Taboleiro de anuncios da Universidade de Vigo Estas son as últimas entradas publicadas no taboleiro de anuncios electrónico da Universidade de Vigo gl RESOLUCIÓN REITORAL DO 29 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE ADMISIÓN E MATRÍCULA NAS ENSINANZAS DE GRAO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO ACADÉMICO 2020/2021 2020-05-31T22:00:00Z 2020-05-31T22:00:00Z <div align="justify"> <b><span>RESOLUCIÓN REITORAL DO 29 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE ADMISIÓN E MATRÍCULA NAS ENSINANZAS DE GRAO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO ACADÉMICO 2020/2021</span></b> </div> 2020-05-31T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 29 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS DO FONDO SOCIAL 2019 2020-05-31T22:00:00Z 2020-05-31T22:00:00Z <div> <b><span>RESOLUCIÓN REITORAL DO 29 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS DO FONDO SOCIAL 2019</span></b> </div> 2020-05-31T22:00:00Z TRIBUNAL/ COMISIÓN DE VALORACIÓN DE XESTOR/A SUPERIOR DE XESTIÓN DO CAMPUS DE ESPECIALIZACIÓN CREA 2020-05-28T22:00:00Z 2020-05-28T22:00:00Z <div> <span>TRIBUNAL/ COMISIÓN DE VALORACIÓN DE XESTOR/A SUPERIOR DE XESTIÓN DO CAMPUS DE ESPECIALIZACIÓN CREA</span> </div> 2020-05-28T22:00:00Z Acordo Campus AUGA-corrección 2020-05-28T22:00:00Z 2020-05-28T22:00:00Z <span>Acordo Campus AUGA-corrección</span> 2020-05-28T22:00:00Z COMISIÓN DE VALORACIÓN DO PROCESO DE XESTOR/A DO CAMPUS DE ESPECIALIZACIÓN VIGO TECNOLÓXICO 2020-05-28T22:00:00Z 2020-05-28T22:00:00Z <div> <b><span>COMISIÓN DE VALORACIÓN DO PROCESO DE XESTOR/A DO CAMPUS DE ESPECIALIZACIÓN VIGO TECNOLÓXICO</span></b> </div> 2020-05-28T22:00:00Z COMISIÓN DE VALORACIÓN DO PROCESO DE XESTOR/A DO COÑECEMENTO PARA O CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOXÍAS, ENERXÍA E PROCESOS INDUSTRIAIS (CINTECX) 2020-05-28T22:00:00Z 2020-05-28T22:00:00Z <div> <b><span>COMISIÓN DE VALORACIÓN DO PROCESO DE XESTOR/A DO COÑECEMENTO PARA O CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOXÍAS, ENERXÍA E PROCESOS INDUSTRIAIS (CINTECX)</span></b> </div> 2020-05-28T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE SUSPENDE A CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DA UNIVERSIDADDE DE VIGO PARA O ANO 2020. 2020-05-28T22:00:00Z 2020-05-28T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE SUSPENDE A CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DA UNIVERSIDADDE DE VIGO PARA O ANO 2020. 2020-05-28T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 29 DE MAIO DE 2020 DE CONTINUIDADE DOS PRAZOS NOS TRÁMITES DOS PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS NA UNIVERSIDADE DE VIGO 2020-05-28T22:00:00Z 2020-05-28T22:00:00Z <div> <b><span>RESOLUCIÓN REITORAL DE 29 DE MAIO DE 2020 DE CONTINUIDADE DOS PRAZOS NOS TRÁMITES DOS PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS NA UNIVERSIDADE DE VIGO</span></b> </div> 2020-05-28T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 27 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE NOMEA AOS DOCENTES DO SEGUNDO CUADRIMESTRE DO CURSO 2019/2020 NO PROGRAMA PARA MAIORES DOS CAMPUS DE OURENSE , PONTEVEDRA E VIGO 2020-05-27T22:00:00Z 2020-05-27T22:00:00Z <div> <span>RESOLUCIÓN REITORAL DE 27 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE NOMEA AOS DOCENTES DO SEGUNDO CUADRIMESTRE DO CURSO 2019/2020 NO PROGRAMA PARA MAIORES DOS CAMPUS DE