Taboleiro de anuncios da Universidade de Vigo Estas son as últimas entradas publicadas no taboleiro de anuncios electrónico da Universidade de Vigo gl ACORDO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS: PERSOAS ACTAS CONCURSO DE PROFESORADO ASOCIADO 2020/2021, AS2002 E ANEXO DE ADXUDICACIÓN 2021-01-25T23:00:00Z 2021-01-25T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-25T23:00:00Z Bolsas de formación en educación ambiental (Green Campus), curso 2020/2021: listaxe provisoria de axudas concedidas e listaxe de agardaBolsas de formación en educación ambiental (Green Campus), curso 2020/2021: listaxe provisoria de axudas concedidas e li 2021-01-25T23:00:00Z 2021-01-25T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-25T23:00:00Z TRIBUNAL DE VALORACIÓN DAS PROBAS SELECTIVAS DE TÉCNICO SUPERIOR DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E AS COMUNICACIÓNS (RR 28/06/2019) 2021-01-24T23:00:00Z 2021-01-24T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-24T23:00:00Z Premios - IX edición do programa INCUVI-EMPRENDE - da Universidade de Vigo, no curso académico 2020/2021: listaxe provisoria de axudas concedidas e listaxe de agarda 2021-01-24T23:00:00Z 2021-01-24T23:00:00Z <div> Maís información </div> 2021-01-24T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL do 25 de xaneiro de 2021 pola que se establece unha convocatoria extraordinaria para a presentación de solicitudes de avaliación docente 2021-01-24T23:00:00Z 2021-01-24T23:00:00Z <div> Maís información </div> 2021-01-24T23:00:00Z RESOLUCIÓN RECTORAL POLA QUE SE PUBLICA O LISTADO PROVISORIO DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE PARA OS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO 2021-01-24T23:00:00Z 2021-01-24T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-24T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 25 DE XANEIRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES CONCEDIDAS E DENEGADAS PARA A ORGANIZACIÓN DE OBRADOIROS NO SEGUNDOO CUADRIMESTRE DO CURSO 2020/2021 NO CAMPUS DE VIGO 2021-01-24T23:00:00Z 2021-01-24T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-24T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 25 DE XANEIRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES CONCEDIDAS DO PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE TALENTO INVESTIGADOR DE EXCELENCIA 2021-01-24T23:00:00Z 2021-01-24T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-24T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 22 DE XANEIRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A SELECCIÓN PROVISIONAL DE CANDIDATURAS POLA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA PRESENTAR UNHA SOLICITUDE DE PERSOAL TÉCNICO DE APOIO Á I+D+i NA CONVOCATORIA 2020 DO PROGRAMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DO 2021-01-21T23:00:00Z 2021-01-21T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-21T23:00:00Z Resolución reitoral do 22 de xaneiro de 2021 pola que se publica a listaxe provisional de solicitudes concedidas da convocatoria de axudas para organizar os obradoiros de extensión universitaria da Universidade de Vigo 2021-01-21T23:00:00Z 2021-01-21T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-21T23:00:00Z Relación de candidatos aptos de las plazas de Lista de Agarda LA2002 2021-01-20T23:00:00Z 2021-01-20T23:00:00Z <div> Más información </div> 2021-01-20T23:00:00Z Resolución Reitoral de 21 de xaneiro de 2021 pola que se convocan axudas covid-19 para alumnado da Universidade de Vigo afectado pola declaración do estado de alarma 2021-01-20T23:00:00Z 2021-01-20T23:00:00Z <div> Maís información </div> 2021-01-20T23:00:00Z Resolución reitoral do 20 de xaneiro de 2021 da Universidade de Vigo pola que se publica a listaxe provisional de persoas candidatas seleccionadas para a convocatoria de prazas de intercambio con EEUU, para o curso académico 2021-2022 dentro do convenio d 2021-01-19T23:00:00Z 2021-01-19T23:00:00Z <div> Maís información </div> 2021-01-19T23:00:00Z Resolución Reitoral do 20 de xaneiro de 2021 pola que se publica a relación provisoria de axudas concedidas e denegadas para a organización de obradoiros no segundo cuadrimestre do curso 2020/2021, no Campus de Ourense 2021-01-19T23:00:00Z 2021-01-19T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-19T23:00:00Z Aprobación concesión axudas anticipo financiamento grupos 2021-01-19T23:00:00Z 2021-01-19T23:00:00Z <div> Maís información </div> 2021-01-19T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DO 20 DE XANEIRO DE 2021, POLA QUE SE CONVOCAN CURSOS DE FORMACIÓN EN LINGUA GALEGA PARA O 2.o CUADRIMESTRE DO CURSO ACADÉMICO 2020/2021 2021-01-19T23:00:00Z 2021-01-19T23:00:00Z <div> Maís información </div> 2021-01-19T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 20 DE XANEIRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES PROVISONAIS DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE E EXCLUÍDAS NO MARCO DA CONVOCATORIA DE PRAZAS ERASMUS+ ESTUDOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO 2021-2022 2021-01-19T23:00:00Z 2021-01-19T23:00:00Z <div> Maís información </div> 2021-01-19T23:00:00Z Relación definitiva admitidos na convocatoria para o antiicipo de financiamento estrutrual a grupos de traxectoria destacada na UVIGO para o ano 2021 2021-01-18T23:00:00Z 2021-01-18T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-18T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 18 DE XANEIRO DE 2021 DA UNIVERSIDADE DE VIGO POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE E EXCLUÍDAS PARA A CONVOCATORIA DE PRAZAS DE INTERCAMBIO CON EEUU PARA O CURSO ACADÉMICO 2021-2022 DENTRO DO C 2021-01-18T23:00:00Z 2021-01-18T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-18T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 19 DE XANEIRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE PARA A ORGANIZACIÓN DE OBRADOIROS NO SEGUNDO CUADRIMESTRE DO CURSO 2020/2021 NO CAMPUS DE VIGO 2021-01-18T23:00:00Z 2021-01-18T23:00:00Z <div> Maís información </div> 2021-01-18T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 19 DE XANEIRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DO PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE TALENTO INVESTIGADOR DEEXCELENCIA PARA A CONTRATACIÓN A TEMPO PARCIAL DUN/HA DIRECTOR/A CIENTÍFICO/A PARA 2021-01-18T23:00:00Z 2021-01-18T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-18T23:00:00Z R.R. do 19 de xaneiro de 2021 pola que se publica a concesión provisoria do espazo da Convocatoria de utilización dun laboratorio no Edificio do Campus Auga 2021-01-18T23:00:00Z 2021-01-18T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-18T23:00:00Z “RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISORIA DOS TRIBUNAIS ENCARGADOS DE ELABORAR A PROPOSTA DE CONCESIÓN DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOUTORAMENTO CORRESPONDENTES AO CURSO ACADÉMICA 2019/20” 2021-01-18T23:00:00Z 2021-01-18T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-18T23:00:00Z V edición do programa INCUVI-AVANZA da Universidade de Vigo, no curso académico 2020/2021: listaxe provisoria de persoas con axuda concedida, denegada e listaxe de agarda 2021-01-17T23:00:00Z 2021-01-17T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-17T23:00:00Z Resolución Reitoral pola que se aproba as listas definitivas das prazas de lista de Agarda LA2002 2021-01-14T23:00:00Z 2021-01-14T23:00:00Z <div> Maís información </div> 2021-01-14T23:00:00Z Resolución Reitoral pola que se aproba as listas definitivas das prazas de Axudantes Doutor AD2002. 