Taboleiro de anuncios da Universidade de Vigo Estas son as últimas entradas publicadas no taboleiro de anuncios electrónico da Universidade de Vigo gl RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE FORMACIÓN EN SISTEMAS INFORMÁTICOS DIRIXIDAS AO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO 2022/2023. 2022-06-26T22:00:00Z 2022-06-26T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-26T22:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN (Publ. 3) CU2101-T13-560-CU-TC-01. 2022-06-26T22:00:00Z 2022-06-26T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-26T22:00:00Z ACTO PRESENTACIÓN E PROBA (código praza: TU2101-T13-560-TU-TC-01)(publ. 3) 2022-06-26T22:00:00Z 2022-06-26T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-26T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Publ. 6) CU2101-T13-560-CU-TC-01. 2022-06-26T22:00:00Z 2022-06-26T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-26T22:00:00Z PROPUESTA DE PROVISIÓN (código praza: TU2101-T13-560-TU-TC-01)(publ. 6) 2022-06-26T22:00:00Z 2022-06-26T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-26T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Publ. 6) TU2101-X01-805-TU-TC-01 2022-06-26T22:00:00Z 2022-06-26T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-26T22:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN (Publ. 3) CU2101-T13-560-CU-TC-02. 2022-06-26T22:00:00Z 2022-06-26T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-26T22:00:00Z RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE CONCESIÓN DE 5 AXUDAS DE MOBILIDADE NA UNIVERSITY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS EN VILNIUS (LITUANIA) 2022-06-22T22:00:00Z 2022-06-22T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-22T22:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN (Publ. 3) praza TU2101-T05-605-TU-TC-01 2022-06-22T22:00:00Z 2022-06-22T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-22T22:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN E PROBA praza TU2101-H10-567-TU-TC-01 2022-06-22T22:00:00Z 2022-06-22T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-22T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (praza: CU2101-C05-265-CU-TC-01) (publ. 6) 2022-06-22T22:00:00Z 2022-06-22T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-22T22:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN E PROBA (praza: CU2101-C05-265-CU-TC-01) (publ. 3) 2022-06-22T22:00:00Z 2022-06-22T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-22T22:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN E PROBA Praza de Referencia CU2101-X06-225-CU-TC-01 2022-06-22T22:00:00Z 2022-06-22T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-22T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN Praza de Referencia CU2101-X06-225-CU-TC-01 2022-06-22T22:00:00Z 2022-06-22T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-22T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Publ. 6) praza TU2101-H10-567-TU-TC-01 2022-06-22T22:00:00Z 2022-06-22T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-22T22:00:00Z REGULAMENTO DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO. 2022-06-22T22:00:00Z 2022-06-22T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-22T22:00:00Z INSTRUCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DO REGULAMENTO DAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS NA UNIVERSIDADE DE VIGO 2022-06-22T22:00:00Z 2022-06-22T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-22T22:00:00Z R.R. D0 22 DE XUÑO DE 2022, POLA QUE SE PUBLICA A MODIFICACIÓN DAS LISTAXES DE ADXUDICACIÓN DAS AXUDAS ERASMUS+ ESTUDOS DO PROXECTO 2020-1-ES01-KA103-078369 NO CURSO 2021-2022. 2022-06-21T22:00:00Z 2022-06-21T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-21T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES CON BOLSA CONCEDIDA NAS BOLSAS DE FORMACIÓN NO MESTRADO EN TRADUCIÓN PARA A COMUNICACIÓN INTERNACIONAL CON MENCIÓN DE EXCELENCIA DA XUNTA DE GALICIA DIRIXIDA AO ESTUDANTADO DA UN 2022-06-21T22:00:00Z 2022-06-21T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-21T22:00:00Z R.R. D0 22 DE XUÑO DE 2022, POLA QUE SE PUBLICA A MODIFICACIÓN DAS LISTAXES DE ADXUDICACIÓN DAS AXUDAS ERASMUS+ ESTUDOS DO PROXECTO 2021-1-ES01-KA131-HED-000010549 NO CURSO 2021-2022. 2022-06-21T22:00:00Z 2022-06-21T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-21T22:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN E PROBA praza TU2101-H04-320-TU-TC-01 2022-06-21T22:00:00Z 2022-06-21T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-21T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Publ. 6) TU2101-H04-320-TU-TC-01. 2022-06-21T22:00:00Z 2022-06-21T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-21T22:00:00Z ACTO PRESENTACIÓN E PROBA (código praza: CU2101-C05-265-CU-TC-02)(publ. 3). 2022-06-20T22:00:00Z 2022-06-20T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-20T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Publ. 1-Publ. 2) TU2101-X01-805-TU-TC-01 2022-06-20T22:00:00Z 2022-06-20T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-20T22:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN (Publ. 3) (Publ. 1-Publ. 2) praza TU2101-X01-805-TU-TC-01 2022-06-20T22:00:00Z 2022-06-20T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-20T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (código praza: CU2101-C05-265-CU-TC-02) 2022-06-20T22:00:00Z 2022-06-20T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-20T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (código praza: CU2101-C05-265-CU-TC-03)(publ.6) 2022-06-20T22:00:00Z 2022-06-20T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-20T22:00:00Z ACTO PRESENTACIÓN E PROBA (código praza: CU2101-C05-265-CU-TC-03)(publ. 3) 2022-06-20T22:00:00Z 2022-06-20T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-20T22:00:00Z ELECCIÓNS Á DIRECCIÓN DA ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA. PUBLICACIÓN CENSOS PROVISIONAIS (PDI E ESTUDANTES). PRAZO DE RECLAMACIÓNS: 27/06/2022 - 1/07/2022. 2022-06-20T22:00:00Z 2022-06-20T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-20T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 21 DE XUÑO DE 2022 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE INSCRICIÓN E MATRÍCULA NO PROGRAMA PARA MAIORES DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO ACADÉMICO 2022/2023 2022-06-20T22:00:00Z 2022-06-20T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-20T22:00:00Z R.R DE 17 DE XUÑO DE 2022, POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISORIA DE PERSOAS CANDIDATAS SELECCIONADAS DE BOLSAS ERASMUS+ KA107 PARA PARTICIPAR EN ACCIÓNS DE MOBILIDADE PARA FORMACIÓN OU DOCENCIA CON PAÍSES ASOCIADOS 2022-2023. 2022-06-19T22:00:00Z 2022-06-19T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-19T22:00:00Z AXUDAS PARA A DIFUSIÓN DOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DO ESTUDANTADO DE DOUTORAMENTO EN PROTECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS. 2022-06-19T22:00:00Z 2022-06-19T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-19T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Publ. 6) praza CU2101-C09-760-CU-TC-01 2022-06-19T22:00:00Z 2022-06-19T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-19T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN CU2101-C02-240-CU-TC-01 2022-06-19T22:00:00Z 2022-06-19T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-19T22:00:00Z PLANTILLA DE RESPOSTAS NAS PROBAS DE FUNCIONARIZACIÓN 2022-06-19T22:00:00Z 2022-06-19T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-19T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Publ. 6) praza CU2101-C09-760-CU-TC-01 2022-06-19T22:00:00Z 2022-06-19T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-19T22:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN E PROPOSTA DE PROVISIÓN praza TU2101-T03-545-TU-TC-01 2022-06-19T22:00:00Z 2022-06-19T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-19T22:00:00Z ACTA ACTO DE PRESENTACIÓN E PROBA (código praza: T08-398-CU-TC-01 ) 2022-06-19T22:00:00Z 2022-06-19T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-19T22:00:00Z ELECCIÓNS Á DIRECCIÓN DA ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA. MEMBROS DA XUNTA ELECTORAL. 2022-06-19T22:00:00Z 2022-06-19T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-19T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 17 DE XUÑO DE 2022 POLA QUE SE CANCELA O CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2022552 “EMPREGANDO TECNOLOXÍAS DIXITAIS PARA FACER MÁIS INCLUSIVA A EDUCACIÓN: PROXECTOS, EXPERIENCIAS E RECURSOS” 2022-06-19T22:00:00Z 2022-06-19T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-19T22:00:00Z PROGRAMA DE AXUDAS “ALÉN DO MIÑO” PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS POLO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO MARCO DO EURES TRANSFRONTEIRIZO GALICIA – NORTE DE PORTUGAL: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS 2022-06-16T22:00:00Z 2022-06-16T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-16T22:00:00Z LISTAXE PROVISORIA DO ALUMNANDO PROPOSTO POLA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O OTORGAMENTO DOS PREMIOS DE EXCELENCIA GRADO DO CURSO 2020/2021 DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADES. 2022-06-16T22:00:00Z 2022-06-16T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-16T22:00:00Z RR POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS NAS BOLSAS DE FORMACIÓN NO MESTRADO EN TRADUCIÓN PARA A COMUNICACIÓN INTERNACIONAL CON MENCIÓN DE EXCELENCIA DA XUNTA DE GALICIA DIRIXIDA AO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2022-06-16T22:00:00Z 2022-06-16T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-16T22:00:00Z RR POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE DESPRAZAMENTO AO RURAL PARA O ESTUDANTADO DE GRAO DA FACULTADE DE EDUCACIÓN E TRABALLO SOCIAL NO CURSO ACADÉMICO 2022/2023 2022-06-16T22:00:00Z 2022-06-16T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-16T22:00:00Z CORRECIÓN DE ERRO PROPOSTA PUBLICADA: 14 DE XUÑO DE 2022, PROPOSTA DE PROVISIÓN (Publ.6) TU2101-T04-555-TU-TC-01 2022-06-16T22:00:00Z 2022-06-16T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-16T22:00:00Z ACTA DE PROPOSTA DE PROVISION (código praza: T08-398-CU-TC-01 ) 2022-06-16T22:00:00Z 2022-06-16T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-16T22:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN (Publ. 3) CU2101-C09-760-CU-TC-01 2022-06-16T22:00:00Z 2022-06-16T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-16T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (código praza: TU2101-T13-560-TU-TC-02 (publ.6) 2022-06-16T22:00:00Z 2022-06-16T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-16T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 17 DE XUÑO DE 2022 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA ORGANIZAR OS OBRADOIROS DE EXTENSION UNIVERSITARIA DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2022/2023 2022-06-16T22:00:00Z 2022-06-16T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-16T22:00:00Z ACTO PRESENTACIÓN E PROBA (código praza: TU2101-T13-560-TU-TC-02 (publ.3) 2022-06-15T22:00:00Z 2022-06-15T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-15T22:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN (Publ.1-Publ..2) CU2101-C02-240-CU-TC-01 2022-06-15T22:00:00Z 2022-06-15T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-15T22:00:00Z RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE CONCESIÓN DE 5 AXUDAS DE MOBILIDADE NA UNIVERSITY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS EN VILNIUS (LITUANIA) 2022-06-14T22:00:00Z 2022-06-14T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-14T22:00:00Z RR POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CON PREMIO CONCEDIDO, DENEGADO E LISTAXE DE AGARDA NOS “PREMIOS Á EXCELENCIA ACADÉMICA” PARA ALUMNADO QUE INICIA ESTUDOS DE DOUTORAMENTO NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO ACADÉMICO 2021/2022 2022-06-14T22:00:00Z 2022-06-14T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER FORMATIVO NO CURSO ACADÉMICO 2021/2022 2022-06-14T22:00:00Z 