Taboleiro de anuncios da Universidade de Vigo Estas son as últimas entradas publicadas no taboleiro de anuncios electrónico da Universidade de Vigo gl MICROSOFT 365 BÁSICO: UNHA NOVA FORMA DE TRABALLAR 2024-05-19T22:00:00Z 2024-05-19T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-19T22:00:00Z PROCLAMACIÓN PROVISIONAL DE RESULTADOS - ELECCIÓNS DE REPRESENTANTES DE ESTUDANTES NO CLAUSTRO UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2024-05-19T22:00:00Z 2024-05-19T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-19T22:00:00Z PREMIOS Á EXCELENCIA ACADÉMICA PARA ALUMNADO QUE INICIA ESTUDOS DE DOUTORAMENTO NA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2023/2024: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS 2024-05-15T22:00:00Z 2024-05-15T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-15T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES EXCLUÍDAS NAS BOLSAS PARA A REALIZACIÓN DE CURSOS NO CENTRO DE LINGUAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO 2023/2024 2024-05-15T22:00:00Z 2024-05-15T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-15T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE CORRECCIÓN DE ERROS DA RESOLUCIÓN REITORAL DE 29 DE ABRIL DE 2024 POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE MOBILIDADE PARA O ESTUDANTADO DOS MESTRADOS UNIVERSITARIOS NO CURSO ACADÉMICO 2023/2024 2024-05-15T22:00:00Z 2024-05-15T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-15T22:00:00Z VALORACIÓN PROVISIONAL DA FASE DE CONCURSO DO PROCESO SELECTIVO DE ACCESO LIBRE E PROMOCIÓN INTERNA, POLO SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, PARA A ESCALA ATSX – CONSERXARÍA 2024-05-15T22:00:00Z 2024-05-15T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-15T22:00:00Z CORRECCIÓN DE ERROS PRAZA 1124-131728: RESOLUCIÓN DO 15 DE MAIO DE 2024 POLA QUE SE CONVOCA CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 11/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN 2024-05-15T22:00:00Z 2024-05-15T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-15T22:00:00Z ANULACIÓN PRAZA 1124-130476: RESOLUCIÓN DO 15 DE MAIO DE 2024 POLA QUE SE CONVOCA CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 11/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN 2024-05-15T22:00:00Z 2024-05-15T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-15T22:00:00Z CONVOCATORIA PREMIOS ALUMNI-UVigo 2024 2024-05-14T22:00:00Z 2024-05-14T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, POLA QUE SE PUBLICA A MODIFICACIÓN DO ANEXO II DA R.R. QUE CONVOCAN AXUDAS PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA ERASMUS+ KA171 PARA PERSOAL DOCENTE NO CURSO 2024-2025 2024-05-14T22:00:00Z 2024-05-14T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-14T22:00:00Z ACORDO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR POLO QUE SE PUBLICA A LISTAXE COA VALORACIÓN PROVISIONAL DA FASE DE CONCURSO DO PROCESO SELECTIVO DE ACCESO Á ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA. 2024-05-14T22:00:00Z 2024-05-14T22:00:00Z <div> Más información </div> 2024-05-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE MODIFICA A DO 8 DE MAIO DE 2024 QUE PUBLICABA A OFERTA DOS CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA PARA O ANO 2024 NO CAMPUS DE VIGO 2024-05-14T22:00:00Z 2024-05-14T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-14T22:00:00Z LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS POR TRAMITACIÓN DE URXENCIA 10/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN 2024-05-14T22:00:00Z 2024-05-14T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN DO 15 DE MAIO DE 2024, DA UNIVERSIDADE DE VIGO, POLA QUE SE CONVOCA O CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 11/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN 2024-05-14T22:00:00Z 2024-05-14T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CON BOLSA CONCEDIDA E DENEGADA PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS DO PROGRAMA “ONCE-CRUE” CURSO 2023/2024 2024-05-13T22:00:00Z 2024-05-13T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-13T22:00:00Z PUNTUACIÓNS PROVISIONAIS DO TERCEIRO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO DE ACCESO LIBRE E PROMOCIÓN INTERNA, POLO SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, PARA A ESCALA ATSX – CONSERXARÍA 2024-05-13T22:00:00Z 2024-05-13T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-13T22:00:00Z PUNTUACIÓNS DEFINITIVAS 2º EXERCICIO E CONVOCATORIA PARA A REALIZACIÓN DO 3º DO PROCESO SELECTIVO DE ACCESO LIBRE E PROMOCIÓN INTERNA, POLO SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, PARA O INGRESO NA ESCALA TEB-BIBLIOTECA 2024-05-13T22:00:00Z 2024-05-13T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-13T22:00:00Z RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE ADXUDICACIÓN DO CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 08/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN 2024-05-13T22:00:00Z 2024-05-13T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-13T22:00:00Z LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DAS PROBAS DE APTITUDE PARA O ACCESO AO GRAO EN CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2024-05-13T22:00:00Z 2024-05-13T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-13T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 10 DE MAIO DE 2024 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE AXUDAS PROPIAS Á INVESTIGACIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O ANO 2024 2024-05-09T22:00:00Z 2024-05-09T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-09T22:00:00Z BOLSAS AXUDAS AO ESTUDO PARA O CURSO 2023/2024: LISTAXE PROVISORIA DE BOLSAS CONCEDIDAS E LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES EN LISTA DE AGARDA 2024-05-09T22:00:00Z 2024-05-09T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-09T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES EXCLUÍDAS NAS BOLSAS PARA O ESTUDANTADO PARTICIPANTE NO PLAN INTEGRAL DE PREPARACIÓN E ACREDITACIÓN DO INGLÉS (PIPA) 2023/2024 2024-05-09T22:00:00Z 2024-05-09T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-09T22:00:00Z LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS NO CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 09/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN 2024-05-09T22:00:00Z 2024-05-09T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-09T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 10 DE MAIO DE 2024 POLA QUE SE CONVOCAN CONCURSOS DE CREACIÓN AUDIOVISUAL, FOTOGRAFÍA, PINTURA E MAQUETAS DE MÚSICA PARA O ANO 2024 2024-05-09T22:00:00Z 2024-05-09T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-09T22:00:00Z LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS POR TRAMITACIÓN DE URXENCIA 10/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN 2024-05-09T22:00:00Z 2024-05-09T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-09T22:00:00Z ACORDO DE ALEGACIÓNS E NOVA COMPOSICIÓN DA MESA ELECTORAL FETS_ELECCIÓNS RTES ESTUDANTADO NO CLAUSTRO UNIVERSITARIO 2024-05-09T22:00:00Z 2024-05-09T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-09T22:00:00Z NOMEAMENTO DA MESA ELECTORAL DA EE TELECOMUNICACIÓN 2024-05-09T22:00:00Z 2024-05-09T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-09T22:00:00Z ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA DO CONSELLO DE GOBERNO DE 09/05/2024 2024-05-08T22:00:00Z 2024-05-08T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-08T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE PRÁCTICAS DO PROGRAMA “CAMPUS RURAL” DIRIXIDAS AO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO 2023/2024 2024-05-08T22:00:00Z 2024-05-08T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-08T22:00:00Z ACORDO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR DAS PROBAS SELECTIVAS PARA O INGRESO NA ESCALA TÉCNICA ESPECIALISTA DE APOIO Á DOCENCIA E INVESTIGACIÓN, SUBESCALA QUÍMICA, COAS PUNTUACIÓNS PROVISIONAIS DA FASE DE CONCURSO 2024-05-08T22:00:00Z 2024-05-08T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-08T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 9 DE MAIO DE 2024 POLA QUE SE FAI PÚBLICA A CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN NAS ACTIVIDADES DO “CAMPUS CAMP 2024” DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2024-05-08T22:00:00Z 2024-05-08T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-08T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 8 DE MAIO DE 2024 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES CONCEDIDAS E DENEGADAS PARA AS AXUDAS AS DELEGACIÓNS NO CURSO 2023-2024 2024-05-08T22:00:00Z 2024-05-08T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-08T22:00:00Z RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS DA CONVOCATORIA DE 5 AXUDAS DE MOBILIDADE A ITALIA NO MARCO DO PROXECTO ERASMUS+ KA2 ASSET 2024-05-07T22:00:00Z 2024-05-07T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-05-07T22:00:00Z BOLSAS DE DESPRAZAMENTO PARA A REALIZACIÓN DAS PRÁCTICAS CURRICULARES DO GRAO EN EDUCACIÓN SOCIAL 2023/2024: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS 2024-05-07T22:00:00Z 2024-05-07T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-05-07T22:00:00Z PROGRAMA DE AXUDAS “ALÉN DO MIÑO” PARA PRÁCTICAS EXTERNAS NO MARCO DO EURES TRANSFRONTEIRIZO GALICIA – NORTE DE PORTUGAL: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS 2024-05-07T22:00:00Z 2024-05-07T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-05-07T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 8 DE MAIO DE 2024 POLA QUE SE PUBLICA A OFERTA DOS CURSOS DE EXTENSIÓN PARA O ANO 2024 NO CAMPUS DE VIGO 2024-05-07T22:00:00Z 2024-05-07T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-07T22:00:00Z RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE CONCESIÓN NA CONVOCATORIA DE PUBLICACIÓN DE MONOGRAFÍAS E MANUAIS DO SERVIZO DE PUBLICACIÓNS DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2024 2024-05-07T22:00:00Z 2024-05-07T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-07T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 8 DE MAIO DE 2024 POLA QUE SE PUBLICA A OFERTA DE CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DO ANO 2024 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2024-05-07T22:00:00Z 2024-05-07T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-07T22:00:00Z LISTAXES PROVISIONAIS DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DAS PROBAS DE APTITUDE PARA O ACCESO AO GRAO EN CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE DA UNIVESIDADE DE VIGO 2024-05-07T22:00:00Z 2024-05-07T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-05-07T22:00:00Z RESOLUCIÓN DO 8 DE MAIO DE 2024 POLA QUE SE PUBLICA A OFERTA DE CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O ANO 2024 NO CAMPUS DE OURENSE 2024-05-07T22:00:00Z 2024-05-07T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-05-07T22:00:00Z RR 08/05/2024 POLA QUE SE PUBLICA A CONCESIÓN DEFINITIVA DA CONVOCATORIA DUNHA AXUDA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR PREDOUTORAL EN FORMACIÓN ASOCIADO A UN «PROYECTOS DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 2022». 2024-05-07T22:00:00Z 2024-05-07T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-07T22:00:00Z CORRECCIÓN DE ERROS DA RESOLUCIÓN REITORAL, DO 6 DE MAIO DE 2024, POLA QUE SE RESOLVEN OS PREMIOS DE POESÍA, RELATO CURTO E TRADUCIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2024-05-06T22:00:00Z 2024-05-06T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-06T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DO 6 DE MAIO DE 2024, POLA QUE SE RESOLVEN OS PREMIOS DE POESÍA, RELATO CURTO E TRADUCIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2024-05-06T22:00:00Z 2024-05-06T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-06T22:00:00Z ACORDO DE CONSTITUCIÓN DA XUNTA ELECTORAL FETS_ELECCIÓNS RTES ESTUDANTADO NO CLAUSTRO UNIVERSITARIO 2024-05-06T22:00:00Z 2024-05-06T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-06T22:00:00Z ACORDO DE SORTEO INTEGRANTES MESA ELECTORAL FETS_ELECCIÓNS RTES ESTUDANTADO NO CLAUSTRO UNIVERSITARIO 2024-05-06T22:00:00Z 2024-05-06T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-06T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 7 DE MAIO DE 2024 POLA QUE SE PUBLICAN A RELACIÓN DEFINITIVA DE PRAZAS ADXUDICADAS E A LISTAXE DE AGARDA NA CONVOCATORIA DE PRAZAS PARA A ESCOLA INFANTIL “CONCEPCIÓN SAIZ OTERO” DO CAMPUS DE OURENSE PARA O CURSO ESCOLAR 2024-25 2024-05-06T22:00:00Z 2024-05-06T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-06T22:00:00Z PLANTILLA DE RESPOSTAS DO TERCEIRO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO DE ACCESO LIBRE E PROMOCIÓN INTERNA, POLO SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, PARA A ESCALA ATSX – CONSERXARÍA 2024-05-05T22:00:00Z 2024-05-05T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-05T22:00:00Z RESOLUCIÓN DO 25 DE ABRIL DE 2024 COA RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO PROCESO SELECTIVO DE ACCESO A DIFERENTES ESCALAS E SUBESCALAS DO PAS, SUBGRUPOS A1 E C1, QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA 2024-05-05T22:00:00Z 2024-05-05T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-05T22:00:00Z LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 09/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN 2024-05-05T22:00:00Z 2024-05-05T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-05T22:00:00Z RELACIÓN DE CENTROS NOS QUE NON É NECESARIO CELEBRAR ELECCIÓNS - ELECCIÓNS DE REPRESENTANTES DE ESTUDANTES NO CLAUSTRO UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2024-05-05T22:00:00Z 2024-05-05T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-05T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS PARA A INSCRICIÓN NO IX INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MARINE SCIENCES (ISMS) NO CURSO ACADÉMICO 2023/2024 2024-05-02T22:00:00Z 2024-05-02T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-02T22:00:00Z RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE CONCESIÓN DA CONVOCATORIA DE 5 AXUDAS DE MOBILIDADE A POLONIA NO MARCO DO PROXECTO ERASMUS+ KA2 VRXANNY 2024-05-02T22:00:00Z 2024-05-02T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-02T22:00:00Z LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS NO CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 08/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN 2024-05-02T22:00:00Z 2024-05-02T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-02T22:00:00Z ACORDO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR POLO QUE SE PUBLICAN A PLANTILLA DE RESPOSTAS E AS PUNTUACIÓNS PROVISIONAIS DO 3º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN DO PROCESO SELECTIVO DE ACCESO Á ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA 2024-05-02T22:00:00Z 2024-05-02T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-02T22:00:00Z CORRECCIÓN DE ERROS DA LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DAS BOLSAS PARA A REALIZACIÓN DE CURSOS NO CENTRO DE LINGUAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2024-05-01T22:00:00Z 2024-05-01T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-01T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN_TU2302-C04-220-TU-TC-01 2024-05-01T22:00:00Z 2024-05-01T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-01T22:00:00Z RESOLUCIÓN DO 2 DE MAIO DE 2024, DA UNIVERSIDADE DE VIGO, POLA QUE SE CONVOCA O CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS POR TRAMITACIÓN DE URXENCIA 10/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN 2024-05-01T22:00:00Z 2024-05-01T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-01T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 2 DE MAIO DE 2024 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES CONCEDIDAS PARA ORGANIZAR CURSOS DE EXTENSIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO ANO 2024 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2024-05-01T22:00:00Z 2024-05-01T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-05-01T22:00:00Z BOLSAS PARA O ESTUDANTADO PARTICIPANTE NO PLAN INTEGRAL DE PREPARACIÓN E ACREDITACIÓN DO INGLÉS (PIPA) 2023/2024: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS 2024-04-29T22:00:00Z 2024-04-29T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-29T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA ERASMUS+ KA171 PARA O PERSOAL DOCENTE NO CURSO 2024-2025 2024-04-29T22:00:00Z 2024-04-29T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-29T22:00:00Z R.R. POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS SELECCIONADAS PARA A CONVOCATORIA DE PRAZAS DE INTERCAMBIO CON EEUU PARA O CURSO 2024-2025, DENTRO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UVIGO E O ISEP 2024-04-29T22:00:00Z 2024-04-29T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-29T22:00:00Z R.R. LISTAXES DEFINITIVAS DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS SICUE 2024/2025. SEGUNDO REPARTO 2024-04-29T22:00:00Z 2024-04-29T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-29T22:00:00Z NOMEAMENTO ASESORA ESPECIALISTA DO TRIBUNAL T.E. BIBLIOTECA – BIBLIOTECA NO PROCESO SELECTIVO DE ACCESO LIBRE E PROMOCIÓN INTERNA POLO SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN 2024-04-29T22:00:00Z 2024-04-29T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-29T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 30 DE ABRIL DE 2024 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES CONCEDIDAS PARA ORGANIZAR CURSOS DE EXTENSIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO ANO 2024 NO CAMPUS DE VIGO 2024-04-29T22:00:00Z 2024-04-29T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-29T22:00:00Z RESOLUCIÓN DO 30 DE ABRIL DE 2024 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DEFINITIVA DE AXUDAS CONCEDIDAS PARA ORGANIZAR CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O ANO 2024 NO CAMPUS DE OURENSE 2024-04-29T22:00:00Z 2024-04-29T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-29T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE MOBILIDADE PARA O ESTUDANTADO DOS MESTRADOS UNIVERSITARIOS NO CURSO ACADÉMICO 2023/2024 2024-04-28T22:00:00Z 2024-04-28T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-28T22:00:00Z BOLSAS DE MOBILIDADE PARA ESTUDANTES DE GRAO E MESTRADO OFICIAL PARA PARTICIPAR EN PROXECTOS E ACCIÓNS DE COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO CURSO 2023/2024: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS 2024-04-28T22:00:00Z 2024-04-28T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-28T22:00:00Z RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS DA CONVOCATORIA DE 5 AXUDAS DE MOBILIDADE A ITALIA NO MARCO DO PROXECTO ERASMUS+ KA2 ASSET 2024-04-28T22:00:00Z 2024-04-28T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-28T22:00:00Z ACORDO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR DAS PROBAS SELECTIVAS PARA O INGRESO NA ESCALA TÉCNICA ESPECIALISTA DE APOIO Á DOCENCIA E INVESTIGACIÓN, SUBESCALA QUÍMICA, COAS PUNTUACIÓNS PROVISIONAIS DO TERCEIRO EXERCICIO 2024-04-28T22:00:00Z 2024-04-28T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-28T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 29 DE ABRIL DE 2024 POLA QUE SE PUBLICA A SELECCIÓN DOS REPRESENTANTES DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CAMPIONATO DE FÚTBOL-SALA DE PAS DE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 2024 2024-04-28T22:00:00Z 2024-04-28T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-28T22:00:00Z FFTXC2024 – CORRECCIÓN RESOLUCIÓN DECANAL QUE PON FIN AO PROCESO DE ELECCIÓNS A REPRESENTANTES DO PDI NON PERMANENTE, PTXAS E ESTUDANDO NA XUNTA DE CENTRO DA FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN 2024-04-28T22:00:00Z 2024-04-28T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-28T22:00:00Z BOLSAS PARA A REALIZACIÓN DE CURSOS NO CENTRO DE LINGUAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO 2023/2024: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS 2024-04-25T22:00:00Z 2024-04-25T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-25T22:00:00Z BOLSAS PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS DO PROGRAMA “ONCE-CRUE” NO CURSO ACADÉMICO 2023/2024: LISTAXE PROVISORIA DE ESTUDANTADO CON BOLSA CONCEDIDA E DENEGADA 2024-04-25T22:00:00Z 2024-04-25T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-25T22:00:00Z ACORDO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR DA ESCALA TÉCNICA ESPECIALISTA DE APOIO Á DOCENCIA E INVESTIGACIÓN, SUBESCALA MEDIOS AUDIOVISUAIS, COAS PUNTUACIÓNS DEFINITIVAS DO SEGUNDO EXERCICIO 2024-04-25T22:00:00Z 2024-04-25T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-25T22:00:00Z PLANTILLA DE RESPOSTAS DO TERCEIRO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO DE ACCESO Á ESCALA TÉCNICA ESPECIALISTA DE APOIO Á DOCENCIA E INVESTIGACIÓN, SUBESCALA QUÍMICA 2024-04-25T22:00:00Z 2024-04-25T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-25T22:00:00Z FFTXC2024 – RESOLUCIÓN DECANAL QUE PON FIN AO PROCESO DE ELECCIÓNS A REPRESENTANTES DO PDI NON PERMANENTE, PTXAS E ESTUDANDO NA XUNTA DE CENTRO DA FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN 2024-04-25T22:00:00Z 2024-04-25T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-25T22:00:00Z R.R. POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAS SELECCIONADAS E EN AGARDA NA CONVOCATORIA GE4 DE BOLSAS DESTINADAS A ESTUDANTES DE ENXEÑARÍAS PARA REALIZAR ESTADÍAS CUADRIMESTRAIS NO CURSO 2024-2025. (1ª Prazo) 2024-04-24T22:00:00Z 2024-04-24T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-24T22:00:00Z RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE ADXUDICACIÓN – PARCIAL II, DO CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 06/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN 2024-04-24T22:00:00Z 2024-04-24T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-24T22:00:00Z LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 08/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN 2024-04-24T22:00:00Z 2024-04-24T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-24T22:00:00Z RESOLUCIÓN DE 19 DE ABRIL DE 2024 COA RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS NO PROCESO SELECTIVO DE ACCESO Á ESCALA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, SUBGRUPO C1, QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA 2024-04-24T22:00:00Z 2024-04-24T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-24T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 25 DE ABRIL POLA QUE SE PUBLICAN A RELACIÓN PROVISORIA DE PRAZAS ADXUDICADAS E A LISTAXE DE AGARDA NA CONVOCATORIA DE PRAZAS PARA A ESCOLA INFANTIL “CONCEPCIÓN SAIZ OTERO” DO CAMPUS DE OURENSE PARA O CURSO ESCOLAR 2024-25 2024-04-24T22:00:00Z 2024-04-24T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-24T22:00:00Z R.R. POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA A ASISTENCIA E PARTICIPACIÓN NO(BIP): ROAD-BASED TOURISM ROUTES: PATHS TO TERRITORIAL COHESION, SUSTAINABLE