OURENSE , PONTEVEDRA E VIGO</span> </div> 2020-05-27T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 27 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS URXENTES E EXCEPCIONAIS COVID-19 PARA ALUMNADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO AFECTADO POLA DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALARMA 2020-05-26T22:00:00Z 2020-05-26T22:00:00Z <b><span>RESOLUCIÓN REITORAL DE 27 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS URXENTES E EXCEPCIONAIS COVID-19 PARA ALUMNADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO AFECTADO POLA DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALARMA</span></b> 2020-05-26T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 27 DE MAIO DO 2020 POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE MOBILIDADE DA ESCOLA INTERNACIONAL DE DOUTORAMENTO (EIDO) PARA O ALUMNADO DE PROGRAMAS DE DOUTORAMENTO DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO 2019/2020 2020-05-26T22:00:00Z 2020-05-26T22:00:00Z <b><span>RESOLUCIÓN REITORAL DE 27 DE MAIO DO 2020 POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE MOBILIDADE DA ESCOLA INTERNACIONAL DE DOUTORAMENTO (EIDO) PARA O ALUMNADO DE PROGRAMAS DE DOUTORAMENTO DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO 2019/2020</span></b> 2020-05-26T22:00:00Z SEGUNDA CORRECCIÓN DE ERROS RESOLUCIÓN REITORAL DE 25 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE AXUDAS PROPIAS Á INVESTIGACIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O ANO 2020 2020-05-26T22:00:00Z 2020-05-26T22:00:00Z <span>CORRECCIÓN DE ERROS RESOLUCIÓN REITORAL DE </span> <span>25 </span> <span>DE MAIO DE </span> <span>2020 </span> <span>POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE AXUDAS PROPIAS Á</span> <span> </span> <span>INVESTIGACIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O ANO </span> <span>2020</span> 2020-05-26T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 25 DE MAIO DO 2020 DERROGATORIA DAS RESOLUCIÓNS 14 DE MARZO DE 2020 DE PECHE TEMPORAL DE INSTALACIÓNS, CENTROS E SERVIZOS NA UNIVERSIDADE DE VIGO E DE 1 DE ABRIL DE PRÓRROGA DA ANTERIOR 2020-05-25T22:00:00Z 2020-05-25T22:00:00Z <div> <b><span>RESOLUCIÓN REITORAL DE 25 DE MAIO DO 2020 DERROGATORIA DAS RESOLUCIÓNS 14 DE MARZO DE 2020 DE PECHE TEMPORAL DE INSTALACIÓNS, CENTROS E SERVIZOS NA UNIVERSIDADE DE VIGO E DE 1 DE ABRIL DE PRÓRROGA DA ANTERIOR</span></b> </div> 2020-05-25T22:00:00Z CORRECCIÓN DE ERROS. RESOLUCIÓN REITORAL DE 25 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE AXUDAS PROPIAS Á INVESTIGACIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O ANO 2020. 2020-05-25T22:00:00Z 2020-05-25T22:00:00Z <div> <span>RESOLUCIÓN REITORAL DE </span><span>25 </span><span>DE MAIO DE </span><span>2020 </span><span>POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE AXUDAS PROPIAS Á INVESTIGACIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O ANO </span><span>2020. </span><span>CORRECCIÓN DE ERROS</span> </div> 2020-05-25T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 21 DE MAIO POLA QUE SE NOMEA AOS DOCENTES DO PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2019/2020 NO PROGRAMA PARA MAIORES DO CAMPUS DE VIGO 2020-05-24T22:00:00Z 2020-05-24T22:00:00Z <div> RESOLUCIÓN REITORAL DE 21 DE MAIO POLA QUE SE NOMEA AOS DOCENTES DO PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2019/2020 NO PROGRAMA PARA