2022-06-14T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-14T22:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN E PROBA (código praza: TU2101-X09-650-TU-TC-01)(publ.3) 2022-06-14T22:00:00Z 2022-06-14T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-14T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (código praza: TU2101-X09-650-TU-TC-01)(publ.6) 2022-06-14T22:00:00Z 2022-06-14T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-14T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Publ. 6) TU2101-H12-814-TU-TC-01: 2022-06-14T22:00:00Z 2022-06-14T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-14T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Publ. 6) TU2101-T05-065-TU-TC-01: 2022-06-14T22:00:00Z 2022-06-14T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-14T22:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN (Publ. 3) TU2101-H12-814-TU-TC-01: 2022-06-14T22:00:00Z 2022-06-14T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-14T22:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN (Publ. 3) TU2101-T05-065-TU-TC-01: 2022-06-14T22:00:00Z 2022-06-14T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-14T22:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN E PROBA CU2101-C12-765-CU-TC-01 2022-06-14T22:00:00Z 2022-06-14T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-14T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN CU2101-C12-765-CU-TC-01 2022-06-14T22:00:00Z 2022-06-14T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-14T22:00:00Z ACTO DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN CU2101-C12-765-CU-TC-01 2022-06-14T22:00:00Z 2022-06-14T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 15 DE XUÑO DE 2022 POLA QUE SE CANCELAN CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA OFERTADOS NO 2022 NO CAMPUS DE VIGO 2022-06-14T22:00:00Z 2022-06-14T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-14T22:00:00Z BOLSAS PARA A INSCRICIÓN NO VIII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MARINE SCIENCES (ISMS) NO CURSO ACADÉMICO 21/22: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES CON BOLSA CONCEDIDA. 2022-06-13T22:00:00Z 2022-06-13T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-13T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Publi.6). TU2101-T04-555-TU-TC-01 2022-06-13T22:00:00Z 2022-06-13T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-13T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Publ. 6) CU2101-T02-535-CU-TC-02: 2022-06-12T22:00:00Z 2022-06-12T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-12T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Publ. 1-Publ. 2) TU2101-T05-605-TU-TC-02. 2022-06-12T22:00:00Z 2022-06-12T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-12T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (código praza: TU2101-H04-345-TU-TC-01) (publ.6) 2022-06-12T22:00:00Z 2022-06-12T22:00:00Z <div> Máis informacióh. </div> 2022-06-12T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Publ. 1-Publ. 2) TU2101-T08-385-TU-TC-01: 2022-06-12T22:00:00Z 2022-06-12T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-12T22:00:00Z ACTA DE PROPOSTA DE PROVISION (código plaza: CU2101-C10-280-CU-TC-01) 2022-06-12T22:00:00Z 2022-06-12T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-12T22:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN (Publ. 3) CU2101-T02-535-CU-TC-02: 2022-06-12T22:00:00Z 2022-06-12T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-12T22:00:00Z ACTA ACTO DE PRESENTACIÓN E PROBA (código plaza: CU2101-C10-280-CU-TC-01) 2022-06-12T22:00:00Z 2022-06-12T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-12T22:00:00Z ACORDO CON INSTRUCIÓNS PARA A PROBA DE FUNCIONARIZACIÓN 2022-06-12T22:00:00Z 2022-06-12T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-12T22:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN (Publ. 3) CU2101-X07-230-CU-TC-01: 2022-06-12T22:00:00Z 2022-06-12T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-12T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Publ. 6) CU2101-X07-230-CU-TC-01: 2022-06-12T22:00:00Z 2022-06-12T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-12T22:00:00Z ACTO PRESENTACIÓN E PROBA (código praza: TU2101-H04-345-TU-TC-01) (publ. 3) 2022-06-12T22:00:00Z 2022-06-12T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-12T22:00:00Z ACORDOS DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO CONSELLO DE GOBERNO DE 09/06/2022 2022-06-09T22:00:00Z 2022-06-09T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-09T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS PARA ESTUDANTADO MATRICULADO NO GRAO EN TURISMO OU NO PCEO GRAO EN TURISMO/GRAO EN XEOGRAFÍA E HISTORIA NO CURSO 2022/2023 2022-06-09T22:00:00Z 2022-06-09T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-09T22:00:00Z ACTA CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN(código praza: TU2101-X05-245-TU-TC-01)(publ.1 e 2) 2022-06-09T22:00:00Z 2022-06-09T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-09T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (publ. 1 y 2) Código praza: TU2101-H09-185-TU-TC-02 2022-06-09T22:00:00Z 2022-06-09T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-09T22:00:00Z CONVOCATORIA DE AXUDAS DE INVESTIGACIÓN DA CÁTEDRA FEMINISMOS 4.0 2022-06-09T22:00:00Z 2022-06-09T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-09T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Publ. 1-Publ. 2) praza CU2101-T05-065-CU-TC-01 2022-06-09T22:00:00Z 2022-06-09T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-09T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES CON BOLSA CONDEDIDA E DENEGADA NAS BOLSAS PARA A REALIZACIÓN DE CURSOS NO CENTRO DE LINGUAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO 2021/2022 2022-06-09T22:00:00Z 2022-06-09T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-09T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Publ. 1-Publ. 2) praza TU2101-t06-295-Tu-TC-01 2022-06-09T22:00:00Z 2022-06-09T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-09T22:00:00Z LISTADO PERSOAL COLABORADOR NA PROBA DE FUNCIONARIZACIÓN 2022-06-09T22:00:00Z 2022-06-09T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-09T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (publ. 1 y 2) Código praza: TU2101-H09-185-TU-TC-01 2022-06-09T22:00:00Z 2022-06-09T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-09T22:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN E PROBA CU2101-C02-412-CU-TC-01 2022-06-09T22:00:00Z 2022-06-09T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-09T22:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN (Publ. 3) praza CU2101-T02-535-CU-TC-01-03 2022-06-09T22:00:00Z 2022-06-09T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-09T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Publ. 6) CU2101-T02-535-CU-TC-01-03 2022-06-09T22:00:00Z 2022-06-09T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-09T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DE 9 DE XUÑO DE 2022, POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS E A COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE REVISIÓN DE PROXECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN APRENDIZAXE-SERVIZO 22-23 NO MARCO DA AXENDA 2030 E D 2022-06-09T22:00:00Z 2022-06-09T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-09T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Publ. 6) praza CU2101-C04-220-CU-TC-01 2022-06-08T22:00:00Z 2022-06-08T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-08T22:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN (Publ. 3) CU2101-C07-640-CU-TC-02 2022-06-08T22:00:00Z 2022-06-08T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-08T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NAS BOLSAS PARA A INSCRICIÓN NO VIII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MARINE SCIENCES (ISMS) PARA O CURSO 2021/2022. 2022-06-08T22:00:00Z 2022-06-08T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-08T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Publ. 1-Publ. 2) CU2101-C07-640-CU-TC-02 2022-06-08T22:00:00Z 2022-06-08T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-08T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Publ. 6) CU2101-C07-640-CU-TC-02 2022-06-08T22:00:00Z 2022-06-08T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-08T22:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN E PROBA (código plaza: TU2101-X09-095-TU-TC-01.)(publ.3) 2022-06-07T22:00:00Z 2022-06-07T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-07T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (PUBLIC.1-PUBL. 2)TU2101-H10-567-TU-TC-01 2022-06-07T22:00:00Z 2022-06-07T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-07T22:00:00Z ACTO CONSTITUCIÓN DA COMISIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (código plaza: TU2101-X09-095-TU-TC-01.)(publ. 1) 2022-06-07T22:00:00Z 2022-06-07T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-07T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (código plaza: TU2101-X09-095-TU-TC-01.)(publ.6) 2022-06-07T22:00:00Z 2022-06-07T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-07T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 8 DE XUÑO DE 2022 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS A GRUPOS, CENTROS E AGRUPACIÓNS DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2022. RESOLUCIÓN ÚNICA 2022-06-07T22:00:00Z 2022-06-07T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-07T22:00:00Z RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS DE 5 AXUDAS DE MOBILIDADE EN VILNIUS (LITUANIA)_PROXECTO EUROPEO ERASMUS+ “STAMP” 2022-06-06T22:00:00Z 2022-06-06T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-06T22:00:00Z BOLSA DE FORMACIÓN NO MESTRADO EN TRADUCIÓN PARA A COMUNICACIÓN INTERNACIONAL CON MENCIÓN DE EXCELENCIA DA XUNTA DE GALICIA DIRIXIDA AO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO ACADÉMICO 2021/2022: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS. 2022-06-06T22:00:00Z 2022-06-06T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-06T22:00:00Z BOLSAS DE MOBILIDADE PARA O ESTUDANTADO DOS MESTRADOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO ACADÉMICO 2021/2022: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS 2022-06-05T22:00:00Z 2022-06-05T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-05T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Publ. 1-Publ. 2) TU2101-H10-567-TU-TC-02 2022-06-05T22:00:00Z 2022-06-05T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-05T22:00:00Z ACTO PRESENTACIÓN E PROBA (código praza: CU2101-T08-038-CU-TC-01)(publ. 3) 2022-06-05T22:00:00Z 2022-06-05T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-05T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Publ. 6) praza TU2101-T15-570-TU-TC-04 2022-06-05T22:00:00Z 2022-06-05T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-05T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (código praza: CU2101-T08-038-CU-TC-01)(publ.6) 2022-06-05T22:00:00Z 2022-06-05T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-05T22:00:00Z ACTA CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (código praza: CU2101-H12-575-CU-TC-02) (publ. 1 e 2). 2022-06-05T22:00:00Z 2022-06-05T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-05T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Publ. 6) praza TU2101-T15-570-TU-TC-03 2022-06-05T22:00:00Z 2022-06-05T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-05T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Publ. 1-Publ. 2) praza CU2101-C07-750-CU-TC-01 2022-06-02T22:00:00Z 2022-06-02T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-02T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Publ. 1-Publ. 2) CU2101-C04-220-CU-TC-01: 2022-06-02T22:00:00Z 2022-06-02T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-02T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Publ. 1-Publ. 2) praza TU2101-X01-805-TU-TC-01 2022-06-02T22:00:00Z 2022-06-02T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-02T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 3 DE XUÑO DE 2022 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PROPIAS Á MOBILIDADE DA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2022 2022-06-02T22:00:00Z 2022-06-02T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-02T22:00:00Z R.R DE 02 DE XUÑO DE 2022, POLA QUE SE PUBLICA UNHA CORRECCIÓN DE ERROS NA CONVOCATORIA DE BOLSAS ERASMUS + PRÁCTICAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O ANO 2022-2023. 