TOURISM AND HERITAGE ENHANCEMENT 2024-04-23T22:00:00Z 2024-04-23T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-23T22:00:00Z RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE CONCESIÓN DA CONVOCATORIA DE 5 AXUDAS DE MOBILIDADE A POLONIA NO MARCO DO PROXECTO ERASMUS+ KA2 VRXANNY 2024-04-23T22:00:00Z 2024-04-23T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-23T22:00:00Z R.R. POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAS SELECCIONADAS E EXCLUÍDAS NA CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA A ASISTENCIA E PARTICIPACIÓN NO(BIP): AGROECOLOGY AND SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS 2024-04-23T22:00:00Z 2024-04-23T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-23T22:00:00Z BOLSAS AXUDAS AO ESTUDO PARA O CURSO 2023/2024: AMPLIACIÓN DE CRÉDITO DA CONVOCATORIA 2024-04-23T22:00:00Z 2024-04-23T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-23T22:00:00Z PUNTUACIÓNS PROVISIONAIS DO SEGUNDO EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN DO PROCESO SELECTIVO PARA O INGRESO NA ESCALA TÉCNICA ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA, POLO SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN 2024-04-23T22:00:00Z 2024-04-23T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-23T22:00:00Z ACORDO DA COMISIÓN POLO QUE SE PUBLICA A VALORACIÓN PROVISIONAL DA FASE DE CONCURSO DAS PERSOAS ADMITIDAS NO PROCESO SELECTIVO PARA A ADQUISICIÓN DA CONDICIÓN DE PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA NAS ESCALAS E SUBESCALAS PROPIAS DESTA UNIVERSIDADE 2024-04-23T22:00:00Z 2024-04-23T22:00:00Z <div> Máis. </div> 2024-04-23T22:00:00Z RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE ADXUDICACIÓN DO CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 07/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN 2024-04-23T22:00:00Z 2024-04-23T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-23T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE PUBLICA A RELACIÓN DAS PERSOAS GAÑADORAS DO I CONCURSO AO VÍDEO TIKTOK DA SEMANA DA CREATIVIDADE DO CAMPUS CREA DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2024-04-22T22:00:00Z 2024-04-22T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-22T22:00:00Z BOLSAS COMEDOR DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO 2023/2024: LISTAXES PROVISORIAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUIDAS 2024-04-22T22:00:00Z 2024-04-22T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-22T22:00:00Z RESOLUCIÓN DO 23 DE ABRIL DE 2024, DA UNIVERSIDADE DE VIGO, POLA QUE SE CONVOCA O CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 09/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN 2024-04-22T22:00:00Z 2024-04-22T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-22T22:00:00Z RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE ADXUDICACIÓN – PARCIAL I, DO CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 06/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN 2024-04-22T22:00:00Z 2024-04-22T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-22T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE RESOLVEN AS SOLICITUDES DE AXUDAS PARA O ANO 2024 PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN QUE PROMOVAN A PERSPECTIVA DE XÉNERO NA UNIVERSIDADE DE VIGO 2024-04-22T22:00:00Z 2024-04-22T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-22T22:00:00Z RR 23/04/2024 POLA QUE SE PUBLICA A CONCESIÓN PROVISIONAL DA CONVOCATORIA DUNHA AXUDA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR PREDOUTORAL EN FORMACIÓN ASOCIADO A UN «PROYECTOS DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 2022». 2024-04-22T22:00:00Z 2024-04-22T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-22T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE RESOLVEN AS SOLICITUDES DE AXUDAS PARA O ANO 2024 PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DOCENCIA QUE PROMOVAN A PERSPECTIVA DE XÉNERO NA UNIVERSIDADE DE VIGO 2024-04-22T22:00:00Z 2024-04-22T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-22T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 19 DE ABRIL DE 2024 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES CONCEDIDAS NA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA DELEGACIÓNS DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO 2023/2024 2024-04-21T22:00:00Z 2024-04-21T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-21T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 22 DE ABRIL DE 2024 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES CONCEDIDAS PARA ORGANIZAR CURSOS DE EXTENSIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO ANO 2024 NO CAMPUS DE VIGO 2024-04-21T22:00:00Z 2024-04-21T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-21T22:00:00Z ACORDO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR POLO QUE SE PUBLICAN A PLANTILLA DE RESPOSTAS E AS PUNTUACIÓNS PROVISIONAIS DO 2º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN DO PROCESO SELECTIVO DE ACCESO Á ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA 2024-04-21T22:00:00Z 2024-04-21T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-21T22:00:00Z PROBA (Doc. 4) TU2302-C01-410-TU-TC-01 2024-04-21T22:00:00Z 2024-04-21T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-21T22:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN (Doc. 3) TU2302-C01-410-TU-TC-01 2024-04-21T22:00:00Z 2024-04-21T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-21T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Doc. 6) TU2302-C01-410-TU-TC-01 2024-04-21T22:00:00Z 2024-04-21T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-21T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 22 DE ABRIL DE 2024 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES CONCEDIDAS PARA ORGANIZAR CURSOS DE EXTENSIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO ANO 2024 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2024-04-21T22:00:00Z 2024-04-21T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-21T22:00:00Z RESOLUCIÓN DO 22 DE ABRIL DE 2024 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISORIA DE AXUDAS CONCEDIDAS PARA ORGANIZAR CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O ANO 2024 NO CAMPUS DE OURENSE 2024-04-21T22:00:00Z 2024-04-21T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-21T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 22 DE ABRIL DE 2024 POLA QUE SE PUBLICA UNHA NOVA CONCESIÓN DEFINITIVA DAS AXUDAS PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR PREDOUTORAL EN FORMACIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O EXERCICIO 2024. 2024-04-21T22:00:00Z 2024-04-21T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-21T22:00:00Z R.R. LISTAXES DEFINITIVAS DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS SICUE 2024/2025 2024-04-18T22:00:00Z 2024-04-18T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-18T22:00:00Z R.R. POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NA CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA A ASISTENCIA E PARTICIPACIÓN NO(BIP): AGROECOLOGY AND SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS 2024-04-18T22:00:00Z 2024-04-18T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-18T22:00:00Z RR DE CORRECCIÓN DE ERROS DA RESOLUCIÓN REITORAL DO 13 DE MARZO DE 2024 POLA QUE SE CONVOCAN “PREMIOS Á EXCELENCIA ACADÉMICA” PARA ESTUDANTES QUE INICIAN ESTUDOS DE DOUTORAMENTO NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO ACADÉMICO 2023/2024 2024-04-18T22:00:00Z 2024-04-18T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-18T22:00:00Z R.R. POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA A ASISTENCIA E PARTICIPACIÓN NO(BIP): ROAD-BASED TOURISM ROUTES: PATHS TO TERRITORIAL COHESION, SUSTAINABLE TOURISM AND HERITAGE ENHANCEM 2024-04-18T22:00:00Z 2024-04-18T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-18T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN_TU2302-C10-280-TU-TC-01 2024-04-18T22:00:00Z 2024-04-18T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-18T22:00:00Z RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE CONCESIÓN NA CONVOCATORIA DE PUBLICACIÓN DE MONOGRAFÍAS E MANUAIS DO SERVIZO DE PUBLICACIÓNS DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2024 2024-04-18T22:00:00Z 2024-04-18T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-18T22:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN_TU2302-C10-280-TU-TC-01 2024-04-18T22:00:00Z 2024-04-18T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-18T22:00:00Z PROBA_TU2302-C10-280-TU-TC-01 2024-04-18T22:00:00Z 2024-04-18T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-18T22:00:00Z FFTXC2024 – CANDIDATURAS PROVISIONAIS ELECCIÓNS A REPRESENTANTES DO PDI NON PERMANENTE, PTXAS E ESTUDANDO NA XUNTA DE CENTRO DA FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN 2024-04-18T22:00:00Z 2024-04-18T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-18T22:00:00Z RESOLUCIÓN DO 18 DE ABRIL DE 2024 AUTORIZANDO ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS 2024-04-18T22:00:00Z 2024-04-18T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-18T22:00:00Z BOLSAS AXUDAS AO ESTUDO PARA O CURSO 2023/2024: LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES EXCLUÍDAS 2024-04-17T22:00:00Z 2024-04-17T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-17T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN _CU2301-T15-570-CU-TC-01 2024-04-17T22:00:00Z 2024-04-17T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-17T22:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN _CU2301-T15-570-CU-TC-01 2024-04-17T22:00:00Z 2024-04-17T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-17T22:00:00Z PROBA_CU2301-T15-570-CU-TC-01 2024-04-17T22:00:00Z 2024-04-17T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-17T22:00:00Z RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE ADXUDICACIÓN DO CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS POR TRAMITACIÓN DE URXENCIA 07/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN 2024-04-17T22:00:00Z 2024-04-17T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-17T22:00:00Z RR 18/04/2024 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA PARA UNHA AXUDA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR PREDOUTORAL EN FORMACIÓN ASOCIADO A UN «PROYECTO DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 2022» 2024-04-17T22:00:00Z 2024-04-17T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-17T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 18 DE ABRIL POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS A TRÁMITE NA CONVOCATORIA DE PRAZAS PARA A ESCOLA INFANTIL “CONCEPCIÓN SAIZ OTERO” DO CAMPUS DE OURENSE PARA O CURSO ESCOLAR 2024-25 2024-04-17T22:00:00Z 2024-04-17T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-17T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES EXCLUÍDAS NAS BOLSAS PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS DO PROGRAMA “ONCE-CRUE” NO CURSO ACADÉMICO 2023/2024 2024-04-16T22:00:00Z 2024-04-16T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-16T22:00:00Z RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS DA CONVOCATORIA DE 5 AXUDAS DE MOBILIDADE A POLONIA NO MARCO DO PROXECTO ERASMUS+ KA2 VRXANNY 2024-04-16T22:00:00Z 2024-04-16T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-16T22:00:00Z RESOLUCIÓN DO 17 DE ABRIL DE 2024 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE PARA ORGANIZAR CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O ANO 2024 NO CAMPUS DE OURENSE 2024-04-16T22:00:00Z 2024-04-16T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-16T22:00:00Z RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE ADXUDICACIÓN DO CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 06/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN. 2024-04-15T22:00:00Z 2024-04-15T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-04-15T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Doc. 6) TU2302-C11-755-TU-TC-01 2024-04-14T22:00:00Z 2024-04-14T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 15 DE ABRIL DE 2024 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE PARA ORGANIZAR CURSOS DE EXTENSIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO ANO 2024 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2024-04-14T22:00:00Z 2024-04-14T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-14T22:00:00Z RR POLA QUE SE CONVOCA A 3ª EDICIÓN DO PROGRAMA DE AXUDAS “ALÉN DO MIÑO” PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS POLO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO MARCO DO EURES TRANSFRONTEIRIZO GALICIA – NORTE DE PORTUGAL 2024-04-11T22:00:00Z 2024-04-11T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-04-11T22:00:00Z PROBA (Doc. 4) TU2302-C11-755-TU-TC-01 2024-04-11T22:00:00Z 2024-04-11T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-11T22:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN (Doc. 3) TU2302-C11-755-TU-TC-01 2024-04-11T22:00:00Z 2024-04-11T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-11T22:00:00Z FFTXC2024 – CENSOS DEFINITIVOS ELECCIÓNS A REPRESENTANTES DO PDI NON PERMANENTE, PTXAS E ESTUDANDO NA XUNTA DE CENTRO DA FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN 2024-04-11T22:00:00Z 2024-04-11T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-04-11T22:00:00Z FFTXC2024 – MODELO DE CANDIDATURA ELECCIÓNS A REPRESENTANTES DO PDI NON PERMANENTE, PTXAS E ESTUDANDO NA XUNTA DE CENTRO DA FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN 2024-04-11T22:00:00Z 2024-04-11T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-04-11T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DO 11 DE ABRIL DE 2024, POLA QUE SE AMPLÍA O PRAZO DE PRESENTACIÓN DOS PREMIOS DE POESÍA, RELATO CURTO E TRADUCIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2024-04-10T22:00:00Z 2024-04-10T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-04-10T22:00:00Z LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS NO CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS POR TRAMITACIÓN DE URXENCIA 07/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN. 2024-04-10T22:00:00Z 2024-04-10T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-10T22:00:00Z RESOLUCIÓN DO 11 DE ABRIL DE 2024, DA UNIVERSIDADE DE VIGO, POLA QUE SE CONVOCA O CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 08/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN 2024-04-10T22:00:00Z 2024-04-10T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-04-10T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 10 DE ABRIL DE 2024 POLA QUE SE APROBAN CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN E CRITERIOS DE SELECCIÓN DOS REPRESENTANTES DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CAMPIONATO DE FÚTBOL-SALA DE PAS DE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 2024. 2024-04-09T22:00:00Z 2024-04-09T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-09T22:00:00Z REPOSICIÓN NA PRESIDENCIA DA XUNTA ELECTORAL DA EE TELECOMUNICACIÓN 2024-04-09T22:00:00Z 2024-04-09T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-09T22:00:00Z R.R. POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES PROVISORIAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NA CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA A ASISTENCIA E PARTICIPACIÓN NO(BIP): AGROECOLOGY AND SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS 2024-04-08T22:00:00Z 2024-04-08T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-04-08T22:00:00Z R.R. POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES PROVISORIAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA A ASISTENCIA E PARTICIPACIÓN NO(BIP): ROAD-BASED TOURISM ROUTES: PATHS TO TERRITORIAL COHESION, SUSTAINABLE TOURISM AND HERITAGE ENHANCEM 2024-04-08T22:00:00Z 2024-04-08T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-04-08T22:00:00Z RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS DA CONVOCATORIA DE 5 AXUDAS DE MOBILIDADE A POLONIA NO MARCO DO PROXECTO ERASMUS+ KA2 VRXANNY 2024-04-08T22:00:00Z 2024-04-08T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-04-08T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE ESTUDANTADO SELECCIONADO, EN AGARDA E EXCLUÍDO DA CONVOCATORIA ERASMUS+ ESTUDOS CORRESPONDENTE A ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA PARA O CURSO 2024-2025 2024-04-08T22:00:00Z 2024-04-08T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-08T22:00:00Z PROBA (DOC. 4) CU2301-C10-280-CU-TC-01 2024-04-08T22:00:00Z 2024-04-08T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-08T22:00:00Z RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE ADXUDICACIÓN – PARCIAL II, DO CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 04/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN 2024-04-08T22:00:00Z 2024-04-08T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-04-08T22:00:00Z RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS/EXCLUÍDOS NA CONVOCATORIA DE PUBLICACIÓN DE MONOGRAFÍAS E MANUAIS DO SERVIZO DE PUBLICACIÓNS DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2024 2024-04-08T22:00:00Z 2024-04-08T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-04-08T22:00:00Z PREMIO ETIV-UVIGO AO MELLOR TRABALLO DE INVESTIGACIÓN “MANOLO RAMOS” NO ÁMBITO DA LOCALIZACIÓN DE VIDEOXOGOS 2024-04-08T22:00:00Z 2024-04-08T22:00:00Z <div> Máis Información. </div> 2024-04-08T22:00:00Z PROPOSTA PROVISIÓN: CU2301-C10-280-CU-TC-01 (Doc.6) 2024-04-08T22:00:00Z 2024-04-08T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-08T22:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN (Doc. 3) CU2301-C10-280-CU-TC-01 2024-04-08T22:00:00Z 2024-04-08T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-08T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 9 DE ABRIL DE 2024, POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DEFINITIVA DE AXUDAS CONCEDIDAS NA CONVOCATORIA DE AXUDAS A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DO CAMPUS DE OURENSE (INOU-CAMPUS AUGA 2024) 2024-04-08T22:00:00Z 2024-04-08T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-08T22:00:00Z RESOLUCIÓN DO 9 DE ABRIL DE 2024 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE PARA ORGANIZAR CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O ANO 2024 NO CAMPUS DE OURENSE 2024-04-08T22:00:00Z 2024-04-08T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-08T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 9 DE ABRIL POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS A TRÁMITE NA CONVOCATORIA DE PRAZAS PARA A ESCOLA INFANTIL “CONCEPCIÓN SAIZ OTERO” DO CAMPUS DE OURENSE PARA O CURSO ESCOLAR 2024-25 2024-04-08T22:00:00Z 2024-04-08T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-08T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE DESPRAZAMENTO PARA A REALIZACIÓN DAS PRÁCTICAS CURRICULARES DO GRAO EN EDUCACIÓN SOCIAL NO CURSO ACADÉMICO 2023/2024 2024-04-07T22:00:00Z 2024-04-07T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-07T22:00:00Z CONVOCATORIA DE 5 AXUDAS DE MOBILIDADE DE ALUMNADO PARA PARTICIPAR NUN CURSO INTENSIVO DO 2 AO 6 DE SETEMBRO EN ITALIA NO MARCO DO PROXECTO ERASMUS+ KA2 ASSET 2024-04-07T22:00:00Z 2024-04-07T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-07T22:00:00Z RR POLA QUE SE DECLARA PECHADA A CONVOCATORIA DUNHA BOLSA A ESTUDANTES PARA O DESENVOLVEMENTO DO REGULAMENTO DE ATENCIÓN AO ESTUDANTADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO DURANTE O CURSO ACADÉMICO 2023/2024 2024-04-07T22:00:00Z 2024-04-07T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-07T22:00:00Z LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS POR TRAMITACIÓN DE URXENCIA 07/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN. 2024-04-07T22:00:00Z 2024-04-07T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-07T22:00:00Z PROBA CU2301-T08-398-CU-TC-01 2024-04-07T22:00:00Z 2024-04-07T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-07T22:00:00Z RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE ADXUDICACIÓN – PARCIAL I, DO CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 04/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN. 2024-04-07T22:00:00Z 2024-04-07T22:00:00Z <div> Más información. </div> 2024-04-07T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Doc. 6) CU2301-T08-398-CU-TC-01: 2024-04-07T22:00:00Z 2024-04-07T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-07T22:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN (Doc.3) CU2301-T08-398-CU-TC-01 2024-04-07T22:00:00Z 2024-04-07T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-07T22:00:00Z PROVISIÓN DA PRAZA (CÓDIGO PRAZA: TU2301-H03-370-TU-TC-01) 2024-04-07T22:00:00Z 2024-04-07T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-07T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE RESOLVEN PROVISIONALMENTE AS SOLICITUDES DE AXUDAS PARA O ANO 2024 PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DOCENCIA QUE PROMOVAN A PERSPECTIVA DE XÉNERO NA UNIVERSIDADE DE VIGO 2024-04-07T22:00:00Z 2024-04-07T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-07T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE RESOLVEN PROVISIONALMENTE AS SOLICITUDES DE AXUDAS PARA O ANO 2024 PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN QUE PROMOVAN A PERSPECTIVA DE XÉNERO NA UNIVERSIDADE DE VIGO 2024-04-07T22:00:00Z 2024-04-07T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-07T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE ESTUDANTADO SELECCIONADO E EXCLUÍDO DA CONVOCATORIA ERASMUS+ ESTUDOS CORRESPONDENTE A ESCOLA UNIVERSITARIA DE ENFERMARÍA (MEIXOEIRO) PARA O CURSO 2024-2025 2024-04-04T22:00:00Z 2024-04-04T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-04T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE MOBILIDADE PARA ESTUDANTES DE GRAO E MESTRADO OFICIAL PARA PARTICIPAR EN PROXECTOS E ACCIÓNS DE COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO NO CURSO 2023/2024. 2024-04-04T22:00:00Z 2024-04-04T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-04T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE ESTUDANTADO SELECCIONADO E EXCLUÍDO DA CONVOCATORIA ERASMUS+ ESTUDOS CORRESPONDENTE A FACULTADE DE CIENCIAS XURÍDICAS E DO TRABALLO PARA O CURSO 2024-2025 2024-04-04T22:00:00Z 2024-04-04T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-04T22:00:00Z R.R. LISTAXES PROVISORIAS DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS SICUE 2024/2025 2024-04-04T22:00:00Z 2024-04-04T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-04-04T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE ESTUDANTADO SELECCIONADO E EXCLUÍDO DA CONVOCATORIA ERASMUS+ ESTUDOS CORRESPONDENTE A FACULTADE DE EDUCACIÓN E TRABALLO SOCIAL PARA O CURSO 2024-2025 2024-04-04T22:00:00Z 2024-04-04T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-04T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 5 DE ABRIL DE 2024 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS A TRÁMITE PARA ORGANIZAR CURSOS DE EXTENSIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO ANO 2024 NO CAMPUS DE VIGO 2024-04-04T22:00:00Z 2024-04-04T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-04T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Doc. 6). TU2301-H05-695-TU-TC-01 2024-04-04T22:00:00Z 2024-04-04T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-04T22:00:00Z CORRECCIÓN DE ERROS: ACTO DE PRESENTACIÓN (Doc. 3) TU2301-H05-695-TU-TC-01 2024-04-04T22:00:00Z 2024-04-04T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-04T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Doc. 6) TU2302-C04-220-TU-TC-01 2024-04-04T22:00:00Z 2024-04-04T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-04T22:00:00Z PROBA (Doc. 4) TU2301-H05-695-TU-TC-01) 2024-04-04T22:00:00Z 2024-04-04T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-04T22:00:00Z PROBA (Doc. 4) TU2301-T06-705-TU-TC-01. 