Taboleiro de anuncios da Universidade de Vigo Estas son as últimas entradas publicadas no taboleiro de anuncios electrónico da Universidade de Vigo gl ACORDO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS CONCURSO DE PROFESORADO AXUDANTE 2020/2021 (AX2001) 2020-10-20T22:00:00Z 2020-10-20T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-20T22:00:00Z ACORDO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS CONCURSO DE PROFESORADO AXUDANTE DOUTOR 2020/2021, Ref.: AD2001 (1º) 2020-10-20T22:00:00Z 2020-10-20T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-20T22:00:00Z ACORDO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS CONCURSO DE PROFESORADO ASOCIADO 2020/2021 (AS2001) 2020-10-20T22:00:00Z 2020-10-20T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-20T22:00:00Z Acordo de publicación das propostas de provisión das prazas de Profesor Asociado (AS2001). 2020-10-19T22:00:00Z 2020-10-19T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-19T22:00:00Z TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO PARA O INGRESO COMO PERSOAL LABORAL FIXO DO GRUPO I, NA CATEGORÍA DE TÉCNICO/A SUPERIOR DE TELEDOCENCIA POLO SISTEMA DE ACCESO LIBRE (RR 28/06/2019): Convocar nun único chamamento ás persoas aspirantes para o dí 2020-10-19T22:00:00Z 2020-10-19T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-19T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 19 DE OUTUBRO DE 2020 POLA QUE SE RESOLVE PUBLICAR A CONVOCATORIA DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOUTORAMENTO PARA AS TESES LIDAS NO CURSO ACADÉMICO 2019-2020 (PREXTDOUT2020) 2020-10-18T22:00:00Z 2020-10-18T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-18T22:00:00Z Resolución Reitoral do 19 de outubro de 2020 pola que se publican as bases da Convocatoria de axudas propias para o desenvolvemento e consolidación de EBTs da Universidade de Vigo nos campus de Vigo, Ourense e Pontevedra para o ano 2020 2020-10-18T22:00:00Z 2020-10-18T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-18T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 19 DE OUTUBRO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A LISTA DE MATERIAS ADMITIDAS DO PROGRAMA ENGLISH FRIENDLY EN GRAOS OFICIAIS NO CURSO ACADÉMICO 2020/2021 2020-10-18T22:00:00Z 2020-10-18T22:00:00Z <div> Maís información </div> 2020-10-18T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 15 DE OUTUBRO DE 2020 POLA QUE SE ABRE A CONVOCATORIA DE 6 AXUDAS PARA PARTICIPAR NUN CURSO INTENSIVO QUE TERÁ LUGAR DO 25 DE XANEIRO AO 5 DE FEBREIRO DE 2021 NO MARCO DO PROXECTO ERASMUS+ KA2 SYSTÈMES JURIDIQUES ET L’ÉVOLUTION D’UN 2020-10-15T22:00:00Z 2020-10-15T22:00:00Z <div> Maís información </div> 2020-10-15T22:00:00Z Resolución Reitoral do 16 de outubro de 2020, pola que se publica a relación definitiva de solicitudes concedidas de “CONTRATOS PROGRAMA CON GRUPOS DE INVESTIGACIÓN” (Convocatoria de Axudas á Investigación 2020). RESOLUCIÓN ÚNICA. 2020-10-15T22:00:00Z 2020-10-15T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-15T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 15 DE OUTUBRO DE 2020 POLA QUE SE MODIFICA A RESOLUCIÓN REITORAL DE 12 DE XUÑO POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE MATRÍCULA PARA ESTUDOS OFICIAIS DE POSGRAO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO ACADÉMICO 2020/2021 2020-10-15T22:00:00Z 2020-10-15T22:00:00Z <div> Maís información </div> 2020-10-15T22:00:00Z Resolución Reitoral de 15 de outubro de 2020 pola que se convoca a IX Edición de Axudas INCUVI-Emprende da Universidade de Vigo 2020-10-14T22:00:00Z 2020-10-14T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-14T22:00:00Z Resolución Reitoral de 15 de outubro de 2020 pola que se convoca a V edición do programa INCUVI-AVANZA na Universidade de Vigo 2020-10-14T22:00:00Z 2020-10-14T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-14T22:00:00Z RELACIÓN DE CANDIDATOS APTOS CONCURSO XERACIÓN DE LISTAS DE AGARDA 2020/2021 Ref: LA2001 2020-10-14T22:00:00Z 2020-10-14T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-14T22:00:00Z Bolsas de formación en Centros de Investigación no curso académico 2020/2021: listaxe provisoria de bolsas concedidas, denegadas e listaxe de agarda 2020-10-13T22:00:00Z 2020-10-13T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-13T22:00:00Z Proceso selectivo para o ingreso como persoal laboral fixo do grupo I na categoría de técnico/a superior de tecnoloxías da información e as comunicación Folla de respostas 2020-10-12T22:00:00Z 2020-10-12T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-12T22:00:00Z Resolución Reitoral de 13 de outubro de 2020 pola que se modifican as listaxes de alumnado seleccionado da resolución de concesión directa de bolsa Santander Erasmus no marco da convocatoria de prazas de intercambio Erasmus+ Estudos no curso 2020/21 publi 2020-10-12T22:00:00Z 2020-10-12T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-12T22:00:00Z Resolución reitoral do 13 de outubro de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva do alumnado con bolsa concedida, denegada e listaxe de agarda