MAIORES DO CAMPUS DE VIGO </div> 2020-05-24T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 25 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE AXUDAS PROPIAS Á INVESTIGACIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O ANO 2020 2020-05-24T22:00:00Z 2020-05-24T22:00:00Z <div> <span>RESOLUCIÓN</span><span> </span><span>REITORAL DE 25 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE AXUDAS PROPIAS Á INVESTIGACIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O ANO 2020</span> </div> 2020-05-24T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 22 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICAN AS BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PROPIAS PARA A MOBILIDADE DE PERSOAL INVESTIGADOR DA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2020. 2020-05-24T22:00:00Z 2020-05-24T22:00:00Z <div> RESOLUCIÓN REITORAL DE 22 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICAN AS BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PROPIAS PARA A MOBILIDADE DE PERSOAL INVESTIGADOR DA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2020. </div> 2020-05-24T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 21 DE MAIO POLA QUE SE DA POR FINALIZADO O PRAZO DE ALEGACIÓNS ESTABLECIDO NA RESOLUCIÓN REITORAL 3 DE FEBREIRO POLA QUE SE COVOCAN BOLSAS COMEDOR NO CURSO 2019/2020 2020-05-20T22:00:00Z 2020-05-20T22:00:00Z <div> RESOLUCIÓN REITORAL DE 21 DE MAIO POLA QUE SE DA POR FINALIZADO O PRAZO DE ALEGACIÓNS ESTABLECIDO NA RESOLUCIÓN REITORAL 3 DE FEBREIRO POLA QUE SE COVOCAN BOLSAS COMEDOR NO CURSO 2019/2020 </div> 2020-05-20T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 20 DE MAIO POLA QUE SE DA POR FINALIZADO O PRAZO DE SOLICITUDES ESTABLECIDO NA RESOLUCIÓN REITORAL 14 DE XANEIRO POLA QUE SE COVOCAN BOLSAS ”SANTANDER PROGRESO” 2020-05-19T22:00:00Z 2020-05-19T22:00:00Z <div> RESOLUCIÓN REITORAL DE 20 DE MAIO POLA QUE SE DA POR FINALIZADO O PRAZO DE SOLICITUDES ESTABLECIDO NA RESOLUCIÓN REITORAL 14 DE XANEIRO POLA QUE SE COVOCAN BOLSAS ”SANTANDER PROGRESO” </div> 2020-05-19T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 20 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS AO ESTUDO NO CURSO 2019/2020 DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2020-05-19T22:00:00Z 2020-05-19T22:00:00Z <div> RESOLUCIÓN REITORAL DE 20 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS AO ESTUDO NO CURSO 2019/2020 DA UNIVERSIDADE DE VIGO </div> 2020-05-19T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 19 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE CONTINÚA O PRAZO DE ALEGACIÓNS ESTABLECIDO NA RESOLUCIÓN POLA QUE SE RESOLVEN POR CONCESIÓN DIRECTA 14 BOLSAS DEPUTACIÓN OURENSE PARA ALUMNADO QUE GOZA DUNHA BOLSA INTERCAMBIO ERASMUS CURSO 2019/2020 2020-05-18T22:00:00Z 2020-05-18T22:00:00Z <div> RESOLUCIÓN REITORAL DE 19 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE CONTINÚA O PRAZO DE ALEGACIÓNS ESTABLECIDO NA RESOLUCIÓN REITORAL DE 9 DE MARZO DE 2020 POLA QUE SE RESOLVEN POR CONCESIÓN DIRECTA 14 BOLSAS DA DEPUTACIÓN DE OURENSE PARA ALUMNADO QUE GOZA DUNHA BOLSA DE INTERCAMBIO ERASMUS+ ESTUDOS NO CURSO 2019/2020 </div> 2020-05-18T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 19 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE CONTINÚA O PRAZO DE ALEGACIÓNS ESTABLECIDO NA RESOLUCIÓN POLA QUE SE RESOLVEN POR CONCESIÓN DIRECTA 100 BOLSAS DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA ALUMNADO DE BOLSA INTERCAMBIO NO CURSO 2019/2020 2020-05-18T22:00:00Z 2020-05-18T22:00:00Z <div> RESOLUCIÓN REITORAL DE 19 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE CONTINÚA O PRAZO DE ALEGACIÓNS ESTABLECIDO NA RESOLUCIÓN REITORAL DE 9 DE MARZO DE 2020 POLA QUE SE RESOLVEN POR CONCESIÓN DIRECTA 100 BOLSAS DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA ALUMNADO QUE GOZA DUNHA BOLSA DE INTERCAMBIO (ERASMUS+ ESTUDOS OU PROPIA) NO CURSO 2019/2020 </div> 2020-05-18T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 18 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE MODIFICA O PUNTO 3.1 DAS BASES DA CONVOCATORIA ERASMUS+ ESTUDOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO 2019-20 2020-05-17T22:00:00Z 2020-05-17T22:00:00Z <div> RESOLUCIÓN REITORAL DE 18 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE MODIFICA O PUNTO 3.1 DAS BASES DA CONVOCATORIA ERASMUS+ ESTUDOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO 2019-20 </div> 2020-05-17T22:00:00Z RESOLUCIÓN DO 15 DE MAIO DE 2020 DA VICERREITORÍA DE INVESTIGACIÓN SOBRE CONTINUIDADE DOS PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS INDISPENSABLES PARA O FUNCIONAMENTO BÁSICO DO SERVIZO E A PROTECCIÓN DO INTERESE XERAL DA INVESTIGACIÓN NA UNIVERSIDADE DE VIGO 2020-05-14T22:00:00Z 2020-05-14T22:00:00Z <div> RESOLUCIÓN DO 15 DE MAIO DE 2020 DA VICERREITORÍA DE INVESTIGACIÓN SOBRE CONTINUIDADE DOS PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS INDISPENSABLES PARA O FUNCIONAMENTO BÁSICO DO SERVIZO E A PROTECCIÓN DO INTERESE XERAL DA INVESTIGACIÓN NA UNIVERSIDADE DE VIGO </div> 2020-05-14T22:00:00Z CORRECIÓN DE ERROS DA RESOLUCIÓN REITORAL DE 13 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE APROBA O PROTOCOLO QUE ESTABLECE O RETORNO Á ACTIVIDADE PRESENCIAL NA UNIVERSIDADE DE VIGO E AS MEDIDAS DE PREVENCIÓN ASOCIADAS FRONTE Á COVID-19 2020-05-13T22:00:00Z 2020-05-13T22:00:00Z <div> CORRECIÓN DE ERROS DA RESOLUCIÓN REITORAL DE 13 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE APROBA O PROTOCOLO QUE ESTABLECE O RETORNO Á ACTIVIDADE PRESENCIAL NA UNIVERSIDADE DE VIGO E AS MEDIDAS DE PREVENCIÓN ASOCIADAS FRONTE Á COVID-19 </div> 2020-05-13T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 14 DE MAIO DE 2020 SOBRE A SUPLENCIA NA VICERREITORÍA DE TRANSFERENCIA 2020-05-13T22:00:00Z 2020-05-13T22:00:00Z <div> RESOLUCIÓN REITORAL DO 14 DE MAIO DE 2020 SOBRE A SUPLENCIA NA VICERREITORÍA DE TRANSFERENCIA </div> 2020-05-13T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DO 13 DE MAIO DE 2020, POLA QUE SE APROBA O PROTOCOLO QUE ESTABLECE O RETORNO Á ACTIVIDADE PRESENCIAL NA UNIVERSIDADE DE VIGO E AS MEDIDAS DE PREVENCIÓN ASOCIADAS FRONTE Á COVID-19 2020-05-13T22:00:00Z 2020-05-13T22:00:00Z <div> RESOLUCIÓN REITORAL, DO 13 DE MAIO DE 2020, POLA QUE SE APROBA O PROTOCOLO QUE ESTABLECE O RETORNO Á ACTIVIDADE PRESENCIAL NA UNIVERSIDADE DE VIGO E AS MEDIDAS DE PREVENCIÓN ASOCIADAS FRONTE Á COVID-19 </div> 2020-05-13T22:00:00Z INSTRUCIÓN DA SECRETARÍA XERAL, DO 12 DE MAIO DE 2020, SOBRE A IMPLANTACIÓN E O FUNCIONAMENTO DA SEDE ELECTRÓNICA NA UNIVERSIDADE DE VIGO 2020-05-11T22:00:00Z 2020-05-11T22:00:00Z <div> INSTRUCIÓN DA SECRETARÍA XERAL, DO 12 DE MAIO DE 2020, SOBRE A IMPLANTACIÓN E O FUNCIONAMENTO DA SEDE ELECTRÓNICA NA UNIVERSIDADE DE VIGO </div> 2020-05-11T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 