2024-04-04T22:00:00Z 2024-04-04T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-04T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Doc. 6).TU2301-T06-705-TU-TC-01. 2024-04-04T22:00:00Z 2024-04-04T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-04T22:00:00Z ACTO PRESENTACIÓN TU2301-H05-695-TU-TC-01(Doc. 3) 2024-04-04T22:00:00Z 2024-04-04T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-04T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 5 DE ABRIL DE 2024 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS A TRÁMITE PARA ORGANIZAR CURSOS DE EXTENSIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO ANO 2024 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2024-04-04T22:00:00Z 2024-04-04T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-04T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DA PERSOA CON PREMIO CONCEDIDO E A SÚA CONTÍA, E A LISTAXE DE AGARDA NO PREMIO ATLANTTIC Á MELLOR TESE DOUTORAL NO ÁMBITO DAS TECNOLOXÍAS DE TELECOMUNICACIÓN 2024-04-03T22:00:00Z 2024-04-03T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-04-03T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE ESTUDANTADO SELECCIONADO E EXCLUÍDO DA CONVOCATORIA ERASMUS+ ESTUDOS CORRESPONDENTE A FACULTADE DE CIENCIAS EMPRESARIAIS E TURISMO PARA O CURSO 2024-2025 2024-04-03T22:00:00Z 2024-04-03T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-04-03T22:00:00Z PROBA (Doc. 4) CU2301-X13-150-CU-TC-01 2024-04-03T22:00:00Z 2024-04-03T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-03T22:00:00Z RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE ADXUDICACIÓN DO CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS POR TRAMITACIÓN DE URXENCIA 05/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN. 2024-04-03T22:00:00Z 2024-04-03T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-03T22:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN (Doc. 3) TU2302-C04-220-TU-TC-01 2024-04-03T22:00:00Z 2024-04-03T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-03T22:00:00Z LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 06/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN 2024-04-03T22:00:00Z 2024-04-03T22:00:00Z <div> Máis informaición </div> 2024-04-03T22:00:00Z ACTA ACTO DE PRESENTACIÓN (Doc. 3): TU2301-H03-370-TU-TC-01) 2024-04-03T22:00:00Z 2024-04-03T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-03T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Doc. 6) CU2301-X13-150-CU-TC-01 2024-04-03T22:00:00Z 2024-04-03T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-03T22:00:00Z PROBA (Doc.4). TU2302-C04-220-TU-TC-01 2024-04-03T22:00:00Z 2024-04-03T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-03T22:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN (Doc. 3) CU2301-X13-150-CU-TC-01 2024-04-03T22:00:00Z 2024-04-03T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-03T22:00:00Z PROBA (Doc. 4) TU2301-H03-370-TU-TC-01) 2024-04-03T22:00:00Z 2024-04-03T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-03T22:00:00Z FFTXC2024 – CENSOS PROVISIONAIS ELECCIÓNS A REPRESENTANTES DO PDI NON PERMANENTE, PTXAS E ESTUDANDO NA XUNTA DE CENTRO DA FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN 2024-04-03T22:00:00Z 2024-04-03T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-03T22:00:00Z FFTXC2024 – CENSOS PROVISIONAIS ELECCIÓNS A REPRESENTANTES DO PDI NON PERMANENTE, PTXAS E ESTUDANDO NA XUNTA DE CENTRO DA FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN 2024-04-03T22:00:00Z 2024-04-03T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-04-03T22:00:00Z RESOLUCIÓN, DO 3 DE ABRIL DE 2024, DE CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS DE REPRESENTANTES DE ESTUDANTES NO CLAUSTRO UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2024-04-03T22:00:00Z 2024-04-03T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-04-03T22:00:00Z ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA DO CONSELLO DE GOBERNO DE 03/04/2024 2024-04-02T22:00:00Z 2024-04-02T22:00:00Z <div> Más infoormación. </div> 2024-04-02T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS PARA O ESTUDANTADO PARTICIPANTE NO PLAN INTEGRAL DE PREPARACIÓN E ACREDITACIÓN DO INGLÉS (PIPA) NO CURSO 2023/2024 2024-04-02T22:00:00Z 2024-04-02T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-02T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE ESTUDANTADO SELECCIONADO, EN AGARDA E EXCLUÍDO DA CONVOCATORIA ERASMUS+ ESTUDOS CORRESPONDENTE A ESCOLA DE ENFERMARÍA POVISA PARA O CURSO 2024-2025 2024-04-02T22:00:00Z 2024-04-02T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-02T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE ESTUDANTADO SELECCIONADO E EXCLUÍDO DA CONVOCATORIA ERASMUS+ ESTUDOS CORRESPONDENTE A FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN E DO DEPORTE PARA O CURSO 2024-2025 2024-04-02T22:00:00Z 2024-04-02T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-02T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCA A CUARTA EDICIÓN DOS PREMIOS CREA-CREATIVIDADE E INNOVACIÓN DO CAMPUS CREA DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2024-04-02T22:00:00Z 2024-04-02T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-02T22:00:00Z REGULAMENTO DA COMISIÓN DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2024-04-02T22:00:00Z 2024-04-02T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-02T22:00:00Z FFTXC2024 - CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS A REPRESENTANTES DO PDI NON PERMANENTE, PTXAS E ESTUDANDO NA XUNTA DE CENTRO DA FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN E NÚMERO DE REPRESENTANTES 2024-04-02T22:00:00Z 2024-04-02T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-02T22:00:00Z CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS DO PROGRAMA “ONCE-CRUE” NO CURSO ACADÉMICO 2023/2024: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS 2024-04-01T22:00:00Z 2024-04-01T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-01T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE ESTUDANTADO SELECCIONADO, EN AGARDA E EXCLUÍDO DA CONVOCATORIA ERASMUS+ ESTUDOS CORRESPONDENTE A FACULTADE DE CIENCIAS ECONÓMICAS E EMPRESARIAIS PARA O CURSO 2024-2025 2024-04-01T22:00:00Z 2024-04-01T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-04-01T22:00:00Z RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE ADXUDICACIÓN DO CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 04/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN. 2024-04-01T22:00:00Z 2024-04-01T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-04-01T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, POLA QUE SE PUBLICA MODIFICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAS SELECCIONADAS DA CONVOCATORIA DE PRAZAS E BOLSAS ERASMUS+ PARA A SELECCIÓN DE ESTUDANTADO DE DOUTORAMENTO PARA O CURSO 2023-2024 (1º PRAZO). 2024-03-31T22:00:00Z 2024-03-31T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-31T22:00:00Z BOLSAS AXUDAS AO ESTUDO PARA O CURSO 2023/2024: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS 2024-03-31T22:00:00Z 2024-03-31T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-31T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, POLA QUE SE PUBLICA A MODIFICACIÓN DA R.R. 12 DE XULLO DE 2023 DA CONCESION DE BOLSAS ERASMUS+ ESTUDOS AO ESTUDANTADO SELECCIONADO NO MARCO DA CONVOCATORIA DE PRAZAS ERASMUS+ ESTUDOS PARA O CURSO 2023-2024. 2024-03-31T22:00:00Z 2024-03-31T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-31T22:00:00Z R.R.MODIFICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAS SELECCIONADAS DA CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA ERASMUS+ KA171 PARA ESTUDANTADO DA UVIGO CON TERCEIROS PAISES NON ASOCIADOS NO CURSO 2023-2024 E NO 1ºCUADRIMESTRE 2024-2025. 2024-03-31T22:00:00Z 2024-03-31T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-31T22:00:00Z RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE ADXUDICACIÓN DO CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS POR TRAMITACIÓN DE URXENCIA 05/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN. 2024-03-31T22:00:00Z 2024-03-31T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-31T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Doc. 6) CU2301-T08-647-CU-TC-01 2024-03-31T22:00:00Z 2024-03-31T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-31T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 1 DE ABRIL DE 2024, POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISORIA DE AXUDAS CONCEDIDAS NA CONVOCATORIA DE AXUDAS A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DO CAMPUS DE OURENSE (INOU-CAMPUS AUGA 2024) 2024-03-31T22:00:00Z 2024-03-31T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-31T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE ESTUDANTADO SELECCIONADO E EN AGARDA DA CONVOCATORIA ERASMUS+ ESTUDOS CORRESPONDENTE A FACULTADE DE DEREITO PARA O CURSO 2024-2025 2024-03-21T23:00:00Z 2024-03-21T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-03-21T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA UNHA CORRECIÓN DE ERROS DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAS SELECCIONADAS DA CONVOCATORIA DE PRAZAS E BOLSAS PROPIAS, NO MARCO DOS CONVENIOS ASINADOS ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E PAÍSES EXTRACOMUNITARIOS E NO MARC 2024-03-21T23:00:00Z 2024-03-21T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-03-21T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA UNHA CORRECCIÓN DE ERROS DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAS SELECCIONADAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA REALIZAR ESTADÍAS (Staff Mobility for Training - STT) NO MARCO DO PROGRAMA ERASMUS+ KA131 2024-03-21T23:00:00Z 2024-03-21T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-03-21T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE ESTUDANTADO SELECCIONADO E EXCLUÍDO DA CONVOCATORIA ERASMUS+ ESTUDOS CORRESPONDENTE A ESCOLA UNIVERSITARIA CEU DE MAXISTERIO DE VIGO PARA O CURSO 2024-2025 2024-03-21T23:00:00Z 2024-03-21T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-21T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE ESTUDANTADO SELECCIONADO, EN AGARDA E EXCLUÍDO DA CONVOCATORIA ERASMUS+ ESTUDOS CORRESPONDENTE A FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN PARA O CURSO 2024-2025 2024-03-21T23:00:00Z 2024-03-21T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-21T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE ESTUDANTADO SELECCIONADO, EN AGARDA E EXCLUÍDO DA CONVOCATORIA ERASMUS+ ESTUDOS CORRESPONDENTE A FACULTADE DE CIENCIAS DO MAR PARA O CURSO 2024-2025 2024-03-21T23:00:00Z 2024-03-21T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-21T23:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN (Doc. 3)_CU2301-H11-583-CU-TC-01 2024-03-21T23:00:00Z 2024-03-21T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-03-21T23:00:00Z PROBA_CU2301-T08-647-CU-TC-01 (Doc. 04) 2024-03-21T23:00:00Z 2024-03-21T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-03-21T23:00:00Z RESOLUCIÓN DO 22 DE MARZO DE 2024, DA UNIVERSIDADE DE VIGO, POLA QUE SE CONVOCA O CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS POR TRAMITACIÓN DE URXENCIA 07/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN 2024-03-21T23:00:00Z 2024-03-21T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-03-21T23:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Doc. 6)_CU2301-H11-583-CU-TC-01 2024-03-21T23:00:00Z 2024-03-21T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-03-21T23:00:00Z PROBA (Doc. 4)_CU2301-H11-583-CU-TC-01 2024-03-21T23:00:00Z 2024-03-21T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-03-21T23:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN_CU2301-T08-647-CU-TC-01 (Doc. 03) 2024-03-21T23:00:00Z 2024-03-21T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-03-21T23:00:00Z LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 06/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN. 2024-03-21T23:00:00Z 2024-03-21T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-21T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 22 DE MARZO DE 2024 POLA QUE SE CONCEDEN DEFINITIVAMENTE AS AXUDAS PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR PREDOUTORAL EN FORMACIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O EXERCICIO 2024. 2024-03-21T23:00:00Z 2024-03-21T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-21T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE ESTUDANTADO SELECCIONADO DA CONVOCATORIA ERASMUS+ ESTUDOS CORRESPONDENTE A FACULTADE DE BELAS ARTES PARA O CURSO 2024-2025 2024-03-20T23:00:00Z 2024-03-20T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-20T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE ESTUDANTADO SELECCIONADO E EXCLUÍDO DA CONVOCATORIA ERASMUS+ ESTUDOS CORRESPONDENTE A ESCOLA DE ENXEÑARÍA AERONÁUTICA E DO ESPAZO PARA O CURSO 2024-2025 2024-03-20T23:00:00Z 2024-03-20T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-20T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE ESTUDANTADO SELECCIONADO, EN AGARDA E EXCLUÍDO DA CONVOCATORIA ERASMUS+ ESTUDOS CORRESPONDENTE A ESCOLA DE ENXEÑARÍA INDUSTRIAL PARA O CURSO 2024-2025 2024-03-20T23:00:00Z 2024-03-20T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-20T23:00:00Z LISTAXE DEFINITIVA DO ESTUDANTADO PROPOSTO PARA OS PREMIOS ÁNGELA RUÍZ ROBLES Á EXCELENCIA ACADÉMICA AO ALUMNADO DE GRAO NO CURSO 2023/2024 2024-03-20T23:00:00Z 2024-03-20T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-20T23:00:00Z PROBA (Doc. 4) CU2301-T07-520-CU-TC-01 2024-03-20T23:00:00Z 2024-03-20T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-20T23:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN (Doc.3) CU23301-T07-520-CU-TC-01 2024-03-20T23:00:00Z 2024-03-20T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-20T23:00:00Z PROPOSTA DE PROVISION CU2301-T07-520-CU-TC-01 2024-03-20T23:00:00Z 2024-03-20T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-20T23:00:00Z RR 21/03/2024 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA PARA UNHA AXUDA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR PREDOUTORAL EN FORMACIÓN ASOCIADO A UN «PROYECTO DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 2022». 2024-03-20T23:00:00Z 2024-03-20T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-20T23:00:00Z R.R.POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAS SELECCIONADAS DA CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA A ASISTENCIA E PARTICIPACIÓN NUN CURSO INTENSIVO COMBINADO (BIP) IMMERSIVE VIRTUAL REALITY AS A WAY TO PROMOTE THE PRACTICE OF PHYSICAL EXERCISE IN UN 2024-03-19T23:00:00Z 2024-03-19T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-19T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE ESTUDANTADO SELECCIONADO DA CONVOCATORIA ERASMUS+ ESTUDOS CORRESPONDENTE A FACULTADE DE QUÍMICA PARA O CURSO 2024-2025 2024-03-19T23:00:00Z 2024-03-19T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-19T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 20 DE MARZO DE 2024 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA DELEGACIÓNS DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO 2023/2024 2024-03-19T23:00:00Z 2024-03-19T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-19T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 20 DE MARZO DE 2024 POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS PROPIAS PARA A MOBILIDADE DE PERSOAL INVESTIGADOR DA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2024. 2024-03-19T23:00:00Z 2024-03-19T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-19T23:00:00Z CORRECCIÓN DE ERROS DA LISTAXE PROVISORIA DE PERSOAS CON PREMIO CONCEDIDO, DENEGADO E LISTAXE DE AGARDA DO PREMIO ATLANTTIC Á MELLOR TESE DOUTORAL NO ÁMBITO DAS TECNOLOXÍAS DE TELECOMUNICACIÓN: LISTAXE PROVISORIA 2024-03-18T23:00:00Z 2024-03-18T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-18T23:00:00Z R.R.POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA A ASISTENCIA E PARTICIPACIÓN NUN CURSO INTENSIVO COMBINADO (BIP) IMMERSIVE VIRTUAL REALITY AS A WAY TO PROMOTE THE PRACTICE OF P 2024-03-18T23:00:00Z 2024-03-18T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-18T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE ESTUDANTADO SELECCIONADO E EXCLUÍDO DA CONVOCATORIA ERASMUS+ ESTUDOS CORRESPONDENTE A FACULTADE DE CIENCIAS PARA O CURSO 2024-2025 2024-03-18T23:00:00Z 2024-03-18T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-18T23:00:00Z PROBA (Doc. 4) CU2301-T03-600-CU-TC-01 2024-03-18T23:00:00Z 2024-03-18T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-18T23:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN (Doc. 3) CU2301-T03-600-CU-TC-01 2024-03-18T23:00:00Z 2024-03-18T23:00:00Z <div> Más información. </div> 2024-03-18T23:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Doc. 6) CU2301-T03-600-CU-TC-01 2024-03-18T23:00:00Z 2024-03-18T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-18T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE ESTUDANTADO SELECCIONADO E EXCLUÍDO DA CONVOCATORIA ERASMUS+ ESTUDOS CORRESPONDENTE A ESCOLA DE ENXEÑARÍA DE MINAS E ENERXÍA PARA O CURSO 2024-2025 2024-03-18T23:00:00Z 2024-03-18T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-18T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE ESTUDANTADO SELECCIONADO, EN AGARDA E EXCLUÍDO DA CONVOCATORIA ERASMUS+ ESTUDOS CORRESPONDENTE A FACULTADE DE COMUNICACIÓN PARA O CURSO 2024-2025 2024-03-17T23:00:00Z 2024-03-17T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-17T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE ESTUDANTADO SELECCIONADO, EN AGARDA E EXCLUÍDO DA CONVOCATORIA ERASMUS+ ESTUDOS CORRESPONDENTE A FACULTADE DE RELACIÓNS INTERNACIONAIS PARA O CURSO 2024-2025 2024-03-17T23:00:00Z 2024-03-17T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-17T23:00:00Z PROBA (Doc. 4) CU2301-T04-555-CU-TC-01 2024-03-17T23:00:00Z 2024-03-17T23:00:00Z <div> Más información. </div> 2024-03-17T23:00:00Z RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE ADXUDICACIÓN - PARCIAL III, DO CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 24/23 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN. 2024-03-17T23:00:00Z 2024-03-17T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-17T23:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Doc. 6) CU2301-T04-555-CU-TC-01 2024-03-17T23:00:00Z 2024-03-17T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-17T23:00:00Z RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS/EXCLUÍDOS NA CONVOCATORIA DE PUBLICACIÓN DE MONOGRAFÍAS E MANUAIS DO SERVIZO DE PUBLICACIÓNS DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2024 2024-03-17T23:00:00Z 2024-03-17T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-17T23:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN (Doc. 3) CU2301-T04-555-CU-TC-01 2024-03-17T23:00:00Z 2024-03-17T23:00:00Z <div> Máis Información. </div> 2024-03-17T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 18 DE MARZO DO 2024 POLA QUE SE RESOLVE A CUARTA EDICIÓN DO DISTINTIVO DE IGUALDADE DESTINADO ÁS ESCOLAS, FACULTADES E CENTROS DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2024-03-17T23:00:00Z 2024-03-17T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-17T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCA O I CONCURSO AO VÍDEO TikTok DA SEMANA DA CREATIVIDADE DO CAMPUS CREA DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2024-03-14T23:00:00Z 2024-03-14T23:00:00Z <div> Máis Información. </div> 2024-03-14T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAS SELECCIONADAS ADMITIDAS E EN AGARDA NA CONVOCATORIA DE PRAZAS E BOLSAS PROPIAS EN PAÍSES EXTRACOMUNITARIOS NO CURSO 2024-2025. 2024-03-14T23:00:00Z 2024-03-14T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-14T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE DECLARA DESERTA E PECHADA A CONVOCATORIA BOLSA DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL (GREEN CAMPUS) DIRIXIDA AO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO 2023/2024 2024-03-14T23:00:00Z 2024-03-14T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-14T23:00:00Z R.R. POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E SE APROBA A CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA A ASISTENCIA E PARTICIPACIÓN NO(BIP): AGROECOLOGY AND SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS. 2024-03-14T23:00:00Z 2024-03-14T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-14T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE ESTUDANTADO SELECCIONADO DA CONVOCATORIA ERASMUS+ ESTUDOS CORRESPONDENTE A FACULTADE DE DIRECCIÓN E XESTIÓN PÚBLICA PARA O CURSO 2024-2025 2024-03-14T23:00:00Z 2024-03-14T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-14T23:00:00Z R.R. POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E SE APROBA A CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA A ASISTENCIA E PARTICIPACIÓN NO(BIP): ROAD-BASED TOURISM ROUTES: PATHS TO TERRITORIAL COHESION, SUSTAINABLE TOURISM AND HERITAGE ENHANCEMENT. 