nas bolsas de formación en Sistemas informáticos, 2020/2021 2020-10-12T22:00:00Z 2020-10-12T22:00:00Z <div> Mais Información </div> 2020-10-12T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 13 DE OUTUBRO DE 2020, POLA QUE SE CANCELAN DOUS OBRADOIROS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA-CAMPUS DE PONTEVEDRA 2020-10-12T22:00:00Z 2020-10-12T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-12T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 13 DE OUTUBRO DE 2020 POLA QUE SE RESOLVE A CONCESIÓN DE AXUDAS PARA A REALIZACIÓN, COMISARIADO E MONTAXE DE EXPOSICIÓNS ARTÍSTICAS, DA CONVOCATORIA DE AXUDAS A GRUPOS, CENTROS E AGRUPACIÓNS DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2020. RESOLUCIÓN 2020-10-12T22:00:00Z 2020-10-12T22:00:00Z <div> Maís información </div> 2020-10-12T22:00:00Z Resolución reitoral do 13 de outubro de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva do alumnado con bolsa concedida, denegada e listaxe de agarda nas bolsas de formación en Centros universitarios, 2020/2021 2020-10-12T22:00:00Z 2020-10-12T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-12T22:00:00Z TRIBUNAL DE VALORACIÓN DAS PROBAS SELECTIVAS PARA O INGRESO COMO PERSOAL LABORAL FIXO DO GRUPO I NA CATEGORÍA DE TÉCNICO/A SUPERIOR DE I+D (Convocado por Resolución do 28 de xuño de 2019 da Universidade de Vigo - DOG nº 128 de 8 de xullo de 2019) 2020-10-08T22:00:00Z 2020-10-08T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-08T22:00:00Z Premios aos expedientes académicos con mellores cualificacións no Máster de estudos ingleses avanzados e as súas aplicacións no curso académico 2019/2020: listaxe provisoria de premios concedidos e listaxe de agarda 2020-10-07T22:00:00Z 2020-10-07T22:00:00Z <div> Maís información </div> 2020-10-07T22:00:00Z Recibido requerimento de execución de sentencia (138/2020) por parte do xulgado contencioso-administrativo nº1 de Vigo, no procedemento abreviado número 92/2018, procede unha nova publicación (anexo) das puntuacións que non altera a orde de provisión no c 2020-10-07T22:00:00Z 2020-10-07T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-07T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 8 DE OUTUBRO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DO PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR SELECCIONADO NAS CONVOCATORIAS DO CONSELLO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN (ERC 2020-10-07T22:00:00Z 2020-10-07T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-07T22:00:00Z ACCIÓN FORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS 2020-10-07T22:00:00Z 2020-10-07T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-07T22:00:00Z TRIBUNAL CUALIFICADOR PARA O INGRESO NA ESCALA DE XESTIÓN, SUBGRUPO A2, POR PROMOCIÓN INTERNA CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN REITORAL DO 19/06/2019 (DOG 28). puntuacións obtidas polos aspirantes que realizaron o segundo exercicio da fase de oposición 2020-10-06T22:00:00Z 2020-10-06T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-06T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 5 DE OUTUBRO DE 2020, POLA QUE SE CANCELAN TRES OBRADOIROS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA-CAMPUS DE PONTEVEDRA 2020-10-05T22:00:00Z 2020-10-05T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-05T22:00:00Z Resolución Reitoral de 2 de outubro de 2020 pola que se modifican as listaxes de alumnado seleccionado da resolución de concesión directa de bolsa Santander Erasmus no marco da convocatoria de prazas de intercambio Erasmus+ Estudos no curso 2020/21 public 2020-10-05T22:00:00Z 2020-10-05T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-05T22:00:00Z Premios “Cátedra MN de Emprendemento Tecnolóxico” aos mellores TFG/TFM/LPRO, 2019/2020: listaxe provisoria de premios concedidos, denegados e listaxe de agarda 2020-10-04T22:00:00Z 2020-10-04T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-04T22:00:00Z Axudas para redactar e defender en galego Teses de doutoramento e Premios á calidade lingüística nos Traballos de Fin de Grao e de Mestrado, curso 2019/2020: listaxe provisoria de alumnado admitido e excluído 2020-10-04T22:00:00Z 2020-10-04T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-04T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 5 DE OUTUBRO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES CONCEDIDAS DO PROGRAMA DE RETENCIÓN DE TALENTO INVESTIGADOR DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O 2020 2020-10-04T22:00:00Z 2020-10-04T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-04T22:00:00Z TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO PARA O INGRESO NA ESCALA DE LETRADOS POLO SISTEMA XERAL DE ACCESO LIBRE (Resolución do 3 de abril de 2019) O Tribunal cualificador do proceso selectivo acordou, na súa sesión de 2 de outubro de 2020, convocar 2020-10-01T22:00:00Z 2020-10-01T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-01T22:00:00Z Resolución Reitoral de 2 de outubro de 2020 de concesión directa de bolsas Erasmus+ Estudos Grao ao alumnado seleccionado no marco da convocatoria de