12 DE MAIO DE 2020 SOBRE CONTINUIDADE DOS PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS INDISPENSABLES PARA A DOCENCIA, A INVESTIGACIÓN E A TRANSFERENCIA NA UNIVERSIDADE DE VIGO 2020-05-11T22:00:00Z 2020-05-11T22:00:00Z <div> RESOLUCIÓN REITORAL DO 12 DE MAIO DE 2020 SOBRE CONTINUIDADE DOS PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS INDISPENSABLES PARA A DOCENCIA, A INVESTIGACIÓN E A TRANSFERENCIA NA UNIVERSIDADE DE VIGO </div> 2020-05-11T22:00:00Z RESOLUCIÓN DA VICERREITORÍA RESPONSABILIDADE SOCIAL, INTERNACIONALIZACIÓN E COOPERACIÓN, DO 11 DE MAIO DE 2020, SOBRE A CONTINUIDADE DOS PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS INDISPENSABLES PARA FUNCIONAMENTO BÁSICO OFICINA DE RELACIÓNS INTERNACIONAIS 2020-05-11T22:00:00Z 2020-05-11T22:00:00Z <div> RESOLUCIÓN DA VICERREITORÍA RESPONSABILIDADE SOCIAL, INTERNACIONALIZACIÓN E COOPERACIÓN, DO 11 DE MAIO DE 2020, SOBRE A CONTINUIDADE DOS PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS INDISPENSABLES PARA O FUNCIONAMENTO BÁSICO OFICINA DE RELACIÓNS INTERNACIONAIS </div> 2020-05-11T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 12 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE APROBAN CRÉDITOS ECTS POLA REALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN OU DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES CULTURAIS, DEPORTIVAS, DE REPRESENTACIÓN ESTUDANTIL, SOLIDARIAS E DE COOPERACIÓN 2020-05-11T22:00:00Z 2020-05-11T22:00:00Z <div> RESOLUCIÓN REITORAL DO 12 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE APROBAN CRÉDITOS ECTS POLA REALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN OU DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES CULTURAIS, DEPORTIVAS, DE REPRESENTACIÓN ESTUDANTIL, SOLIDARIAS E DE COOPERACIÓN </div> 2020-05-11T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 6 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE MOBILIDADE PARA O ALUMNADO DOS MESTRADOS UNIVERSITARIOS NO CURSO ACADÉMICO 2019/2020 2020-05-05T22:00:00Z 2020-05-05T22:00:00Z <div> RESOLUCIÓN REITORAL DO 6 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE </div> <div> MOBILIDADE PARA O ALUMNADO DOS MESTRADOS UNIVERSITARIOS NO CURSO ACADÉMICO </div> <div> 2019/2020 </div> 2020-05-05T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 6 DE MAIO DE 2020, POLA QUE SE ACORDA INCLUÍR NA PAGA ADICIONAL DO COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE XUÑO DE 2020 A CONTÍA DO 50% DO COMPOÑENTE POR MÉRITOS DOCENTES. 2020-05-05T22:00:00Z 2020-05-05T22:00:00Z <span>RESOLUCIÓN REITORAL DO 6 DE MAIO DE 2020, POLA QUE SE ACORDA INCLUÍR NA PAGA ADICIONAL DO COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE XUÑO DE 2020 A CONTÍA DO 50% DO COMPOÑENTE POR MÉRITOS DOCENTES. </span> 2020-05-05T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DE 6 DE MAIO DO 2020, POLA QUE SE DEIXA SEN EFECTO A RESOLUCIÓN DO 2 DE MARZO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECE O PROCEDEDEMENTO PARA A REALIZACIÓN DE PROBAS DE APTITUDE PARA O ACCESO AO GRAO EN CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE 2020-05-05T22:00:00Z 2020-05-05T22:00:00Z <div> RESOLUCIÓN REITORAL, DE 6 DE MAIO DO 2020, POLA QUE SE DEIXA SEN EFECTO A RESOLUCIÓN DO 2 DE MARZO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECE O PROCEDEDEMENTO PARA A REALIZACIÓN DE PROBAS DE APTITUDE PARA O ACCESO AO GRAO EN CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE DA UNIVERSIDADE DE VIGO, POR CAUSA DO ESTADO DE ALARMA CAUSADO POLA COVID-19 </div> 2020-05-05T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DE 4 DE MAIO DO 2020, DE MODIFICACIÓN DAS RESOLUCIÓNS REITORAIS DO 30 DE MAIO DE 2019 DE CONVOCATORIA DE ADMISIÓN E MATRÍCULA EN GRAO PARA O CURSO 2019/2020 E DE 18 DE XUÑO DE 2019, DE CONVOCATORIA DE MATRÍCULA EN POSGRAO 2020-05-03T22:00:00Z 2020-05-03T22:00:00Z <div> RESOLUCIÓN REITORAL, DE 4 DE MAIO DO 2020, DE MODIFICACIÓN DAS RESOLUCIÓNS REITORAIS DO 30 DE MAIO DE 2019 DE CONVOCATORIA DE ADMISIÓN E MATRÍCULA EN GRAO PARA O CURSO 2019/2020 E DE 18 DE XUÑO DE 2019, DE CONVOCATORIA DE MATRÍCULA EN POSGRAO </div> 2020-05-03T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 30 DE ABRIL, POLA QUE SE ESTABLECE A CONTINUIDADE DOS TÉRMINOS E PRAZOS DE REXISTRO NA APLICACIÓN INFORMÁTICA DAS CUALIFICACIÓNS NAS ACTAS 2020-05-03T22:00:00Z 2020-05-03T22:00:00Z <div> Resolución Reitoral do 30 de abril, de continuidade dos prazos de rexistro de actas </div> 2020-05-03T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 4 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS PARA A DIFUSIÓN DOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DO ALUMNADO DE DOUTORAMENTO EN PROTECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL, NO CURSO ACADÉMICO 2019/2020 2020-05-03T22:00:00Z 2020-05-03T22:00:00Z <div> RESOLUCIÓN REITORAL DE 4 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS PARA A DIFUSIÓN DOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DO ALUMNADO DE DOUTORAMENTO EN PROTECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL, NO CURSO ACADÉMICO 2019/2020 </div> 2020-05-03T22:00:00Z Modificación de 29 de abril de 2020, da Instrución conxunta 5/2019, do 1 de marzo, da Xerencia e da Secretaría Xeral para o desenvolvemento de medidas de tratamento de datos de carácter persoal na Universidade de Vigo 2020-04-29T22:00:00Z 2020-04-29T22:00:00Z <div> Modificación de 29 de abril de 2020, da Instrución conxunta 5/2019, do 1 de marzo, da Xerencia e da Secretaría Xeral para o desenvolvemento de medidas de tratamento de datos de carácter persoal na Universidade de Vigo </div> 2020-04-29T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 30 DE ABRIL POLA QUE SE CONTINÚA O PRAZO DE ALEGACIÓNS ESTABLECIDO NA RESOLUCIÓN REITORAL 3 DE FEBREIRO POLA QUE SE COVOCAN BOLSAS PARA ALUMNADO QUE INICIA ESTUDOS DE MÁSTER NO CURSO 2019/2020 2020-04-29T22:00:00Z 2020-04-29T22:00:00Z <div> RR de 30 abril de continuación do prazo de algacións (convocatoria de bolsas para alumnado que inicia estudos de máster no curso 2019/2020) </div> 2020-04-29T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DE 24 DE ABRIL DO 2020, SOBRE ASPECTOS RELATIVOS Á PROTECCIÓN DE DATOS NO TRÁNSITO Á ACTIVIDADE DOCENTE VIRTUAL MOTIVADA POLO ESTADO DE ALARMA CAUSADO POLA COVID-19 2020-04-29T22:00:00Z 2020-04-29T22:00:00Z <div> RESOLUCIÓN REITORAL, DE 24 DE ABRIL DO 2020, SOBRE ASPECTOS RELATIVOS Á PROTECCIÓN DE DATOS NO TRÁNSITO Á ACTIVIDADE DOCENTE VIRTUAL MOTIVADA POLO ESTADO DE ALARMA CAUSADO POLA COVID-19 </div> 2020-04-29T22:00:00Z RESOLUCIÓN DA VICERREITORÍA DE CAPTACIÓN DE ALUMNADO, ESTUDANTES E EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, DO 28 DE ABRIL DE 2020, SOBRE A CONTINUIDADE DOS PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS INDISPENSABLES PARA