2022-06-01T22:00:00Z 2022-06-01T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-01T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN praza CU2101-C11-755-CU-TC-01 2022-06-01T22:00:00Z 2022-06-01T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-01T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN Praza TU2101-H04-320-TU-TC-01 2022-06-01T22:00:00Z 2022-06-01T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-01T22:00:00Z ACTO DE PRESENTACION praza CU2101-C11-755-CU-TC-01 2022-06-01T22:00:00Z 2022-06-01T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-01T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN CU2101-C11-755-CU-TC-01 2022-06-01T22:00:00Z 2022-06-01T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-06-01T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN Praza CU2101-X08-415-CU-TC-01 2022-06-01T22:00:00Z 2022-06-01T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-06-01T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DO PROGRAMA “BECAS SANTANDER ESTUDIOS PROGRESO” NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO 2022/2023. 2022-05-31T22:00:00Z 2022-05-31T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-31T22:00:00Z ACTA CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN(código praza: CU2101-C05-265-CU-TC-02 )(publ.1 e 2) 2022-05-31T22:00:00Z 2022-05-31T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-31T22:00:00Z ACTA CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN(código praza: CU2101-C05-265-CU-TC-03 )(publ.1 e 2) 2022-05-31T22:00:00Z 2022-05-31T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-31T22:00:00Z ACORDO DA COMISIÓN DE FUNCIONARIZACIÓN COAS PUNTUACIÓNS DA FASE DE CONCURSO 2022-05-31T22:00:00Z 2022-05-31T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-31T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN PRAZA PDI CU2101-T17-596-CU-TC-01 2022-05-31T22:00:00Z 2022-05-31T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-31T22:00:00Z ACTO CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (código plaza: TU2101-X09-650-TU-TC-01)(publ.2) 2022-05-31T22:00:00Z 2022-05-31T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-31T22:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN E PROBA PRAZA PDI CU2101-T17-596-CU-TC-01 2022-05-31T22:00:00Z 2022-05-31T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-31T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN PRAZA PDI CU2101-T17-596-CU-TC-01 2022-05-31T22:00:00Z 2022-05-31T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-31T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PROCEDE A AMPLIACIÓN DO PRAZO DE SOLICITUDES DAS AXUDAS PARA A DIFUSIÓN DOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DO ALUMNADO DE DOUTORAMENTO EN PROTECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL, NO CURSO ACADÉMICO 2021/2022 2022-05-30T22:00:00Z 2022-05-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-30T22:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN PRAZA TU2101-C05-265-TU-TC-01 2022-05-30T22:00:00Z 2022-05-30T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-30T22:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN E PROBA (Publ. 3) TU2101-X01-680-TU-TC-01 2022-05-30T22:00:00Z 2022-05-30T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-30T22:00:00Z ACTA CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (praza: CU2101-C05-265-CU-TC-01) (publ.1 e 2) 2022-05-30T22:00:00Z 2022-05-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-30T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Publ. 1-Publ. 2) praza: CU2101-C02-412-CU-TC-01 2022-05-30T22:00:00Z 2022-05-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-30T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Publ. 6) praza TU2101-X01-680-TU-TC-01 2022-05-30T22:00:00Z 2022-05-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-30T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Publ. 1-Publ. 2) Praza: CU2101-C03-420-CU-TC-01 2022-05-30T22:00:00Z 2022-05-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-30T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN, PRAZA TU2101-C05-265-TU-TC-01 2022-05-30T22:00:00Z 2022-05-30T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-30T22:00:00Z ACTA CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (código praza: CU2101-C10-280-CU-TC-01) 2022-05-30T22:00:00Z 2022-05-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-30T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Publ. 1-Publ. 2) praza CU2101 – X06 – 225 – CU – TC – 01 2022-05-30T22:00:00Z 2022-05-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-30T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Publ. 1- Publ.2) praza CU2102-X03-125-CU-TC-01: 2022-05-30T22:00:00Z 2022-05-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-30T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (Publ. 6) PRAZA TU2101-C05-265-TU-TC-01 2022-05-30T22:00:00Z 2022-05-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-30T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN, PRAZA TU2101-T04-555-TU-TC-01 2022-05-30T22:00:00Z 2022-05-30T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-30T22:00:00Z ANÁLISIS ESTADÍSTICO CON RCOMMANDER 2022-05-30T22:00:00Z 2022-05-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-30T22:00:00Z CREACIÓN DE INFOGRAFÍAS E DESEÑOS VECTORIAIS 2022-05-30T22:00:00Z 2022-05-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-30T22:00:00Z TRUCOS E BOAS PRÁCTICAS NA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DIXITAIS. 2022-05-30T22:00:00Z 2022-05-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-30T22:00:00Z CREACIÓN E TRATAMENTO DE IMAXES E FOTOGRAFÍAS CON GIMP. 2022-05-30T22:00:00Z 2022-05-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-30T22:00:00Z MAVEN E SPRING COMO FERRAMENTAS PRINCIPAIS PARA O DESENROLO DE APLICACIÓNS EN JAVA 2022-05-30T22:00:00Z 2022-05-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-30T22:00:00Z PUBLICACIÓNS DIXITAIS PROFESIONAIS: DESEÑO, AUTOEDICIÓN, MAQUETACIÓN E DIAGRAMACIÓN CON SCRIBUS 2022-05-30T22:00:00Z 2022-05-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-30T22:00:00Z INICIACIÓN A GNU OCTAVE 2022-05-30T22:00:00Z 2022-05-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-30T22:00:00Z CONVOCATORIA DE ADMISIÓN, MATRÍCULA E AVALIACIÓN NAS ENSINANZAS DE GRAO PARA O CURSO 2022/2023 2022-05-30T22:00:00Z 2022-05-30T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-30T22:00:00Z CORRECCIÓN DE ERROS NA PROCLAMACIÓN DEFINITIVA DE RESULTADOS – ELECCIÓNS CLAUSTRO 2022 2022-05-30T22:00:00Z 2022-05-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-30T22:00:00Z R.R DE 30 DE MAIO DE 2022, POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE E EXCLUÍDAS DE BOLSAS ERASMUS+ KA107 PARA PARTICIPAR EN ACCIÓNS DE MOBILIDADE PARA FORMACIÓN OU DOCENCIA CON PAÍSES ASOCIADOS PARA O ANO 2022-2023 2022-05-29T22:00:00Z 2022-05-29T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-29T22:00:00Z RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS DE 5 AXUDAS DE MOBILIDADE EN VILNIUS (LITUANIA)_PROXECTO EUROPEO ERASMUS+ “STAMP” 2022-05-29T22:00:00Z 2022-05-29T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-29T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Publ. 1-Publ. 2) CU2101-T13-560-CU-TC-02. 2022-05-29T22:00:00Z 2022-05-29T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-29T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Publ. 1-Publ. 2) praza CU2101-X09-650-CU-TC-01 2022-05-29T22:00:00Z 2022-05-29T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-29T22:00:00Z ACTA CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN(código praza: CU2101-X07-230-CU-TC-01)(publ.1 e 2) 2022-05-29T22:00:00Z 2022-05-29T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-29T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Publ. 1-Publ. 2) CU2101-T13-560-CU-TC-01. 2022-05-29T22:00:00Z 2022-05-29T22:00:00Z <div> Maís información. </div> 2022-05-29T22:00:00Z CORRECCIÓN DE ERROS NA PROCLAMACIÓN DEFINITIVA DE RESULTADOS – ELECCIÓNS CLAUSTRO 2022 2022-05-29T22:00:00Z 2022-05-29T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-29T22:00:00Z R.R DE 27 DE MAIO DE 2022, POLA QUE SE PUBLICAN AS BASES DA CONVOCATORIA DE BOLSAS ERASMUS + PRÁCTICAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O ANO 2022-2023 2022-05-26T22:00:00Z 2022-05-26T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-26T22:00:00Z RR POLA QUE SE CONVOCA A 1ª EDICIÓN DO PROGRAMA DE AXUDAS “ALÉN DO MIÑO” PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS POLO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO MARCO DO EURES TRANSFRONTEIRIZO GALICIA – NORTE DE PORTUGAL 2022-05-26T22:00:00Z 2022-05-26T22:00:00Z <div> Más información </div> 2022-05-26T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Publ. 1-Publ. 2) TU2101-T03-545-TU-TC-01 2022-05-26T22:00:00Z 2022-05-26T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-26T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Publ. 1-Publ. 2) TU2101-T05-605-TU-TC-01 2022-05-26T22:00:00Z 2022-05-26T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-26T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Publ. 1-Publ. 2) CU2101-C09-760-CU-TC-01 2022-05-26T22:00:00Z 2022-05-26T22:00:00Z <div> Más información </div> 2022-05-26T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Publ. 1-Publ. 2) TU2101-X01-680-TU-TC-01 2022-05-26T22:00:00Z 2022-05-26T22:00:00Z <div> Más información. </div> 2022-05-26T22:00:00Z ACTA CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (código praza: TU2101-T13-560-TU-TC-02 (publ.1 e 2) 2022-05-26T22:00:00Z 2022-05-26T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-26T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Publ. 1-Publ. 2) TU2101-X09-650-TU-TC-02 2022-05-26T22:00:00Z 2022-05-26T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-26T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Publ. 1-Publ. 2) TU2101-T05-065-TU-TC-01: 2022-05-26T22:00:00Z 2022-05-26T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-26T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 27 DE MAIO DE 2022 POLA QUE SE RESOLVE PUBLICAR A CONVOCATORIA DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOUTORAMENTO PARA AS TESES LIDAS NO CURSO ACADÉMICO 2021-2022 2022-05-26T22:00:00Z 2022-05-26T22:00:00Z <div> Más información </div> 2022-05-26T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 27 DE MAIO DE 2022 POLA QUE SE PUBLICA A OFERTA DOS CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA PARA O ANO 2022 NO CAMPUS DE OURENSE 2022-05-26T22:00:00Z 2022-05-26T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-26T22:00:00Z ACTA CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (código praza: TU2101-T13-560-TU-TC-01)(publ. 1 y 2) 2022-05-25T22:00:00Z 2022-05-25T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-25T22:00:00Z CONVOCATORIA CONCURSO DE VÍDEOS “MÓVETE POLOS ODS” DA REDE GALEGA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AO DESENVOLVEMENTO 2022-05-25T22:00:00Z 2022-05-25T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-25T22:00:00Z RESOLUCIÓN DO 25 DE MAIO DE 2022 POLA QUE SE PON FIN AO PROCESO DE AMPLIACIÓN DA LISTA DE ESPERA DE TÉCNICO ESPECIALISTA DE XARDINERÍA E ZONAS VERDES 2022-05-25T22:00:00Z 2022-05-25T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-25T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Publ. 1-Publ. 2) Plaza CU2101-T02-535-CU-TC-02 2022-05-25T22:00:00Z 2022-05-25T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-25T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Publ. 1-Publ. 2) praza CU2101-T02-535-CU-TC-01-03 2022-05-25T22:00:00Z 2022-05-25T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-25T22:00:00Z CONVOCATORIA DE MATRÍCULA EN ESTUDOS DE POSGRAO. CURSO 2022/2023 2022-05-25T22:00:00Z 2022-05-25T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-25T22:00:00Z RESOLUCIÓN POLA QUE SE RESOLVE A CONVOCATORIA CORRESPONDENTE ÁS AXUDAS DO FONDO SOCIAL 2021. 