prazas para a selección de estudantes no marco do programa Erasmus+ Erasmus + Estudos para o curso 2020/2 2020-10-01T22:00:00Z 2020-10-01T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-01T22:00:00Z Bolsas de formación en Unidades e Áreas, 2020/2021: listaxe provisoria de bolsas concedidas, denegadas e listaxe de agarda 2020-09-30T22:00:00Z 2020-09-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-30T22:00:00Z TRIBUNAL DE VALORACIÓN DAS PROBAS SELECTIVAS PARA O INGRESO COMO PERSOAL LABORAL FIXO DO GRUPO I NA CATEGORÍA DE TÉCNICO/A SUPERIOR DE I+D (Convocado por Resolución do 28 de xuño de 2019 da Universidade de Vigo - DOG nº 128 de 8 de xullo de 2019) 2020-09-29T22:00:00Z 2020-09-29T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-29T22:00:00Z Premios aos expedientes académicos con mellores cualificacións no Máster de estudos ingleses avanzados e as súas aplicacións no curso académico 2019/2020: listaxe provisoria de alumnado admitido e excluído 2020-09-29T22:00:00Z 2020-09-29T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-29T22:00:00Z Premios Egeria á Inclusión da Perspectiva de Xénero nos Traballos de Fin de Grao e de Máster da Universidade de Vigo, no curso académico 2019/2020: listaxe provisoria de alumnado admitido e Excluído 2020-09-28T22:00:00Z 2020-09-28T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-28T22:00:00Z Premios ao mellor TFG/TFM en temáticas relacionadas coa Axenda 2030, a Cooperación ao desenvolvemento e a RSC no curso académico 2019/2020: listaxe provisoria de alumnado admitido e excluído 2020-09-28T22:00:00Z 2020-09-28T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-28T22:00:00Z Premios “Cátedra Deloitte” ao mellor Traballo Fin de Grao ou Fin de Máster do ámbito TIC con beneficio social no curso académico 2019/2020: listaxe provisoria de alumnado admitido e excluído 2020-09-28T22:00:00Z 2020-09-28T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-28T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 24 DE SETEMBRO DE 2020, POLA QUE SE CORRIXE A RESOLUCIÓN REITORAL DE 15 DE SETEMBRO DE 2020, POLO QUE SE APROBA A RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A ELABORACIÓN DE LISTAS DE AGARDA DE PE 2020-09-27T22:00:00Z 2020-09-27T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-27T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 28 DE SETEMBRO DE 2020 POLA QUE SE APROBAN CRÉDITOS ECTS POLA REALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN OU DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES CULTURAIS, DEPORTIVAS, DE REPRESENTACIÓN ESTUDANTIL, SOLIDARIAS E DE COOPERACIÓN 2020-09-27T22:00:00Z 2020-09-27T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-27T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 28 DE SETEMBRO DE 2020 POLA QUE SE APROBAN CRÉDITOS ECTS DE IDIOMAS POLOS CURSOS IMPARTIDOS NO CENTRO DE LINGUAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO E A ÁREA DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 2020-09-27T22:00:00Z 2020-09-27T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-27T22:00:00Z RESPOSTAS PRIMEIRO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO PARA INGRESAR COMO PERSOAL LABORAL FIXO DO GRUPO I NA CATEGORÍA DE TÉCNICA/O SUPERIOR DE IGUALDADE POLO SISTEMA DE ACCESO LIBRE 2020-09-27T22:00:00Z 2020-09-27T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-27T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 24 DE SETEMBRO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A OFERTA DOS OBRADOIROS DO PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2020/2021 NO CAMPUS DE VIGO 2020-09-23T22:00:00Z 2020-09-23T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-23T22:00:00Z Bolsas de formación en Centros universitarios, 2020/2021: listaxe provisoria de bolsas concedidas, denegadas e listaxe de agarda 2020-09-22T22:00:00Z 2020-09-22T22:00:00Z <div> Mais información </div> 2020-09-22T22:00:00Z Bolsas de formación en Sistemas Informáticos, 2020/2021: listaxe provisoria de bolsas concedidas, denegadas e listaxe de agarda 2020-09-22T22:00:00Z 2020-09-22T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-22T22:00:00Z ROUPA DE TRABALLO PARA O PERSOAL LABORAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS 2020-09-22T22:00:00Z 2020-09-22T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-22T22:00:00Z Resolución Reitoral do 23 de setembro de 2020, pola que se publica a oferta de obradoiros para o primeiro cuadrimestre do curso 2020/2021 no Campus de Ourense 2020-09-22T22:00:00Z 2020-09-22T22:00:00Z <div> Mais información </div> 2020-09-22T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 22 DE SETEMBRO DE 2020, POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CANDIDATAS SELECCIONADAS DA I CONVOCATORIA ERASMUS+ PRÁCTICAS PARA O CURSO 2020- 2021 (RR 07/07/2020) 2020-09-21T22:00:00Z 2020-09-21T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-21T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 21 DE SETEMBRO DE 2020, POLA QUE SE CORRIXE A RESOLUCIÓN REITORAL DE 15 DE SETEMBRO DE 2020, POLO QUE SE APROBA A RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A ELABORACIÓN DE LISTAS DE AGARDA DE PE 2020-09-21T22:00:00Z 2020-09-21T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-21T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICAN AS BASES DA CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE TALENTO INVESTIGADOR DE EXCELENCIA PARA A CONTRATACIÓN DUNHA PERSOA COMO INVESTIGADOR/A DISTINGUIDO/A NA UNIVERSIDADE DE VIGO. 2020-09-20T22:00:00Z 2020-09-20T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-20T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICAN AS BASES DA CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR SELECCIONADO NAS CONVOCATORIAS DO CONSELLO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN (ERC). 