2024-03-14T23:00:00Z 2024-03-14T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-14T23:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Doc. 6) CU2301-T04-555-CU-TC-02 2024-03-14T23:00:00Z 2024-03-14T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-14T23:00:00Z PROBA TU2301-X05-187-TU-TC-01 2024-03-14T23:00:00Z 2024-03-14T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-14T23:00:00Z PROBA (Doc 4) CU2301-T04-555-CU-TC-02 2024-03-14T23:00:00Z 2024-03-14T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-14T23:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN (Doc. 3) TU2301-X01-030-TU-TC-01 2024-03-14T23:00:00Z 2024-03-14T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-14T23:00:00Z PROBA (Doc 4) TU2301-X01-030-TU-TC-01 2024-03-14T23:00:00Z 2024-03-14T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-14T23:00:00Z LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS POR TRAMITACIÓN DE URXENCIA 05/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN. 2024-03-14T23:00:00Z 2024-03-14T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-14T23:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Doc. 6) TU2301-X05-187-TU-TC-01 2024-03-14T23:00:00Z 2024-03-14T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-14T23:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN (Doc. 3) TU2301-X05-187-TU-TC-01 2024-03-14T23:00:00Z 2024-03-14T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-14T23:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Doc. 6) TU2301-X01-030-TU-TC-01 2024-03-14T23:00:00Z 2024-03-14T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-14T23:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN (Doc. 3) CU2301-T04-555-CU-TC-02 2024-03-14T23:00:00Z 2024-03-14T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-14T23:00:00Z CORRECCIÓN DE ERROS DA LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DO CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 04/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN 2024-03-14T23:00:00Z 2024-03-14T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-14T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN “PREMIOS Á EXCELENCIA ACADÉMICA” PARA ESTUDANTES QUE INICIAN ESTUDOS DE DOUTORAMENTO NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO ACADÉMICO 2023/2024 2024-03-13T23:00:00Z 2024-03-13T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-13T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 14 DE MARZO DE 2024 POLA QUE SE ABRE A CONVOCATORIA DE 5 AXUDAS DE MOBILIDADE DE ALUMNADO PARA PARTICIPAR NUN CURSO INTENSIVO DO 3 AO 5 DE XUÑO DE 2024 NA LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (POLONIA) NO MARCO DO PROXECTO ERASMUS+ KA2 VRX 2024-03-13T23:00:00Z 2024-03-13T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-13T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE ESTUDANTADO SELECCIONADO E EXCLUÍDO DA CONVOCATORIA ERASMUS+ ESTUDOS CORRESPONDENTE A FACULTADE DE BIOLOXÍA PARA O CURSO 2024-2025 2024-03-13T23:00:00Z 2024-03-13T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-13T23:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN (Doc. 3) TU2301-X01-030-TU-TC-01 2024-03-13T23:00:00Z 2024-03-13T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-13T23:00:00Z LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 04/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN. 2024-03-13T23:00:00Z 2024-03-13T23:00:00Z <div> Más información. </div> 2024-03-13T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE ESTUDANTADO SELECCIONADO DA CONVOCATORIA ERASMUS+ ESTUDOS CORRESPONDENTE A FACULTADE DE HISTORIA PARA O CURSO 2024-2025 2024-03-12T23:00:00Z 2024-03-12T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-12T23:00:00Z R.R. LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITUDES ADMITIDAS SICUE 2024/2025 2024-03-12T23:00:00Z 2024-03-12T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-03-12T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISORIA DOS PREMIOS ÁNGELA RUÍZ ROBLES Á EXCELENCIA ACADÉMICA AO ALUMNADO DE GRAO NO CURSO 2022/2023 2024-03-12T23:00:00Z 2024-03-12T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-12T23:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Doc. 1 e Doc. 2)_TU2302-C11-755-TU-TC-01 2024-03-12T23:00:00Z 2024-03-12T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-03-12T23:00:00Z RESOLUCIÓN DO 13 DE MARZO DE 2024, DA UNIVERSIDADE DE VIGO, POLA QUE SE CONVOCA O CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 06/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN. 2024-03-12T23:00:00Z 2024-03-12T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-12T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 13 DE MARZO DE 2024 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA PARA A INCLUSIÓN OU ACTUALIZACIÓN DE DATOS NO CENSO PÚBLICO DE ASOCIACIÓNS ESTUDANTÍS DA UNIVERSIDADE DE VIGO. 2024-03-12T23:00:00Z 2024-03-12T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-12T23:00:00Z CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A ORGANIZACIÓN DE “OLIMPIADAS DO SABER” NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO ANO 2024. 2024-03-12T23:00:00Z 2024-03-12T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-12T23:00:00Z RESOLUCIÓN DO 13 DE MARZO DE 2024 AUTORIZANDO ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS. 2024-03-12T23:00:00Z 2024-03-12T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-12T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE ESTUDANTADO SELECCIONADO DA CONVOCATORIA ERASMUS+ ESTUDOS CORRESPONDENTE Á FACULTADE DE FISIOTERAPIA PARA O CURSO 2024-2025 2024-03-11T23:00:00Z 2024-03-11T23:00:00Z <div> Más información. </div> 2024-03-11T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE COMEDOR PROPIAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO 2023/2024 2024-03-11T23:00:00Z 2024-03-11T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-03-11T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 12 DE MARZO DE 2024 DE CORRECCIÓN DE ERROS DA RESOLUCIÓN REITORAL DO 11 DE MARZO DE 2024 POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS PARA A REALIZACIÓN DE CURSOS NO CENTRO DE LINGUAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO 2023/2024 2024-03-11T23:00:00Z 2024-03-11T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-03-11T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE ESTUDANTADO SELECCIONADO DA CONVOCATORIA ERASMUS+ ESTUDOS CORRESPONDENTE Á ESCOLA UNIVERSITARIA DE ENFERMARÍA DE PONTEVEDRA PARA O CURSO 2024-2025 2024-03-11T23:00:00Z 2024-03-11T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-03-11T23:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Doc. 1 e Doc. 2) TU2302-C01-410-TU-TC-01 2024-03-11T23:00:00Z 2024-03-11T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-11T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 11 DE MARZO DE 2024 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA DELEGACIÓNS DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO 2023/2024 2024-03-11T23:00:00Z 2024-03-11T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-11T23:00:00Z RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE ADXUDICACIÓN DO CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 03/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN. 2024-03-11T23:00:00Z 2024-03-11T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-11T23:00:00Z LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS POR TRAMITACIÓN DE URXENCIA 05/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN. 2024-03-11T23:00:00Z 2024-03-11T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-03-11T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 12 DE MARZO DE 2024 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE NA CONVOCATORIA DE AXUDAS A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DO CAMPUS DE OURENSE (INOU-CAMPUS AUGA 2024 2024-03-11T23:00:00Z 2024-03-11T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-03-11T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE ESTUDANTADO SELECCIONADO E EXCLUÍDO DA CONVOCATORIA ERASMUS+ ESTUDOS CORRESPONDENTE Á FACULTADE DE COMERCIO PARA O CURSO 2024-2025 2024-03-10T23:00:00Z 2024-03-10T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-10T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS PARA A REALIZACIÓN DE CURSOS NO CENTRO DE LINGUAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO 2023/2024 2024-03-10T23:00:00Z 2024-03-10T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-10T23:00:00Z R.R. POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAS SELECCIONADAS, EN AGARDA E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA ERASMUS+ KA171 PARA PERSOAL DOCENTE NO CURSO 2023-2024 E 2024-2025 2024-03-10T23:00:00Z 2024-03-10T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-03-10T23:00:00Z PROBA_TU2301-X07-230-TU-TC-01 2024-03-10T23:00:00Z 2024-03-10T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-03-10T23:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Doc. 1 e Doc. 2) TU2302-C04-220-TU-TC-01: 2024-03-10T23:00:00Z 2024-03-10T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-10T23:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN (Doc. 3)_TU2301-X07-230-TU-TC-01 2024-03-10T23:00:00Z 2024-03-10T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-03-10T23:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Doc. 6) TU2301-X07-230-TU-TC-01 2024-03-10T23:00:00Z 2024-03-10T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-10T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE ESTUDANTADO SELECCIONADO DA CONVOCATORIA ERASMUS+ ESTUDOS CORRESPONDENTE Á ESCOLA UNIVERSITARIA DE ENFERMARÍA DE OURENSE PARA O CURSO 2024-2025 2024-03-07T23:00:00Z 2024-03-07T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-03-07T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE ESTUDANTADO SELECCIONADO, EN LISTA DE AGARDA E EXCLUÍDO DA CONVOCATORIA DE ERASMUS+ ESTUDOS CORRESPONDENTE Á ESCOLA DE ENXEÑARÍA DE TELECOMUNICACIÓN PARA O CURSO 2024-2025 2024-03-07T23:00:00Z 2024-03-07T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-07T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 8 DE MARZO DE 2024 DE CORRECCIÓN DE ERROS DA RESOLUCIÓN REITORAL DO 5 DE MARZO DE 2024 POLA QUE SE CONVOCA O “PROGRAMA CAMPUS RURAL” -FASE I OFERTA ENTIDADES 2024-03-07T23:00:00Z 2024-03-07T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-03-07T23:00:00Z R.R. LISTAXES PROVISORIAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS SICUE 2024/2025 2024-03-07T23:00:00Z 2024-03-07T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-07T23:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN (Doc. 3)_CU2301-X09-095-CU-TC-01 2024-03-07T23:00:00Z 2024-03-07T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-03-07T23:00:00Z PROBA (código praza: CU2301-T08-398-CU-TU-02) (Doc 4) 2024-03-07T23:00:00Z 2024-03-07T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-07T23:00:00Z PROBA_CU2301-T13-560-CU-TC-01 2024-03-07T23:00:00Z 2024-03-07T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-03-07T23:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (código praza: CU2301-T08-398-CU-TU-02) (Doc 6) 2024-03-07T23:00:00Z 2024-03-07T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-07T23:00:00Z LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 04/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN. 2024-03-07T23:00:00Z 2024-03-07T23:00:00Z <div> Más información. </div> 2024-03-07T23:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (código praza: CU2301-C01-410-CU-TC-01)(Doc.6) 2024-03-07T23:00:00Z 2024-03-07T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-07T23:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN (Doc. 3)_CU2301-T13-560-CU-TC-01 2024-03-07T23:00:00Z 2024-03-07T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-03-07T23:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Doc. 6)_CU2301-X09-095-CU-TC-01 2024-03-07T23:00:00Z 2024-03-07T23:00:00Z <div> Más información </div> 2024-03-07T23:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Doc. 6) CU2301-T13-560-CU-TC-01 2024-03-07T23:00:00Z 2024-03-07T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-07T23:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN (código praza: CU2301-T08-398-CU-TU-02) (Doc 3) 2024-03-07T23:00:00Z 2024-03-07T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-07T23:00:00Z PROBA_CU2301-X09-095-CU-TC-01 2024-03-07T23:00:00Z 2024-03-07T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-03-07T23:00:00Z PROBA codigo de praza CU2301-T13-560-CU-TC-01 2024-03-07T23:00:00Z 2024-03-07T23:00:00Z <div> Máis Información </div> 2024-03-07T23:00:00Z R.R. POLA QUE SE PUBLICA UNHA 5ª MODIFICACIÓN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE SOLICITUDES SELECCIONADAS E EXCLUÍDAS NA CONVOCATORIA DE ESTUDOS EN PAÍSES EXTRACOMUNITARIOS NO SEGUNDO CUADRIMESTRE DO 2023-2024. 2024-03-06T23:00:00Z 2024-03-06T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-06T23:00:00Z R.R. POLA QUE SE PUBLICA A 2ª MODIFICACIÓN DAS LISTAXES DE ESTUDANTADO BENEFICIARIO DAS BOLSAS COMPLEMENTARIAS DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA AO ALUMNADO DOS CAMPUS DE PONTEVEDRA E VIGO CON UNHA PRAZA DE MOBILIDADE INTERNACIONAL NO CURSO 2023-2024. 2024-03-06T23:00:00Z 2024-03-06T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-06T23:00:00Z R.R. POLA QUE SE MODIFICA A COMISIÓN DE SELECCIÓN RELATIVA A CONVOCATORIA DE BOLSAS ERASMUS+ KA131 PARA PARTICIPAR EN ESTADÍAS CON FINS DE FORMACIÓN, DESTINADAS AO PAS E PERSOAL CON RELACIÓN CONTRACTUAL NOS SERVIZOS, ÁREAS E OFICINAS DA UVIGO. 2024-03-06T23:00:00Z 2024-03-06T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-06T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAS SELECCIONADAS PARA REALIZAR ESTADÍAS CON FINS DE FORMACIÓN (Staff Mobility for Training - STT) DO PROGRAMA ERASMUS+ KA131, DESTINADAS AO PAS E AO PERSOAL CON RELACIÓN CONTRACTUAL 2024-03-06T23:00:00Z 2024-03-06T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-03-06T23:00:00Z PROBA (código praza: CU2301-C01-410-CU-TC-01)(Doc.4) 2024-03-06T23:00:00Z 2024-03-06T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-06T23:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN (código praza: CU2301-C01-410-CU-TC-01)(Doc.3) 2024-03-06T23:00:00Z 2024-03-06T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-06T23:00:00Z CONVOCATORIA DE PROBAS DE APTITUDE PARA O ACCESO AO GRAO EN CIENCIAS DA ACTIVIDADES FÍSICA E DO DEPORTE PARA O CURSO ACADÉMICO 2024/2025. 2024-03-06T23:00:00Z 2024-03-06T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-06T23:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Doc. 6) PRAZA PDI CU2301-T13-560-CU-TC-02 2024-03-05T23:00:00Z 2024-03-05T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-05T23:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN (Doc. 3) PRAZA PDI CU2301-T13-560-CU-TC-02 2024-03-05T23:00:00Z 2024-03-05T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-05T23:00:00Z CONVOCATORIA PERSOAL COLABORADOR NAS PROBAS DE ACCESO Á UNIVERSIDADE ABAU 2024 2024-03-05T23:00:00Z 2024-03-05T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-05T23:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Doc. 1 e Doc. 2) PRAZA PDI CU2301-T13-560-CU-TC-02 2024-03-05T23:00:00Z 2024-03-05T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-05T23:00:00Z PROBA (Doc. 4) PRAZA PDI CU2301-T13-560-CU-TC-02 2024-03-05T23:00:00Z 2024-03-05T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-05T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 6 DE MARZO DE 2024 POLA QUE SE CONCEDEN PROVISIONALMENTE AS AXUDAS PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR PREDOUTORAL EN FORMACIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O EXERCICIO 2024. 2024-03-05T23:00:00Z 2024-03-05T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-05T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCA O “PROGRAMA CAMPUS RURAL” – FASE I OFERTA DE ENTIDADES 2024-03-04T23:00:00Z 2024-03-04T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-04T23:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Publ.1-Publ.2). PRAZA PDI TU2301-T06-705-TU-TC-01 2024-03-04T23:00:00Z 2024-03-04T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-04T23:00:00Z RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE ADXUDICACIÓN DO CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 03/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN. 2024-03-04T23:00:00Z 2024-03-04T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-04T23:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Doc. 1 e Doc. 2) CU2301-H11-583-CU-TC-01: 2024-03-04T23:00:00Z 2024-03-04T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-03-04T23:00:00Z ACTO DA PROBA_TU2031-C11-TU-TC-01 (Doc. 4) 2024-03-03T23:00:00Z 2024-03-03T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-03-03T23:00:00Z RESOLUCIÓN DO 4 DE MARZO DE 2024, DA UNIVERSIDADE DE VIGO, POLA QUE SE CONVOCA O CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS POR TRAMITACIÓN DE URXENCIA 05/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN 2024-03-03T23:00:00Z 2024-03-03T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-03-03T23:00:00Z ACTA CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (código praza: TU2301-H03-370-TU-TC-01) (Doc 1 e Doc 2) 2024-03-03T23:00:00Z 2024-03-03T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-03-03T23:00:00Z ACTO DE PROPOSTA DE PROVISIÓN_TU2301-C11-755-TU-TC-01 2024-03-03T23:00:00Z 2024-03-03T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-03-03T23:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN_TU2301-C11-755-TU-TC-01 (Doc. 3) 2024-02-29T23:00:00Z 2024-02-29T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-29T23:00:00Z ACTA CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN_ TU2302-C10-280-TU-TC-01 (Doc 1 y Doc2) 2024-02-29T23:00:00Z 2024-02-29T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-29T23:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN_TU2301-c11-755-TU-TC-01 (Doc.1 e Doc. 2) 2024-02-29T23:00:00Z 2024-02-29T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-29T23:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN_TU2301-H05-695-TU-TC-01 (Doc. 1 e Doc. 2) 2024-02-29T23:00:00Z 2024-02-29T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-29T23:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Doc. 1 e Doc. 2)_TU2301-X01-030-TU-TC-01 2024-02-28T23:00:00Z 2024-02-28T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-28T23:00:00Z ACTA CONSTITUCION E CRITERIOS DE VALORACION._CU2301-T07-520-CU-TC-01 (DOC 1 Y 2) 2024-02-28T23:00:00Z 2024-02-28T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-28T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 29 DE FEBREIRO DE 2024 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR PREDOUTORAL EN FORMACIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O EXERCICIO 2024 2024-02-28T23:00:00Z 2024-02-28T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-28T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 29 DE FEBREIRO DE 2024 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISORIA E A CONCESIÓN PROVISIONAL DA CUARTA EDICIÓN DO DISTINTIVO DE IGUALDADE DESTINADO ÁS ESCOLAS, FACULTADES E CENTROS DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2024-02-28T23:00:00Z 2024-02-28T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-28T23:00:00Z ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA DO CONSELLO DE GOBERNO DE 28/02/2024 2024-02-27T23:00:00Z 2024-02-27T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-27T23:00:00Z BOLSAS DE FORMACIÓN EN SISTEMAS INFORMÁTICOS, CENTROS UNIVERSITARIOS E UNIDADES E ÁREAS PARA O CURSO 2023/2024 - 2ª CONVOCATORIA: LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CON BOLSA CONCEDIDA E LISTAXE DE AGARDA 2024-02-27T23:00:00Z 2024-02-27T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-27T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES PROVISORIAS DE PERSOAS CANDIDATAS SELECCIONADAS ADMITIDAS E EN AGARDA NA CONVOCATORIA DE PRAZAS E BOLSAS PROPIAS EN PAÍSES EXTRACOMUNITARIOS NO CURSO 2024-2025 2024-02-27T23:00:00Z 2024-02-27T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-27T23:00:00Z R.R. DE CORRECCIÓN DE ERROS DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA ERASMUS+ KA171 PARA PERSOAL DOCENTE NO CURSO 2023-2024 E 2024-2025 2024-02-27T23:00:00Z 2024-02-27T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-27T23:00:00Z ACTA CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN, (Doc 1 y Doc2)_(CU2301-C01-410-CU-TC-01) 2024-02-27T23:00:00Z 2024-02-27T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-27T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CON AXUDA CONCEDIDA NOS PREMIOS XII EDICIÓN DAS AXUDAS INCUVI-EMPRENDE DA UNIVERSIDADE DE VIGO, NO CURSO ACADÉMICO 2023/2024 2024-02-26T23:00:00Z 2024-02-26T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-26T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DO PROGRAMA “ONCE-CRUE” DIRIXIDO AO ESTUDANTADO CON DISCAPACIDADE NO CURSO 2023/2024 2024-02-26T23:00:00Z 2024-02-26T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-26T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE CONCESIÓN DIRECTA CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO DE 1 PREMIO GIRLGEEKPOWER DA CÁTEDRA DE FEMINISMOS 4.0 DEPO-UVIGO, CURSO 2023/2024 2024-02-26T23:00:00Z 2024-02-26T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-26T23:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Doc. 1 e Doc. 2)_CU2301-X13-150-CU-TC-01 2024-02-26T23:00:00Z 2024-02-26T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-26T23:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Doc. 1 e Doc. 2)_CU2301-T08-398-CU-TC-01 2024-02-26T23:00:00Z 2024-02-26T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-26T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 27 DE FEBREIRO DE 2024 POLA QUE SE CONVOCA UNHA AXUDA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR PREDOUTORAL EN FORMACIÓN ASOCIADO A UN «PROYECTO DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 2022». 2024-02-26T23:00:00Z 2024-02-26T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-26T23:00:00Z R.R. POLA QUE SE MODIFICAN AS LISTAXES PROVISORIAS DE PERSOAS CANDIDATAS S EN AGARDA DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA ERASMUS+ KA171 PARA PERSOAL DOCENTE NO CURSO 2023-2024 E 2024-2025 2024-02-25T23:00:00Z 2024-02-25T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-25T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE MODIFICACIÓN DE CONCESIÓN DEFINITIVA POR ESTIMACIÓN DE RECURSO DA CONVOCATORIA DE PREMIOS GIRLGEEKPOWER DA CÁTEDRA DE FEMINISMOS 4.0 DEPO-UVIGO, CURSO 2023/2024 2024-02-25T23:00:00Z 2024-02-25T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-25T23:00:00Z R.R.POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES PROVISORIAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA A ASISTENCIA E PARTICIPACIÓN NUN CURSO INTENSIVO COMBINADO (BIP) IMMERSIVE VIRTUAL REALITY AS A WAY TO PROMOTE THE PRACTICE OF P 2024-02-25T23:00:00Z 2024-02-25T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-25T23:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Doc. 1 e Doc. 2)_CU2301-T08-398-CU-TC-01 2024-02-25T23:00:00Z 2024-02-25T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-25T23:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Doc. 1 e Doc. 2)_CU2301-T04-555-CU-TC-02 2024-02-25T23:00:00Z 2024-02-25T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-25T23:00:00Z ACTA CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Doc 01 y Doc 02)_TU2301-X05-187-TU-TC-01 2024-02-25T23:00:00Z 2024-02-25T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-25T23:00:00Z R.R. POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES PROVISORIAS DE PERSOAS CANDIDATAS SELECCIONADAS E EN AGARDA DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA ERASMUS+ KA171 PARA PERSOAL DOCENTE NO CURSO 2023-2024 E 2024-2025 2024-02-22T23:00:00Z 2024-02-22T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-22T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NA CONVOCATORIA DE PRAZAS E BOLSAS PROPIAS EN PAÍSES EXTRACOMUNITARIOS NO CURSO 2024-2025 2024-02-22T23:00:00Z 2024-02-22T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-22T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA ERASMUS+ ESTUDOS PARA O CURSO 2024-2025 2024-02-22T23:00:00Z 2024-02-22T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-02-22T23:00:00Z R.R. POLA QUE SE PUBLICA A MODIFICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAS SELECCIONADAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS DO PROGRAMA ERASMUS+ KA131 PARA PDI NO CURSO 2024. (1º PRAZO) 2024-02-22T23:00:00Z 2024-02-22T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-22T23:00:00Z CENSOS PROVISIONAIS ELECCIÓN A DIRECTOR/A DO DEPARTAMENTO DE DEREITO PÚBLICO ESPECIAL 2024-02-22T23:00:00Z 2024-02-22T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-02-22T23:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Doc. 1 e Doc. 2)_CU2301-T03-600-CU-TC-01 2024-02-22T23:00:00Z 2024-02-22T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-22T23:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Doc. 1 e Doc. 2_TU2301-X07-230-TU-TC-01 2024-02-22T23:00:00Z 2024-02-22T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-22T23:00:00Z LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 04/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN. 2024-02-22T23:00:00Z 2024-02-22T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-22T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 23 DE FEBREIRO DE 2024 POLA QUE SE CONVOCAN PRAZAS PARA A ESCOLA INFANTIL “CONCEPCIÓN SAIZ OTERO” DO CAMPUS DE OURENSE PARA O CURSO ESCOLAR 2024/25. 