2022-05-25T22:00:00Z 2022-05-25T22:00:00Z <div> Maís información. </div> 2022-05-25T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 26 DE MAIO DE 2022 POLA QUE SE PUBLICA A OFERTA DOS CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA PARA O ANO 2022 NO CAMPUS DE VIGO. 2022-05-25T22:00:00Z 2022-05-25T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-25T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUES CON BOLSA CONCEDIDA, DENEGADA E LISTAXE DE AGARDA NAS BOLSAS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA NO SECTOR SOCIOSANITARIO DA “CATEDRA SARAIVA, ACTIVIZA E ENVITA” DIRIXIDAS AO ESTUDANTADO D 2022-05-24T22:00:00Z 2022-05-24T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-24T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE CORRECCIÓN DE ERROS DA RESOLUCIÓN REITORAL DO DÍA 24 DE MAIO DE 2022 NA QUE SE PUBLICOU A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CON BOLSA CONCEDIDA, DENEGADA E LISTAXE DE AGARDA NAS BOLSAS DE PRÁCTICAS DO PROGRAMA “CAMPUS RURAL” DIRIXIDAS A 2022-05-24T22:00:00Z 2022-05-24T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-24T22:00:00Z ACTA CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (código praza: CU2101-T08-398-CU-TC-01) 2022-05-24T22:00:00Z 2022-05-24T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-24T22:00:00Z ACTA CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (código praza: TU2101-H04-345-TU-TC-01) (publ. 1 e 2). 2022-05-24T22:00:00Z 2022-05-24T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-24T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 25 DE MAIO DE 2022 POLA QUE SE FAI PÚBLICA A CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN NAS ACTIVIDADES DO “CAMPUS CAMP 2022” DA UNIVERSIDADE DE VIGO. 2022-05-24T22:00:00Z 2022-05-24T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-24T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 24 DE MAIO DE 2022 POLA QUE SE PUBLICAN AS OBRAS GAÑADORAS DA SEGUNDA EDICIÓN DOS “PREMIOS CREA- CREATIVIDADE E INNOVACIÓN” DO CAMPUS CREA DA UNIVERSIDADE DE VIGO. 2022-05-23T22:00:00Z 2022-05-23T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-23T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CON BOLSA CONCEDIDA, DENEGADA E LISTAXE DE AGARDA NAS BOLSAS DE PRÁCTICAS DO PROGRAMA “CAMPUS RURAL” DIRIXIDAS AO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO 2021/2022 2022-05-23T22:00:00Z 2022-05-23T22:00:00Z <div> Máis informaciónj </div> 2022-05-23T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 23 DE MAIO DE 2022 POLA QUE SE PUBLICAN AS OBRAS GAÑADORAS DA SEGUNDA EDICIÓN DO PREMIO “MÚLTIPLES OLLADAS AO REDOR DAS LETRAS GALEGAS: FLORENCIO DELGADO GURRIARÁN 2022”. 2022-05-23T22:00:00Z 2022-05-23T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-23T22:00:00Z “PREMIOS Á EXCELENCIA ACADÉMICA” PARA ALUMNADO QUE INICIA ESTUDOS DE DOUTORAMENTO NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO ACADÉMICO 2021/2022: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES CON PREMIO CONCEDIDO, DENEGADO E LISTAXE DE AGARDA. 2022-05-23T22:00:00Z 2022-05-23T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-23T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 20 DE MAIO DE 2022 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES CONCEDIDAS E DENEGADAS PARA ORGANIZAR CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA NO ANO 2022 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2022-05-23T22:00:00Z 2022-05-23T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-23T22:00:00Z CORRECCIÓN DE ERROS DA AUTORIZACIÓN DA XERENCIA DE PECHE DE CENTROS NO VERÁN 2022 2022-05-23T22:00:00Z 2022-05-23T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-23T22:00:00Z CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS Á DIRECCIÓN DA ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA. CALENDARIO ELECTORAL 2022. 2022-05-23T22:00:00Z 2022-05-23T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-23T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 20 DE MAIO DE 2022 POLA QUE SE PUBLICA A CONCESIÓN DE PROXECTOS PILOTO DE INNOVACIÓN DOCENTE EN FACULTADES E ESCOLAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2022-05-23T22:00:00Z 2022-05-23T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-23T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 20 DE MAIO DE 2022 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DE PROXECTOS PILOTO DE INNOVACIÓN DOCENTE EN FACULTADES E ESCOLAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2022-05-23T22:00:00Z 2022-05-23T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-23T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 24 DE MAIO DE 2022 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES CONCEDIDAS PARA ORGANIZAR CURSOS DE EXTENSIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO ANO 2022 NO CAMPUS DE VIGO 2022-05-23T22:00:00Z 2022-05-23T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-23T22:00:00Z BOLSAS PARA A INSCRICIÓN NO VIII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MARINE SCIENCES (ISMS) NO CURSO ACADÉMICO 2021/2022: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS 2022-05-22T22:00:00Z 2022-05-22T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-22T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES CON BOLSA CONCEDIDA E DENEGADA NAS BOLSAS DE MOBILIDADE PARA A REALIZACIÓN DAS PRÁCTICAS CURRICULARES DO GRAO EN EDUCACIÓN SOCIAL NO CURSO ACADÉMICO 2021/2022. 2022-05-22T22:00:00Z 2022-05-22T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-22T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (Publ. 1-Publ. 2) 2022-05-22T22:00:00Z 2022-05-22T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-22T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 23 DE MAIO DE 2022 POLA QUE SE CONVOCAN CONCURSOS DE CREACIÓN AUDIOVISUAL, FOTOGRAFÍA, PINTURA E MAQUETAS DE MÚSICA PARA O ANO 2022 2022-05-22T22:00:00Z 2022-05-22T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-22T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCA BOLSA DE FORMACIÓN NO MESTRADO EN TRADUCIÓN PARA A COMUNICACIÓN INTERNACIONAL CON MENCIÓN DE EXCELENCIA DA XUNTA DE GALICIA DIRIXIDA AO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2022-05-19T22:00:00Z 2022-05-19T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-19T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DO 19 DE MAIO DE 2022, POLA QUE SE AUTORIZA O PAGAMENTO ÁS PERSOAS BENEFICIARIAS DOS PREMIOS DE POESÍA, RELATO CURTO E TRADUCIÓN 2022. 2022-05-19T22:00:00Z 2022-05-19T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-19T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DO 19 DE MAIO DE 2022, POLA QUE SE AUTORIZA O PAGAMENTO ÁS PERSOAS BENEFICIARIAS DO PREMIO "A LINGUA GALEGA EN 2050" 2022-05-19T22:00:00Z 2022-05-19T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-19T22:00:00Z ACTA DE CONSTITUCIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN (código da praza: CU2101-T14-800-CU-TC-01) 2022-05-19T22:00:00Z 2022-05-19T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-19T22:00:00Z “Oferta de contrato de investigador predoutoral ao aveiro do proxecto H2020 RESONATE” 2022-05-19T22:00:00Z 2022-05-19T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-19T22:00:00Z PROPOSTA DE PROVISIÓN (código da praza: CU2101-T14-800-CU-TC-01 Publ. 6) 2022-05-19T22:00:00Z 2022-05-19T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-19T22:00:00Z CONVOCATORIA DE PERSOAL COLABORADOR. PROCESOS SELECTIVOS DE FUNCIONARIZACIÓN DO PAS LABORAL 2022. 2022-05-19T22:00:00Z 2022-05-19T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-19T22:00:00Z ACTO DE PRESENTACIÓN (código da praza: CU2101-T14-800-CU-TC-01 Publ. 3) 2022-05-19T22:00:00Z 2022-05-19T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-19T22:00:00Z RR POLA QUE SE PUBLICA UNHA CORRECCIÓN DE ERROS DA RR DO 9 DE MAIO NA QUE SE PUBLICOU A LISTAXE DEFINITIVA DAS BOLSA CONCEDIDAS E DENEGADAS DAS AXUDAS AO ESTUDO PROPIAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO 2021/2022 2022-05-17T22:00:00Z 2022-05-17T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-17T22:00:00Z RESOLUCIÓN DEFINTIVA DE ADXUDICADOS DE 2 AXUDAS DE MOBILIDADE CON UNIVERSIDADES DE CAMBOXA_PROXECTO EUROPEO ERASMUS+ “GREENCAP” 2022-05-17T22:00:00Z 2022-05-17T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-17T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 18 DE MAIO DE 2022 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE CURSOS CONCEDIDOS NA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA ORGANIZAR CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA NO ANO 2022, NO CAMPUS DE OURENSE 2022-05-17T22:00:00Z 2022-05-17T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-17T22:00:00Z BOLSAS PARA A REALIZACIÓN DE CURSOS NO CENTRO DE LINGUAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES CON BOLSA CONCEDIDA E DENEGADA. 2022-05-15T22:00:00Z 2022-05-15T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-15T22:00:00Z CONVOCATORIA DE PREMIOS WE SEA-UVigo AOS MELLORES TRABALLOS DE FIN DE GRAO E TRABALLOS DE FIN DE MÁSTER EN MATERIA DE SUSTENTABILIDADE E ECONOMÍA CIRCULAR 2022-05-15T22:00:00Z 2022-05-15T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-15T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS PARA A PRODUCIÓN E DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO ARTÍSTICO FUTURE STORIES PARA ESTUDANTADO DO GRAO DE BELAS ARTES 2022-05-15T22:00:00Z 2022-05-15T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-15T22:00:00Z CONVOCATORIA NO MARCO DO PROXECTO ERASMUS+ KA2 STAMP DE 5 AXUDAS DE MOBILIDADE NA UNIVERSITY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS EN VILNIUS (LITUANIA) 2022-05-15T22:00:00Z 2022-05-15T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-15T22:00:00Z BOLSAS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA NO SECTOR SOCIOSANITARIO DA “CÁTEDRA SARAIVA, ACTIVIZA E ENVITA” DIRIXIDA AO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO 2021/2022: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES CON BOLSA CONCEDIDA, DENEGADA E LISTAXE DE AGARD 2022-05-12T22:00:00Z 2022-05-12T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-12T22:00:00Z AUTORIZACIÓN DA XERENCIA DE PECHE DE CENTROS NO VERÁN 2022 2022-05-12T22:00:00Z 2022-05-12T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-12T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 12 DE MAIO DE 2022 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PRAZAS ADXUDICADAS NA CONVOCATORIA DE PRAZAS PARA A ESCOLA INFANTIL “CONCEPCIÓN SAIZ OTERO” DO CAMPUS DE OURENSE PARA O CURSO ESCOLAR 2022/23 2022-05-12T22:00:00Z 2022-05-12T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-12T22:00:00Z ACORDO RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAL COLABORADOR NAS PROBAS EXTRAORDINARIAS DE ACCESO Á UNIVERSIDADE ABAU 2022 2022-05-11T22:00:00Z 2022-05-11T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-11T22:00:00Z COMISIÓN DE FUNCIONARIZACIÓN: ACORDO SOBRE A INTERPRETACIÓN DOS COMENTARIOS PARA O DESENVOLVEMENTO DOS PROCESOS DE FUNCIONARIZACIÓN DO PERSOAL LABORAL FIXO DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO. 2022-05-11T22:00:00Z 2022-05-11T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-11T22:00:00Z RESOLUCIÓN DO 12 DE MAIO DE 2022 POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS ASPIRANTES NOS PROCESOS SELECTIVOS PARA A ADQUISICIÓN DA CONDICIÓN DE PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA DA UVIGO. 