e engadir telematicamente toda a documentación que esta require. A ligazón directa á aplicación en liña de ISEP é: How to Apply | ISEP Study Abroad (a modalidade é ISEP Exchange).

 

Guía de presentación de solicitudes

-         Formulario de solicitude

-         Certificado do TOEFL ou impreso da matrícula para a súa realización (máximo ata o 12 de decembro de 2020).

ÓRGANO ENCARGADO DA TRAMITACIÓN

Oficina de Relacións Internacionais. 986 813550, outgoing.ori@uvigo.es

PRAZO DE PRESENTACIÓN

Desde o día seguinte á publicación da convocatoria e ata o día 23 de decembro de 2020.

PRAZO DE RESOLUCIÓN

3 meses

SENTIDO DEL SILENCIO

Negativo

NORMATIVA APLICABLE

Convocatoria ISEP

Regulamento de mobilidade internacional da Universidade de Vigo: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/416

Lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro, modificada pola Lei 4/2007, de 12 de abril, de Universidades

Decreto 13/2019, do 24 de xaneiro, polo que se aprobaron os estatutos da UVigo.

FORMULARIOS RELACIONADOS

Solicitude na UVigo: 2021/2022 ISEP solicitude

Solicitude en ISEP: How to Apply | ISEP Study Abroad  (a modalidade é ISEP Exchange)

SXER - Emenda e mellora da solicitudee

Formulario de aceptación ou renuncia


Volver