2024-02-22T23:00:00Z 2024-02-22T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-22T23:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Doc. 1 e Doc. 2) PRAZA PDI CU2301-T08-647-CU-TC-01 2024-02-21T23:00:00Z 2024-02-21T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-02-21T23:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN PRAZA PDI (Doc. 1 e Doc. 2) CU2301-T13-560-CU-TC-01 2024-02-21T23:00:00Z 2024-02-21T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-02-21T23:00:00Z CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA ORGANIZAR AS ACTIVIDADES EXTRAACADÉMICAS E DE DIFUSIÓN CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO ANO 2024. 2024-02-21T23:00:00Z 2024-02-21T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-02-21T23:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Doc. 1 e Doc. 2) PRAZA PDI CU2301-T04-555-CU-TC-01: 2024-02-21T23:00:00Z 2024-02-21T23:00:00Z <div> MáIs información. </div> 2024-02-21T23:00:00Z RESOLUCIÓN DO 14 DE FEBREIRO DE 2024 RELATIVA Á DECLARACIÓN DE DÍAS INHÁBILES PARA OS EFECTOS DE CÓMPUTO DE PRAZOS NOS PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS. 2024-02-21T23:00:00Z 2024-02-21T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-02-21T23:00:00Z R.R. POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES PROVISORIAS DE PERSOAS SELECCIONADAS E EN AGARDA NA CONVOCATORIA GE4 DE BOLSAS DESTINADAS A ESTUDANTES DE ENXEÑARÍAS PARA REALIZAR ESTADÍAS CUADRIMESTRAIS NO CURSO 2024-2025. (1ª Prazo) 2024-02-20T23:00:00Z 2024-02-20T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-02-20T23:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Doc. 1 e Doc. 2) PRAZA PDI CU2301-T15-570-CU-TC-01 2024-02-20T23:00:00Z 2024-02-20T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-02-20T23:00:00Z ACTA CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (código praza: CU2301-T08-398-CU-TU-02) (Doc 1 y Doc2) 2024-02-20T23:00:00Z 2024-02-20T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-02-20T23:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Doc. 1 e Doc. 2)_CU2301-X09-095-CU-TC-01 2024-02-20T23:00:00Z 2024-02-20T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-20T23:00:00Z ACTA CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN_CU2301-T08-398-CU-TU-02 (Doc 1 y Doc2) 2024-02-20T23:00:00Z 2024-02-20T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-20T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO CORRESPONDENTE Á PRAZAS DE CORPOS DE FUNCIONARIOS DOCENTES (TU2302) 2024-02-20T23:00:00Z 2024-02-20T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-20T23:00:00Z RESULTADO DO SORTEO XUNTA ELECTORAL PARA AS ELECCIÓNS A DIRECTOR/A DO DEPARTAMENTO DE DEREITO PÚBLICO ESPECIAL 2024-02-19T23:00:00Z 2024-02-19T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-02-19T23:00:00Z CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS A DIRECTOR/A DO DEPARTAMENTO DE DEREITO PÚBLICO ESPECIAL 2024-02-19T23:00:00Z 2024-02-19T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-02-19T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A CANCELACIÓN DE OBRADOIROS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DA UNIVERSIDADE DE VIGO DURANTE O SEGUNDO CUADRIMESTRE DO CURSO 2023/2024 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2024-02-18T23:00:00Z 2024-02-18T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-02-18T23:00:00Z R.R. POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE NA CONVOCATORIA GE4 DE BOLSAS DESTINADAS A ESTUDANTES DE ENXEÑARÍAS PARA REALIZAR ESTADÍAS CUADRIMESTRAIS NO CURSO 2024-2025. (1ª Prazo) 2024-02-15T23:00:00Z 2024-02-15T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-02-15T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, POLA QUE SE PUBLICA A 1ª MODIFICACIÓN DAS LISTAXES DO ESTUDANTADO BENEFICIARIO DUNHA BOLSA COMPLEMENTARIA DA DEPUTACIÓN DE OURENSE QUE TEN ADXUDICADA UNHA PRAZA ERASMUS+ ESTUDOS KA131 NO CURSO 2023-2024. 2024-02-15T23:00:00Z 2024-02-15T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-02-15T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DO 16 DE FEBREIRO DE 2024, POLA QUE SE CONVOCAN OS PREMIOS DE POESÍA, RELATO CURTO E TRADUCIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2024-02-15T23:00:00Z 2024-02-15T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-15T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DA UNIVERSIDADE DE VIGO, POLA QUE SE FAI PÚBLICA A CONVOCATORIA DO PROGRAMA SICUE DE MOBILIDADE ESTUDANTIL PARA O CURSO 2024-25 2024-02-15T23:00:00Z 2024-02-15T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-02-15T23:00:00Z PROBA_CU2301-X10-675-CU-TC-01 (Publ. 4) 2024-02-15T23:00:00Z 2024-02-15T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-15T23:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN_CU2301-X10-675-CU-TC-01 (Publ. 3) 2024-02-15T23:00:00Z 2024-02-15T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-15T23:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN_CU2301-C10-280-CU-TC-01 (Publi. 1 e Publi. 2) 2024-02-15T23:00:00Z 2024-02-15T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-15T23:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Publ. 1-Publ. 2)_CU2301-X10-675-CU-TC-01 2024-02-15T23:00:00Z 2024-02-15T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-15T23:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN _CU2301-X10-675-CU-TC-01 (Publ. 6) 2024-02-15T23:00:00Z 2024-02-15T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-15T23:00:00Z CORRECCIÓN DE ERROS DO ACTO DE PRESENTACIÓN_CU2301-X10-675-CU-TC-01 (Doc. 3) 2024-02-15T23:00:00Z 2024-02-15T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-15T23:00:00Z RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE CONCESIÓN NA CONVOCATORIA CONXUNTA PARA APOIO A PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN (UVIGO-UMINHO) 2024-02-15T23:00:00Z 2024-02-15T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-02-15T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 15 DE FEBREIRO DE 2024 POLA QUE SE NOMEA AOS RESPONSABLES DE SEGURIDADE DA INFORMACIÓN CLASIFICADA DE GRADO DIFUSIÓN LIMITADA OU EQUIVALENTE DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2024-02-14T23:00:00Z 2024-02-14T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-14T23:00:00Z R.R. POLA QUE SE MODIFICA A COMISIÓN DE SELECCIÓN RELATIVA Á CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA ERASMUS+ KA171 PARA PERSOAL DOCENTE NOS CURSOS 2023-2024 E 2024-2025 2024-02-07T23:00:00Z 2024-02-07T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-07T23:00:00Z RR POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES EXCLUÍDAS NAS BOLSAS DE FORMACIÓN EN SISTEMAS INFORMÁTICOS, CENTROS UNIVERSITARIOS E UNIDADES E ÁREAS DIRIXIDAS AO ESTUDANTADO DA UVIGO PARA O CURSO 2023/2024 - 2ª CONVOCATORIA 2024-02-06T23:00:00Z 2024-02-06T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-06T23:00:00Z RESOLUCIÓN DO 7 DE FEBREIRO DE 2024, DA UNIVERSIDADE DE VIGO, POLA QUE SE CONVOCA O CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 03/24 PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR E DE APOIO Á INVESTIGACIÓN 2024-02-06T23:00:00Z 2024-02-06T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-06T23:00:00Z COMUNICACIÓN DE PRAZAS RECLAMADAS DO 2º CONCURSO DE LISTA DE AGARDA. CURSO ACADÉMICO 2023-2024 2024-02-06T23:00:00Z 2024-02-06T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-06T23:00:00Z COMUNICACIÓN DE PRAZAS RECLAMADAS DO 2º CONCURSO DE PROFESORADO ASOCIADO. CURSO ACADÉMICO 2023-2024 2024-02-06T23:00:00Z 2024-02-06T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-06T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 7 DE FEBREIRO DE 2024 POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DO CAMPUS DE OURENSE (INOU-CAMPUS AUGA 2024) 2024-02-06T23:00:00Z 2024-02-06T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-06T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 7 DE FEBREIRO DE 2024 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR PREDOUTORAL EN FORMACIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O EXERCICIO 2024 2024-02-06T23:00:00Z 2024-02-06T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-06T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO CORRESPONDENTE Á PRAZAS DE CORPOS DE FUNCIONARIOS DOCENTES (CU2301) 2024-02-05T23:00:00Z 2024-02-05T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-05T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO CORRESPONDENTE Á PRAZAS DE CORPOS DE FUNCIONARIOS DOCENTES (TU2302) 2024-02-05T23:00:00Z 2024-02-05T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-05T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO CORRESPONDENTE Á PRAZAS DE CORPOS DE FUNCIONARIOS DOCENTES (TU2301) 2024-02-05T23:00:00Z 2024-02-05T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-05T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PROCEDE Á CONVOCATORIA DO ANO 2024 DE AXUDAS PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES QUE PROMOVAN A PERSPECTIVA DE XÉNERO NA UNIVERSIDADE DE VIGO 2024-02-05T23:00:00Z 2024-02-05T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-05T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PROCEDE Á CONVOCATORIA DO ANO 2024 DE AXUDAS PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE CONTRIBÚAN Á SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE XÉNERO E Á TRANSMISIÓN DE VALORES IGUALITARIOS NA UNIVERSIDADE DE VIGO 2024-02-05T23:00:00Z 2024-02-05T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-05T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES PROVISORIAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA DE ERASMUS+ ESTUDOS PARA O CURSO 2024-2025 2024-02-04T23:00:00Z 2024-02-04T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-02-04T23:00:00Z R.R. POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E SE APROBA A CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA A ASISTENCIA E PARTICIPACIÓN NO BIP: IMMERSIVE VIRTUAL REALITY AS A WAY TO PROMOTE THE PRACTICE OF PHYSICAL EXERCISE IN UNIVERSITY STUDENT DE LA ACCIÓN NA MOBILIDAD 2024-02-04T23:00:00Z 2024-02-04T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-02-04T23:00:00Z CORRECCIÓN DE ERROS RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE CONCESIÓN NA CONVOCATORIA CONXUNTA PARA APOIO A PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN (UVIGO-UMINHO) 2024-02-04T23:00:00Z 2024-02-04T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-02-04T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 2 DE FEBREIRO DE 2024 POLA QUE SE PUBLICA A RESOLUCIÓN REITORAL DE CONCESIÓN ÚNICA DE AXUDAS DA CONVOCATORIA PARA O ANTICIPO DE FINANCIAMENTO ESTRUCTURAL A GRUPOS DE TRAXECTORIA DESTACADA DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O ANO 2024 2024-02-01T23:00:00Z 2024-02-01T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-02-01T23:00:00Z R.R.POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAS SELECCIONADAS E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA A ASISTENCIA E PARTICIPACIÓN NUN CURSO INTENSIVO COMBINADO (BIP) THE PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE AND REGIONAL DEVELOPMENT 2024-01-31T23:00:00Z 2024-01-31T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-01-31T23:00:00Z R.R. POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES PROVISORIAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE NA CONVOCATORIA GE4 DE BOLSAS DESTINADAS A ESTUDANTES DE ENXEÑARÍAS PARA REALIZAR ESTADÍAS CUADRIMESTRAIS NO CURSO 2024-2025. (1ª Prazo) 2024-01-30T23:00:00Z 2024-01-30T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-01-30T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DO 31 DE XANEIRO DO 2024, POLA QUE SE PUBLICAN AS PUNTUACIÓNS DEFINITIVAS DAS SOLICITUDES PRESENTADAS Á CONVOCATORIA DO DISTINTIVO DE EMPREGABILIDADE DESTINADO AOS CENTROS DOCENTES PROPIOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO (PRIMEIRA E 2024-01-30T23:00:00Z 2024-01-30T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-01-30T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A ORGANIZACIÓN DA SEGUNDA EDICIÓN DO OBRADOIRO DE INICIACIÓN AO BAILE TRADICIONAL GALEGO “COMO BAILAR NUN SERÁN” DO CAMPUS DE PONTEVEDRA PARA O SEGUNDO CUADRIMESTRE DO CURSO 2023/2024 2024-01-29T23:00:00Z 2024-01-29T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-01-29T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 30 DE XANEIRO DE 2024, POLA QUE SE PUBLICA A PROGRAMACIÓN DE OBRADOIROS PARA O SEGUNDO CUADRIMESTRE DO CURSO 2023-24, NO CAMPUS DE OURENSE 2024-01-29T23:00:00Z 2024-01-29T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-01-29T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS AO ESTUDO PROPIAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO 2023/2024 2024-01-28T23:00:00Z 2024-01-28T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-01-28T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 29 DE XANEIRO DE 2024 POLA QUE SE NOMEA AOS DOCENTES DO SEGUNDO CUADRIMESTRE DO CURSO 2023/2024 NO PROGRAMA PARA MAIORES DOS CAMPUS DE OURENSE, PONTEVEDRA E VIGO. 2024-01-28T23:00:00Z 2024-01-28T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-01-28T23:00:00Z R.R. POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA ERASMUS+ KA171 PARA PERSOAL DOCENTE NO CURSO 2023-2024 E 2024-2025 2024-01-24T23:00:00Z 2024-01-24T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-01-24T23:00:00Z AXUDAS ERASMUS+ KA131 DESTINADAS AO PAS E AO PERSOAL CONTRATADO EN SERVIZOS, ÁREAS OU OFICINAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO: R.R. DO 24/01/2024 - LISTAXES DEFINITIVAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS, EXCLUÍDAS E DESISTIDAS 2024-01-24T23:00:00Z 2024-01-24T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-01-24T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES CONCEDIDAS E DENEGADAS PARA ORGANIZAR OS OBRADOIROS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA NO SEGUNDO CUADRIMESTRE DO CURSO 2023/2024 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2024-01-24T23:00:00Z 2024-01-24T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-01-24T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA O OBRADOIRO AULA DE TEATRO DO CAMPUS DE PONTEVEDRA PARA O SEGUNDO CUADRIMESTRE DO CURSO 2023/2024 2024-01-24T23:00:00Z 2024-01-24T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-01-24T23:00:00Z CORRECCIÓN DE ERROS DA RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA O OBRADOIRO AULA DE TEATRO DO CAMPUS DE PONTEVEDRA PARA O SEGUNDO CUADRIMESTRE DO CURSO 2023/2024 2024-01-24T23:00:00Z 2024-01-24T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-01-24T23:00:00Z CORRECIÓN ERROS 2º ACORDO DE PROPOSTAS DE CANDIDATOS APTOS DE PRAZAS DO 2º CONCURSO DE LISTA DE AGARDA. CURSO ACADÉMICO 2023-2024. 2024-01-23T23:00:00Z 2024-01-23T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-01-23T23:00:00Z ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA DO CONSELLO DE GOBERNO DE 24/01/2024 2024-01-23T23:00:00Z 2024-01-23T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-01-23T23:00:00Z 2º ACORDO DE PROPOSTAS DE CANDIDATOS APTOS DE PRAZAS DO 2º CONCURSO DE LISTA DE AGARDA. CURSO ACADÉMICO 2023-2024. 2024-01-22T23:00:00Z 2024-01-22T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-01-22T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 23 DE XANEIRO DE 2024 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE OBRADOIROS CONCEDIDOS NA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A ORGANIZACIÓN DE OBRADOIROS NO SEGUNDO CUADRIMESTRE DO CURSO 2023/24 NO CAMPUS DE OURENSE 2024-01-22T23:00:00Z 2024-01-22T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-01-22T23:00:00Z R.R.POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE SOLICITUDES SELECCIONADAS DA CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA A ASISTENCIA E PARTICIPACIÓN NUN CURSO INTENSIVO COMBINADO (BIP) THE PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE AND REGIONAL DEVELOPMENT 2024-01-21T23:00:00Z 2024-01-21T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-01-21T23:00:00Z R.R. POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISORIA DE PERSOAS CANDIDATAS SELECCIONADAS E EN AGARDA PARA A CONVOCATORIA DE PRAZAS DE INTERCAMBIO CON EEUU PARA O CURSO 2024-2025, DENTRO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UVIGO E O ISEP 2024-01-21T23:00:00Z 2024-01-21T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-01-21T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 22 DE XANEIRO DO 2024 POLA QUE SE RESOLVE A CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA ASOCIACIÓNS DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO 2023-2024 2024-01-21T23:00:00Z 2024-01-21T23:00:00Z <div> Mais información </div> 2024-01-21T23:00:00Z ACORDO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS DO 2º CONCURSO DE PROFESORADO ASOCIADO. CURSO ACADÉMICO 2023-2024 2024-01-18T23:00:00Z 2024-01-18T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-01-18T23:00:00Z PROPOSTA DE CONCESIÓN DEFINITIVA DOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOUTORAMENTO CORRESPONDENTES AO CURSO ACADÉMICO 2022-23 2024-01-18T23:00:00Z 2024-01-18T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-01-18T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 18 DE XANEIRO DO 2024 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA DELEGACIÓNS DE ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO 2023-2024.. 2024-01-18T23:00:00Z 2024-01-18T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-01-18T23:00:00Z CONCURSO PRAZAS CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDADE (CU2301). RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS 2024-01-18T23:00:00Z 2024-01-18T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-01-18T23:00:00Z CONCURSO PRAZAS PROFESORES/AS TITULARES DE UNIVERSIDADE (TU2301). RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS 2024-01-18T23:00:00Z 2024-01-18T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-01-18T23:00:00Z 1º ACORDO DE CANDIDATOS/AS APTOS/AS DO 2º CONCURSO PARA A ELABORACIÓN DE LISTAS DE AGARDA DE PROFESORADO INTERINO DE SUBSTITUCIÓN. CURSO ACADÉMICO 2023-2024 2024-01-17T23:00:00Z 2024-01-17T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-01-17T23:00:00Z R.R. POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES PROVISORIAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA ERASMUS+ KA171 PARA PERSOAL DOCENTE NO CURSO 2023-2024 E 2024-2025. 2024-01-16T23:00:00Z 2024-01-16T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-01-16T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES PROVISORIAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NA CONVOCATORIA DE PRAZAS E BOLSAS PROPIAS EN PAÍSES EXTRACOMUNITARIOS NO CURSO 2024-2025. 2024-01-16T23:00:00Z 2024-01-16T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-01-16T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 17 DE XANEIRO DE 2024 POLA QUE SE AMPLIA O PRAZO DE RECLAMACIÓNS ÁS PUNTUACIÓNS PROVISIONAIS DAS SOLICITUDES PRESENTADAS Á CONVOCATORIA DO DISTINTIVO DE EMPREGABILIDADE DESTINADO AOS CENTROS DOCENTES PROPIOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2024-01-16T23:00:00Z 2024-01-16T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-01-16T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 17 DE XANEIRO DE 2024 POLA QUE SE PUBLICA A RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS DA CONVOCATORIA DE ANTICIPO DE FINANCIAMENTO ESTRUCTURAL A GRUPOS DE TRAXECTORIA DESTACADA PARA O ANO 2024 2024-01-16T23:00:00Z 2024-01-16T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-01-16T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E SE APROBA A CONVOCATORIA DE 4 BOLSAS PARA ESTUDANTES DE ENXEÑARÍAS NO CADRO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UVIGO Y GE4 PARA ESTADÍAS CUADRIMESTRAIS NO CURSO 2024-2025. 2024-01-15T23:00:00Z 2024-01-15T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-01-15T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES CONCEDIDAS E DENEGADAS PARA ORGANIZAR OS OBRADOIROS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA NO SEGUNDO CUADRIMESTRE DO CURSO 2023/2024 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2024-01-14T23:00:00Z 2024-01-14T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-01-14T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 15 DE XANEIRO DE 2024 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISORIA DE OBRADOIROS CONCEDIDOS NA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A ORGANIZACIÓN DE OBRADOIROS NO SEGUNDO CUADRIMESTRE DO CURSO 2023/24 NO CAMPUS DE OURENSE 2024-01-14T23:00:00Z 2024-01-14T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-01-14T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CON BOLSA CONCEDIDA DO “CURSO DE FORMACIÓN EN INTRODUCIÓN Á BOLSA DE VALORES”, CURSO 2023/2024 2024-01-11T23:00:00Z 2024-01-11T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-01-11T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCA UNHA BOLSA A ESTUDANTES PARA O DESENVOLVEMENTO DO REGULAMENTO DE ATENCIÓN AO ESTUDANTADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO DURANTE O CURSO ACADÉMICO 2023/2024 2024-01-10T23:00:00Z 2024-01-10T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-01-10T23:00:00Z R.R.POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES PROVISORIAS DE SOLICITUDES SELECCIONADAS DA CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA A ASISTENCIA E PARTICIPACIÓN NUN CURSO INTENSIVO COMBINADO (BIP) THE PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE AND REGIONAL DEVELOPMENT . 