2022-05-11T22:00:00Z 2022-05-11T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-11T22:00:00Z PROCESOS ELECTORAIS. REITORÍA. ACTAS MESAS 2022-05-11T22:00:00Z 2022-05-11T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-11T22:00:00Z PROCESOS ELECTORAIS. CLAUSTRO. ACTAS MESAS 2022-05-11T22:00:00Z 2022-05-11T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-11T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 12 DE MAIO DE 2022 POLA QUE SE APROBAN CRÉDITOS ECTS POLA REALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN OU DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES CULTURAIS 2022-05-11T22:00:00Z 2022-05-11T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-11T22:00:00Z BOLSAS PARA A MATRÍCULA NO TÍTULO PROPIO DA UNIVERSIDADE DE VIGO “CURSO SUPERIOR DE AUTONOMÍA DE MOZOS E MOZAS NO SISTEMA DE PROTECCIÓN” CURSO 2021/22: RESOLUCIÓN REITORAL DE CONCESIÓN DEFINITIVA E LISTAXE DE AGARDA 2022-05-10T22:00:00Z 2022-05-10T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-10T22:00:00Z PROCLAMACIÓN DEFINITIVA DE RESULTADOS – ELECCIÓNS REITORÍA 2022 2022-05-10T22:00:00Z 2022-05-10T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-10T22:00:00Z PROCLAMACIÓN DEFINITIVA DE RESULTADOS – ELECCIÓNS CLAUSTRO 2022 2022-05-10T22:00:00Z 2022-05-10T22:00:00Z <div> Más información </div> 2022-05-10T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO CORRESPONDENTE Á PRAZAS DE CORPOS DE FUNCIONARIOS DOCENTES CU2101. CURSO ACADÉMICO 2021-2022 2022-05-10T22:00:00Z 2022-05-10T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-10T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO CORRESPONDENTE Á PRAZAS DE CORPOS DE FUNCIONARIOS DOCENTES TU2101. CURSO ACADÉMICO 2021-2022 2022-05-10T22:00:00Z 2022-05-10T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-10T22:00:00Z BOLSAS DE MOBILIDADE PARA A REALIZACIÓN DAS PRÁCTICAS CURRICULARES NO GRAO EN EDUCACIÓN SOCIAL NO CURSO ACADÉMICO 2021/2022: LISTAXE PROVISORIA DE PERSOAS CON BOLSA CONCEDIDA E DENEGADA. 2022-05-09T22:00:00Z 2022-05-09T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-09T22:00:00Z BOLSAS DE PRÁCTICAS DO PROGRAMA “CAMPUS RURAL” DIRIXIDAS AO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO 2021/2022: listaxe provisoria de persoas con bolsa concedida, denegada e listaxe de agarda. 2022-05-09T22:00:00Z 2022-05-09T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-09T22:00:00Z AXUDAS AO ESTUDO NO CURSO 2021/2022 DA UNIVERSIDADE DE VIGO: LISTAXES DEFINITIVAS DAS BOLSAS CONCEDIDAS E DENEGADAS 2022-05-08T22:00:00Z 2022-05-08T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-08T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 9 DE MAIO DE 2022 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES CONCEDIDAS E DENEGADAS PARA ORGANIZAR CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA NO ANO 2022 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2022-05-08T22:00:00Z 2022-05-08T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-08T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 6 DE MAIO DE 2022 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DEFINITIVA DE AXUDAS CONCEDIDAS NA CONVOCATORIA DE AXUDAS A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DO CAMPUS DE OURENSE (INOU 22). 2022-05-08T22:00:00Z 2022-05-08T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-08T22:00:00Z RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE ADXUDICADOS DE 2 AXUDAS DE MOBILIDADE CON UNIVERSIDADES DE CAMBOXA_PROXECTO EUROPEO ERASMUS+ “GREENCAP” 2022-05-05T22:00:00Z 2022-05-05T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-05T22:00:00Z ACORDO DA COMISIÓN DE VALORACIÓN NO PROCESO SELECTIVO PARA A AMPLIACIÓN LISTA DE AGARDA DE TÉCNICO/A ESPECIALISTA DE XARDINERÍA E ZONAS VERDES COA VALORACIÓN DOS MÉRITOS 2022-05-05T22:00:00Z 2022-05-05T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-05T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 6 DE MAIO DE 2022 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE PARA ORGANIZAR CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA NO ANO 2022 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2022-05-05T22:00:00Z 2022-05-05T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-05T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 5 DE MAIO DE 2022 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE NA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA ORGANIZAR CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA NO ANO 2022, NO CAMPUS DE OURENSE 2022-05-05T22:00:00Z 2022-05-05T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-05T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 6 DE MAIO DE 2022 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISORIA DE CURSOS CONCEDIDOS NA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA ORGANIZAR CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA NO ANO 2022, NO CAMPUS DE OURENSE 2022-05-05T22:00:00Z 2022-05-05T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-05T22:00:00Z PROCLAMACIÓN PROVISIONAL DE RESULTADOS – ELECCIÓNS CLAUSTRO 2022 2022-05-04T22:00:00Z 2022-05-04T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-04T22:00:00Z PROCLAMACIÓN PROVISIONAL DE RESULTADOS – ELECCIÓNS REITORÍA 2022 2022-05-04T22:00:00Z 2022-05-04T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-04T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 4 DE MAIO DE 2022 SOBRE A SUPLENCIA NA VICERREITORÍA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA E PROFESORADO 2022-05-04T22:00:00Z 2022-05-04T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-04T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS PARA A DIFUSIÓN DOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DO ESTUDANTADO DE DOUTORAMENTO EN PROTECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL NO CURSO ACADÉMICO 2021/2022 2022-05-03T22:00:00Z 2022-05-03T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-03T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 4 DE MAIO DE 2022 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISORIA DE PRAZAS ADXUDICADAS NA CONVOCATORIA DE PRAZAS PARA A ESCOLA INFANTIL “CONCEPCIÓN SAIZ OTERO” DO CAMPUS DE OURENSE PARA O CURSO ESCOLAR 2022/23 2022-05-03T22:00:00Z 2022-05-03T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-03T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 4 DE MAIO DE 2022 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE PARA ORGANIZAR CURSOS DE EXTENSIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO ANO 2022 NO CAMPUS DE VIGO 2022-05-03T22:00:00Z 2022-05-03T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-03T22:00:00Z AXUDAS DO FONDO DE ACCIÓN SOCIAL DESTINADAS A SUFRAGAR OS PREZOS PÚBLICOS DE MATRÍCULA DO PERSOAL DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS GALEGAS EN TITULACIÓNS OFICIAIS 2021/2022: CORRECCIÓN DE ERROS LISTAXES PROVISORIAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUIDAS 2022-05-02T22:00:00Z 2022-05-02T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-05-02T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE MOBILIDADE PARA O ESTUDANTADO DOS MESTRADOS UNIVERSITARIOS NO CURSO ACADÉMICO 2021/2022 2022-05-01T22:00:00Z 2022-05-01T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-01T22:00:00Z BOLSAS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA NO SECTOR SOCIOSANITARIO DA “CÁTEDRA SARAIVA, ACTIVIZA E ENVITA” DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO 2021/2022: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS. 2022-05-01T22:00:00Z 2022-05-01T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-01T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 2 DE MAIO DE 2022 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS A TRÁMITE NA CONVOCATORIA DE PRAZAS PARA A ESCOLA INFANTIL “CONCEPCIÓN SAIZ OTERO” DO CAMPUS DE OURENSE PARA O CURSO ESCOLAR 2022/23 2022-05-01T22:00:00Z 2022-05-01T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-05-01T22:00:00Z RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS DE 2 AXUDAS DE MOBILIDADE CON UNIVERSIDADES DE CAMBOXA_PROXECTO EUROPEO ERASMUS+ “GREENCAP” 2022-04-28T22:00:00Z 2022-04-28T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-04-28T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 29 DE ABRIL DE 2022 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA PARA A INCLUSIÓN OU ACTUALIZACIÓN DOS DATOS NO CENSO PÚBLICO DE ASOCIACIÓNS ESTUDANTÍS DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2022-04-28T22:00:00Z 2022-04-28T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-04-28T22:00:00Z “PREMIOS Á EXCELENCIA ACADÉMICA” PARA ALUMNADO QUE INICIA ESTUDOS DE DOUTORAMENTO NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO ACADÉMICO 2021/2022: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS. 2022-04-27T22:00:00Z 2022-04-27T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-04-27T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 28 DE ABRIL DE 2022 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISORIA DE AXUDAS CONCEDIDAS NA CONVOCATORIA DE AXUDAS A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DO CAMPUS DE OURENSE (INOU 22). 2022-04-27T22:00:00Z 2022-04-27T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-04-27T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS PARA A INSCRICIÓN NO VIII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MARINE SCIENCES (ISMS) NO CURSO ACADÉMICO 2021/2022 2022-04-26T22:00:00Z 2022-04-26T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-04-26T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 27 DE ABRIL DE 2022 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS A TRÁMITE NA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA ORGANIZAR CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA NO ANO 2022, NO CAMPUS DE OURENSE 2022-04-26T22:00:00Z 2022-04-26T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-04-26T22:00:00Z BOLSAS PARA A MATRÍCULA NO TÍTULO PROPIO DA UNIVERSIDADE DE VIGO “CURSO SUPERIOR DE AUTONOMÍA DE MOZOS E MOZAS NO SISTEMA DE PROTECCIÓN” CURSO 2021/2022: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES CON BOLSA CONCEDIDA E LISTAXE DE AGARDA. 2022-04-25T22:00:00Z 2022-04-25T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-04-25T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 26 DE ABRIL DE 2022 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE E EXCLUÍDAS PARA ORGANIZAR CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA NO ANO 2022 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2022-04-25T22:00:00Z 2022-04-25T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-04-25T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO CORRESPONDENTE Á PRAZAS DE CORPOS DE FUNCIONARIOS DOCENTES CU2101. CURSO ACADÉMICO 2021-2022 2022-04-25T22:00:00Z 2022-04-25T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-04-25T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO CORRESPONDENTE Á PRAZAS DE CORPOS DE FUNCIONARIOS DOCENTES TU2101. CURSO ACADÉMICO 2021-2022 2022-04-25T22:00:00Z 2022-04-25T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-04-25T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 22 DE ABRIL DE 2022 DA UNIVERSIDADE DE VIGO, POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS ERASMUS+ KA107 PARA PARTICIPAR EN ACCIÓNS DE MOBILIDADE PARA FORMACIÓN OU DOCENCIA CON PAÍSES ASOCIADOS 2022-04-21T22:00:00Z 2022-04-21T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-04-21T22:00:00Z RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS DE 2 AXUDAS DE MOBILIDADE CON UNIVERSIDADES DE CAMBOXA_PROXECTO EUROPEO ERASMUS+ “GREENCAP” 2022-04-20T22:00:00Z 2022-04-20T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-04-20T22:00:00Z BOLSAS COMEDOR DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO 2021/2022: LISTAXES DEFINITIVAS DE BOLSAS CONCEDIDAS E DENEGADAS 2022-04-20T22:00:00Z 2022-04-20T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-04-20T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PROCEDE A AMPLIACIÓN DO PRAZO DE SOLICITUDES DAS BOLSAS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA NO SECTOR SOCIOSANITARIO DA “CÁTEDRA SARAIVA, ACTIVIZA E ENVITA” DIRIXIDA AO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO 2021/2022 2022-04-19T22:00:00Z 2022-04-19T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-04-19T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 20 DE MARZO DE 2022 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS A TRÁMITE NA CONVOCATORIA DE PRAZAS PARA A ESCOLA INFANTIL “CONCEPCIÓN SAIZ OTERO” DO CAMPUS DE OURENSE PARA O CURSO ESCOLAR 2022/23 2022-04-19T22:00:00Z 2022-04-19T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-04-19T22:00:00Z BOLSAS PARA A REALIZACIÓN DE CURSOS NO CENTRO DE LINGUAS DA UNIVERSIDADE E VIGO: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS. 2022-04-18T22:00:00Z 2022-04-18T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-04-18T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE PRÁCTICAS DO PROGRAMA “CAMPUS RURAL” DIRIXIDAS AO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO 2021/2022. 