2020-09-20T22:00:00Z 2020-09-20T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-20T22:00:00Z Resolución Reitoral de 18 de setembro de 2020 pola que se convocan PREMIOS GIRLGEEKCOVID da Cátedra de Feminismos 4.0 DEPO-Uvigo 2020-09-17T22:00:00Z 2020-09-17T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-17T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 18 DE SETEMBRO DE 2020 POLA QUE SE RESOLVEN AS SOLICITUDES DE AXUDAS DE INVESTIGACIÓN DA CÁTEDRA FEMINISMOS 4.0 DEPO-UVIGO. 2020-09-17T22:00:00Z 2020-09-17T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-17T22:00:00Z REGULAMENTO DE MOBILIDADE INTERNACIONAL DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2020-09-16T22:00:00Z 2020-09-16T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-16T22:00:00Z Resolución Reitoral de 17 de setembro pola que se publica a Convocatoria do Programa “Bolsas Santander Progreso Covid-19” na Universidade de Vigo no curso 2020/2021 2020-09-16T22:00:00Z 2020-09-16T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-16T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 17 DE SETEMBRO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES CONCEDIDAS DO PROGRAMA DE RETENCIÓN DE TALENTO INVESTIGADOR DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O 2020 2020-09-16T22:00:00Z 2020-09-16T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-16T22:00:00Z Bolsas de formación en Centros de Investigación, 2020/2021: listaxe provisoria de alumnado admitido 2020-09-15T22:00:00Z 2020-09-15T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-15T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 14 DE SETEMBRO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA UNHA CORRECIÓN DE ERROS DA RESOLUCIÓN REITORAL DE 12 DE XUÑO POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE MATRÍCULA PARA ESTUDOS OFICIAIS DE POSGRAO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO ACADÉMICO 2020-09-14T22:00:00Z 2020-09-14T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 15 DE SETEMBRO DE 2020, POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATACIÓN DE PROFESORADO ASOCIADO. CURSO ACADÉMICO 2020-2021 ANEXO (AS2001) Listaxe alfabética provisio 2020-09-14T22:00:00Z 2020-09-14T22:00:00Z <div> Mais información </div> 2020-09-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 15 DE SETEMBRO DE 2020, POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A PROVISIÓN DE PRAZAS DE PROFESORADO AXUDANTE DOUTOR. CURSO ACADÉMICO 2020-2021. 2020-09-14T22:00:00Z 2020-09-14T22:00:00Z <div> Maís información </div> 2020-09-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 15 DE SETEMBRO DE 2020, POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A ELABORACIÓN DE LISTAS DE AGARDA DE PERSOAL DOCENTE INTERINO. CURSO ACADÉMICO 2020-2021. 2020-09-14T22:00:00Z 2020-09-14T22:00:00Z <div> Maís información </div> 2020-09-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 15 DE SETEMBRO DE 2020, POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATACIÓN DE PROFESORADO ASOCIADO. CURSO ACADÉMICO 2020-2021 2020-09-14T22:00:00Z 2020-09-14T22:00:00Z <div> Maís información </div> 2020-09-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 14 DE SETEMBRO DE 2020 POLA QUE SE MODIFICA A RESOLUCIÓN REITORAL DE 12 DE XUÑO POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE MATRÍCULA PARA ESTUDOS OFICIAIS DE POSGRAO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO ACADÉMICO 2020/2021 2020-09-14T22:00:00Z 2020-09-14T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 11 DE SETEMBRO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DAS AXUDAS DE INVESTIGACIÓN DA CÁTEDRA FEMINISMOS 4.0 DEPO-UVIGO. 