2021-01-14T23:00:00Z 2021-01-14T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-14T23:00:00Z Resolución Reitoral pola que se aproba as litas definitivas das pazas de Asociado AS2002 2021-01-14T23:00:00Z 2021-01-14T23:00:00Z <div> Maís información </div> 2021-01-14T23:00:00Z Bolsas de formación en educación ambiental (Green Campus), curso 2020/2021: listaxe provisoria de solicitudes admitidas 2021-01-12T23:00:00Z 2021-01-12T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-12T23:00:00Z RR 12 xaneiro-Listaxe definitiva de adxudicación-curso intensivo-Erasmus+ Unifors 2021-01-11T23:00:00Z 2021-01-11T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-11T23:00:00Z RR 12 xaneiro-Convocatoria curso intensivo-Erasmus+ Unifors 2021-01-11T23:00:00Z 2021-01-11T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-11T23:00:00Z INSTRUCIÓN 1/2021 DA VICERREITORIA DE INVESTIGACIÓN, DE 12 DE XANEIRO, REFERENTE AO REGULAMENTO DO PERSOAL INVESTIGADOR VISITANTE PARA OS VISITANTES PREDOUTORAIS XA MATRICULADOS NUN PROGRAMA DE DOUTORAMENTO INTERUNIVERSITARIO NO QUE PARTICIPA A UNIVERSIDA 2021-01-11T23:00:00Z 2021-01-11T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-11T23:00:00Z Resolución Reitoral do 12 de xaneiro de 2021 pola que se publica a relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas a trámite na convocatoria de axudas para a organización de obradoiros para o segundo cuadrimestre do curso 2020/2021, no Campus de 2021-01-11T23:00:00Z 2021-01-11T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-11T23:00:00Z Resolución reitoral do 11 de xaneiro de 2021 pola que se publica a listaxe definitiva do alumnado con bolsa concedida, denegada e listaxe de agarda nas bolsas de formación vacantes en Unidades e Áreas, 2020/2021 2021-01-10T23:00:00Z 2021-01-10T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-10T23:00:00Z Resolución reitoral do 11 de xaneiro de 2021 pola que se publica a listaxe definitiva do alumnado con bolsa concedida, denegada e listaxe de agarda nas bolsas de formación vacantes en Sistemas informáticos, 2020/2021 2021-01-10T23:00:00Z 2021-01-10T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-10T23:00:00Z Resolución reitoral do 11 de xaneiro de 2021 pola que se publica a listaxe definitiva do alumnado con bolsa concedida, denegada e listaxe de agarda nas bolsas de formación vacantes en Centros universitarios, 2020/2021 2021-01-10T23:00:00Z 2021-01-10T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-10T23:00:00Z Convocatoria sexenios de investigación PCD 2020 2021-01-10T23:00:00Z 2021-01-10T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-10T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 8 DE XANEIRO DE 2021 DA UNIVERSIDADE DE VIGO POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE E EXCLUÍDAS PARA A CONVOCATORIA DE PRAZAS DE INTERCAMBIO CON EEUU PARA O CURSO ACADÉMICO 2021-2022 DENTRO DO CO 2021-01-07T23:00:00Z 2021-01-07T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-07T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 7 DE XANEIRO DE 2021 DE CORRECCIÓN DE ERROS DA RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PARA A SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA PERSOAL TÉCNICO DE APOIO Á I+D+i NA CONVOCATORI 2021-01-06T23:00:00Z 2021-01-06T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-06T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 5 DE XANEIRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PARA A SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA PERSOAL TÉCNICO DE APOIO Á I+D+i NA CONVOCATORIA 2020 DO PROGRAMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DO TAL 2021-01-04T23:00:00Z 2021-01-04T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-04T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATACIÓN DE PROFESORADO ASOCIADO. CURSO ACADÉMICO 2020-2021 2021-01-03T23:00:00Z 2021-01-03T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-03T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A PROVISIÓN DE PRAZAS DE PROFESORADO AXUDANTE DOUTOR. CURSO ACADÉMICO 2020-2021 2021-01-03T23:00:00Z 2021-01-03T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-03T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A ELABORACIÓN DE LISTAS DE AGARDA DE PERSOAL DOCENTE INTERINO. CURSO ACADÉMICO 2020-2021 2021-01-03T23:00:00Z 2021-01-03T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-03T23:00:00Z Resolución reitoral do 30 de decembro de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva do alumnado con proxectos preseleccionados nos Premios INCUVI-EMPRENDE - 9ª edición 2020-12-29T23:00:00Z 2020-12-29T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-29T23:00:00Z Listaxe provisional de solicitudes admitidas na convocatoria de anticipo a grupos 2020-12-29T23:00:00Z 2020-12-29T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-29T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 29 DE DECEMBRO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DO PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE TALENTO INVESTIGADOR DE EXCELENCIA PARA A CONTRATACIÓN A TEMPO PARCIAL DUN/HA DIRECTOR/A CIENTÍFICO/A PAR 2020-12-28T23:00:00Z 2020-12-28T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-28T23:00:00Z ACORDO TRIBUNAL DE VALORACIÓN DAS PROBAS SELECTIVAS DE TÉCNICO SUPERIOR DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E AS COMUNICACIÓNS (RR 28/06/2019) 2020-12-27T23:00:00Z 2020-12-27T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-27T23:00:00Z R.R. do 28 de decembro de 2020 pola que se aproba a solicitude admitida definitivamente a trámite na convocatoria de utilización dun laboratorio no Edificio do Campus Auga 2020-12-27T23:00:00Z 2020-12-27T23:00:00Z <div> Mais información </div> 2020-12-27T23:00:00Z CALENDARIO LABORAL PARA O ANO 2021 2020-12-27T23:00:00Z 2020-12-27T23:00:00Z <div> Maís información </div> 2020-12-27T23:00:00Z RR 23 decembro-Listaxe provisoria de adxudicación-Curso intensivo proxecto KA2 Unifors 2020-12-22T23:00:00Z 2020-12-22T23:00:00Z <div> Maís información </div> 2020-12-22T23:00:00Z RR 22 decembro - Listaxe definitiva solicitudes admitidas e excluídas curso intensivo-Erasmus+ Unifors 2020-12-21T23:00:00Z 2020-12-21T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-21T23:00:00Z Resolución reitoral do 21 de decembro de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva de persoas con premio concedido nos Premios CÁTEDRA MN ao desenvolvemento de Proxectos Tecnolóxicos, curso 2020/2021 2020-12-20T23:00:00Z 2020-12-20T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-20T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 21 DE DECEMBRO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE PARA A ORGANIZACIÓN DE OBRADOIROS NO SEGUNDO CUADRIMESTRE DO CURSO 2020/2021 NO CAMPUS DE VIGO 2020-12-20T23:00:00Z 2020-12-20T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-20T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 21 DE DECEMBRO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES CONCEDIDAS DO PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE TALENTO INVESTIGADOR DE EXCELENCIA PARA A CONTRATACIÓN DUNHA PERSOA COMO INVESTIGADOR/A DISTINGUIDO/A NA UNIVERSI 2020-12-20T23:00:00Z 2020-12-20T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-20T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 18 DE DECEMBRO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A CONCESIÓN DEFINITIVA DE AXUDAS PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR PREDOUTORAL EN FORMACIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2020 2020-12-17T23:00:00Z 2020-12-17T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-17T23:00:00Z Resolución reitoral do 16 de decembro de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva do alumnado con bolsa concedida e denegada no Programa de bolsas prácticas “Fundación ONCE-CRUE” para o alumnado universitario con discapacidade, curso 2020/2021 2020-12-15T23:00:00Z 2020-12-15T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-15T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 16 DE DECEMBRO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE CANDIDATURAS COA FIN DE QUE A UNIVERSIDADE DE VIGO SOLICITE AXUDAS PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO DE APOIO Á I+D+i NA CONVOCATORIA 2020 DO PROGRAM 2020-12-15T23:00:00Z 2020-12-15T23:00:00Z <div> MáIs información </div> 2020-12-15T23:00:00Z INSTRUCIÓN DA XERENCIA 4/2020, DO 15 DE DECEMBRO DE 2020, SOBRE O CALENDARIO LABORAL, VACACIÓNS E DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN PARA O ANO 2021 DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2020-12-15T23:00:00Z 2020-12-15T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-15T23:00:00Z