2022-04-18T22:00:00Z 2022-04-18T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-04-18T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 19 DE ABRIL 2022 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE AXUDAS PROPIAS Á INVESTIGACIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O ANO 2022 2022-04-18T22:00:00Z 2022-04-18T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-04-18T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 18 DE ABRIL DE 2022 POLA QUE SE CONVOCA A SEGUNDA EDICIÓN DO PREMIO “MÚLTIPLES OLLADAS AO REDOR DAS LETRAS GALEGAS: FLORENCIO DELGADO GURRIARÁN 2022” 2022-04-17T22:00:00Z 2022-04-17T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-04-17T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 08 DE ABRIL DE 2022 POLA QUE SE RESOLVE A SEGUNDA EDICIÓN DO DISTINTIVO DE IGUALDADE DESTINADO ÁS ESCOLAS, FACULTADES E CENTROS DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2022-04-07T22:00:00Z 2022-04-07T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-04-07T22:00:00Z BOLSAS PARA ESTUDANTADO QUE INICIA ESTUDOS DE MASTER OFICIAL QUE NON HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA NO CURSO 2021/2022: CORRECCIÓN DE ERROS LISTAXES DEFINITIVAS DE BOLSAS CONCEDIDAS E DENEGADAS 2022-04-06T22:00:00Z 2022-04-06T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-04-06T22:00:00Z ACORDO DA COMISIÓN DE FUNCIONARIZACIÓN DO PERSOAL LABORAL FIXO DA UNIVERSIDADE DE VIGO POLO QUE SE APROBAN E FAN PÚBLICAS AS BATERÍAS DE PREGUNTAS PARA OS SUBGRUPOS A1, A2, C1, C2 E PROCESO ESPECÍFICO. 2022-04-06T22:00:00Z 2022-04-06T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-04-06T22:00:00Z BOLSAS DE MOBILIDADE PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS CURRRICULARES DO GRAO EN EDUCACIÓN SOCIAL NO CURSO ACADÉMICO 2021/2022: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS. 2022-04-05T22:00:00Z 2022-04-05T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-04-05T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 6 DE ABRIL DE 2022 POLA QUE SE APROBA A PUBLICACIÓN DA LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS A TRÁMITE NA CONVOCATORIA DE AXUDAS A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DO CAMPUS DE OURENSE (INOU 22). 2022-04-05T22:00:00Z 2022-04-05T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-04-05T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 6 DE ABRIL DE 2022 POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS PROPIAS PARA A MOBILIDADE DE PERSOAL INVESTIGADOR DA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2022. 2022-04-05T22:00:00Z 2022-04-05T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-04-05T22:00:00Z ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA DO CONSELLO DE GOBERNO DE 05/04/2022 2022-04-04T22:00:00Z 2022-04-04T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-04-04T22:00:00Z BOLSAS PARA ESTUDANTADO QUE INICIA ESTUDOS DE MASTER OFICIAL QUE NON HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA NO CURSO 2021/2022: LISTAXES DEFINITIVAS DE BOLSAS CONCEDIDAS E DENEGADAS 2022-04-04T22:00:00Z 2022-04-04T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-04-04T22:00:00Z RR 04/04/2022 CONVOCATORIA DE 2 AXUDAS DE MOBILIDADE DE ALUMNADO UVIGO CON UNIVERSIDADES DE CAMBOXA_PROXECTO EUROPEO ERASMUS+ “GREENCAP” 2022-04-04T22:00:00Z 2022-04-04T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-04-04T22:00:00Z ACORDO RELACIÓN PROVISIONAL SELECCIONADOS E LISTA DE ESPERA DO PERSOAL COLABORADOR NAS PROBAS DE ACCESO Á UNIVERSIDADE ABAU 2022 2022-03-31T22:00:00Z 2022-03-31T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-03-31T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 01 DE ABRIL DE 2022 POLA QUE SE APROBAN CRÉDITOS ECTS DE IDIOMAS POLOS CURSOS IMPARTIDOS DA ÁREA DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 2022-03-31T22:00:00Z 2022-03-31T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-03-31T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 01 DE ABRIL DE 2022 POLA QUE SE APROBAN CRÉDITOS ECTS POLA REALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN OU DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES CULTURAIS 2022-03-31T22:00:00Z 2022-03-31T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-03-31T22:00:00Z AXUDAS DO FONDO DE ACCIÓN SOCIAL DESTINADAS A SUFRAGAR OS PREZOS PÚBLICOS DE MATRÍCULA DO PERSOAL DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS GALEGAS EN TITULACIÓNS OFICIAIS 2021/2022: LISTAXES PROVISORIAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUIDAS 2022-03-30T22:00:00Z 2022-03-30T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-03-30T22:00:00Z ANÁLISE ESTATÍSTICA CON RCOMMANDER. 2022-03-30T22:00:00Z 2022-03-30T22:00:00Z <div> Mais información </div> 2022-03-30T22:00:00Z PUBLICACIÓNS DIXITAIS PROFESIONAIS: DESEÑO, AUTOEDICIÓN, MAQUETACIÓN E DIAGRAMACIÓN CON SCRIBUS. 2022-03-30T22:00:00Z 2022-03-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-03-30T22:00:00Z TRUCOS E BOAS PRÁCTICAS NA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DIXITAIS. 2022-03-30T22:00:00Z 2022-03-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-03-30T22:00:00Z MICROSOFT AZURE FUNDAMENTALS 2022-03-30T22:00:00Z 2022-03-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-03-30T22:00:00Z MICROSOFT AZURE ADMINISTRATOR 2022-03-30T22:00:00Z 2022-03-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-03-30T22:00:00Z LIBREOFFICE CALC. NIVEL AVANZADO 2022-03-30T22:00:00Z 2022-03-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-03-30T22:00:00Z CREACIÓN E TRATAMENTO DE IMAXES E FOTOGRAFÍAS CON GIMP. 2022-03-30T22:00:00Z 2022-03-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-03-30T22:00:00Z INICIACIÓN A GNU OCTAVE 2022-03-30T22:00:00Z 2022-03-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-03-30T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DO ALUMNADO CON BOLSA CONCEDIDA E DENEGADA NO PROGRAMA DE BOLSAS PRÁCTICAS “FUNDACIÓN ONCE-CRUE” PARA O ALUMNADO UNIVERSITARIO CON DISCAPACIDADE, NO CURSO 2021/2022 (2º PERIODO). PROGRAMA OPERAT 2022-03-29T22:00:00Z 2022-03-29T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-03-29T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA NO SECTOR SOCIOSANITARIO DA “CATEDRA SARAIVA, ACTIVIZA E ENVITA” DIRIXIDA AO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO 2021/2022. 2022-03-29T22:00:00Z 2022-03-29T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-03-29T22:00:00Z ACORDO RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PERSOAL COLABORADOR NAS PROBAS DE ACCESO Á UNIVERSIDADE ABAU 2022 2022-03-28T22:00:00Z 2022-03-28T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-03-28T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 29 DE MARZO DE 2022 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISORIA DE PROXECTOS ADMITIDOS E EXCLUÍDOS A TRÁMITE NA CONVOCATORIA DE AXUDAS A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DO CAMPUS DE OURENSE (INOU 22). 2022-03-28T22:00:00Z 2022-03-28T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-03-28T22:00:00Z AXUDAS AO ESTUDO NO CURSO 2021/2022 DA UNIVERSIDADE DE VIGO: LISTAXES PROVISORIAS DE BOLSAS CONCEDIDAS E DENEGADAS 2022-03-24T23:00:00Z 2022-03-24T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-03-24T23:00:00Z BOLSAS PARA A MATRÍCULA NO TÍTULO PROPIO DA UNIVERSIDADE DE VIGO “CURSO SUPERIOR DE AUTONOMÍA DE MOZOS E MOZAS NO SISTEMA DE PROTECCIÓN”, CURSO 2021/2022: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS 2022-03-22T23:00:00Z 2022-03-22T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-03-22T23:00:00Z CREACIÓN DE INFOGRAFÍAS E DESEÑOS VECTORIAIS 2022-03-22T23:00:00Z 2022-03-22T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-03-22T23:00:00Z Listaxe e concesión provisional segunda edición distintivo igualdade 2022-03-22T23:00:00Z 2022-03-22T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-03-22T23:00:00Z RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE ADXUDICACIÓN DA CONVOCATORIA DE 7 AXUDAS DUN CURSO INTENSIVO: PROXECTO ERASMUS KA2 WE’RE IN 2022-03-21T23:00:00Z 2022-03-21T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-03-21T23:00:00Z ACORDO RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PERSOAL COLABORADOR NAS PROBAS DE ACCESO Á UNIVERSIDADE ABAU 2022 2022-03-21T23:00:00Z 2022-03-21T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-03-21T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE MOBILIDADE PARA A REALIZACIÓN DAS PRÁCTICAS CURRICULARES DO GRAO EN EDUCACIÓN SOLICAL NO CURSO ACADÉMICO 2021/2022 2022-03-16T23:00:00Z 2022-03-16T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-03-16T23:00:00Z BOLSAS PARA ESTUDANTADO QUE INICIA ESTUDOS DE MASTER OFICIAL QUE NON HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA NO CURSO 2021/2022: LISTAXES PROVISORIAS DE BOLSAS CONCEDIDAS E DENEGADAS 2022-03-16T23:00:00Z 2022-03-16T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-03-16T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DE 16 DE MARZO DE 2022, POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE PROXECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN APRENDIZAXE-SERVIZO 2022-23 NO MARCO DA AXENDA 2030 E DOS SEUS ODS 2022-03-15T23:00:00Z 2022-03-15T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-03-15T23:00:00Z COMUNICACIÓN DE PRAZAS RECLAMADAS DO 2º CONCURSO DE PROFESORADO ASOCIADO. CURSO ACADÉMICO 2021-2022. 2022-03-14T23:00:00Z 2022-03-14T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-03-14T23:00:00Z COMUNICACIÓN DE PRAZAS RECLAMADAS DO 2º CONCURSO DE AXUDANTE DOUTOR. CURSO ACADÉMICO 2021-2022. 2022-03-14T23:00:00Z 2022-03-14T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-03-14T23:00:00Z REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO DO CONSELLO DE GOBERNO DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2022-03-13T23:00:00Z 2022-03-13T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-03-13T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 14 DE MARZO DE 2022 POLA QUE SE CONVOCAN PRAZAS PARA A ESCOLA INFANTIL “CONCEPCIÓN SAIZ OTERO” DO CAMPUS DE OURENSE PARA O CURSO ESCOLAR 2022/23 2022-03-13T23:00:00Z 2022-03-13T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-03-13T23:00:00Z RESOLUCIÓN AXUDAS SENSIBILIZACIÓN CON PERSPECTIVA DE XÉNERO 2022-03-13T23:00:00Z 2022-03-13T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-03-13T23:00:00Z RESOLUCIÓN AXUDAS DOCENTES CON PERSPECTIVA DE XÉNERO 2022-03-13T23:00:00Z 2022-03-13T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-03-13T23:00:00Z ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA DO CONSELLO DE GOBERNO DE 11/03/2022 2022-03-10T23:00:00Z 2022-03-10T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-03-10T23:00:00Z RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE ADXUDICACIÓN DA CONVOCATORIA DE 7 AXUDAS CURSO INTENSIVO NO MARCO DO PROXECTO ERASMUS KA2 WE’RE IN 2022-03-10T23:00:00Z 2022-03-10T23:00:00Z <div> Maís información. </div> 2022-03-10T23:00:00Z RESOLUCIÓN DEFINITIVA ASPIRANTES ADMITIDOS/EXCLUÍDOS CONVOCATORIA 7 AXUDAS CURSO NO MARCO DO PROXECTO ERASMUS+ We’re IN 2022-03-10T23:00:00Z 2022-03-10T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-03-10T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN “PREMIOS Á EXCELENCIA ACADÉMICA” PARA ALUMNADO QUE INICIA ESTUDOS DE DOUTORAMENTO NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO ACADÉMICO 2021/2022 2022-03-09T23:00:00Z 2022-03-09T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-03-09T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 10 DE MARZO DE 2022 POLA QUE SE CONVOCA A SEGUNDA EDICIÓN DOS PREMIOS CREA-CREATIVIDADE E INNOVACIÓN DO CAMPUS CREA DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2022-03-09T23:00:00Z 2022-03-09T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-03-09T23:00:00Z 3º ACORDO DE PROPOSTAS DE CANDIDATOS APTOS DE PRAZAS DO 2º CONCURSO DE LISTA DE AGARDA. CURSO ACADÉMICO 2021-2022. 