2020-09-10T22:00:00Z 2020-09-10T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-10T22:00:00Z Resolución reitoral do 10 de setembro de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva do alumnado con bolsa concedida e denegada nas bolsas de mobilidade para o alumnado de doutoramento, 2019/2020 2020-09-09T22:00:00Z 2020-09-09T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-09T22:00:00Z Bolsas de formación en Unidades e Áreas, 2020/2021: listaxe provisoria do alumnado admitido e excluído 2020-09-07T22:00:00Z 2020-09-07T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-07T22:00:00Z Bolsas de formación en Centros universitarios, 2020/2021: listaxe provisoria do alumnado admitido e excluído 2020-09-07T22:00:00Z 2020-09-07T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-07T22:00:00Z Bolsas de formación en Sistemas Informáticos, 2020/2021: listaxe provisoria do alumnado admitido e excluído 2020-09-07T22:00:00Z 2020-09-07T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-07T22:00:00Z Corrección de erros da listaxe provisoria de persoas admitidas e excluídas, publicada o 8 de setembro de 2020, da convocatoria de bolsas de formación en sistemas informáticos dirixidas ao alumnado da universidade de Vigo para o curso 2020/2021 2020-09-07T22:00:00Z 2020-09-07T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-07T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 8 DE SETEMBRO DE 2020 DE CORRECIÓN DE ERROS DAS BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR PREDOUTORAL EN FORMACIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2020 2020-09-07T22:00:00Z 2020-09-07T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-07T22:00:00Z Resolución reitoral do 4 de setembro de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva de concedidas, denegadas e agarda das axudas ao estudo no curso 2019/2020 da Universidade de Vigo. 2020-09-03T22:00:00Z 2020-09-03T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-03T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 31 DE AGOSTO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A CONCESIÓN DEFINITIVA DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PROPIAS Á MOBILIDADE DA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2020 2020-08-30T22:00:00Z 2020-08-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-08-30T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 28 DE AGOSTO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A PROPOSTA PROVISIONAL DE ADXUDICACIÓN DE AXUDAS PARA A REALIZACIÓN, COMISARIADO E MONTAXE DE EXPOSICIÓNS ARTÍSTICAS, DA CONVOCATORIA DE AXUDAS A GRUPOS, CENTROS E AGRUPACIÓNS DA UNIVERSIDADE 2020-08-27T22:00:00Z 2020-08-27T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-08-27T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 28 DE AGOSTO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A CONCESIÓN DE AXUDAS PARA A ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS E REUNIÓNS CIENTÍFICAS, CONVOCATORIA DE AXUDAS A GRUPOS, CENTROS E AGRUPACIÓNS DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2020. RESOLUCIÓN ÚNICA 2020-08-27T22:00:00Z 2020-08-27T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-08-27T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 21 DE AGOSTO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A CONCESIÓN DE AXUDAS PARA A REPARACIÓN DE EQUIPAMENTO CIENTÍFICO DA CONVOCATORIA DE AXUDAS A GRUPOS, CENTROS E AGRUPACIÓNS DA UNIVERSIDADE DE VIGO. RESOLUCIÓN ÚNICA 2020-08-24T22:00:00Z 2020-08-24T22:00:00Z <div> Maís información </div> 2020-08-24T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 21 DE AGOSTO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DAS AXUDAS PARA A ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS E REUNIÓNS CIENTÍFICAS, CONVOCATORIA DE AXUDAS A GRUPOS, CENTROS E AGRUPACIÓNS DA UNIVER 2020-08-24T22:00:00Z 2020-08-24T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-08-24T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 21 DE AGOSTO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A CONCESIÓN DE AXUDAS PARA A PREPARACIÓN DE PROXECTOS INTERNACIONAIS DE I+D+i DA CONVOCATORIA DE AXUDAS A GRUPOS, CENTROS E AGRUPACIÓNS DA UNIVERSIDADE DE VIGO. RESOLUCIÓN ÚNICA 2020-08-24T22:00:00Z 2020-08-24T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-08-24T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 24 DE AGOSTO POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS DE INVESTIGACIÓN DA CÁTEDRA FEMINISMOS 4.0 DEPO-UVIGO 2020-08-23T22:00:00Z 2020-08-23T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-08-23T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 3 DE AGOSTO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DE CONCEDIDAS E DENEGADAS DAS AXUDAS URXENTES COVID-19 PARA O ALUMNADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO AFECTADO POLA DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALARMA. 2020-08-02T22:00:00Z 2020-08-02T22:00:00Z <div> Máís información </div> 2020-08-02T22:00:00Z Resolución Reitoral de 3 de agosto de 2020 pola que se convocan “Premios á Excelencia académica” para alumnado que inicia estudos de Grao na Universidade de Vigo no curso académico 2020/2021 2020-08-02T22:00:00Z 2020-08-02T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-08-02T22:00:00Z Resolución Reitoral de 3 de agosto de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva de concedidas e denegadas das axudas urxentes e excepcionais COVID-19 para o alumnado da Universidade de Vigo afectado pola declaración do Estado de Alarma 2020-08-02T22:00:00Z 2020-08-02T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-08-02T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 31 DE XULLO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DAS AXUDAS PARA A REPARACIÓN DE EQUIPAMENTO CIENTÍFICO DA CONVOCATORIA DE AXUDAS A GRUPOS, CENTROS E AGRUPACIÓNS DA UNIVERSIDADE DE 2020-08-02T22:00:00Z 2020-08-02T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-08-02T22:00:00Z Bolsas de mobilidade para o alumnado de Doutoramento da Universidade de Vigo, 2019/2020: listaxe provisoria de bolsas concedidas, denegadas 2020-07-30T22:00:00Z 2020-07-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-30T22:00:00Z Axudas ao estudo no curso 2019/2020 da Universidade de Vigo: Listaxes provisorias de concedidas, denegadas e agarda. 