2024-01-10T23:00:00Z 2024-01-10T23:00:00Z <div> Más información. </div> 2024-01-10T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 10 DE XANEIRO DO 2024, POLA QUE SE PUBLICAN AS PUNTUACIÓNS PROVISIONAIS DAS SOLICITUDES PRESENTADAS A CONVOCATORIA DO DISTINTIVO DE EMPREGABILIDADE DESTINADO AOS CENTROS DOCENTES PROPIOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO (PRIMEIRA EDICIÓN) 2024-01-09T23:00:00Z 2024-01-09T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-01-09T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 10 DE XANEIRO DE 2024 POLA QUE SE PUBLICA A CONCESIÓN DEFINITIVA DA CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR PREDOUTORAL EN FORMACIÓN ASOCIADO AOS «PROYECTOS DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 2022».. 2024-01-09T23:00:00Z 2024-01-09T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-01-09T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 9 DE XANEIRO DE 2024 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS A TRÁMITE NA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A ORGANIZACIÓN DE OBRADOIROS NO SEGUNDO CUADRIMESTRE DO CURSO 2023/24 NO CAMPUS DE OURENSE 2024-01-08T23:00:00Z 2024-01-08T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-01-08T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, POLA QUE SE PUBLICA A 1ª MODIFICACIÓN DA ADXUDICACIÓN DUNHA BOLSA COMPLEMENTARIA AO ALUMNADO DOS CAMPUS DE PONTEVEDRA E VIGO QUE TEN ADXUDICADA UNHA PRAZA SE DE MOBILIDADE INTERNACIONAL CURSO 2022-2023 2024-01-07T23:00:00Z 2024-01-07T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-01-07T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO 2º CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATACIÓN DE PROFESORADO ASOCIADO . CURSO ACADÉMICO 2023-2024 2024-01-07T23:00:00Z 2024-01-07T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-01-07T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO 2º CONCURSO PÚBLICO PARA A ELABORACIÓN DE LISTAS DE AGARDA DE PERSOAL DOCENTE DE SUSTITUCIÓN. CURSO ACADÉMICO 2023-2024 2024-01-07T23:00:00Z 2024-01-07T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-01-07T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS A TRÁMITE PARA ORGANIZAR OS OBRADOIROS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA NO SEGUNDO CUADRIMESTRE DO CURSO 2023/2024 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2024-01-04T23:00:00Z 2024-01-04T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2024-01-04T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA ISEP 2024-2025 2024-01-03T23:00:00Z 2024-01-03T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2024-01-03T23:00:00Z R.R. POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAS SELECCIONADAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS DO PROGRAMA ERASMUS+ KA131 PARA PDI NO CURSO 2024. (1º PRAZO) 2023-12-28T23:00:00Z 2023-12-28T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-28T23:00:00Z R.R. POLA QUE SE PUBLICA UNHA 4ª MODIFICACIÓN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE SOLICITUDES SELECCIONADAS E EXCLUÍDAS NA CONVOCATORIA DE ESTUDOS EN PAÍSES EXTRACOMUNITARIOS NO SEGUNDO CUADRIMESTRE DO 2023-2024 2023-12-28T23:00:00Z 2023-12-28T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-28T23:00:00Z RESOLUCIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO SOBRE O PROCEDEMENTO E O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE AVALIACIÓN DA ACTIVIDADE INVESTIGADORA PARA CONTRATADO DOUTOR, PROFESOR PERMANENTE LABORAL E PROFESOR AXUDANTE DOUTOR CORRESPONDENTE O 2023 2023-12-28T23:00:00Z 2023-12-28T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-28T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCA BOLSA DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL (GREEN CAMPUS) DIRIXIDA AO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO 2023/2024 2023-12-27T23:00:00Z 2023-12-27T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-27T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, POLA QUE SE PUBLICA UNHA 3ª MODIFICACIÓN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE SOLICITUDES SELECCIONADAS E EXCLUÍDAS NA CONVOCATORIA DE ESTUDOS EN PAÍSES EXTRACOMUNITARIOS NO SEGUNDO CUADRIMESTRE DO 2023-2024 2023-12-27T23:00:00Z 2023-12-27T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-27T23:00:00Z R.R. POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS DO PROGRAMA ERASMUS+ KA131 PARA PDI NO CURSO 2024 2023-12-27T23:00:00Z 2023-12-27T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-27T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO 2º CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATACIÓN DE PROFESORADO ASOCIADO . CURSO ACADÉMICO 2023-2024 2023-12-27T23:00:00Z 2023-12-27T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-27T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO 2º CONCURSO PÚBLICO PARA A ELABORACIÓN DE LISTAS DE AGARDA DE PERSOAL DOCENTE DE SUSTITUCIÓN. CURSO ACADÉMICO 2023-2024 2023-12-27T23:00:00Z 2023-12-27T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-27T23:00:00Z ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA DO CONSELLO DE GOBERNO DE 26/12/2023 2023-12-26T23:00:00Z 2023-12-26T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-26T23:00:00Z ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA DO CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE 22/12/2023 2023-12-26T23:00:00Z 2023-12-26T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-26T23:00:00Z BOLSAS DE DESPRAZAMENTO “OURENSE RURAL” PARA ESTUDANTADO DO CAMPUS DE OURENSE PARA O CURSO 2023/2024: LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES CONCEDIDAS E LISTA DE AGARDA 2023-12-21T23:00:00Z 2023-12-21T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-21T23:00:00Z R.R. POLA QUE SE MODIFICA A LISTAXE DEFINITIVA DO ALUMNADO BENEFICIARIO DA BOLSA SANTANDER ERASMUS NO MARCO DA CONVOCATORIA DE PRAZAS DE INTERCAMBIO ERASMUS+ ESTUDOS NO CURSO 2023-2024. 2023-12-21T23:00:00Z 2023-12-21T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-21T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DO 21 DE DECEMBRO DO 2023, POLA QUE SE PUBLICAA LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUIDAS DA CONVOCATORIA DO DISTINTIVO DE EMPREGABILIDADE DESTINADO AOS CENTROS DOCENTES PROPIOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO (PRIMEIRA EDICIÓN) 2023-12-21T23:00:00Z 2023-12-21T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-21T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS A TRÁMITE PARA ORGANIZAR OS OBRADOIROS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA NO SEGUNDO CUADRIMESTRE DO CURSO 2023/2024 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2023-12-21T23:00:00Z 2023-12-21T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-21T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 22 DE DECEMBRO DE 2023 POLA QUE SE PUBLICA A CONCESIÓN PROVISIONAL DA CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR PREDOUTORAL EN FORMACIÓN ASOCIADO AOS «PROYECTOS DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 2022» 2023-12-21T23:00:00Z 2023-12-21T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-21T23:00:00Z CALENDARIO LABORAL UNIVERSIDADE DE VIGO 2024 2023-12-20T23:00:00Z 2023-12-20T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-20T23:00:00Z R.R. POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E SE APROBA A CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA A ASISTENCIA E PARTICIPACIÓN EN CURSOS INTENSIVOS COMBINADOS (BIP) DA ACCIÓN DE MOBILIDADE DE CURTA DURACIÓN DO PROGRAMA ERASMUS+ 2023-12-18T23:00:00Z 2023-12-18T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-18T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS NA IV EDICIÓN DO PROGRAMA INCUVI-CONSOLIDA NA UNIVERSIDADE DE VIGO 2023-12-18T23:00:00Z 2023-12-18T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-18T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CON PREMIO CONCEDIDO E DENEGADO NOS PREMIOS INNOVACIÓN SOSTIBLE DA CÁTEDRA TELEFÓNICA-UVIGO, CURSO 2022/2023 2023-12-18T23:00:00Z 2023-12-18T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-18T23:00:00Z R. R. 18 DE DECEMBRO DE 2023 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS A TRÁMITE NA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A ORGANIZACIÓN DE OBRADOIROS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA NO 2º CUADRIMESTRE DO CURSO 2023/24 NO CAMPUS DE OU 2023-12-18T23:00:00Z 2023-12-18T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-18T23:00:00Z INSTRUCIÓN DA XERENCIA 11/2023, DO 18 DE DECEMBRO, DE CALENDARIO LABORAL, VACACIÓNS E DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN PARA O ANO 2024 DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS 2023-12-17T23:00:00Z 2023-12-17T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-17T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 15 DE DECEMBRO DE 2023 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA PARA O ANTICIPO DE FINANCIAMENTO ESTRUTURAL A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE TRAXECTORIA DESTACADA DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O ANO 2024. 2023-12-14T23:00:00Z 2023-12-14T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-14T23:00:00Z CORRECCION DA RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE FORMACIÓN EN SISTEMAS INFORMÁTICOS, CENTROS UNIVERSITARIOS E UNIDADES E ÁREAS DIRIXIDAS AO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO 2023/2024- 2ª CONVOCATORIA 2023-12-14T23:00:00Z 2023-12-14T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-14T23:00:00Z R.R. POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAS SELECCIONADAS E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA DE BOLSAS ERASMUS + KA171 PARA O ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO CON TERCEIROS PAÍSES NON ASOCIADOS Ó PROGRAMA PARA OS ANOS ACADÉMICOS 2023-2024 E P 2023-12-14T23:00:00Z 2023-12-14T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-12-14T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE FORMACIÓN EN SISTEMAS INFORMÁTICOS, CENTROS UNIVERSITARIOS E UNIDADES E ÁREAS DIRIXIDAS AO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO 2023/2024- 2ª CONVOCATORIA 2023-12-12T23:00:00Z 2023-12-12T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-12T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES EXCLUÍDAS NA XII EDICIÓN DO PROGRAMA INCUVI-EMPRENDE DA UNIVERSIDADE DE VIGO, CURSO ACADÉMICO 2023/2024 2023-12-12T23:00:00Z 2023-12-12T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-12T23:00:00Z R. R. POLA QUE SE AMPLÍA O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DA CONVOCATORIA DE PRAZAS E BOLSAS PROPIAS E ERASMUS+ PARA A SELECCIÓN DE ESTUDANTES, NO MARCO DOS CONVENIOS ASINADOS ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E PAÍSES EXTRACOMUNITARIOS E N 2023-12-11T23:00:00Z 2023-12-11T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-11T23:00:00Z RR POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE DEPORTISTAS SELECCIONADOS E LISTAXE DE AGARDA NAS AXUDAS PARA O APOIO A DEPORTISTAS UNIVERSITARIOS/AS DE ELITE NA SÚA PREPARACIÓN DE COMPETICIÓNS INTERNACIONAIS OFICIAIS NOS ÁMBITOS UNIVERSITARIO E/OU FEDERAD 2023-12-11T23:00:00Z 2023-12-11T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-11T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES EXCLUÍDAS NO PREMIO ATLANTTIC A MELLOR TESE DOUTORAL NO ÁMBITO DAS TECNOLOXÍAS DE TELECOMUNICACIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2023-12-11T23:00:00Z 2023-12-11T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-11T23:00:00Z R.R. POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES PROVISORIAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS DO PROGRAMA ERASMUS+ KA131 PARA PDI NO CURSO 2024. 2023-12-11T23:00:00Z 2023-12-11T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-11T23:00:00Z BOLSAS DE DESPRAZAMENTO “OURENSE RURAL” PARA ESTUDANTADO DO CAMPUS DE OURENSE PARA O CURSO 2023/2024: LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES EXCLUIDAS 2023-12-10T23:00:00Z 2023-12-10T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-10T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE AMPLÍA O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DA CONVOCATORIA DE PRAZAS E BOLSAS ERASMUS+ E COMPLEMENTARIAS PARA A SELECCIÓN DE ESTUDANTES NO MARCO DO PROGRAMA ERASMUS+ ESTUDOS PARA O CURSO 2024-2025 2023-12-10T23:00:00Z 2023-12-10T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-10T23:00:00Z PREMIOS INNOVACIÓN SOSTIBLE DA CÁTEDRA TELEFÓNICA-UVIGO, CURSO 2022/2023: LISTAXE PROVISORIA DE PERSOAS CON PREMIO CONCEDIDO, DENEGADO E LISTAXE DE AGARDA 2023-12-10T23:00:00Z 2023-12-10T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-10T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES PROVISORIAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA ISEP 2024-2025 2023-12-06T23:00:00Z 2023-12-06T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-06T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CON PREMIO CONCEDIDO E LISTAXE DE AGARDA PREMIOS GIRLGEEKPOWER DA CÁTEDRA DE FEMINISMOS 4.0 DEPO-UVIGO, CURSO 2023/2024 2023-12-04T23:00:00Z 2023-12-04T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-04T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE ESTABLECE O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE AVALIACIÓN DA ACTIVIDADE DOCENTE (QUINQUENIOS) CONVOCATORIA 2023 2023-12-04T23:00:00Z 2023-12-04T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-04T23:00:00Z CORRECCIÓN DE ERROS RR POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CON PREMIO CONCEDIDO E LISTAXE DE AGARDA NOS PREMIOS AO MELLOR TFG/TFM EN TEMÁTICAS RELACIONADAS COA AXENDA 2030, A COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO E A RSC NO CURSO ACADÉMICO 2022/2 2023-12-03T23:00:00Z 2023-12-03T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-03T23:00:00Z RR POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CON PREMIO CONCEDIDO E LISTAXE DE AGARDA NOS PREMIOS AO MELLOR TFG/TFM EN TEMÁTICAS RELACIONADAS COA AXENDA 2030, A COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO E A RSC NO CURSO ACADÉMICO 2022/2023 2023-12-03T23:00:00Z 2023-12-03T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-12-03T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CON BOLSA CONCEDIDA E A LISTAXE DE AGARDA NAS BOLSAS PARA O ESTUDANTADO MATRICULADO NO GRAO EN TURISMO OU NO PCEO GRAO EN TURISMO/GRAO EN XEOGRAFÍA E HISTORIA NO CURSO 2023/2024 2023-11-30T23:00:00Z 2023-11-30T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-11-30T23:00:00Z RR POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CON BOLSA CONCEDIDA E DENEGADA NAS BOLSAS DE MOBILIDADE DA ESCOLA INTERNACIONAL DE DOUTORAMENTO (EIDO) PARA O ESTUDANTADO DE PROGRAMAS DE DOUTORAMENTO DA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2022/2023 2023-11-30T23:00:00Z 2023-11-30T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-11-30T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES PROVISORIAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA REALIZAR ESTADÍAS CON FINS DE FORMACIÓN (Staff Mobility for Training - STT) NO MARCO DO PROGRAMA ERASMUS+ KA131, 2023-11-30T23:00:00Z 2023-11-30T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-11-30T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE SOLICITUDES SELECCIONADAS DA CONVOCATORIA DE BOLSAS ERASMUS+ PRÁCTICAS PARA OS ANOS 2023 E 2024 DESTINADA AO ESTUDANTADO DE GRAO E MESTRADO (3º PRAZO) 2023-11-29T23:00:00Z 2023-11-29T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-11-29T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE MODIFICAN AS CONTÍAS DAS BOLSAS DE BOLSAS ERASMUS+ PRÁCTICAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO, PARA OS ANOS 2023 E 2024, DESTINADAS AO ESTUDANTADO DE TITULACIÓNS OFICIAIS DE GRAO E MESTRADO (3º PRAZO) 2023-11-28T23:00:00Z 2023-11-28T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-11-28T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E SE APROBA A CONVOCATORIA DE PRAZAS E BOLSAS PROPIAS E ERASMUS+ PARA A SELECCIÓN DE ESTUDANTES, NO MARCO DOS CONVENIOS ASINADOS ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E PAÍSES EXTRACOMUNITARIOS E NO M 2023-11-28T23:00:00Z 2023-11-28T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-11-28T23:00:00Z ACTAS DE CONSTITUCIÓN E DE AVALIACIÓN PROVISIONAL DOS TRIBUNAIS ENCARGADOS DE ELABORAR A PROPOSTA DE CONCESIÓN DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOUTORAMENTO CORRESPONDENTES AO CURSO ACADÉMICO 2022-23 2023-11-28T23:00:00Z 2023-11-28T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-11-28T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CON PREMIO CONCEDIDO E LISTAXE DE AGARDA NOS “PREMIOS Á EXCELENCIA ACADÉMICA” PARA O ESTUDANTADO QUE INICIA ESTUDOS DE GRAO NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO ACADÉMICO 2023/2024 2023-11-28T23:00:00Z 2023-11-28T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-11-28T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE SOLICITUDES SELECCIONADAS DA CONVOCATORIA DE PRAZAS E BOLSAS ERASMUS+ PARA O CURSO 2023-24 PARA A SELECCIÓN DE ESTUDANTADO DE DOUTORAMENTO (2º PRAZO) 2023-11-28T23:00:00Z 2023-11-28T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-11-28T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE MODIFICA O ANEXO I DA RESOLUCIÓN REITORAL DE 12 DE XULLO DE 2023 DE CONCESIÓN DE BOLSAS ERASMUS+ ESTUDOS AO ALUMNADO SELECCIONADO NO MARCO DA CONVOCATORIA DE PRAZAS ERASMUS+ ESTUDOS PARA O CURSO 2023-24 (5ª MODIFICACIÓN) 2023-11-28T23:00:00Z 2023-11-28T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-11-28T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE CONCESIÓN DEFINITIVA DE AXUDAS NO MARCO DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA ERASMUS – KA171 PARA PERSOAL DOCENTE NO CURSO 2023-2024 2023-11-28T23:00:00Z 2023-11-28T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-11-28T23:00:00Z RESOLUCIÓN DO 29 DE NOVEMBRO DE 2023 AUTORIZANDO ACTIVIDADES SUCEPTIBLES DE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS 2023-11-28T23:00:00Z 2023-11-28T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-11-28T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 28 DE NOVEMBRO DE 2023 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR PREDOUTORAL EN FORMACIÓN ASOCIADO AOS «PROYECTOS DE GENERACIÓN DE CONO 2023-11-27T23:00:00Z 2023-11-27T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-11-27T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CON PREMIO CONCEDIDO E LISTAXE DE AGARDA NOS “PREMIOS Á EXCELENCIA ACADÉMICA” PARA O ESTUDANTADO QUE INICIA ESTUDOS DE MESTRADO OFICIAL NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO ACADÉMICO 2023 2023-11-26T23:00:00Z 2023-11-26T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-11-26T23:00:00Z PROCLAMACIÓN PROVISIONAL DA CANDIDATURA Á DIRECCIÓN DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR E MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 2023-11-26T23:00:00Z 2023-11-26T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-11-26T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE ADXUDICACIÓN DE BOLSAS COMPLEMENTARIAS DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA AO ESTUDANTADO DOS CAMPUS DE PONTEVEDRA E VIGO QUE TEN ADXUDICADAS PRAZAS DE MOBILIDADE INTERNACIONAL NO CURSO 2023-24 2023-11-23T23:00:00Z 2023-11-23T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-11-23T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA ERASMUS+ DOUTORAMENTO. CURSO 2023-24. (2º PRAZO) 2023-11-23T23:00:00Z 2023-11-23T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-11-23T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DE BOLSAS COMPLEMENTARIAS DA DEPUTACIÓN DE OURENSE NO MARCO DO PROGRAMA ERASMUS ESTUDOS KA131 NO CURSO 2023-24 2023-11-23T23:00:00Z 2023-11-23T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-11-23T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE DECLARA DESERTA E PECHADA A CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A DIFUSIÓN DOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DO ESTUDANTADO DE DOUTORAMENTO EN PROTECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL, NO CURSO ACADÉMICO 2022/2023 2023-11-23T23:00:00Z 2023-11-23T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-11-23T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES PROVISORIAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA DE BOLSAS ERASMUS + KA171 PARA ESTUDANTADO 2023-11-23T23:00:00Z 2023-11-23T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-11-23T23:00:00Z PREMIOS VIII EDICIÓN DAS AXUDAS INCUVI-AVANZA DA UNIVERSIDADE DE VIGO, NO CURSO ACADÉMICO 2023/2024: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS 2023-11-22T23:00:00Z 2023-11-22T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-11-22T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E SE APROBA A CONVOCATORIA DE PRAZAS E BOLSAS ERASMUS+ E COMPLEMENTARIAS PARA A SELECCIÓN DE ESTUDANTES NO MARCO DO PROGRAMA ERASMUS+ ESTUDOS PARA O CURSO 2024- 2025 2023-11-22T23:00:00Z 2023-11-22T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-11-22T23:00:00Z BOLSAS PARA O APOIO A DEPORTISTAS UNIVERSITARIOS/AS DE ELITE NA SÚA PREPARACIÓN DE COMPETICIÓNS INTERNACIONAIS OFICIAIS NOS ÁMBITOS UNIVERSITARIO E/OU FEDERADO: LISTAXE PROVISORIA DE PERSOAS CON BOLSA CONCEDIDA E LISTAXE PROVISORIA DE AGARDA 2023-11-22T23:00:00Z 2023-11-22T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-11-22T23:00:00Z ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA DO CONSELLO DE GOBERNO DE 22/11/2023 2023-11-21T23:00:00Z 2023-11-21T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-11-21T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE AMPLÍA O PRAZO DE SOLICITUDES DA CONVOCATORIA DE PRAZAS DE INTERCAMBIO CON ESTADOS UNIDOS (EEUU) International Student Exchange Program (ISEP). CURSO 2024-25 2023-11-21T23:00:00Z 2023-11-21T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-11-21T23:00:00Z MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO. 2023-11-21T23:00:00Z 2023-11-21T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-11-21T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICAN A LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA ERASMUS+ KA171 PARA PERSOAL DOCENTE. CURSO 2023-24 2023-11-20T23:00:00Z 2023-11-20T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-11-20T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DO 21 DE NOVEMBRO DE 2023, POLA QUE SE ESTABLECE O RÉXIME DE INCLUSIÓN NA SEGURIDADE SOCIAL E COTIZACIÓN DO ALUMNADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO QUE REALICE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. 