Resolución Reitoral de 14 de decembro do 2020 de corrección de erros da Resolución Reitoral de 2 de decembro do 2020 de concesión directa de 6 bolsas a estudantes da Universidade de Vigo en virtude do convenio asinado coa FUNDACIÓN MUJERES POR AFRICA 2020-12-14T23:00:00Z 2020-12-14T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-14T23:00:00Z Bolsas de formación vacantes en Sistemas Informáticos, 2020/2021: listaxe provisoria de bolsas concedidas, denegadas e listaxe de agarda 2020-12-14T23:00:00Z 2020-12-14T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-14T23:00:00Z Bolsas de formación vacantes en Centros, 2020/2021: listaxe provisoria de bolsas concedidas, denegadas e listaxe de agarda 2020-12-14T23:00:00Z 2020-12-14T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-14T23:00:00Z Bolsas de formación vacantes en Unidades e Áreas, 2020/2021: listaxe provisoria de bolsas concedidas, denegadas e listaxe de agarda 2020-12-14T23:00:00Z 2020-12-14T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-14T23:00:00Z Resolución reitoral do 14 de decembro de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva do alumnado con premio concedido, denegado e listaxe de agarda nos Premios á excelencia académica para alumnado que inicia estudos de Grao na Universidade de Vigo, cur 2020-12-13T23:00:00Z 2020-12-13T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-13T23:00:00Z Acordo polo que se regula o procedemento para a cobertura temporal de postos mediante comisión de servizos de carácter voluntario por persoal funcionario de carreira 2020-12-10T23:00:00Z 2020-12-10T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-10T23:00:00Z Resolución reitoral do 11 de decembro de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva dos premios GIRLGEEKCOVID da Cátedra de Feminismos 4.0 DEPO-Uvigo no curso académico 2020/2021 2020-12-10T23:00:00Z 2020-12-10T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-10T23:00:00Z Resolución reitoral do 11 de decembro de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva das Bolsas Santander Progreso Covid-19 2020/2021: concedidas, denegadas e listaxe de agarda 2020-12-10T23:00:00Z 2020-12-10T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-10T23:00:00Z Premios - IX edición do programa INCUVI-EMPRENDE - da Universidade de Vigo, no curso académico 2020/2021: listaxe provisoria de proxectos preseleccionados e rexeitados 2020-12-10T23:00:00Z 2020-12-10T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-10T23:00:00Z TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO PARA O INGRESO COMO PERSOAL LABORAL FIXO DO GRUPO I NA CATEGORÍA DE TÉCNICO/A SUPERIOR DE IGUALDADE POLO SISTEMA DE ACCESO LIBRE (D.O.G. DE 8 DE XULLO DE 2019) En sesión de 9 de decembro de 2020, o Tribunal de va 2020-12-09T23:00:00Z 2020-12-09T23:00:00Z <div> MAÍS INFORMACIÓN </div> 2020-12-09T23:00:00Z Resolución Reitoral do 10 de decembro de 2020, pola que publica a relación definitiva de concesión da CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O DESENVOLVEMENTO E CONSOLIDACIÓN DE EBTs DA UNIVERSIDADE DE VIGO NOS CAMPUS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA PARA O ANO 2020. 2020-12-09T23:00:00Z 2020-12-09T23:00:00Z <div> Maís información </div> 2020-12-09T23:00:00Z Premios CÁTEDRA MN ao desenvolvemento de Proxectos Tecnolóxicos, curso 2020/2021: listaxe provisoria de solicitudes admitidas 2020-12-08T23:00:00Z 2020-12-08T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-08T23:00:00Z Resolución Reitoral de 9 de decembro de 2020 pola que se convoca Bolsa de formación en educación ambiental (Green Campus) dirixida ao alumnado da Universidade de Vigo para o curso 2020/2021 2020-12-08T23:00:00Z 2020-12-08T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-08T23:00:00Z Resolución reitoral do 9 de decembro de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva dos premios á Excelencia Académica para o alumnado que inicia estudos de Máster na Universidade de Vigo no curso académico 2020/2021: premios concedidos, denegados e lis 2020-12-08T23:00:00Z 2020-12-08T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-08T23:00:00Z Resolución Reitoral do 9 de decembro de 2020 pola que se aproba a solicitude admitida provisoriamente a trámite na convocatoria de utilización dun laboratorio no Edificio do Campus Auga 2020-12-08T23:00:00Z 2020-12-08T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-08T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 7 DE DECEMBRO 2020 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRAMITE NO MARCO DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA PARTICIPAR NUN CURSO INTENSIVO QUE TERÁ LUGAR DO 21 AO 27 DE MARZO DE 2021 NO MARCO DO PROXECTO 2020-12-06T23:00:00Z 2020-12-06T23:00:00Z <div> Maís información </div> 2020-12-06T23:00:00Z Resolución reitoral do 7 de decembro de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva do alumnado con axuda concedida nos Premios INCUVI-CONSOLIDA 2020-12-06T23:00:00Z 2020-12-06T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-06T23:00:00Z Programa de bolsas prácticas “Fundación ONCE-CRUE” para o alumnado universitario con discapacidade, curso 2020/2021: listaxe provisoria de bolsas concedidas e denegadas 2020-12-06T23:00:00Z 2020-12-06T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-06T23:00:00Z Convocatoria de avaliación da actividade docente 2020 2020-12-06T23:00:00Z 2020-12-06T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-06T23:00:00Z Resolución Reitoral do 7 de decembro, pola que se resolve a publicación da relación definitiva de solicitudes concedidas/denegadas de “PROGRAMA SOPORTE Á XESTIÓN ECONÓMICA DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN” . 2020-12-06T23:00:00Z 2020-12-06T23:00:00Z <div> Maís información </div> 2020-12-06T23:00:00Z Resolución Reitoral de 4 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se aproba a convocatoria de prazas de intercambio para o curso 2021-2022 en virtude dos convenios de intercambio asinados con universidades en países extracomunitar 2020-12-03T23:00:00Z 2020-12-03T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-03T23:00:00Z Resolución Reitoral de 2 de decembro do 2020 de concesión directa de 6 bolsas a estudantes da Universidade de Vigo en virtude do convenio asinado coa FUNDACIÓN MUJERES POR ÁFRICA 2020-12-01T23:00:00Z 2020-12-01T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-01T23:00:00Z Resolución reitoral do 2 de decembro de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva dos premios concedidos, denegados e listaxe de agarda da VII edición dos premios Egeria á inclusión da perspectiva de xénero nos traballos de fin de Grao e de Máster da 2020-12-01T23:00:00Z 2020-12-01T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-01T23:00:00Z Resolución Reitoral do 2 de decembro de 2020 pola que se publica a relación provisional de solicitudes concedidas do programa de Captación de Talento Investigador de Excelencia para a contratación dunha persoa como investigador/a distinguido/a na Universi 2020-12-01T23:00:00Z 2020-12-01T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-01T23:00:00Z Resolución reitoral do 1 de decembro de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva de solicitudes con premio concedido, denegado e listaxe de agarda nos Premios “Cátedra Deloitte” ao mellor Traballo Fin de Grao ou Fin de Máster do ámbito TIC con benefi 2020-11-30T23:00:00Z 2020-11-30T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-30T23:00:00Z Resolución reitoral do 1 de decembro de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva de solicitudes con premio concedido e denegado para redactar e defender en galego Teses de Doutoramento, Traballos de fin de Grao e Traballos de fin de Mestrado, e recoñ 2020-11-30T23:00:00Z 2020-11-30T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-30T23:00:00Z Resolución Reitoral do 1 de decembro de 2020 da Universidade de Vigo pola que se modifica a lista definitiva de alumnado seleccionado no marco da convocatoria de prazas de intercambio con EEUU para o curso académico 2020-2021 2020-11-30T23:00:00Z 