2022-03-09T23:00:00Z 2022-03-09T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-03-09T23:00:00Z 1º ACORDO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS DO 3º CONCURSO DE PROFESORADO ASOCIADO EN CC. DA SAUDE. CURSO ACADÉMICO 2021-2022. 2022-03-06T23:00:00Z 2022-03-06T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-03-06T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 07 DE MARZO DE 2022 POLA QUE SE APROBAN CRÉDITOS ECTS POLA REALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN OU DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES CULTURAIS 2022-03-06T23:00:00Z 2022-03-06T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-03-06T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 7 DE MARZO DE 2022 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DE PREMIOS CONCEDIDOS NA IV EDICIÓN DOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA E DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DO CAMPUS AUGA DA UNIVERSIDADE DE VIGO. 2022-03-06T23:00:00Z 2022-03-06T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-03-06T23:00:00Z 1º ACORDO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS DO 2º CONCURSO DE PROFESORADO AXUDANTE DOUTOR. CURSO ACADÉMICO 2021-2022. 2022-03-03T23:00:00Z 2022-03-03T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-03-03T23:00:00Z A COLMEA DE IDEAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO. FASE III: ESTUDANTADO SELECCIONADO 2022-03-02T23:00:00Z 2022-03-02T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-03-02T23:00:00Z 2º ACORDO DE PROPOSTAS DE CANDIDATOS APTOS DE PRAZAS DO 2º CONCURSO DE LISTA DE AGARDA. CURSO ACADÉMICO 2021-2022. 2022-03-02T23:00:00Z 2022-03-02T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-03-02T23:00:00Z RESOLUCIÓN PROVISIONAL DA CONVOCATORIA DE 7 AXUDAS PARA O CURSO INTENSIVO DO PROXECTO WE’ RE IN 2022-03-01T23:00:00Z 2022-03-01T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-03-01T23:00:00Z CONVOCATORIA PERSOAL COLABORADOR NAS PROBAS DE ACCESO Á UNIVERSIDADE ABAU 2022 2022-03-01T23:00:00Z 2022-03-01T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-03-01T23:00:00Z 1º ACORDO DE PROPOSTAS DE CANDIDATOS APTOS DE PRAZAS DO 2º CONCURSO DE LISTA DE AGARDA. CURSO ACADÉMICO 2021-2022. 2022-02-24T23:00:00Z 2022-02-24T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-02-24T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS PARA A MATRÍCULA NO TÍTULO PROPIO DA UNIVERSIDADE DE VIGO “CURSO SUPERIOR DE AUTONOMÍA DE MOZOS E MOZAS NO SISTEMA DE PROTECCIÓN”, CURSO 2021/2022 2022-02-23T23:00:00Z 2022-02-23T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-02-23T23:00:00Z CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA ORGANIZAR AS ACTIVIDADES EXTRAACADÉMICAS E DE DIFUSIÓN CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO ANO 2022. 2022-02-23T23:00:00Z 2022-02-23T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-02-23T23:00:00Z - 1º ACORDO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS DO 2º CONCURSO DE PROFESORADO ASOCIADO. CURSO ACADÉMICO 2021-2022. 2022-02-23T23:00:00Z 2022-02-23T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-02-23T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CON BOLSA CONCEDIDA, DENEGADA E DE LISTAXE DE AGARDA NAS BOLSAS DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL (GREEN CAMPUS) DIRIXIDA AO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO 2021/2 2022-02-21T23:00:00Z 2022-02-21T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-02-21T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO 3º CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATACIÓN DE PROFESORADO ASOCIADO EN CIENCIAS DA SAUDE. CURSO ACADÉMICO 2021-2022 2022-02-21T23:00:00Z 2022-02-21T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-02-21T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DO 21 DE FEBREIRO DE 2022, POLA QUE SE CONVOCAN OS PREMIOS DE POESÍA, RELATO CURTO E TRADUCIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2022-02-20T23:00:00Z 2022-02-20T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-02-20T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DO ALUMNADO CON BOLSA CONCEDIDA NO PROGRAMA DE BOLSAS PRÁCTICAS “FUNDACIÓN ONCE-CRUE” PARA O ALUMNADO UNIVERSITARIO CON DISCAPACIDADE, CURSO 2021/2022. 2022-02-17T23:00:00Z 2022-02-17T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-02-17T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DO 18 DE FEBREIRO DE 2022, POLA QUE SE CONVOCA O PREMIO «A LINGUA GALEGA EN 2050 2022-02-17T23:00:00Z 2022-02-17T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-02-17T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO 2º CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATACIÓN DE PROFESORADO ASOCIADO. CURSO ACADÉMICO 2021-2022 2022-02-16T23:00:00Z 2022-02-16T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-02-16T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO 2º CONCURSO PÚBLICO PARA A ELABORACIÓN DE LISTAS DE SUBSTITUCIÓN DE PERSOAL DOCENTE INTERINO LA2102. CURSO 2021-2022 2022-02-16T23:00:00Z 2022-02-16T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-02-16T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO 2º CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATACIÓN DE PROFESORADO AXUDANTE DOUTOR AD2102. CURSO 2021-2022 2022-02-16T23:00:00Z 2022-02-16T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-02-16T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 17 DE FEBREIRO DE 2022 POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DO CAMPUS DE OURENSE (INOU22). 2022-02-16T23:00:00Z 2022-02-16T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-02-16T23:00:00Z Convocatoria de 7 axudas para un curso intensivo do proxecto We’ re IN 2022-02-14T23:00:00Z 2022-02-14T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-02-14T23:00:00Z PROGRAMA DE BOLSAS PRÁCTICAS “FUNDACIÓN ONCE-CRUE” PARA ALUMNADO UNIVERSITARIO CON DISCAPACIDADE. CONVOCATORIA 2021-2022. UNIVERSIDADE DE VIGO. AMPLIACIÓN BOLSAS 2022-02-14T23:00:00Z 2022-02-14T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-02-14T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 15 DE FEBREIRO DE 2022 POLA QUE SE CANCELAN TRES OBRADOIROS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA PARA O SEGUNDO CUADRIMESTRE DO CURSO 2021/2022, CAMPUS DE PONTEVEDRA. 2022-02-14T23:00:00Z 2022-02-14T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-02-14T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DO 11 DE FEBREIRO DE 2022, POLA QUE SE CORRIXE O ERRO DETECTADO NA RESOLUCIÓN REITORAL, DO 8 DE FEBREIRO, POLA QUE SE ANUNCIA A CONVOCATOIRA DOS CURSOS DE FORMACIÓN EN LINGUA GALEGA PARA O 2.o CUADRIMESTRE DO CURSO ACADÉMICO 2021/2022 2022-02-10T23:00:00Z 2022-02-10T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-02-10T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN PROVISONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO 3º CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATACIÓN DE PROFESORADO ASOCIADO EN CIENCIAS DA SAÚDE. CURSO ACADÉMICO 2021-2022 (CS2103) 2022-02-10T23:00:00Z 2022-02-10T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-02-10T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCA O “PROGRAMA CAMPUS RURAL” – FASE I OFERTA DE ENTIDADES 2022-02-09T23:00:00Z 2022-02-09T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-02-09T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICAN NOVAS LISTAXES DEFINITIVAS DE BOLSAS CONCEDIDAS, DENEGADAS E LISTAXE DE AGARDA DO PROGRAMA “BECAS SANTANDER PROGRESO” NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO 2021/2022 2022-02-08T23:00:00Z 2022-02-08T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-02-08T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DO 8 DE FEBREIRO DE 2022, POLA QUE SE CONVOCAN CURSOS DE FORMACIÓN EN LINGUA GALEGA PARA O 2.o CUADRIMESTRE DO CURSO ACADÉMICO 2021/2022 2022-02-07T23:00:00Z 2022-02-07T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-02-07T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN PROVISONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATACIÓN DE PROFESORADO ASOCIADO. CURSO ACADÉMICO 2021-2022 (AS2102) 2022-02-06T23:00:00Z 2022-02-06T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-02-06T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATACIÓN DO PROFESORADO AXUDANTE DOUTOR. CURSO ACADÉMICO 2021-2022. (AD2102) 2022-02-06T23:00:00Z 2022-02-06T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-02-06T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A ELABORACIÓN DE LISTAS DE AGARDA DE PERSOAL DOCENTE INTERINO. CURSO ACADÉMICO 2021-2022. (LA2102) 2022-02-06T23:00:00Z 2022-02-06T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-02-06T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 4 DE FEBREIRO DE 2022 POLA QUE SE PRORROGA POR UN CURSO ACADÉMICO (PARA O CURSO 2022/2023) OS PLANS DE INTERNACIONALIZACIÓN DA DOCENCIA DOS CENTROS IMPLANTADOS TRAS A CONVOCATORIA PARA IMPLANTAR PLANS DE INTERNACIONALIZACIÓN NOS CEN 2022-02-06T23:00:00Z 2022-02-06T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-02-06T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE BOLSAS CONCEDIDAS, DENEGADAS E LISTAXE DE AGARDA DO CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E BOLSAS DESTINADAS A PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL PARA A FORMACIÓN PRÁCTICA NA UNIVERSIDADE DE V 2022-02-02T23:00:00Z 2022-02-02T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-02-02T23:00:00Z NORMATIVA REGULADORA DO PROCEDEMENTO PARA TRAMITAR E APROBAR CONVENIOS NA UNIVERSIDADE DE VIGO 2022-02-02T23:00:00Z 2022-02-02T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-02-02T23:00:00Z CONVOCATORIA AXUDAS SENSIBILIZACIÓN CON PERSPECTIVA DE XÉNERO 2022-02-01T23:00:00Z 2022-02-01T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-02-01T23:00:00Z CONVOCATORIA AXUDAS DOCENTES CON PERSPECTIVA DE XÉNERO 2022-02-01T23:00:00Z 2022-02-01T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-02-01T23:00:00Z ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA DO CONSELLO DE GOBERNO DE 01/02/2022 2022-01-31T23:00:00Z 2022-01-31T23:00:00Z <div> Maís información. </div> 2022-01-31T23:00:00Z CONVOCATORIA DE PUBLICACIÓN DE MONOGRAFÍAS E MANUAIS DO SERVIZO DE PUBLICACIÓNS DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2022-01-31T23:00:00Z 2022-01-31T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-01-31T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 01 DE FEBREIRO DE 2022 POLA QUE SE APROBAN CRÉDITOS ECTS POLA REALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN OU DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES CULTURAIS 2022-01-31T23:00:00Z 2022-01-31T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2022-01-31T23:00:00Z CANDIDATURA DEFINITIVA A LAS ELECCIONES A DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA - TÍTULO GALEGO: CANDIDATURAS DEFINITIVAS AS ELECCIONS A DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ENXEÑERÍA QUÍMICA - ORGANO RE 2022-01-30T23:00:00Z 2022-01-30T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-01-30T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 31 DE XANEIRO DE 2022 POLA QUE SE PUBLICA A OFERTA DE OBRADOIROS NO SEGUNDO CUADRIMESTRE DO CURSO 2021/22 NO CAMPUS DE OURENSE. 2022-01-30T23:00:00Z 2022-01-30T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-01-30T23:00:00Z VI EDICIÓN DO PROGRAMA INCUVI AVANZA: LISTAXE DEFINITIVA DE AXUDAS CONCEDIDAS, CURSO 2021/2022 2022-01-26T23:00:00Z 2022-01-26T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-01-26T23:00:00Z II EDICIÓN DO PROGRAMA INCUVI CONSOLIDA: LISTAXE DEFINITIVA DE AXUDAS CONCEDIDAS E LISTAXE DE AGARDA, CURSO 2021/2022 2022-01-26T23:00:00Z 2022-01-26T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-01-26T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 27 DE XANEIRO DE 2022 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES CONCEDIDAS E DENEGADAS PARA ORGANIZAR OS OBRADOIROS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA NO SEGUNDO CUADRIMESTRE DO CURSO 2021/2022 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2022-01-26T23:00:00Z 2022-01-26T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-01-26T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE CONCESIÓN DIRECTA DE BOLSA A ESTUDANTES PARA O DESENVOLVEMENTO DO REGULAMENTO DE ATENCIÓN AO ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO DURANTE O CURSO 2021/2022 2022-01-25T23:00:00Z 2022-01-25T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-01-25T23:00:00Z CORRECCIÓN DE ERROS DE 25 DE XANEIRO DE 2022 DA RESOLUCIÓN REITORAL DE 30 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE APROBA A ORGANIZACIÓN DO OBRADOIRO “AULA PERMANENTE DE MÚSICA TRADICIONAL GALEGA DO CAMPUS DE PONTEVEDRA” PARA O CURSO 2021/2022. 