2020-07-30T22:00:00Z 2020-07-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-30T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 31 DE XULLO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A LISTA DE MATERIAS ADMITIDAS DO PROGRAMA ENGLISH FRIENDLY EN GRAOS OFICIAIS NO CURSO ACADÉMICO 2020/2021 2020-07-30T22:00:00Z 2020-07-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-30T22:00:00Z Resolución Reitoral de 30 de xullo de 2020 de concesión directa de bolsa Santander Erasmus a alumnado seleccionado no marco da convocatoria de prazas de intercambio Erasmus+ Estudos no curso 2020/21 2020-07-29T22:00:00Z 2020-07-29T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-29T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 30 DE XULLO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICAN AS BASES DAS AXUDAS PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR PREDOUTORAL EN FORMACIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2020 2020-07-29T22:00:00Z 2020-07-29T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-29T22:00:00Z Resolución Reitoral de 27 de xullo de 2020 pola que se convocan Bolsas de formación en Centros de investigación dirixidas ao alumnado da Universidade de Vigo para o curso 2020/2021 2020-07-26T22:00:00Z 2020-07-26T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-26T22:00:00Z Resolución reitoral do 27 de xullo de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva do alumnado con bolsa concedida nas bolsas de mobilidade para o alumnado de mestrados universitarios oficiais, 2019/2020 2020-07-26T22:00:00Z 2020-07-26T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-26T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 24 DE XULLO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES CONCEDIDAS PARA A ORGANIZACIÓN DE OBRADOIROS NO PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2020/2021 NO CAMPUS DE VIGO 2020-07-23T22:00:00Z 2020-07-23T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-23T22:00:00Z Resolución Reitoral de 24 de xullo de 2020 pola que se convocan “Premios á excelencia académica” para alumnado que inicia estudos de Mestrado na Universidade de Vigo no curso académico 2020/2021 2020-07-23T22:00:00Z 2020-07-23T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-23T22:00:00Z Resolución reitoral do 23 de xullo de 2020 pola que se convoca a VII edición dos Premios Egeria á Inclusión da Perspectiva de Xénero nos Traballos de Fin de Grao e de Máster da Universidade de Vigo 2020-07-22T22:00:00Z 2020-07-22T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-22T22:00:00Z Resolución Reitoral de 23 de xullo de 2020 pola que se convoca a II edición dos Premios ao mellor TFG/TFM en temáticas relacionadas coa Axenda 2030, a Cooperación ao desenvolvemento e a RSC no curso académico 2019/2020 2020-07-22T22:00:00Z 2020-07-22T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-22T22:00:00Z Resolución Reitoral de 23 de xullo de 2020 pola que se convocan Premios aos expedientes académicos con mellores cualificacións no Máster de estudos ingleses avanzados e as súas aplicacións no curso académico 2019/2020 2020-07-22T22:00:00Z 2020-07-22T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-22T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 22 DE XULLO DE 2020 DA UNIVERSIDADE DE VIGO POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CANDIDATAS SELECCIONADAS PARA A CONVOCATORIA DE 1 BOLSA IBEROAMÉRICA-SANTANDER INVESTIGACIÓN PARA O CURSO 2020-21 2020-07-21T22:00:00Z 2020-07-21T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-21T22:00:00Z Resolución Reitoral de 21 de xullo de 2020 de concesión directa de bolsa Iberoamérica Santander Grao a alumnado seleccionado no marco da convocatoria de prazas de intercambio en países extracomunitarios no curso 2020/21 2020-07-21T22:00:00Z 2020-07-21T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-21T22:00:00Z Resolución Reitoral de 21 de xullo de 2020 pola que se aproban as Normas Económicas derivadas da Xestión Académica de titulacións oficiais e propias no curso académico 2020/2021 2020-07-20T22:00:00Z 2020-07-20T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-20T22:00:00Z Resolución Reitoral do 21 de xullo de 2020 pola que se convocan Axudas do Fondo de Acción Social destinadas a sufragar os prezos públicos de matrícula do persoal das universidades públicas galegas en titulacións oficiais da Universidade de Vigo, no curso 2020-07-20T22:00:00Z 2020-07-20T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-20T22:00:00Z Resolución Reitoral de 20 de xullo de 2020 pola que se