2020-11-30T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-30T23:00:00Z Resolución Reitoral do 1 de decembro de 2020 pola que se publica a convocatoria de axudas para organizar os obradoiros de Extensión Universitaria da Universidade de Vigo no segundo cuadrimestre do curso 2020/2021 2020-11-30T23:00:00Z 2020-11-30T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-30T23:00:00Z Resolución Reitoral do 30 de novembro de 2020 pola que se aproban créditos ECTS pola realización, organización ou desenvolvemento de actividades culturais, deportivas, de representación estudantil, solidarias e de cooperación 2020-11-30T23:00:00Z 2020-11-30T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-30T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E SE APROBA A CONVOCATORIA DE PRAZAS DE INTERCAMBIO CON EEUU PARA O CURSO ACADÉMICO 2021-2022 DENTRO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A RED 2020-11-26T23:00:00Z 2020-11-26T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-26T23:00:00Z Bolsas de formación en Sistemas informáticos, vacantes 2020/2021: listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas 2020-11-26T23:00:00Z 2020-11-26T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-26T23:00:00Z Bolsas de formación en Centros universitarios, vacantes 2020/2021: listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas 2020-11-26T23:00:00Z 2020-11-26T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-26T23:00:00Z Santander Progreso-covid 19, 2020/2021: Listaxe provisorio de solicitudes con bolsas concedidas, listaxe de agarda e bolsas denegadas. 2020-11-26T23:00:00Z 2020-11-26T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-26T23:00:00Z Bolsas de formación en Unidades e Áreas, vacantes 2020/2021: listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas 2020-11-26T23:00:00Z 2020-11-26T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-26T23:00:00Z Resolución Reitoral do 27 de novembro de 2020 pola que se resolve a convocatoria correspondente ás Axudas do Fondo Social 2019 2020-11-26T23:00:00Z 2020-11-26T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-26T23:00:00Z Resolución Reitoral do 24 de novembro de 2020, pola que se publica a relación provisional de solicitudes admitidas e excluídas da CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O DESENVOLVEMENTO E CONSOLIDACIÓN DE EBTs DA UNIVERSIDADE DE VIGO NOS CAMPUS DE VIGO, OURENSE E P 2020-11-24T23:00:00Z 2020-11-24T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-24T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICAN AS BASES DA CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE TALENTO INVESTIGADOR DE EXCELENCIA PARA A CONTRATACIÓN A TEMPO PARCIAL DUN DIRECTOR/A CIENTÍFICO/A PARA Á CREACIÓN DUN CENTRO IBÉRICO A 2020-11-24T23:00:00Z 2020-11-24T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-24T23:00:00Z Resolución reitoral do 24 de novembro de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva de persoas con premio concedido, denegado e listaxe de agarda nos premios ao mellor TFG/TFM en temáticas relacionadas coa Axenda 2030, a Cooperación ao desenvolvemento 2020-11-23T23:00:00Z 2020-11-23T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-23T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 23 DE NOVEMBRO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA PARA O ANTICIPO DE FINANCIAMENTO ESTRUTURAL A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE TRAXECTORIA DESTACADA DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O ANO 2021. 2020-11-23T23:00:00Z 2020-11-23T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-23T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E SE APROBA A CONVOCATORIA DE PRAZAS PARA A SELECCIÓN DE ESTUDANTES NO MARCO DO PROGRAMA ERASMUS ESTUDOS PARA O CURSO 2021-2022 2020-11-23T23:00:00Z 2020-11-23T23:00:00Z <div> Mäis información </div> 2020-11-23T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E SE APROBA A CONVOCATORIA DE 6 PRAZAS DE INTERCAMBIO PARA ESTUDANTES DE ENXEÑARÍAS NO MARCO DO PROGRAMA GE4 PARA O CURSO ACADÉMICO 2021-2022 DENTRO DO CONVENIO DE C 2020-11-23T23:00:00Z 2020-11-23T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-23T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DO PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE TALENTO INVESTIGADOR DE EXCELENCIA PARA A CONTRATACIÓN DUNHA PERSOA COMO INVESTIGADOR/A DISTINGUIDO/A NA U 2020-11-23T23:00:00Z 2020-11-23T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-23T23:00:00Z Premios á Excelencia académica para alumnado que inicia estudos de Grao na Universidade de Vigo no curso académico 2020/2021: listaxe provisoria de premios concedidos, denegados e listaxe de agarda 2020-11-22T23:00:00Z 2020-11-22T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-22T23:00:00Z REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO DO CONSELLO DE GOBERNO 2020-11-22T23:00:00Z 2020-11-22T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-22T23:00:00Z Premios GIRLGEEKCOVID da Cátedra de Feminismos 4.0 DEPO-Uvigo no curso académico 2020/2021: listaxe provisoria de persoas con premio concedido, denegado e listaxe de agarda 2020-11-19T23:00:00Z 2020-11-19T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-19T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 20 DE NOVEMBRO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A CONCESIÓN PROVISIONAL DE AXUDAS PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR PREDOUTORAL EN FORMACIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2020 2020-11-19T23:00:00Z 2020-11-19T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-19T23:00:00Z Resolución Reitoral de 19 de novembro de 2020 pola que se procede a ampliación do prazo de solicitudes dos Premios CÁTEDRA MN ao desenvolvemento de Proxectos Tecnolóxicos, curso 2020/2021 2020-11-18T23:00:00Z 2020-11-18T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-18T23:00:00Z 3º ACORDO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS CONCURSO DE PROFESORADO AXUDANTE DOUTOR 2020/2021. AD2001 (3º) 2020-11-17T23:00:00Z 2020-11-17T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-17T23:00:00Z Premios á Excelencia Académica para o alumnado que inicia estudos de Máster na Universidade de Vigo no curso académico 2020/2021: listaxe provisoria de persoas con premio concedido, denegado e listaxe de agarda 2020-11-16T23:00:00Z 2020-11-16T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-16T23:00:00Z CONVOCATORIA DE UTILIZACIÓN DUN LABORATORIO NO EDIFICIO DO CAMPUS AUGA 2020 2020-11-16T23:00:00Z 2020-11-16T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-16T23:00:00Z Resolución Reitoral do 16 de novembro de 2020 pola que se amplía o prazo de presentación de solicitudes aos Premios Consello Social_UVigo Humana e se amplían as modalidades de presentación de solicitudes. 2020-11-16T23:00:00Z 2020-11-16T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-16T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 17 DE NOVEMBRO DE 2020 POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS DO FONDO SOCIAL 2020 2020-11-16T23:00:00Z 2020-11-16T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-16T23:00:00Z Corrección de erros de 16 de novembro da listaxe provisoria de persoas con axuda concedida e denegada, nas axudas para redactar e defender en galego Teses de doutoramento e Premios á calidade lingüística nos Traballos de Fin de Grao e de Mestrado, curso 2 2020-11-15T23:00:00Z 2020-11-15T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-15T23:00:00Z PRAZAS RECLAMADAS: PROFESORADO AXUDANTE DOUTOR, Ref.: AD2001 2020-11-12T23:00:00Z 2020-11-12T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-12T23:00:00Z Ref.: AX2001 ANUNCIO DE PRAZAS RECLAMADAS PROFESORADO AXUDANTE AX2001-T03-495-AX1-TC-01 Enxeñería aeroespacial 2020-11-12T23:00:00Z 2020-11-12T23:00:00Z <div> Máis Información </div> 2020-11-12T23:00:00Z Data fin publicación 28/02/2021, 29 DE FEBREIRO DE 2021 Ref.: LA2001 ANUNCIO DE PRAZAS RECLAMADAS PROFESORADO INTERINO Relación de prazas nas que se presentou algunha reclamación: Referencia Área LA2001-H05-033-PI-TP-01 Arqueoloxía