headerheader-400header-800
Volver

ORI - Convocatoria GE4 2021-2022

Selección dun máximo de 6 estudantes para realizar unha estadía de mobilidade de 1 cuadrimestre de duración en universidades integrantes da asociación GE4 (http://www.ge4.org), un total de 6 prazas, 3 para o primeiro cuadrimestre e 3 para o segundo cuadrimestre do curso 2021-2022.

Alumnado matriculado na Universidade de Vigo no curso académico 2020-2021 en 3º ou 4º curso dos graos ou mestrados de máis de 60 créditos ECTS que se ofertan nas Escolas de Enxeñaría da Universidade de Vigo.

Formulario de solicitude en liña na Secretaría Virtual (formularios e enquisas) da Universidade de Vigo 2021/2022 GE4 Convocatoria.

Unha vez descargado e completado deberá presentarse na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) polo procedemento ORI-Convocatoria GE4 2021-2022, xunto coa documentación requirida no punto 3 da convocatoria.

Guía de presentación de solicitudes

-         Formulario do programa GE4 (anexo III de la convocatoria)

-         Escrito de motivación para participar no programa así como as áreas específicas de estudo ou investigación (máximo 1 páxina).

-         Certificación académica oficial en inglés.

-         Unha carta de recomendación dun/dunha docente da Universidade de Vigo.

-     Certificado acreditativo do coñecemento da lingua inglesa ou doutro idioma, que sexa a lingua de estudo na universidade de destino, cun nivel  mínimo de B1

ÓRGANO ENCARGADO DE TRAMITACIÓN

Para cuestións administrativas, Oficina de Relacións Internacionais. 986 813751, outgoing.ori@uvigo.es

Para cuestións académicas: Cristina Trillo, 986 812206/813801, eei.exteriores@uvigo.es

PRAZO DE PRESENTACIÓN

Desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria e ata o 18 de decembro de 2020.

PRAZO DE RESOLUCIÓN

3 meses. A contar dende o día seguinte ao prazo de presentación de solicitudes.

SENTIDO DO SILENCIO

Negativo

NORMATIVA APLICABLE

-             Convocatoria GE4 2021/2022.

- Regulamento de mobilidade internacional da Universidade de Vigo: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/416

-            Lei orgánica 6/2001, de 21 de dicembro, modificada pola Lei 4/2007, de 12 de abril, de universidades.

-            Decreto 13/2019, de 24 de enero, polo que se aprobaron os estatutos da UVigo.

FORMULARIOS RELACIONADOS

2021/2022 GE4 Solicitude

SXER - Emenda e mellora da solicitude

Formulario de aceptación - renuncia


Volver