2023-11-20T23:00:00Z 2023-11-20T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-11-20T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE AMPLIA A LISTA DE AGARDA LA2101-H07-260-PI-TP-01 XERADA PARA O CURSO ACADÉMICO 2023-2024 (LA2101) 2023-11-20T23:00:00Z 2023-11-20T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-11-20T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE DESPRAZAMENTO AO RURAL PARA O ESTUDANTADO DE GRAO DA FACULTADE DE EDUCACIÓN E TRABALLO SOCIAL NO CURSO ACADÉMICO 2023/2024 2023-11-19T23:00:00Z 2023-11-19T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-11-19T23:00:00Z CENSO PROVISIONAL - ELECCIÓNS Á DIRECCIÓN DO DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR E MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN / 2023-11-19T23:00:00Z 2023-11-19T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-11-19T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CON BOLSA CONCEDIDA DE INICIO NA INVESTIGACIÓN NO CENTRO DE INVESTIGACIÓN ECOBAS PARA O CURSO 2023/2024 2023-11-16T23:00:00Z 2023-11-16T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-11-16T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES EXCLUÍDAS NAS BOLSAS DE DESPRAZAMENTO AO RURAL PARA O ESTUDANTADO DE GRAO DA FACULTADE DE EDUCACIÓN E TRABALLO SOCIAL NO CURSO ACADÉMICO 2023/2024 2023-11-14T23:00:00Z 2023-11-14T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-11-14T23:00:00Z LISTAXE DE VÍDEOS PREMIADOS DA III CONVOCATORIA CONCURSO VÍDEOS "MÓVETE POLOS ODS” DA REDE GALEGA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA PARA O DESENVOLVEMENTO 2023-11-14T23:00:00Z 2023-11-14T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-11-14T23:00:00Z CORRECCIÓN ERROS: RESOLUCIÓN DO 8 DE NOVEMBRO DE 2023 AUTORIZANDO ACTIVIDADES SUCEPTIBLES DE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS 2023-11-14T23:00:00Z 2023-11-14T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-11-14T23:00:00Z RR POLA QUE SE PUBLICA A PROPOSTA DEFINITIVA DE PERSOA SELECCIONADA, LISTAXE DE AGARDA E LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS QUE NON COMPREN OS REQUISITOS NAS “BECAS SANTANDER EQUALITY” PARA O ALUMNADO DA UVIGO NO CURSO ACADÉMICO 2023/2024 2023-11-13T23:00:00Z 2023-11-13T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-11-13T23:00:00Z RR POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES EXCLUÍDAS NAS AXUDAS PARA O APOIO A DEPORTISTAS UNIVERSITARIOS/AS DE ELITE NA SÚA PREPARACIÓN DE COMPETICIÓNS INTERNACIONAIS OFICIAIS NOS ÁMBITOS UNIVERSITARIO E/OU FEDERADO 2023-11-13T23:00:00Z 2023-11-13T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-11-13T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES EXCLUÍDAS NOS PREMIOS AOS EXPEDIENTES ACADÉMICOS CON MELLORES CUALIFICACIÓNS NOS MESTRADOS UNIVERSITARIOS NO CURSO ACADÉMICO 2022/2023 2023-11-13T23:00:00Z 2023-11-13T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-11-13T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DO “CURSO DE FORMACIÓN EN INTRODUCIÓN Á BOLSA DE VALORES”, CURSO 2023/2024 2023-11-09T23:00:00Z 2023-11-09T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-11-09T23:00:00Z RR DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR PREDOUTORAL EN FORMACIÓN ASOCIADO AOS «PROYECTOS DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 2022». 2023-11-09T23:00:00Z 2023-11-09T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-11-09T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES EXCLUÍDAS NOS “PREMIOS Á EXCELENCIA ACADÉMICA” PARA O ESTUDANTADO QUE INICIA ESTUDOS DE GRAO OFICIAL NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO ACADÉMICO 2023/2024. 2023-11-08T23:00:00Z 2023-11-08T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-11-08T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CON AXUDA CONCEDIDA NAS AXUDAS PARA REDACTAR E DEFENDER EN GALEGO TESES DE DOUTORAMENTO, TRABALLOS DE FIN DE GRAO E DE MESTRADO UNIVERSITARIO, CURSO 2022/2023 2023-11-07T23:00:00Z 2023-11-07T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-11-07T23:00:00Z RESOLUCIÓN DO 8 DE NOVEMBRO DE 2023 AUTORIZANDO ACTIVIDADES SUCEPTIBLES DE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS 2023-11-07T23:00:00Z 2023-11-07T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-11-07T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES EXCLUÍDAS DA V EDICIÓN DOS PREMIOS AO MELLOR TFG/TFM EN TEMÁTICAS RELACIONADAS COA AXENDA 2030 2023-11-06T23:00:00Z 2023-11-06T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-11-06T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E SE APROBA A CONVOCATORIA DE PRAZAS DE INTERCAMBIO CON ESTADOS UNIDOS PARA O CURSO 2024-25, NO MARCO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A REDE ISEP 2023-11-01T23:00:00Z 2023-11-01T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-11-01T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE MODIFICA O ANEXO I DA RESOLUCIÓN REITORAL DE 12 DE XULLO DE 2023 DE CONCESIÓN DE BOLSAS ERASMUS+ ESTUDOS 2023-11-01T23:00:00Z 2023-11-01T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-11-01T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES CON BOLSA CONCEDIDA, PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER FORMATIVO NO CURSO ACADÉMICO 2022/2023 2023-11-01T23:00:00Z 2023-11-01T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-11-01T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE ADXUDICACIÓN DE BOLSA COMPLEMENTARIA DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA AO ESTUDANTADO ERASMUS DOS CAMPUS DE PONTEVEDRA E VIGO 2023-24 2023-11-01T23:00:00Z 2023-11-01T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-11-01T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE ADXUDICACIÓN DE BOLSA COMPLEMENTARIA DA DEPUTACIÓN DE OURENSE AO ESTUDANTADO ERASMUS DO CAMPUS DE OURENSE 2023-24 2023-11-01T23:00:00Z 2023-11-01T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-11-01T23:00:00Z CORRECCIÓN DE ERROS DA LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE E EXCLUÍDAS Á CONVOCATORIA CONCURSO VÍDEOS "MÓVETE POLOS ODS” DA REDE GALEGA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA PARA O DESENVOLVEMENTO 2023-11-01T23:00:00Z 2023-11-01T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-11-01T23:00:00Z LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE E EXCLUÍDAS Á CONVOCATORIA CONCURSO VÍDEOS "MÓVETE POLOS ODS” DA REDE GALEGA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA PARA O DESENVOLVEMENTO 2023-10-26T22:00:00Z 2023-10-26T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-10-26T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A CREACIÓN DO CORO UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CAMPUS DE PONTEVEDRA PARA O CURSO 2023/2024 2023-10-26T22:00:00Z 2023-10-26T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-10-26T22:00:00Z BOLSAS COLABORACIÓN NOS DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS PARA O CURSO 2023/2024: LISTAXE DEFINITIVA DE BOLSAS CONCEDIDAS 2023-10-25T22:00:00Z 2023-10-25T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-10-25T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 25 DE OUTUBRO DO 2023 POLA QUE SE AMPLIA O PRAZO DE SOLICITUDES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA ASOCIACIÓNS DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO 2023-2024 2023-10-25T22:00:00Z 2023-10-25T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-10-25T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 25 DE OUTUBRO DE 2023 POLA QUE SE CONVOCAN POR TRAMITACIÓN ANTICIPADA AS AXUDAS PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR PREDOUTORAL EN FORMACIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O EXERCICIO 2024 2023-10-24T22:00:00Z 2023-10-24T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-10-24T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DE LISTAS DE AGARDA PRORROGADAS PARA O CURSO ACADÉMICO 2023-2024 2023-10-22T22:00:00Z 2023-10-22T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-10-22T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCA UN PREMIO ATLANTTIC Á MELLOR TESE DOUTORAL NO ÁMBITO DAS TECNOLOXÍAS DE TELECOMUNICACIÓN (EN MEMORIA DOS INVESTIGADORES MANUEL RAMOS E FERNANDO ISASI) 2023-10-16T22:00:00Z 2023-10-16T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-10-16T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A CREACIÓN DUN GRUPO DE MÚSICA TRADICIONAL NO CAMPUS DE PONTEVEDRA PARA O CURSO 2023/2024 2023-10-16T22:00:00Z 2023-10-16T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-10-16T22:00:00Z LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE E EXCLUÍDAS Á CONVOCATORIA CONCURSO VÍDEOS "MÓVETE POLOS ODS” DA REDE GALEGA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA PARA O DESENVOLVEMENTO 2023-10-08T22:00:00Z 2023-10-08T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-10-08T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A CANCELACIÓN DE OBRADOIROS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DA UNIVERSIDADE DE VIGO DURANTE O PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2023/2024 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2023-10-08T22:00:00Z 2023-10-08T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-10-08T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE INICIO NA INVESTIGACIÓN NO CENTRO DE INVESTIGACIÓN ECOBAS PARA O CURSO 2023/2024 2023-10-05T22:00:00Z 2023-10-05T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-10-05T22:00:00Z INSTRUCIÓN 10_2023 DE MODIFICACIÓN DA INTRUCIÓN DE 05_10_2018_RÉXIME RETRIBUTIVO EN SITUACIÓN DE IT 2023-10-05T22:00:00Z 2023-10-05T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-10-05T22:00:00Z REGULAMENTO INTERNO DA FACULTADE DE RELACIÓNS INTERNACIONAIS APROBADO EN CONSELLO DE GOBERNO O 25/09/2023 2023-10-04T22:00:00Z 2023-10-04T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-10-04T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE DESPRAZAMIENTO “OURENSE RURAL” PARA ESTUDANTADO DO CAMPUS DE OURENSE PARA O CURSO 2023/2024 2023-10-01T22:00:00Z 2023-10-01T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-10-01T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A ORGANIZACIÓN DO OBRADOIRO "AULA DE TEATRO DO CAMPUS DE PONTEVEDRA" PARA O PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2023/2024 2023-09-28T22:00:00Z 2023-09-28T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-09-28T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 29 DE SETEMBRO DE 2023 POLA QUE SE CONVOCAN AS AXUDAS PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR PREDOUTORAL EN FORMACIÓN ASOCIADO AOS «PROYECTOS DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 2022» 2023-09-28T22:00:00Z 2023-09-28T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-09-28T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES EXCLUÍDAS NAS BOLSAS PARA O ESTUDANTADO BENEFICIARIO OU SOLICITANTE DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL PARA O CURSO 2023/2024 2023-09-27T22:00:00Z 2023-09-27T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-09-27T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE SOLICITUDES EXCLUÍDAS NAS BOLSAS DE FORMACIÓN EN CENTROS UNIVERSITARIOS PARA O CURSO 2023/20244 2023-09-27T22:00:00Z 2023-09-27T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-09-27T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE SOLICITUDES EXCLUÍDAS NAS BOLSAS DE FORMACIÓN EN SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA O CURSO 2023/2024 2023-09-27T22:00:00Z 2023-09-27T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-09-27T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 28 DE SETEMBRO DE 2023, POLA QUE SE CONVOCA A PRIMEIRA EDICIÓN DO DISTINTIVO DE EMPREGABILIDADE DESTINADO AOS CENTROS DOCENTES PROPIOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2023-09-27T22:00:00Z 2023-09-27T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-09-27T22:00:00Z REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO DO CACTI APROBADO EN CONSELLO DE GOBERNO NA SESIÓN DO 25/09/2023 2023-09-27T22:00:00Z 2023-09-27T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-09-27T22:00:00Z REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO DO CISPAC APROBADO EN CONSELLO DE GOBERNO NA SESIÓN DO 25/09/2023 2023-09-27T22:00:00Z 2023-09-27T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-09-27T22:00:00Z REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO DE ATLANTTIC APROBADO EN CONSELLO DE GOBERNO NA SESIÓN DO 25/09/2023 2023-09-27T22:00:00Z 2023-09-27T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-09-27T22:00:00Z CORRECCIÓN DE ERROS LISTA DEFINITIVA SOLICITUDES ADMITIDAS PARA MATRÍCULA DA VII CONVOCATORIA PARA DESENROLO DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS EMPREGO DIRIXIDO A XOVENES CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL INSCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL PROGRAMA UN 2023-09-27T22:00:00Z 2023-09-27T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-09-27T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, POLA QUE SE PUBLICA UNHA 2ª MODIFICACIÓN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE SOLICITUDES SELECCIONADAS E EXCLUÍDAS NA CONVOCATORIA DE ESTUDOS EN PAÍSES EXTRACOMUNITARIOS NO SEGUNDO CUADRIMESTRE DO 2023-2024 2023-09-25T22:00:00Z 2023-09-25T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-09-25T22:00:00Z LISTA DEFINITIVA SOLICITUDES ADMITIDAS PARA MATRÍCULA DA VIII CONVOCATORIA PARA DESENROLO DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS EMPREGO DIRIXIDO A XOVENES CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL INSCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL PROGRAMA UNIDIVERSIDAD 2023-09-24T22:00:00Z 2023-09-24T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-09-24T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 22 DE SETEMBRO DE 2023 POLA QUE SE PUBLICA A OFERTA DE OBRADOIROS NO PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2023/24, NO CAMPUS DE OURENSE 2023-09-21T22:00:00Z 2023-09-21T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-09-21T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, POLA QUE SE MODIFICAN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE SOLICITUDES SELECCIONADAS E EXCLUÍDAS NA CONVOCATORIA DE ESTUDOS EN PAÍSES EXTRACOMUNITARIOS NO SEGUNDO CUADRIMESTRE DO 2023-2024. 2023-09-20T22:00:00Z 2023-09-20T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-09-20T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 20 DE SETEMBRO DO 2023 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA ASOCIACIÓNS DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO 2023-2024. 2023-09-19T22:00:00Z 2023-09-19T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-09-19T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 20 DE SETEMBRO POLA QUE SE CONVOCA A CUARTA EDICIÓN DO DISTINTIVO DE IGUALDADE DESTINADO A ESCOLAS, FACULTADES, CENTROS E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2023-09-19T22:00:00Z 2023-09-19T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-09-19T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 14 DE SETEMBRO DE 2023 POLA QUE SE APROBAN CRÉDITOS ECTS POLA REALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN OU DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES CULTURAIS 2023-09-17T22:00:00Z 2023-09-17T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-09-17T22:00:00Z PROCLAMACIÓN DEFINITIVA DE RESULTADOS DAS ELECCIÓNS A REPRESENTANTES DO SECTOR “OUTRO PERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR” DO DEPARTAMENTO DE DEREITO PÚBLICO ESPECIAL 2023-09-13T22:00:00Z 2023-09-13T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-09-13T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES CONCEDIDAS E DENEGADAS PARA ORGANIZAR OBRADOIROS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2023/2024 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2023-09-12T22:00:00Z 2023-09-12T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-09-12T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A FINALIZACIÓN DA TERCEIRA EDICIÓN DOS “PREMIOS CREA- CREATIVIDADE E INNOVACIÓN” DO CAMPUS CREA DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2023-09-06T22:00:00Z 2023-09-06T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-09-06T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A ORGANIZACIÓN DA SEGUNDA EDICIÓN DO OBRADOIRO DE INICIACIÓN AO BAILE TRADICIONAL GALEGO “COMO BAILAR NUN SERÁN” DO CAMPUS DE PONTEVEDRA PARA O PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2023/2024 2023-09-06T22:00:00Z 2023-09-06T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-09-06T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 5 DE SETEMBRO DE 2023 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE AXUDAS CONCEDIDAS NA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A ORGANIZACIÓN DE OBRADOIROS NO PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2023/24, NO CAMPUS DE OURENSE 2023-09-04T22:00:00Z 2023-09-04T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-09-04T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES CONCEDIDAS E DENEGADAS PARA ORGANIZAR OBRADOIROS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2023/2024 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2023-09-03T22:00:00Z 2023-09-03T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-09-03T22:00:00Z BOLSAS PARA O ESTUDANTADO BENEFICIARIO OU SOLICITANTE DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL PARA O CURSO 2023/2024: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS 2023-08-31T22:00:00Z 2023-08-31T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-08-31T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBAN AS NORMAS ECONÓMICAS DERIVADAS DA XESTIÓN ACADÉMICA DOS TÍTULOS PROPIOS NO CURSO ACADÉMICO 2023/2024 2023-08-03T22:00:00Z 2023-08-03T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-08-03T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA DE PRAZAS E BOLSAS ERASMUS+ PARA A SELECCIÓN DE ESTUDANTADO DE DOUTORAMENTO PARA O CURSO 2023-2024 (1º PRAZO). 2023-08-01T22:00:00Z 2023-08-01T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-08-01T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 31 DE XULLO DE 2023 DE MODIFICACIÓN DA CONVOCATORIA DE MATRÍCULA PARA ESTUDOS OFICIAIS DE POSGRAO DA UNIVERSIDADE DE VIGO, PARA O CURSO ACADÉMICO 2023/24 2023-08-01T22:00:00Z 2023-08-01T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-08-01T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DE 1 DE AGOSTO DE 2023, POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PROXECTOS SELECCIONADOS NA CONVOCATORIA APRENDIZAXE -SERVIZO 23-24 NO MARCO DA AXENDA 2030 E DOS SEUS ODS 2023-07-31T22:00:00Z 2023-07-31T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-07-31T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DO PROGRAMA “BECAS SANTANDER ESTUDIOS - AYUDA ECONÓMICA” NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO 2023/2024 2023-07-30T22:00:00Z 2023-07-30T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-07-30T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE INSCRICIÓN E MATRÍCULA NO PROGRAMA UNIVERSITARIO PARA O EMPREGO E A VIDA AUTÓNOMA DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO ACADÉMICO 2023/2024 (CAMPUS DE VIGO E OURENSE),CORRESPONDENTE AO 1º CURSO 2023-07-30T22:00:00Z 2023-07-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-07-30T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 28 DE XULLO DE 2023 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISORIA DE AXUDAS CONCEDIDAS NA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A ORGANIZACIÓN DE OBRADOIROS NO PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2023/24, NO CAMPUS DE OURENSE 2023-07-27T22:00:00Z 2023-07-27T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-07-27T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE CONCESIÓN DAS AXUDAS DE INVESTIGACIÓN DA CÁTEDRA FEMINISMOS 4.0 DEPO-UVIGO 2023-07-27T22:00:00Z 2023-07-27T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-07-27T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CON BOLSA CONCEDIDA NAS BOLSAS DE MOBILIDADE PARA O ESTUDANTADO DOS MESTRADOS UNIVERSITARIOS NO CURSO ACADÉMICO 2022/2023 DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2023-07-26T22:00:00Z 2023-07-26T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-07-26T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE DESPRAZAMENTO AO RURAL PARA O ESTUDANTADO DE GRAO DA FACULTADE DE EDUCACIÓN E TRABALLO SOCIAL NO CURSO ACADÉMICO 2023/2024 2023-07-23T22:00:00Z 2023-07-23T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-07-23T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN OS PREMIOS “INNOVACIÓN SOSTIBLE DA CÁTEDRA TELEFÓNICA-UVIGO” 2023-07-23T22:00:00Z 2023-07-23T22:00:00Z <div> Máis informaciión </div> 2023-07-23T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXLUÍDAS A TRÁMITE PARA ORGANIZAR OBRADOIROS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2023/2024 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2023-07-23T22:00:00Z 2023-07-23T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-07-23T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DE 21 DE XULLO DE 2023, POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS DA CONVOCATORIA APRENDIZAXE -SERVIZO 23-24 NO MARCO DA AXENDA 2030 E DOS SEUS ODS 2023-07-20T22:00:00Z 2023-07-20T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-07-20T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DE 21 DE XULLO DE 2023, POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISORIA DE PROXECTOS SELECCIONADOS DA CONVOCATORIA APRENDIZAXE -SERVIZO 23-24 NO MARCO DA AXENDA 2030 E DOS SEUS ODS 2023-07-20T22:00:00Z 2023-07-20T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-07-20T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 21 DE XULLO DE 2023 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS A TRÁMITE NA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A ORGANIZACIÓN DE OBRADOIROS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA NO PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 202 2023-07-20T22:00:00Z 2023-07-20T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-07-20T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISORIA DE CONCESIÓN DAS AXUDAS DE INVESTIGACIÓN DA CÁTEDRA FEMINISMOS 4.0 DEPO-UVIGO 2023-07-20T22:00:00Z 2023-07-20T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-07-20T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN PREMIOS GIRLGEEKPOWER DA CÁTEDRA DE FEMINISMOS 4.0 DEPO-UVIGO, CURSO 2023/2024 2023-07-19T22:00:00Z 2023-07-19T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-07-19T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A ORGANIZACIÓN DO OBRADOIRO "AULA PERMANENTE DE MÚSICA TRADICIONAL GALEGA DO CAMPUS DE PONTEVEDRA" PARA O CURSO 2023/2024 2023-07-18T22:00:00Z 2023-07-18T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-07-18T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN “PREMIOS Á EXCELENCIA ACADÉMICA” PARA O ESTUDANTADO QUE INICIA ESTUDOS DE MESTRADO UNIVERSITARIO NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO ACADÉMICO 2023/2024 2023-07-17T22:00:00Z 2023-07-17T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-07-17T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS PARA A DIFUSIÓN DOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DO ESTUDANTADO DE DOUTORAMENTO EN PROTECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL, NO CURSO ACADÉMICO 2022/2023 2023-07-17T22:00:00Z 2023-07-17T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-07-17T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 17 DE XULLO DE 2023 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES DE INSCRICIÓN ADMITIDAS E EXCLUIDAS NO PROGRAMA PARA MAIORES DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO ACADÉMICO 2023/2024 2023-07-17T22:00:00Z 2023-07-17T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-07-17T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN “PREMIOS Á EXCELENCIA ACADÉMICA” PARA O ESTUDANTADO QUE INICIA ESTUDOS DE GRAO NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO ACADÉMICO 2023/2024 2023-07-16T22:00:00Z 2023-07-16T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-07-16T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES EXCLUÍDAS NAS BOLSAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER FORMATIVO PARA O ESTUDANTADO DE GRAO E MESTRADO UNIVERSITARIO NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO ACADÉMICO 2022/20 2023-07-16T22:00:00Z 2023-07-16T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-07-16T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES PROVISORIAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NA CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA A ASISTENCIA E PARTICIPACIÓN NUN CURSO INTENSIVO COMBINADO (BIP) ADVANCED TECHNIQUES FOR THE STUDY OF PHOTOPHYSIOLOGY IN A 2023-07-16T22:00:00Z 2023-07-16T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-07-16T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN PREMIOS AOS EXPEDIENTES ACADÉMICOS CON MELLORES CUALIFICACIÓNS NOS MESTRADOS UNIVERSITARIOS NO CURSO ACADÉMICO 2022/2023 2023-07-16T22:00:00Z 2023-07-16T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-07-16T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXLUÍDAS A TRÁMITE PARA ORGANIZAR OBRADOIROS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2023/2024 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2023-07-13T22:00:00Z 2023-07-13T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-07-13T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE AXUDAS DO FONDO DE ACCIÓN SOCIAL DE MATRÍCULA DO PERSOAL DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS GALEGAS CURSO 2022/2023 2023-07-13T22:00:00Z 2023-07-13T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-07-13T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DAS AXUDAS DE INVESTIGACIÓN DA CÁTEDRA FEMINISMOS 4.0 DEPO-UVIGO 2023-07-13T22:00:00Z 2023-07-13T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-07-13T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 13 DE XULLO DE 2023 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS A TRÁMITE NA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A ORGANIZACIÓN DE OBRADOIROS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA NO PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 202 2023-07-12T22:00:00Z 2023-07-12T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-07-12T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCA A V EDICIÓN DOS PREMIOS AO MELLOR TFG/TFM EN TEMÁTICAS RELACIONADAS COA AXENDA 2030, A COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO E A RSC NO CURSO ACADÉMICO 2022/2023 2023-07-11T22:00:00Z 2023-07-11T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-07-11T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCA A X EDICIÓN DOS PREMIOS EGERIA Á INCLUSIÓN DA PERSPECTIVA DE XÉNERO E/OU FEMINISTA NOS TRABALLOS DE FIN DE GRAO, DE MESTRADO OFICIAL E DE TESES DE DOUTORAMENTO DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2023-07-10T22:00:00Z 2023-07-10T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-07-10T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE CONCEDIDAS DAS BOLSAS DE DESPRAZAMENTO DESTINADAS AO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO QUE REALIZA PRÁCTICAS CURRICULARES NO CURSO 2022/2023. 2023-07-10T22:00:00Z 2023-07-10T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-07-10T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS PARA REDACTAR E DEFENDER EN GALEGO TESES DE DOUTORAMENTO, TRABALLOS DE FIN DE GRAO E DE MESTRADO UNIVERSITARIO, CURSO 2022/2023 2023-07-10T22:00:00Z 2023-07-10T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-07-10T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBAN AS NORMAS ECONÓMICAS DERIVADAS DA XESTIÓN ACADÉMICA DE TITULACIÓNS OFICIAIS NO CURSO ACADÉMICO 2023/2024 2023-07-09T22:00:00Z 2023-07-09T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-07-09T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS DO FONDO DE ACCION SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA OS PREZOS PÚBLICOS DE MATRICULA DO CURSO 2023/2024 2023-07-09T22:00:00Z 2023-07-09T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-07-09T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS PARA ESTUDANTADO MATRICULADO NO GRAO EN TURISMO OU NO PCEO GRAO EN TURISMO/GRAO EN XEOGRAFÍA E HISTORIA NO CURSO 2023/2024 2023-07-06T22:00:00Z 2023-07-06T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-07-06T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE FAN PUBLICAS AS LISTAXES DEFINITIVAS DE AXUDAS DO FONDO DE ACCION SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA OS PREZOS PUBLICOS DE MATRICULA DO CURSO 2023/2024 2023-07-06T22:00:00Z 2023-07-06T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-07-06T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS PARA O APOIO A DEPORTISTAS UNIVERSITARIOS/AS DE ELITE NA SÚA PREPARACIÓN DE COMPETICIÓNS INTERNACIONAIS OFICIAIS NOS ÁMBITOS UNIVERSITARIO E/OU FEDERADO 2023-07-05T22:00:00Z 2023-07-05T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-07-05T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DE 5 DE XULLO DE 2023, POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS DA CONVOCATORIA APRENDIZAXE -SERVIZO 23-24 NO MARCO DA AXENDA 2030 E DOS SEUS ODS 2023-07-05T22:00:00Z 2023-07-05T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-07-05T22:00:00Z BOLSAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER FORMATIVO PARA O ESTUDANTADO DE GRAO E MESTRADO UNIVERSITARIO NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO ACADÉMICO 2022/2023: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS 2023-06-28T22:00:00Z 2023-06-28T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-06-28T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE CONCESIÓN DIRECTA DE BOLSAS A ESTUDANTES DE MESTRADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO 2023/2024 EN VIRTUDE DO CONVENIO ASINADO COA FUNDACIÓN MULLERES POR ÁFRICA 2023-06-28T22:00:00Z 2023-06-28T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-06-28T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS DE INVESTIGACIÓN DA CÁTEDRA FEMINISMOS 4.0 DEPO-UVIGO CORRESPONDENTE AO ANO 2023 2023-06-27T22:00:00Z 2023-06-27T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-06-27T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS PARA O ESTUDANTADO BENEFICIARIO OU SOLICITANTE DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL, APÁTRIDA OU EN SITUACIÓN DE PROTECCIÓN TEMPORAL AFECTADO POLO CONFLITO DE UCRAÍNA, NO CURSO ACADÉMICO 2023/2024. 2023-06-25T22:00:00Z 2023-06-25T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-06-25T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PRORROGA A VIXENCIA DOS PLANS DE INTERNACIONALIZACIÓN DA DOCENCIA DOS CENTROS ACTUALMENTE IMPLANTADOS E SE ESTABLECE O PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DO INFORME ANUAL. 2023-06-25T22:00:00Z 2023-06-25T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-06-25T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES EXCLUÍDAS NAS BOLSAS DE MOBILIDADE PARA O ESTUDANTADO DOS MESTRADOS UNIVERSITARIOS NO CURSO ACADÉMICO 2022/2023 DA UNIVERSIDADE DE VIGO. 2023-06-22T22:00:00Z 2023-06-22T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-06-22T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE SUSPENDE O ARTIGO 5 DA NORMATIVA DE PERMANENCIA E PROGRESO NAS TITULACIÓNS OFICIAIS DE GRAO E DE MÁSTER DA UNIVERSIDADE DE VIGO. 2023-06-19T22:00:00Z 2023-06-19T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-06-19T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CON BOLSA CONCEDIDA E DENEGADA NAS BOLSAS PARA A REALIZACIÓN DE CURSOS NO CENTRO DE LINGUAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO 2022/2023. 2023-06-15T22:00:00Z 2023-06-15T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-06-15T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 15 DE XUÑO DE 2023 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE INSCRICIÓN E MATRÍCULA NO PROGRAMA PARA MAIORES DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO ACADÉMICO 2023/2024 2023-06-14T22:00:00Z 2023-06-14T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-06-14T22:00:00Z INSTRUCIÓN SOBRE A XESTIÓN DOS CONTRATOS DE ESTUDOS DO ESTUDANTADO PARTICIPANTE EN PROGRAMAS DE MOBILIDADE NACIONAL (SICUE) OU INTERNACIONAL (ERASMUS+, GE4, ISEP, BOLSAS PROPIAS E LIBRE MOBILIDADE) DURANTE O CURSO 2023-24 2023-06-14T22:00:00Z 2023-06-14T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-06-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE MOBILIDADE DA ESCOLA INTERNACIONAL DE DOUTORAMENTO (EIDO) PARA O ESTUDANTADO DE PROGRAMAS DE DOUTORAMENTO DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO ACADÉMICO 2022/2023. 2023-06-12T22:00:00Z 2023-06-12T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-06-12T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE FORMACIÓN EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN DIRIXIDAS AO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO 2023/2024. 2023-06-07T22:00:00Z 2023-06-07T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-06-07T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CON PREMIO CONCEDIDO E LISTAXE DE AGARDA NOS “PREMIOS Á EXCELENCIA ACADÉMICA” PARA ALUMNADO QUE INICIA ESTUDOS DE DOUTORAMENTO NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO ACADÉMICO 2022/2023 2023-06-06T22:00:00Z 2023-06-06T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-06-06T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CON BOLSA CONCEDIDA NO PROGRAMA DE AXUDAS “ALÉN DO MIÑO” PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS POLO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO MARCO DO EURES TRANSFRONTEIRIZO GALICIA – 2023-06-06T22:00:00Z 2023-06-06T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-06-06T22:00:00Z INSTRUCIÓN DA VICERREITORÍA DE INTERNACIONALIZACIÓN DO 7 DE XUÑO DE 2023 SOBRE O PROCEDEMENTO SIMPLIFICADO PARA A INCLUSIÓN DE MATERIAS DE GRAO NO PROGRAMA ENGLISH FRIENDLY PARA O CURSO 2023/2024 2023-06-06T22:00:00Z 2023-06-06T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-06-06T22:00:00Z CONVOCATORIA BOLSAS MOBILIDADE SICUE NO CURSO 2023/2024: LISTAXE DEFINITIVA DAS BOLSAS CONCEDIDAS, DENEGADAS E LISTA DE AGARDA 2023-06-04T22:00:00Z 2023-06-04T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-06-04T22:00:00Z RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE CONCESIÓN DE 5 AXUDAS DE MOBILIDE NA UNIVERSIDADE LEOPOLD-FRANZENS, EN INNSBRUCK (AUSTRIA) NO MARCO DO PROXECTO ERASMUS+ KA2 STAMP 2023-05-31T22:00:00Z 2023-05-31T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-05-31T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO DE 31 DE MAIO DE 2023 POLA QUE SE PUBLICAN A LISTAXE DEFINITIVA DE PRAZAS ADXUDICADAS E A LISTAXE DE AGARDA NA CONVOCATORIA DE PRAZAS PARA A ESCOLA INFANTIL “CONCEPCIÓN SAIZ OTERO” DO CAMPUS DE OURENSE PARA O CURSO ESCOLAR 2023/24. 2023-05-31T22:00:00Z 2023-05-31T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-05-31T22:00:00Z CONVOCATORIA CONCURSO VÍDEOS "MÓVETE POLOS ODS” DA REDE GALEGA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA PARA O DESENVOLVEMENTO 2023-05-30T22:00:00Z 2023-05-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-05-30T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE FORMACIÓN EN SISTEMAS INFORMÁTICOS DIRIXIDAS AO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO 2023/2024 2023-05-28T22:00:00Z 2023-05-28T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-05-28T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE FORMACIÓN EN CENTROS UNIVERSITARIOS DIRIXIDAS AO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO 2023/2024 2023-05-28T22:00:00Z 2023-05-28T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-05-28T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE FORMACIÓN EN UNIDADES E ÁREAS DIRIXIDAS AO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO 2023/2024 2023-05-28T22:00:00Z 2023-05-28T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-05-28T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 26 DE MAIO DE 2023 POLA QUE SE RESOLVE PUBLICAR A CONVOCATORIA DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOUTORAMENTO PARA AS TESES LIDAS NO CURSO ACADÉMICO 2022-23 2023-05-25T22:00:00Z 2023-05-25T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-05-25T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CON BOLSA CONCEDIDA, DENEGADA E LISTAXE DE AGARDA NAS BOLSAS DE PRÁCTICAS DO PROGRAMA “CAMPUS RURAL” DIRIXIDAS AO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO 2022/2023. 2023-05-25T22:00:00Z 2023-05-25T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-05-25T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES EXCLUÍDAS NO PROGRAMA DE AXUDAS “ALÉN DO MIÑO” PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS POLO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO MARCO DO EURES TRANSFRONTEIRIZO GALICIA – NORTE 2023-05-24T22:00:00Z 2023-05-24T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-05-24T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER FORMATIVO NO CURSO ACADÉMICO 2022/2023. 2023-05-24T22:00:00Z 2023-05-24T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-05-24T22:00:00Z CONVOCATORIA DE MATRÍCULA EN ESTUDOS DE POSGRAO CURSO 2023/2024 2023-05-23T22:00:00Z 2023-05-23T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-05-23T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES CON BOLSA CONCEDIDA E DENEGADA NAS BOLSAS DE DESPRAZAMENTO PARA A REALIZACIÓN DAS PRÁCTICAS CURRICULARES DO GRAO EN EDUCACIÓN SOCIAL NO CURSO ACADÉMICO 2022/2023. 2023-05-21T22:00:00Z 2023-05-21T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-05-21T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE AMPLÍA A VALIDEZ DAS CERTIFICACIÓNS EXCLUÍDAS O 3 DE FEBREIRO DE 2023 POLA ASOCIACIÓN DE CENTROS DE LINGUAS DE ENSINANZA SUPERIOR (ACLES) DURANTE O CURSO 2022/2023 E PARA O ACCESO A TITULACIÓNS DURANTE O CURSO 2023/2024 2023-05-21T22:00:00Z 2023-05-21T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-05-21T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO DE 22 DE MAIO DE 2023 POLA QUE SE PUBLICAN A LISTAXE PROVISORIA DE PRAZAS ADXUDICADAS E A LISTAXE DE AGARDA NA CONVOCATORIA DE PRAZAS PARA A ESCOLA INFANTIL “CONCEPCIÓN SAIZ OTERO” DO CAMPUS DE OURENSE PARA O CURSO ESCOLAR 2023/24. 2023-05-21T22:00:00Z 2023-05-21T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-05-21T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCA A TERCEIRA EDICIÓN DOS PREMIOS CREA CREATIVIDADE E INNOVACIÓN DO CAMPUS CREA DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2023-04-25T22:00:00Z 2023-04-25T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-04-25T22:00:00Z NORMAS DE CONVIVENCIA DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2023-04-20T22:00:00Z 2023-04-20T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-04-20T22:00:00Z CÓDIGO ÉTICO DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2023-04-19T22:00:00Z 2023-04-19T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-04-19T22:00:00Z REGULAMENTO DE RÉXIME DISCIPLINARIO DO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2023-04-19T22:00:00Z 2023-04-19T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-04-19T22:00:00Z REGULAMENTO SOBRE A AVALIACIÓN, A CALIFICACIÓN E A CALIDADE DA DOCENCIA E DO PROCESO DE APRENDIZAXE DO ESTUDANTADO 2023-04-18T22:00:00Z 2023-04-18T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-04-18T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES PROVISORIAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA A ASISTENCIA E PARTICIPACIÓN NUN CURSO INTENSIVO COMBINADO (BIP) NO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS ABEL SALAZAR (ICBAS) 2023-04-12T22:00:00Z 2023-04-12T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-04-12T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES EXCLUÍDAS NAS BOLSAS DE MOBILIDADE PARA ESTUDANTES DE GRAO E MESTRADO OFICIAL PARA PARTICIPAR EN PROXECTOS E ACCIÓNS DE COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO NO CURSO 2022/2023. 2023-03-30T22:00:00Z 2023-03-30T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2023-03-30T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E SE APROBA A CONVOCATORIA DE BOLSAS ERASMUS+ PRÁCTICAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA OS ANOS 2023 E 2024, DESTINADA AO ESTUDANTADO DE TITULACIÓNS OFICIAIS DE GRAO E MESTRADO. 2023-01-24T23:00:00Z 2023-01-24T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2023-01-24T23:00:00Z NORMATIVA DE ACTIVIDADES TITORIAIS DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2022-11-15T23:00:00Z 2022-11-15T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-11-15T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 16 E SETEMBRO DE 2022 POLA QUE SE PUBLICAN AS BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PROPIAS PARA A CONSOLIDACIÓN DE EBTS DA UNIVERSIDADE DE VIGO NOS CAMPUS DE VIGO E OURENSE PARA O ANO 2022 2022-09-15T22:00:00Z 2022-09-15T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-09-15T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES EXCLUIDAS E SE DECLARA DESERTO E PECHADO O PROCEDEMENTO DO “CURSO DE ESPECIALISTA EN DEREITO LABORAL E DA SEGURIDADE SOCIAL”, CURSO 2022/2023 2022-09-07T22:00:00Z 2022-09-07T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-09-07T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 6 DE SETEMBRO DE 2022 POLA QUE SE DESIGNAN OS CARGOS DE PATRONOS NATOS NA FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO, QUE SON MEMBROS DO EQUIPO DE GOBERNO. 2022-09-05T22:00:00Z 2022-09-05T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-09-05T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 6 DE SETEMBRO DE 2022 POLA QUE SE CESAN OS CARGOS DE PATRONOS NATOS NA FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO, QUE SON MEMBROS DO EQUIPO DE GOBERNO. 2022-09-05T22:00:00Z 2022-09-05T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-09-05T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE FAN PUBLICAS AS LISTAXES DEFINITIVAS DE AXUDAS DO FONDO DE ACCION SOCIAL PARA OS PREZOS PUBLICOS DE MATRICULA DO SUG CURSO 2021/2022 2022-07-25T22:00:00Z 2022-07-25T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-07-25T22:00:00Z INSTRUCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DO REGULAMENTO DAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS NA UNIVERSIDADE DE VIGO 2022-06-22T22:00:00Z 2022-06-22T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-22T22:00:00Z REGULAMENTO DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO. 2022-06-22T22:00:00Z 2022-06-22T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-22T22:00:00Z REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO DO CONSELLO DE GOBERNO DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2022-03-13T23:00:00Z 2022-03-13T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-03-13T23:00:00Z NORMATIVA REGULADORA DO PROCEDEMENTO PARA TRAMITAR E APROBAR CONVENIOS NA UNIVERSIDADE DE VIGO 2022-02-02T23:00:00Z 2022-02-02T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-02-02T23:00:00Z REGULAMENTO ELECTORAL XERAL DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-12-19T23:00:00Z 2021-12-19T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-19T23:00:00Z REGULAMENTO ELECTORAL XERAL DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-11-01T23:00:00Z 2021-11-01T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-01T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021, SOBRE AUTORIZACIÓN PARA O USO DO ESCUDO DA UNIVERSIDADE DE VIGO. 2021-09-14T22:00:00Z 2021-09-14T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-14T22:00:00Z INSTRUCIÓN DA VICERREITORÍA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, COOPERACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE 29 DE XULLO DE 2021 DE PRÓRROGA DAS MATERIAS DO PROGRAMA ENGLISH FRIENDLY DO CURSO 2020/2021 PARA O CURSO 2021/2022 2021-07-29T22:00:00Z 2021-07-29T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-29T22:00:00Z ESTATUTO DO ESTUDANTADO DEPORTISTA NA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-07-28T22:00:00Z 2021-07-28T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-28T22:00:00Z REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO DA FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-07-28T22:00:00Z 2021-07-28T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-28T22:00:00Z REGULAMENTO DOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-06-28T22:00:00Z 2021-06-28T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-06-28T22:00:00Z REGULAMENTO DO REXISTRO ELECTRÓNICO DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-06-27T22:00:00Z 2021-06-27T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-06-27T22:00:00Z R.R. LISTADO DEFINITIVO ACTUALIZACIÓN LISTAXES ACREDITADOS PTU E CU 2021-06-21T22:00:00Z 2021-06-21T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-06-21T22:00:00Z R.R. LISTAXES PROVISIONAIS DE ACREDITADOS/AS PLAN PROMOCIÓN A PTU E CU 2021-06-21T22:00:00Z 2021-06-21T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-06-21T22:00:00Z INSTRUCIÓN 1/2021 DA VICERREITORIA DE INVESTIGACIÓN, DE 12 DE XANEIRO, REFERENTE AO REGULAMENTO DO PERSOAL INVESTIGADOR VISITANTE PARA OS VISITANTES PREDOUTORAIS XA MATRICULADOS NUN PROGRAMA DE DOUTORAMENTO INTERUNIVERSITARIO NO QUE PARTICIPA A UNIVERSIDA 2021-01-11T23:00:00Z 2021-01-11T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-11T23:00:00Z Resolución Reitoral do 27 de novembro de 2020 pola que se resolve a convocatoria correspondente ás Axudas do Fondo Social 2019 2020-11-26T23:00:00Z 2020-11-26T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-26T23:00:00Z REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO DO CONSELLO DE GOBERNO 2020-11-22T23:00:00Z 2020-11-22T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-22T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 17 DE NOVEMBRO DE 2020 POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS DO FONDO SOCIAL 2020 2020-11-16T23:00:00Z 2020-11-16T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-16T23:00:00Z