LA2001-H05-085-PI-TP-01 2020-11-12T23:00:00Z 2020-11-12T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-12T23:00:00Z ANUNCIO DE PRAZAS RECLAMADAS PROFESORADO ASOCIADO AS2001-H12-814-A3-P5-02 Traducción e interpretación AS2001-T01-305-A3-P5-01-02-03 Expresión gráfica na enxeñería AS2001-X07-230-A3-P6-01 Economía financeira e contabilidade AS2001-X09-650-A3-P5-01 Organiz 2020-11-12T23:00:00Z 2020-11-12T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-12T23:00:00Z Resolución Reitoral de 12 de novembro de 2020 pola que se modifican as listaxes de alumnado seleccionado da resolución de concesión directa de bolsa Santander Erasmus no marco da convocatoria de prazas de intercambio Erasmus+ Estudos no curso 2020/21 publ 2020-11-12T23:00:00Z 2020-11-12T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-12T23:00:00Z Premios - IX edición do programa INCUVI-EMPRENDE - da Universidade de Vigo, no curso académico 2020/2021: listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas 2020-11-12T23:00:00Z 2020-11-12T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-12T23:00:00Z Premios - V edición do programa INCUVI-AVANZA - da Universidade de Vigo, no curso académico 2020/2021: listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas 2020-11-12T23:00:00Z 2020-11-12T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-12T23:00:00Z Premios “Cátedra Deloitte” ao mellor Traballo Fin de Grao ou Fin de Máster do ámbito TIC con beneficio social no curso académico 2019/2020: listaxe provisoria de premios concedidos, denegados e listaxe de agarda 2020-11-11T23:00:00Z 2020-11-11T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-11T23:00:00Z RESOLUCIÓN de 9 de novembro de 2020 desistindo do procedemento relativo á convocatoria de axudas para un curso intensivo no marco do proxecto ERASMUS+ KA2 “Systèmes juridiques…”. 2020-11-10T23:00:00Z 2020-11-10T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-10T23:00:00Z I edición dos premios do programa INCUVI-Consolida, curso académico 2020/2021: listaxe provisoria de solicitudes admitidas 2020-11-10T23:00:00Z 2020-11-10T23:00:00Z <div> Maís información </div> 2020-11-10T23:00:00Z Axudas para redactar e defender en galego Teses de doutoramento e Premios á calidade lingüística nos Traballos de Fin de Grao e de Mestrado, curso 2019/2020: listaxe provisoria de solicitudes con axudas e premios concedidos e listaxe provisoria de premios 2020-11-10T23:00:00Z 2020-11-10T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-10T23:00:00Z Resolución reitoral do 11 de novembro de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva do alumnado con premio concedido e listaxe de agarda nos “Premios aos expedientes académicos con mellores cualificacións no Máster de estudos ingleses avanzados e as sú 2020-11-10T23:00:00Z 2020-11-10T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-10T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020 POLA QUE SE ABRE A CONVOCATORIA DE 8 AXUDAS PARA PARTICIPAR NUN CURSO INTENSIVO QUE TERÁ LUGAR DO 21 AO 27 DE MARZO DE 2021 NO MARCO DO PROXECTO ERASMUS+ KA2 UNIFORS 2020 (UNIVERSITIES FOR FUTURE WORK SKILLS 2 2020-11-10T23:00:00Z 2020-11-10T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-10T23:00:00Z Premios Egeria á Inclusión da Perspectiva de Xénero nos Traballos de Fin de Grao e de Máster da Universidade de Vigo, no curso académico 2019/2020: listaxe provisoria de solicitudes con premio concedido, denegado e listaxe de agarda 2020-11-09T23:00:00Z 2020-11-09T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-09T23:00:00Z Resolución Reitoral de 6 de novembro de 2020 de corrección de erros da Resolución Reitoral do 17 de setembro de 2020 pola que se publica a convocatoria de Programa “ bolsas Santander Progreso Covid-19” no curso 2020/2021 2020-11-08T23:00:00Z 2020-11-08T23:00:00Z <div> Máis informacion </div> 2020-11-08T23:00:00Z RELACIÓN DE CANDIDATOS APTOS CONCURSO XERACIÓN DE LISTAS DE AGARDA 2020/2021, Ref.: LA2001 (3ª) 2020-11-04T23:00:00Z 2020-11-04T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-04T23:00:00Z Programa de bolsas prácticas “Fundación ONCE-CRUE” para alumnado universitario con discapacidade, 2020/2021 2020-11-02T23:00:00Z 2020-11-02T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-02T23:00:00Z Premios ao mellor TFG/TFM en temáticas relacionadas coa Axenda 2030, a Cooperación ao desenvolvemento e a RSC no curso académico 2019/2020: listaxe provisoria de premios concedidos, denegados e listaxe de agarda 2020-11-02T23:00:00Z 2020-11-02T23:00:00Z <div> Maís información </div> 2020-11-02T23:00:00Z Resolución reitoral do 2 de novembro de 2020 pola que se abre un novo prazo de solicitudes para cubrir as vacantes nas bolsas de formación en Centros universitarios, 2020/2021 2020-11-01T23:00:00Z 2020-11-01T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-01T23:00:00Z Resolución reitoral do 2 de novembro de 2020 pola que se abre un novo prazo de solicitudes para cubrir a vacantes nas bolsas de formación en Sistemas Informáticos, 2020/2021 2020-11-01T23:00:00Z 2020-11-01T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-01T23:00:00Z Resolución reitoral do 2 de novembro de 2020 pola que se abre un novo prazo de solicitudes para cubrir a vacantes nas bolsas de formación en Unidades e Áreas, 2020/2021 2020-11-01T23:00:00Z 2020-11-01T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-01T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 2 DE NOVEMBRO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA O NÚMERO DE PREMIOS COA SÚA DISTRIBUCIÓN POR ÁMBITOS E A LISTAXE DEFINITIVA DE POSIBLES PERSOAS CANDIDATAS AOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOUTORAMENTO 2019-2020 CON INDICACIÓN DO CAMPO CNEAI 2020-11-01T23:00:00Z 2020-11-01T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-01T23:00:00Z Resolución Reitoral de 29 de outubro de 2020 pola que se procede a ampliación do prazo de solicitudes dos PREMIOS INCUVI EMPRENDE 2020-10-29T23:00:00Z 2020-10-29T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-29T23:00:00Z Proposta de concesión, das Bolsas de Colaboración de estudantes nos departamentos Universitarios 2020-10-29T23:00:00Z 2020-10-29T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-29T23:00:00Z Resolución Reitoral de 29 de outubro de 2020 pola que se procede a ampliación do prazo de solicitudes dos PREMIOS INCUVI AVANZAResolución Reitoral de 29 de outubro de 2020 pola que se procede a ampliación do prazo de solicitudes dos PREMIOS INCUVI AVANZA 2020-10-29T23:00:00Z 2020-10-29T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-29T23:00:00Z Resolución reitoral do 29 de outubro de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva do alumnado con bolsa concedida, denegada e listaxe de agarda nas bolsas de formación en Centros de Investigación, 2020/2021 2020-10-28T23:00:00Z 2020-10-28T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-28T23:00:00Z ACORDO DO 28 DE OUTUBRO DE 2020 POLO QUE SE PUBLICAN OS LISTADOS DEFINITIVOS DAS BOLSAS DE COLABORACIÓN DE ESTUDANTES NOS DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS PARA O CURSO ACADÉMICO 2020/2021 2020-10-27T23:00:00Z 2020-10-27T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-27T23:00:00Z 2º ACORDO DE RELACION DE CANDIATOS APTOS PARA A XENERACION DE LISTAS DE AGARDA PARA O CURSO 2020/2021 (LA2001) 2020-10-26T23:00:00Z 2020-10-26T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-26T23:00:00Z 2º ACORDO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS CONCURSO DE PROFESORADO AXUDANTE DOUTOR 2020/2021 (AD2001 (2º)) 2020-10-26T23:00:00Z 2020-10-26T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-26T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CORRIXEN ERROS NO 1º ACORDO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATACIÓN DE PROFESORADO AXUDANTE DOUTOR AD2001. CURSO ACADÉMICO 2020-2021. 