O FUNCIONAMENTO BÁSICO DO SERVIZO DE BOLSAS 2020-04-28T22:00:00Z 2020-04-28T22:00:00Z <div> RESOLUCIÓN DA VICERREITORÍA DE CAPTACIÓN DE ALUMNADO, ESTUDANTES E EXTENSIÓN UNIVERESITARIA, DO 28 DE ABRIL DE 2020, SOBRE A CONTINUIDADE DOS PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS INDISPENSABLES PARA O FUNCIONAMENTO BÁSICO DO SERVIZO DE BOLSAS </div> 2020-04-28T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 24 DE ABRIL DE 2020 POLA QUE SE CANCELAN OS OBRADOIROS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA OFERTADOS NO SEGUNDO CUADRIMESTRE DO CURSO 2019/​2020 NO CAMPUS DE VIGO QUE FORON SUSPENDIDOS 2020-04-27T22:00:00Z 2020-04-27T22:00:00Z <div> Resolución reitoral de cancelación de obradoiros de extensión universitaria 2019/2020 </div> 2020-04-27T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 24 DE ABRIL DE 2020 POLA QUE SE CANCELAN OS OBRADOIROS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA OFERTADOS NO SEGUNDO CUADRIMESTRE DO CURSO 2019/2020 NO CAMPUS DE VIGO CON DATA DE INICIO POSTERIOR AO 12 DE MARZO DE 2020 2020-04-27T22:00:00Z 2020-04-27T22:00:00Z <div> Cancelación obradoiros Extensión 2019/2020 </div> 2020-04-27T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 1 DE ABRIL DE 2020, POLA QUE SE CANCELA UN OBRADOIRO DO PROGRAMA e_DESTREZAS: Campus de Pontevedra 2020-03-31T22:00:00Z 2020-03-31T22:00:00Z <div> Resolución Reitoral de 1 de abril cancelando obradoiro do Programa "e_Destrezas </div> 2020-03-31T22:00:00Z Resolución definitiva bolsas Santander Erasmus modificación 30/03/2020 2020-03-30T22:00:00Z 2020-03-30T22:00:00Z <div> Resolución definitiva bolsas Santander Erasmus modificación 30/03/2020 </div> 2020-03-30T22:00:00Z Resolución Reitoral pola que se suspenden temporalmente as medidas relacionadas co pago de prezos públicos establecidos na Resolución Reitoral de 12 de xullo de 2019 2020-03-26T23:00:00Z 2020-03-26T23:00:00Z <div> Resolución Reitoral pola que se suspenden temporalmente as medidas relacionadas co pago de prezos públicos establecidos na Resolución Reitoral de 12 de xullo de 2019 </div> 2020-03-26T23:00:00Z Resolución do 13 de marzo de 2020, do secretario xeral da Universidade de Vigo pola que comeza a operar o taboleiro electrónico oficial da Universidade de Vigo 2020-03-15T23:00:00Z 2020-03-15T23:00:00Z <div> Resolución do 13 de marzo de 2020, do secretario xeral da Universidade de Vigo pola que comeza a operar o taboleiro electrónico oficial da Universidade de Vigo. </div> 2020-03-15T23:00:00Z Resolución de 13 de marzo de 2020, do secretario xeral da Universidade de Vigo pola que se ordena a posta en marcha da sede electrónica da Universidade de Vigo 2020-03-15T23:00:00Z 2020-03-15T23:00:00Z <div> Resolución de 13 de marzo de 2020, do secretario xeral da Universidade de Vigo pola que se ordena a posta en marcha da sede electrónica da Universidade de Vigo. </div> 2020-03-15T23:00:00Z Resolución do 13 de marzo de 2020, do secretario xeral da Universidade de Vigo pola que se aproban os modelos normalizados a utilizar nos procedementos con acceso desde a sede electrónica da Universidade de Vigo 2020-03-15T23:00:00Z 2020-03-15T23:00:00Z <div> Resolución do 13 de marzo de 2020, do secretario xeral da Universidade de Vigo pola que se aproban os modelos normalizados a utilizar nos procedementos con acceso desde a sede electrónica da Universidade de Vigo. </div> 2020-03-15T23:00:00Z