convocan Premios “Cátedra Deloitte” ao mellor Traballo Fin de Grao ou Fin de Máster do ámbito TIC con beneficio social no curso académico 2019/2020 2020-07-19T22:00:00Z 2020-07-19T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-19T22:00:00Z Resolución Reitoral, do 16 de xullo de 2020, pola que se convocan Axudas para redactar e defender en galego Teses de doutoramento e Premios á calidade lingüística nos Traballos de Fin de Grao e de Mestrado, curso 2019/2020 2020-07-15T22:00:00Z 2020-07-15T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-15T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 16 DE XULLO DE 2020 POLA QUE SE MODIFICA O PRAZO DE REALIZACIÓN DAS PRÁCTICAS ERASMUS+ ESTABLECIDO NA RESOLUCIÓN REITORAL DE 27 DE MAIO DE 2019 POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS ERASMUS+ PRACTICAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO 2019 2020-07-15T22:00:00Z 2020-07-15T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-15T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 16 DE XULLO DE 2020 POLA QUE SE MODIFICA O PRAZO DE REALIZACIÓN DAS PRÁCTICAS ERASMUS+ ESTABLECIDO NA RESOLUCIÓN REITORAL DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 POLA QUE SE PUBLICA A II CONVOCATORIA BOLSAS ERASMUS+ PRACTICAS DA UNIVERSIDADE DE V 2020-07-15T22:00:00Z 2020-07-15T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-15T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 10 DE XULLO DE 2020, POLA QUE SE CONVOCA O 1º CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATACIÓN DE PROFESORADO ASOCIADO. CURSO ACADÉMICO 2020-2021 2020-07-14T22:00:00Z 2020-07-14T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 10 DE XULLO DE 2020, POLA QUE SE CONVOCA O CONCURSO PÚBLICO PARA A ELABORACIÓN DE LISTAS DE SUBSTITUCIÓN DE PERSOAL DOCENTE INTERINO. CURSO ACADÉMICO 2020-2021 2020-07-14T22:00:00Z 2020-07-14T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 10 DE XULLO DE 2020, POLA QUE SE CONVOCA CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATACIÓN DE AXUDANTE. CURSO ACADÉMICO 2020-2021 2020-07-14T22:00:00Z 2020-07-14T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 10 DE XULLO DE 2020, POLA QUE SE CONVOCA CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATACIÓN DE PROFESORADO AXUDANTE DOUTOR. CURSO ACADÉMICO 2020-2021 2020-07-14T22:00:00Z 2020-07-14T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-14T22:00:00Z Resolución Reitoral de 8 do xullo de 2020 pola que se fan públicas as listaxes definitivas de Axudas do Fondo de Acción Social destinadas a sufragar os prezos públicos de matrícula do persoal das universidades públicas galegas en titulacións oficiais da U 2020-07-07T22:00:00Z 2020-07-07T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-07T22:00:00Z Acordo do tribunal cualificador do proceso de TS de Teledocencia 2020-07-05T22:00:00Z 2020-07-05T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-05T22:00:00Z Resolución reitoral do 3 de xullo de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva do alumnado con bolsa concedida nas Axudas para a difusión dos resultados de investigación do alumnado de doutoramento interuniversitario en Protección do Patrimonio Cultur 2020-07-05T22:00:00Z 2020-07-05T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-05T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 30 DE XUÑO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE INSCRICIÓN E MATRÍCULA NO PROGRAMA PARA MAIORES DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO ACADÉMICO 2020/2021 2020-06-30T22:00:00Z 2020-06-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-06-30T22:00:00Z Axudas urxentes e excepcionais COVID-19 para o alumnado da Universidade de Vigo afectado pola declaración do Estado de Alarma. 2020-06-28T22:00:00Z 2020-06-28T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-06-28T22:00:00Z Resolución reitoral do 26 de xuño de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva do alumnado con bolsa concedidas e denegadas das bolsas comedor para o alumnado de Grao e Máster no curso 2019/2020 2020-06-25T22:00:00Z 2020-06-25T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-06-25T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 18 DE XUÑO DE 2020 POLA QUE SE CONVOCA O PROGRAMA DE MATERIAS ENGLISH FRIENDLY EN GRAOS OFICIAIS NO CURSO ACADÉMICO 2020/2021 2020-06-17T22:00:00Z 2020-06-17T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-06-17T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 17 DE XUÑO DE 2020 PARA A IMPLEMENTACIÓN DO ACORDO DO 12 DE XUÑO, DO CONSELLO DE GOBERNO SOBRE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS E URXENTES PARA O DESENVOLVEMENTO DA ORGANIZACIÓN DOCENTE NO CURSO 2020/2021 EN CASO DE CRISE SANITARIA 2020-06-16T22:00:00Z 2020-06-16T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-06-16T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 12 DE XUÑO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE MATRÍCULA PARA ESTUDOS OFICIAIS DE POSGRAO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO ACADÉMICO 2020/2021 2020-06-11T22:00:00Z 