2020-10-26T23:00:00Z 2020-10-26T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-26T23:00:00Z Resolución reitoral do 23 de outubro de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva do alumnado con premio concedido, denegado e listaxe de agarda nos Premios “Cátedra MN de Emprendemento Tecnolóxico aos mellores TFG/TFM/LPRO”, 2019/2020 2020-10-22T22:00:00Z 2020-10-22T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-22T22:00:00Z Resolución reitoral de 22 de outubro do 2020 pola que se modifica a composición da Comisión de avaliación da convocatoria de Premios Egeria á Inclusión da Perspectiva de Xénero nos Traballos de Fin de Grao e de Máster da Universidade de Vigo 2020-10-21T22:00:00Z 2020-10-21T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-21T22:00:00Z Resolución Reitoral de 22 de outubro de 2020 pola que se convocan Premios CÁTEDRA MN ao desenvolvemento de Proxectos Tecnolóxicos, curso 2020/2021 2020-10-21T22:00:00Z 2020-10-21T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-21T22:00:00Z Resolución Reitoral de 22 de outubro de 2020 pola que se convoca a I edición do programa INCUVI-Consolida na Universidade de Vigo 2020-10-21T22:00:00Z 2020-10-21T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-21T22:00:00Z Resolución reitoral do 22 de outubro de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva do alumnado con bolsa concedida, denegada e listaxe de agarda nas bolsas de formación en Unidades e Areas, 2020/2021 2020-10-21T22:00:00Z 2020-10-21T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-21T22:00:00Z Resolución Reitoral do 19 de outubro de 2020 pola que se publican as bases da Convocatoria de axudas propias para o desenvolvemento e consolidación de EBTs da Universidade de Vigo nos campus de Vigo, Ourense e Pontevedra para o ano 2020 2020-10-18T22:00:00Z 2020-10-18T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-18T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 19 DE OUTUBRO DE 2020 POLA QUE SE RESOLVE PUBLICAR A CONVOCATORIA DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOUTORAMENTO PARA AS TESES LIDAS NO CURSO ACADÉMICO 2019-2020 (PREXTDOUT2020) 2020-10-18T22:00:00Z 2020-10-18T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-18T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 19 DE OUTUBRO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A LISTA DE MATERIAS ADMITIDAS DO PROGRAMA ENGLISH FRIENDLY EN GRAOS OFICIAIS NO CURSO ACADÉMICO 2020/2021 2020-10-18T22:00:00Z 2020-10-18T22:00:00Z <div> Maís información </div> 2020-10-18T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 15 DE OUTUBRO DE 2020 POLA QUE SE ABRE A CONVOCATORIA DE 6 AXUDAS PARA PARTICIPAR NUN CURSO INTENSIVO QUE TERÁ LUGAR DO 25 DE XANEIRO AO 5 DE FEBREIRO DE 2021 NO MARCO DO PROXECTO ERASMUS+ KA2 SYSTÈMES JURIDIQUES ET L’ÉVOLUTION D’UN 2020-10-15T22:00:00Z 2020-10-15T22:00:00Z <div> Maís información </div> 2020-10-15T22:00:00Z Resolución Reitoral do 16 de outubro de 2020, pola que se publica a relación definitiva de solicitudes concedidas de “CONTRATOS PROGRAMA CON GRUPOS DE INVESTIGACIÓN” (Convocatoria de Axudas á Investigación 2020). RESOLUCIÓN ÚNICA. 2020-10-15T22:00:00Z 2020-10-15T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-15T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 15 DE OUTUBRO DE 2020 POLA QUE SE MODIFICA A RESOLUCIÓN REITORAL DE 12 DE XUÑO POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE MATRÍCULA PARA ESTUDOS OFICIAIS DE POSGRAO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO ACADÉMICO 2020/2021 2020-10-15T22:00:00Z 2020-10-15T22:00:00Z <div> Maís información </div> 2020-10-15T22:00:00Z Resolución Reitoral de 15 de outubro de 2020 pola que se convoca a V edición do programa INCUVI-AVANZA na Universidade de Vigo 2020-10-14T22:00:00Z 2020-10-14T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-14T22:00:00Z Resolución Reitoral de 15 de outubro de 2020 pola que se convoca a IX Edición de Axudas INCUVI-Emprende da Universidade de Vigo 2020-10-14T22:00:00Z 2020-10-14T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-14T22:00:00Z Resolución Reitoral de 13 de outubro de 2020 pola que se modifican as listaxes de alumnado seleccionado da resolución de concesión directa de bolsa Santander Erasmus no marco da convocatoria de prazas de intercambio Erasmus+ Estudos no curso 2020/21 publi 2020-10-12T22:00:00Z 2020-10-12T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-12T22:00:00Z Resolución reitoral do 13 de outubro de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva do alumnado con bolsa concedida, denegada e listaxe de agarda nas bolsas de formación en Sistemas informáticos, 2020/2021 2020-10-12T22:00:00Z 2020-10-12T22:00:00Z <div> Mais Información </div> 2020-10-12T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 13 DE OUTUBRO DE 2020 POLA QUE SE RESOLVE A CONCESIÓN DE AXUDAS PARA A REALIZACIÓN, COMISARIADO E MONTAXE DE EXPOSICIÓNS ARTÍSTICAS, DA CONVOCATORIA DE AXUDAS A GRUPOS, CENTROS E AGRUPACIÓNS DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2020. RESOLUCIÓN 2020-10-12T22:00:00Z 2020-10-12T22:00:00Z <div> Maís información </div> 2020-10-12T22:00:00Z Resolución reitoral do 13 de outubro de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva do alumnado con bolsa concedida, denegada e listaxe de agarda nas bolsas de formación en Centros universitarios, 2020/2021 2020-10-12T22:00:00Z 2020-10-12T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-12T22:00:00Z Recibido requerimento de execución de sentencia (138/2020) por parte do xulgado contencioso-administrativo nº1 de Vigo, no procedemento abreviado número 92/2018, procede unha nova publicación (anexo) das puntuacións que non altera a orde de provisión no c 2020-10-07T22:00:00Z 2020-10-07T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-07T22:00:00Z Resolución Reitoral de 2 de outubro de 2020 pola que se modifican as listaxes de alumnado seleccionado da resolución de concesión directa de bolsa Santander Erasmus no marco da convocatoria de prazas de intercambio Erasmus+ Estudos no curso 2020/21 public 2020-10-05T22:00:00Z 2020-10-05T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-05T22:00:00Z Resolución Reitoral de 2 de outubro de 2020 de concesión directa de bolsas Erasmus+ Estudos Grao ao alumnado seleccionado no marco da convocatoria de prazas para a selección de estudantes no marco do programa Erasmus+ Erasmus + Estudos para o curso 2020/2 2020-10-01T22:00:00Z 2020-10-01T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-01T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 24 DE SETEMBRO DE 2020, POLA QUE SE CORRIXE A RESOLUCIÓN REITORAL DE 15 DE SETEMBRO DE 2020, POLO QUE SE APROBA A RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A ELABORACIÓN DE LISTAS DE AGARDA DE PE 2020-09-27T22:00:00Z 2020-09-27T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-27T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 28 DE SETEMBRO DE 2020 POLA QUE SE APROBAN CRÉDITOS ECTS DE IDIOMAS POLOS CURSOS IMPARTIDOS NO CENTRO DE LINGUAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO E A ÁREA DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 2020-09-27T22:00:00Z 2020-09-27T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-27T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 28 DE SETEMBRO DE 2020 POLA QUE SE APROBAN CRÉDITOS ECTS POLA REALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN OU DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES CULTURAIS, DEPORTIVAS, DE REPRESENTACIÓN ESTUDANTIL, SOLIDARIAS E DE COOPERACIÓN 2020-09-27T22:00:00Z 2020-09-27T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-27T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 22 DE SETEMBRO DE 2020, POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CANDIDATAS SELECCIONADAS DA I CONVOCATORIA ERASMUS+ PRÁCTICAS PARA O CURSO 2020- 2021 (RR 07/07/2020) 2020-09-21T22:00:00Z 2020-09-21T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-21T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 21 DE SETEMBRO DE 2020, POLA QUE SE CORRIXE A RESOLUCIÓN REITORAL DE 15 DE SETEMBRO DE 2020, POLO QUE SE APROBA A RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A ELABORACIÓN DE LISTAS DE AGARDA DE PE 2020-09-21T22:00:00Z 2020-09-21T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-21T22:00:00Z Resolución Reitoral de 18 de setembro de 2020 pola que se convocan PREMIOS GIRLGEEKCOVID da Cátedra de Feminismos 4.0 DEPO-Uvigo 2020-09-17T22:00:00Z 2020-09-17T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-17T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 18 DE SETEMBRO DE 2020 POLA QUE SE RESOLVEN AS SOLICITUDES DE AXUDAS DE INVESTIGACIÓN DA CÁTEDRA FEMINISMOS 4.0 DEPO-UVIGO. 2020-09-17T22:00:00Z 2020-09-17T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-17T22:00:00Z REGULAMENTO DE MOBILIDADE INTERNACIONAL DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2020-09-16T22:00:00Z 2020-09-16T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-16T22:00:00Z Resolución Reitoral de 17 de setembro pola que se publica a Convocatoria do Programa “Bolsas Santander Progreso Covid-19” na Universidade de Vigo no curso 2020/2021 2020-09-16T22:00:00Z 2020-09-16T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-16T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 15 DE SETEMBRO DE 2020, POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATACIÓN DE PROFESORADO ASOCIADO. CURSO ACADÉMICO 2020-2021 ANEXO (AS2001) Listaxe alfabética provisio 2020-09-14T22:00:00Z 2020-09-14T22:00:00Z <div> Mais información </div> 2020-09-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 15 DE SETEMBRO DE 2020, POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATACIÓN DE PROFESORADO ASOCIADO. CURSO ACADÉMICO 2020-2021 2020-09-14T22:00:00Z 2020-09-14T22:00:00Z <div> Maís información </div> 2020-09-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 15 DE SETEMBRO DE 2020, POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A ELABORACIÓN DE LISTAS DE AGARDA DE PERSOAL DOCENTE INTERINO. CURSO ACADÉMICO 2020-2021. 2020-09-14T22:00:00Z 2020-09-14T22:00:00Z <div> Maís información </div> 2020-09-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 14 DE SETEMBRO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA UNHA CORRECIÓN DE ERROS DA RESOLUCIÓN REITORAL DE 12 DE XUÑO POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE MATRÍCULA PARA ESTUDOS OFICIAIS DE POSGRAO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO ACADÉMICO 2020-09-14T22:00:00Z 2020-09-14T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 15 DE SETEMBRO DE 2020, POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A PROVISIÓN DE PRAZAS DE PROFESORADO AXUDANTE DOUTOR. CURSO ACADÉMICO 2020-2021. 2020-09-14T22:00:00Z 2020-09-14T22:00:00Z <div> Maís información </div> 2020-09-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 11 DE SETEMBRO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DAS AXUDAS DE INVESTIGACIÓN DA CÁTEDRA FEMINISMOS 4.0 DEPO-UVIGO. 2020-09-10T22:00:00Z 2020-09-10T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-10T22:00:00Z Resolución reitoral do 10 de setembro de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva do alumnado con bolsa concedida e denegada nas bolsas de mobilidade para o alumnado de doutoramento, 2019/2020 2020-09-09T22:00:00Z 2020-09-09T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-09T22:00:00Z Resolución reitoral do 4 de setembro de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva de concedidas, denegadas e agarda das axudas ao estudo no curso 2019/2020 da Universidade de Vigo. 2020-09-03T22:00:00Z 2020-09-03T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-03T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 24 DE AGOSTO POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS DE INVESTIGACIÓN DA CÁTEDRA FEMINISMOS 4.0 DEPO-UVIGO 2020-08-23T22:00:00Z 2020-08-23T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-08-23T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 3 DE AGOSTO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DE CONCEDIDAS E DENEGADAS DAS AXUDAS URXENTES COVID-19 PARA O ALUMNADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO AFECTADO POLA DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALARMA. 2020-08-02T22:00:00Z 2020-08-02T22:00:00Z <div> Máís información </div> 2020-08-02T22:00:00Z Resolución Reitoral de 3 de agosto de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva de concedidas e denegadas das axudas urxentes e excepcionais COVID-19 para o alumnado da Universidade de Vigo afectado pola declaración do Estado de Alarma 2020-08-02T22:00:00Z 2020-08-02T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-08-02T22:00:00Z Resolución Reitoral de 3 de agosto de 2020 pola que se convocan “Premios á Excelencia académica” para alumnado que inicia estudos de Grao na Universidade de Vigo no curso académico 2020/2021 2020-08-02T22:00:00Z 2020-08-02T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-08-02T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 31 DE XULLO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A LISTA DE MATERIAS ADMITIDAS DO PROGRAMA ENGLISH FRIENDLY EN GRAOS OFICIAIS NO CURSO ACADÉMICO 2020/2021 2020-07-30T22:00:00Z 2020-07-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-30T22:00:00Z Resolución Reitoral de 30 de xullo de 2020 de concesión directa de bolsa Santander Erasmus a alumnado seleccionado no marco da convocatoria de prazas de intercambio Erasmus+ Estudos no curso 2020/21 2020-07-29T22:00:00Z 2020-07-29T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-29T22:00:00Z Resolución reitoral do 27 de xullo de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva do alumnado con bolsa concedida nas bolsas de mobilidade para o alumnado de mestrados universitarios oficiais, 2019/2020 2020-07-26T22:00:00Z 2020-07-26T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-26T22:00:00Z Resolución Reitoral de 27 de xullo de 2020 pola que se convocan Bolsas de formación en Centros de investigación dirixidas ao alumnado da Universidade de Vigo para o curso 2020/2021 2020-07-26T22:00:00Z 2020-07-26T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-26T22:00:00Z Resolución Reitoral de 24 de xullo de 2020 pola que se convocan “Premios á excelencia académica” para alumnado que inicia estudos de Mestrado na Universidade de Vigo no curso académico 2020/2021 2020-07-23T22:00:00Z 2020-07-23T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-23T22:00:00Z Resolución reitoral do 23 de xullo de 2020 pola que se convoca a VII edición dos Premios Egeria á Inclusión da Perspectiva de Xénero nos Traballos de Fin de Grao e de Máster da Universidade de Vigo 2020-07-22T22:00:00Z 2020-07-22T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-22T22:00:00Z Resolución Reitoral de 23 de xullo de 2020 pola que se convocan Premios aos expedientes académicos con mellores cualificacións no Máster de estudos ingleses avanzados e as súas aplicacións no curso académico 2019/2020 2020-07-22T22:00:00Z 2020-07-22T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-22T22:00:00Z Resolución Reitoral de 23 de xullo de 2020 pola que se convoca a II edición dos Premios ao mellor TFG/TFM en temáticas relacionadas coa Axenda 2030, a Cooperación ao desenvolvemento e a RSC no curso académico 2019/2020 2020-07-22T22:00:00Z 2020-07-22T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-22T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 22 DE XULLO DE 2020 DA UNIVERSIDADE DE VIGO POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CANDIDATAS SELECCIONADAS PARA A CONVOCATORIA DE 1 BOLSA IBEROAMÉRICA-SANTANDER INVESTIGACIÓN PARA O CURSO 2020-21 2020-07-21T22:00:00Z 2020-07-21T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-21T22:00:00Z Resolución Reitoral de 21 de xullo de 2020 de concesión directa de bolsa Iberoamérica Santander Grao a alumnado seleccionado no marco da convocatoria de prazas de intercambio en países extracomunitarios no curso 2020/21 2020-07-21T22:00:00Z 2020-07-21T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-21T22:00:00Z Resolución Reitoral do 21 de xullo de 2020 pola que se convocan Axudas do Fondo de Acción Social destinadas a sufragar os prezos públicos de matrícula do persoal das universidades públicas galegas en titulacións oficiais da Universidade de Vigo, no curso 2020-07-20T22:00:00Z 2020-07-20T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-20T22:00:00Z Resolución Reitoral de 21 de xullo de 