2020-06-11T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-06-11T22:00:00Z NORMATIVA DE SIMULTANEIDADE DE ESTUDOS NA UNIVERSIDADE DE VIGO 2020-06-02T22:00:00Z 2020-06-02T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-06-02T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 25 DE MAIO DO 2020 DERROGATORIA DAS RESOLUCIÓNS 14 DE MARZO DE 2020 DE PECHE TEMPORAL DE INSTALACIÓNS, CENTROS E SERVIZOS NA UNIVERSIDADE DE VIGO E DE 1 DE ABRIL DE PRÓRROGA DA ANTERIOR 2020-05-25T22:00:00Z 2020-05-25T22:00:00Z <div> <b><span>RESOLUCIÓN REITORAL DE 25 DE MAIO DO 2020 DERROGATORIA DAS RESOLUCIÓNS 14 DE MARZO DE 2020 DE PECHE TEMPORAL DE INSTALACIÓNS, CENTROS E SERVIZOS NA UNIVERSIDADE DE VIGO E DE 1 DE ABRIL DE PRÓRROGA DA ANTERIOR</span></b> </div> 2020-05-25T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 22 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICAN AS BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PROPIAS PARA A MOBILIDADE DE PERSOAL INVESTIGADOR DA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2020. 2020-05-24T22:00:00Z 2020-05-24T22:00:00Z <div> RESOLUCIÓN REITORAL DE 22 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICAN AS BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PROPIAS PARA A MOBILIDADE DE PERSOAL INVESTIGADOR DA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2020. </div> 2020-05-24T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 21 DE MAIO POLA QUE SE NOMEA AOS DOCENTES DO PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2019/2020 NO PROGRAMA PARA MAIORES DO CAMPUS DE VIGO 2020-05-24T22:00:00Z 2020-05-24T22:00:00Z <div> RESOLUCIÓN REITORAL DE 21 DE MAIO POLA QUE SE NOMEA AOS DOCENTES DO PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2019/2020 NO PROGRAMA PARA MAIORES DO CAMPUS DE VIGO </div> 2020-05-24T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 14 DE MAIO DE 2020 SOBRE A SUPLENCIA NA VICERREITORÍA DE TRANSFERENCIA 2020-05-13T22:00:00Z 2020-05-13T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-05-13T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DO 13 DE MAIO DE 2020, POLA QUE SE APROBA O PROTOCOLO QUE ESTABLECE O RETORNO Á ACTIVIDADE PRESENCIAL NA UNIVERSIDADE DE VIGO E AS MEDIDAS DE PREVENCIÓN ASOCIADAS FRONTE Á COVID-19 2020-05-13T22:00:00Z 2020-05-13T22:00:00Z <div> RESOLUCIÓN REITORAL, DO 13 DE MAIO DE 2020, POLA QUE SE APROBA O PROTOCOLO QUE ESTABLECE O RETORNO Á ACTIVIDADE PRESENCIAL NA UNIVERSIDADE DE VIGO E AS MEDIDAS DE PREVENCIÓN ASOCIADAS FRONTE Á COVID-19 </div> 2020-05-13T22:00:00Z CORRECIÓN DE ERROS DA RESOLUCIÓN REITORAL DE 13 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE APROBA O PROTOCOLO QUE ESTABLECE O RETORNO Á ACTIVIDADE PRESENCIAL NA UNIVERSIDADE DE VIGO E AS MEDIDAS DE PREVENCIÓN ASOCIADAS FRONTE Á COVID-19 2020-05-13T22:00:00Z 2020-05-13T22:00:00Z <div> CORRECIÓN DE ERROS DA RESOLUCIÓN REITORAL DE 13 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE APROBA O PROTOCOLO QUE ESTABLECE O RETORNO Á ACTIVIDADE PRESENCIAL NA UNIVERSIDADE DE VIGO E AS MEDIDAS DE PREVENCIÓN ASOCIADAS FRONTE Á COVID-19 </div> 2020-05-13T22:00:00Z INSTRUCIÓN DA SECRETARÍA XERAL, DO 12 DE MAIO DE 2020, SOBRE A IMPLANTACIÓN E O FUNCIONAMENTO DA SEDE ELECTRÓNICA NA UNIVERSIDADE DE VIGO 2020-05-11T22:00:00Z 2020-05-11T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-05-11T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DE 6 DE MAIO DO 2020, POLA QUE SE DEIXA SEN EFECTO A RESOLUCIÓN DO 2 DE MARZO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECE O PROCEDEDEMENTO PARA A REALIZACIÓN DE PROBAS DE APTITUDE PARA O ACCESO AO GRAO EN CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE 2020-05-05T22:00:00Z 2020-05-05T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-05-05T22:00:00Z Modificación de 29 de abril de 2020, da Instrución conxunta 5/2019, do 1 de marzo, da Xerencia e da Secretaría Xeral para o desenvolvemento de medidas de tratamento de datos de carácter persoal na Universidade de Vigo 2020-04-29T22:00:00Z 2020-04-29T22:00:00Z <div> Modificación de 29 de abril de 2020, da Instrución conxunta 5/2019, do 1 de marzo, da Xerencia e da Secretaría Xeral para o desenvolvemento de medidas de tratamento de datos de carácter persoal na Universidade de Vigo </div> 2020-04-29T22:00:00Z Resolución de 13 de marzo de 2020, do secretario xeral da Universidade de Vigo pola que se ordena a posta en marcha da sede electrónica da Universidade de Vigo 2020-03-15T23:00:00Z 2020-03-15T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-03-15T23:00:00Z Resolución do 13 de marzo de 2020, do secretario xeral da Universidade de Vigo pola que se aproban os modelos normalizados a utilizar nos procedementos con acceso desde a sede electrónica da Universidade de Vigo 2020-03-15T23:00:00Z 2020-03-15T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-03-15T23:00:00Z Resolución do 13 de marzo de 2020, do secretario xeral da Universidade de Vigo pola que comeza a operar o taboleiro electrónico oficial da Universidade de Vigo 2020-03-15T23:00:00Z 2020-03-15T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-03-15T23:00:00Z