2020 pola que se aproban as Normas Económicas derivadas da Xestión Académica de titulacións oficiais e propias no curso académico 2020/2021 2020-07-20T22:00:00Z 2020-07-20T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-20T22:00:00Z Resolución Reitoral de 20 de xullo de 2020 pola que se convocan Premios “Cátedra Deloitte” ao mellor Traballo Fin de Grao ou Fin de Máster do ámbito TIC con beneficio social no curso académico 2019/2020 2020-07-19T22:00:00Z 2020-07-19T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-19T22:00:00Z Resolución Reitoral, do 16 de xullo de 2020, pola que se convocan Axudas para redactar e defender en galego Teses de doutoramento e Premios á calidade lingüística nos Traballos de Fin de Grao e de Mestrado, curso 2019/2020 2020-07-15T22:00:00Z 2020-07-15T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-15T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 10 DE XULLO DE 2020, POLA QUE SE CONVOCA O CONCURSO PÚBLICO PARA A ELABORACIÓN DE LISTAS DE SUBSTITUCIÓN DE PERSOAL DOCENTE INTERINO. CURSO ACADÉMICO 2020-2021 2020-07-14T22:00:00Z 2020-07-14T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 10 DE XULLO DE 2020, POLA QUE SE CONVOCA CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATACIÓN DE AXUDANTE. CURSO ACADÉMICO 2020-2021 2020-07-14T22:00:00Z 2020-07-14T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 10 DE XULLO DE 2020, POLA QUE SE CONVOCA O 1º CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATACIÓN DE PROFESORADO ASOCIADO. CURSO ACADÉMICO 2020-2021 2020-07-14T22:00:00Z 2020-07-14T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 10 DE XULLO DE 2020, POLA QUE SE CONVOCA CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATACIÓN DE PROFESORADO AXUDANTE DOUTOR. CURSO ACADÉMICO 2020-2021 2020-07-14T22:00:00Z 2020-07-14T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-14T22:00:00Z Resolución Reitoral de 8 do xullo de 2020 pola que se fan públicas as listaxes definitivas de Axudas do Fondo de Acción Social destinadas a sufragar os prezos públicos de matrícula do persoal das universidades públicas galegas en titulacións oficiais da U 2020-07-07T22:00:00Z 2020-07-07T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-07-07T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 30 DE XUÑO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE INSCRICIÓN E MATRÍCULA NO PROGRAMA PARA MAIORES DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO ACADÉMICO 2020/2021 2020-06-30T22:00:00Z 2020-06-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-06-30T22:00:00Z Axudas urxentes e excepcionais COVID-19 para o alumnado da Universidade de Vigo afectado pola declaración do Estado de Alarma. 2020-06-28T22:00:00Z 2020-06-28T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-06-28T22:00:00Z Resolución reitoral do 26 de xuño de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva do alumnado con bolsa concedidas e denegadas das bolsas comedor para o alumnado de Grao e Máster no curso 2019/2020 2020-06-25T22:00:00Z 2020-06-25T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-06-25T22:00:00Z NORMATIVA DE SIMULTANEIDADE DE ESTUDOS NA UNIVERSIDADE DE VIGO 2020-06-02T22:00:00Z 2020-06-02T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-06-02T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 25 DE MAIO DO 2020 DERROGATORIA DAS RESOLUCIÓNS 14 DE MARZO DE 2020 DE PECHE TEMPORAL DE INSTALACIÓNS, CENTROS E SERVIZOS NA UNIVERSIDADE DE VIGO E DE 1 DE ABRIL DE PRÓRROGA DA ANTERIOR 2020-05-25T22:00:00Z 2020-05-25T22:00:00Z <div> <b><span>RESOLUCIÓN REITORAL DE 25 DE MAIO DO 2020 DERROGATORIA DAS RESOLUCIÓNS 14 DE MARZO DE 2020 DE PECHE TEMPORAL DE INSTALACIÓNS, CENTROS E SERVIZOS NA UNIVERSIDADE DE VIGO E DE 1 DE ABRIL DE PRÓRROGA DA ANTERIOR</span></b> </div> 2020-05-25T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 21 DE MAIO POLA QUE SE NOMEA AOS DOCENTES DO PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2019/2020 NO PROGRAMA PARA MAIORES DO CAMPUS DE VIGO 2020-05-24T22:00:00Z 2020-05-24T22:00:00Z <div> RESOLUCIÓN REITORAL DE 21 DE MAIO POLA QUE SE NOMEA AOS DOCENTES DO PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2019/2020 NO PROGRAMA PARA MAIORES DO CAMPUS DE VIGO </div> 2020-05-24T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 22 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICAN AS BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PROPIAS PARA A MOBILIDADE DE PERSOAL INVESTIGADOR DA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2020. 2020-05-24T22:00:00Z 2020-05-24T22:00:00Z <div> RESOLUCIÓN REITORAL DE 22 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE PUBLICAN AS BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PROPIAS PARA A MOBILIDADE DE PERSOAL INVESTIGADOR DA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2020. </div> 2020-05-24T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DO 13 DE MAIO DE 2020, POLA QUE SE APROBA O PROTOCOLO QUE ESTABLECE O RETORNO Á ACTIVIDADE PRESENCIAL NA UNIVERSIDADE DE VIGO E AS MEDIDAS DE PREVENCIÓN ASOCIADAS FRONTE Á COVID-19 2020-05-13T22:00:00Z 2020-05-13T22:00:00Z <div> RESOLUCIÓN REITORAL, DO 13 DE MAIO DE 2020, POLA QUE SE APROBA O PROTOCOLO QUE ESTABLECE O RETORNO Á ACTIVIDADE PRESENCIAL NA UNIVERSIDADE DE VIGO E AS MEDIDAS DE PREVENCIÓN ASOCIADAS FRONTE Á COVID-19 </div> 2020-05-13T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 14 DE MAIO DE 2020 SOBRE A SUPLENCIA NA VICERREITORÍA DE TRANSFERENCIA 2020-05-13T22:00:00Z 2020-05-13T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-05-13T22:00:00Z CORRECIÓN DE ERROS DA RESOLUCIÓN REITORAL DE 13 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE APROBA O PROTOCOLO QUE ESTABLECE O RETORNO Á ACTIVIDADE PRESENCIAL NA UNIVERSIDADE DE VIGO E AS MEDIDAS DE PREVENCIÓN ASOCIADAS FRONTE Á COVID-19 2020-05-13T22:00:00Z 2020-05-13T22:00:00Z <div> CORRECIÓN DE ERROS DA RESOLUCIÓN REITORAL DE 13 DE MAIO DE 2020 POLA QUE SE APROBA O PROTOCOLO QUE ESTABLECE O RETORNO Á ACTIVIDADE PRESENCIAL NA UNIVERSIDADE DE VIGO E AS MEDIDAS DE PREVENCIÓN ASOCIADAS FRONTE Á COVID-19 </div> 2020-05-13T22:00:00Z INSTRUCIÓN DA SECRETARÍA XERAL, DO 12 DE MAIO DE 2020, SOBRE A IMPLANTACIÓN E O FUNCIONAMENTO DA SEDE ELECTRÓNICA NA UNIVERSIDADE DE VIGO 2020-05-11T22:00:00Z 2020-05-11T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-05-11T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DE 6 DE MAIO DO 2020, POLA QUE SE DEIXA SEN EFECTO A RESOLUCIÓN DO 2 DE MARZO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECE O PROCEDEDEMENTO PARA A REALIZACIÓN DE PROBAS DE APTITUDE PARA O ACCESO AO GRAO EN CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE 2020-05-05T22:00:00Z 2020-05-05T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-05-05T22:00:00Z Modificación de 29 de abril de 2020, da Instrución conxunta 5/2019, do 1 de marzo, da Xerencia e da Secretaría Xeral para o desenvolvemento de medidas de tratamento de datos de carácter persoal na Universidade de Vigo 2020-04-29T22:00:00Z 2020-04-29T22:00:00Z <div> Modificación de 29 de abril de 2020, da Instrución conxunta 5/2019, do 1 de marzo, da Xerencia e da Secretaría Xeral para o desenvolvemento de medidas de tratamento de datos de carácter persoal na Universidade de Vigo </div> 2020-04-29T22:00:00Z Resolución do 13 de marzo de 2020, do secretario xeral da Universidade de Vigo pola que comeza a operar o taboleiro electrónico oficial da Universidade de Vigo 2020-03-15T23:00:00Z 2020-03-15T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-03-15T23:00:00Z Resolución do 13 de marzo de 2020, do secretario xeral da Universidade de Vigo pola que se aproban os modelos normalizados a utilizar nos procedementos con acceso desde a sede electrónica da Universidade de Vigo 2020-03-15T23:00:00Z 2020-03-15T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-03-15T23:00:00Z Resolución de 13 de marzo de 2020, do secretario xeral da Universidade de Vigo pola que se ordena a posta en marcha da sede electrónica da Universidade de Vigo 2020-03-15T23:00:00Z 2020-03-15T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-03-15T23:00:00Z