2022-01-24T23:00:00Z 2022-01-24T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-01-24T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE AXUDAS CONCEDIDAS, DENEGADAS E LISTAXE DE AGARDA DOS PREMIOS INCUVI-EMPRENDE DA UNIVERSIDADE DE VIGO, NO CURSO ACADÉMICO 2021/2022 2022-01-23T23:00:00Z 2022-01-23T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-01-23T23:00:00Z CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E BOLSAS DESTINADAS A PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL PARA A FORMACIÓN PRÁCTICA NA UNIVERSIDADE DE VIGO: LISTAXE PROVISORIA DE PERSOAS CON BOLSA CONCEDIDA, DENEGADA E LISTAXE DE AGARDA 2022-01-20T23:00:00Z 2022-01-20T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-01-20T23:00:00Z A COLMEA DE IDEAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO. FASE II: PRESENTACIÓN DAS IDEAS DE PROXECTOS PARA ACHEGAR SOLUCIÓNS AOS RETOS POR PARTE DO ESTUDANTADO. 2022-01-19T23:00:00Z 2022-01-19T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-01-19T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE CONCESIÓN DIRECTA DE BOLSA A ESTUDANTES POR INTERESE PÚBLICO, SOCIAL E HUMANITARIO, CURSO 2021/2022 2022-01-18T23:00:00Z 2022-01-18T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-01-18T23:00:00Z RELACIÓN CONCESIÓN DE SOLICITUDES DA CONVOCATORIA PARA O ANTICIPO DE FINANCIAMENTO ESTRUTURAL A GRUPOS DE TRAXECTORIA DESTACADA DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O ANO 2022 2022-01-18T23:00:00Z 2022-01-18T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-01-18T23:00:00Z RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA PARA O ANTICIPO DE FINANCIAMENTO ESTRUTURAL A GRUPOS DE TRAXECTORIA DESTACADA DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O ANO 2022 2022-01-16T23:00:00Z 2022-01-16T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-01-16T23:00:00Z ACORDOS DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO CONSELLO DE GOBERNO DE 13/01/2022 2022-01-12T23:00:00Z 2022-01-12T23:00:00Z <div> Maís información. </div> 2022-01-12T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE BOLSAS CONCEDIDAS, DENEGADAS E LISTAXE DE AGARDA DO PROGRAMA “BECAS SANTANDER ESTUDIOS PROGRESO” NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO 2021/2022 2022-01-12T23:00:00Z 2022-01-12T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-01-12T23:00:00Z R. R. DO 12 DE XANEIRO DE 2022 DA UNIVERSIDADE DE VIGO, POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE E EXCLUÍDAS PARA A CONVOCATORIA DE PRAZAS DE INTERCAMBIO CON EEUU PARA O CURSO ACADÉMICO 2022-2023, ISEP. 2022-01-11T23:00:00Z 2022-01-11T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-01-11T23:00:00Z Premios - X edición das axudas INCUVI-EMPRENDE da Universidade de Vigo, no curso académico 2021/2022: listaxe provisoria de axudas concedidas, denegadas e listaxe de agarda 2022-01-11T23:00:00Z 2022-01-11T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-01-11T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 12 DE XANEIRO DE 2022 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES CONCEDIDAS E DENEGADAS PARA ORGANIZAR OS OBRADOIROS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA NO SEGUNDO CUADRIMESTRE DO CURSO 2021/2022 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2022-01-11T23:00:00Z 2022-01-11T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-01-11T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 12 DE XANEIRO DE 2022 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE AXUDAS CONCEDIDAS E DENEGADAS PARA A ORGANIZACIÓN DE OBRADOIROS NO SEGUNDO CUADRIMESTRE DO CURSO 2021/22 NO CAMPUS DE OURENSE. 2022-01-11T23:00:00Z 2022-01-11T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-01-11T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 11 DE XANEIRO DE 2022 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DOS OBRADOIROS ADMITIDOS E EXCLUÍDOS A TRÁMITE DURANTE O SEGUNDO CUADRIMESTRE DO CURSO 2021/2022 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2022-01-10T23:00:00Z 2022-01-10T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-01-10T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 11 DE XANEIRO DE 2022 DE MODIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN PUBLICADA O 04 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE APROBAN CRÉDITOS ECTS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2022-01-10T23:00:00Z 2022-01-10T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-01-10T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 10 DE XANEIRO DE 2022 POLA QUE SE APROBAN CRÉDITOS ECTS POLA REALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN OU DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES CULTURAIS 2022-01-09T23:00:00Z 2022-01-09T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-01-09T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 3 DE XANEIRO DE 2022 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISORIA DE AXUDAS CONCEDIDAS E DENEGADAS PARA A ORGANIZACIÓN DE OBRADOIROS NO SEGUNDO CUADRIMESTRE DO CURSO 2021/22 NO CAMPUS DE OURENSE. 2022-01-02T23:00:00Z 2022-01-02T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2022-01-02T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN “BOLSAS COMEDOR” NO CURSO ACADÉMICO 2021/2022 2021-12-29T23:00:00Z 2021-12-29T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-29T23:00:00Z RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA PARA O ANTICIPO DE FINANCIAMENTO ESTRUTURAL A GRUPOS DE TRAXECTORIA DESTACADA DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O ANO 2022 2021-12-29T23:00:00Z 2021-12-29T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-29T23:00:00Z PROGRAMA DE BOLSAS PRÁCTICAS “FUNDACIÓN ONCE-CRUE” PARA ALUMNADO CON DISCAPACIDADE, 2021/2022 2021-12-28T23:00:00Z 2021-12-28T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-28T23:00:00Z REGULAMENTO COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACION CON SERES HUMANOS E MEDIO AMBIENTE (CEISHMA) 2021-12-26T23:00:00Z 2021-12-26T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-26T23:00:00Z o REGULAMENTO COMITÉ DE ÉTICA DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL (CEEA) 2021-12-26T23:00:00Z 2021-12-26T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-26T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS AO ESTUDO PROPIAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO 2021/2022 2021-12-22T23:00:00Z 2021-12-22T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-22T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 23 DE DECEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS A TRÁMITE NA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A ORGANIZACIÓN DE OBRADOIROS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA NO SEGUNDO CUADRIMESTRE DO CURSO 2 2021-12-22T23:00:00Z 2021-12-22T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-22T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE CORRECCIÓN DE ERROS DA RESOLUCIÓN REITORAL DE 15 DE DECEMBRO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE FORMACIÓN EN SISTEMAS INFORMÁTICOS, CENTROS UNIVERSITARIOS, UNIDADES E ÁREAS DIRIXIDAS AO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O 2021-12-19T23:00:00Z 2021-12-19T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-19T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS PARA ESTUDANTADO QUE INICIA ESTUDOS DE MÁSTER OFICIAL QUE NON HABILITAN PARA PROFESIÓN REGULADA NO CURSO 2021/2022 2021-12-19T23:00:00Z 2021-12-19T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-19T23:00:00Z CORRECCIÓN DE ERROS DA INSTRUCIÓN DA XERENCIA 12/2021, DO 17 DE DECEMBRO, DE CALENDARIO LABORAL, VACACIÓNS E DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN PARA O ANO 2022 DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS 2021-12-19T23:00:00Z 2021-12-19T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-19T23:00:00Z REGULAMENTO ELECTORAL XERAL DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-12-19T23:00:00Z 2021-12-19T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-19T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 17 DE DECEMBRO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECE A COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS DE FUNCIONARIZACIÓN QUE DESENVOLVERÁN OS PROCESOS DE FUNCIONARIZACIÓN DO PERSOAL LABORAL FIXO DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-12-19T23:00:00Z 2021-12-19T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-19T23:00:00Z PROPOSTA DE CONCESIÓN DOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOUTORAMENTO 2020-2021 2021-12-16T23:00:00Z 2021-12-16T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-16T23:00:00Z ACTAS DE REVISIÓN DE ALEGACIÓNS DOS TRIBUNAIS DOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOUTORAMENTO 2020-21 2021-12-16T23:00:00Z 2021-12-16T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-16T23:00:00Z INSTRUCIÓN DA XERENCIA 12/2021, DO 17 DE DECEMBRO, DE CALENDARIO LABORAL, VACACIÓNS E DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN PARA O ANO 2022 DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS 2021-12-16T23:00:00Z 2021-12-16T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-16T23:00:00Z CORRECCIÓN DE ERROS: AMPLIACIÓN PRAZO SEGUNDA EDICIÓN DO DISTINTIVO DE IGUALDADE 2021-12-16T23:00:00Z 2021-12-16T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-16T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE FORMACIÓN EN SISTEMAS INFORMÁTICOS, CENTROS UNIVERSITARIOS E UNIDADES E ÁREAS DIRIXIDAS AO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO 2021/2022- 2ª CONVOCATORIA 2021-12-14T23:00:00Z 2021-12-14T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-14T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 15 DE DECEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISIONAL DOS OBRADOIROS ADMITIDOS E EXCLUÍDOS A TRÁMITE DURANTE O SEGUNDO CUADRIMESTRE DO CURSO 2021/2022 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2021-12-14T23:00:00Z 2021-12-14T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-14T23:00:00Z AMPLIACIÓN PRAZO SEGUNDA EDICIÓN DO DISTINTIVO DE IGUALDADE 2021-12-14T23:00:00Z 2021-12-14T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-14T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 15 DE DECEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS A TRÁMITE NA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A ORGANIZACIÓN DE OBRADOIROS NO SEGUNDO CUADRIMESTRE DO CURSO 2021/22 NO CAMPUS DE OURENSE 2021-12-14T23:00:00Z 2021-12-14T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-14T23:00:00Z CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DA CORUÑA, A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E A UNIVERSIDADE DE VIGO POLO QUE SE CREA O CENTRO DE INVESTIGACIÓN DAS PAISAXES ATLÁNTICAS CULTURAIS (CISPAC) 2021-12-13T23:00:00Z 2021-12-13T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-13T23:00:00Z CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DA CORUÑA, A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E A UNIVERSIDADE DE VIGO POLO QUE SE CREA O CENTRO DE INVESTIGACIÓN INTERUNIVERSITARIO “ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION FOR SOCIETY” (ECOBAS) 2021-12-13T23:00:00Z 2021-12-13T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-13T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA UNHA CORRECCIÓN DE ERROS DA LISTAXE DEFINITIVA DAS BOLSAS CONCEDIDAS E DENEGADAS DAS AXUDAS AO ESTUDO PROPIAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO 2020/2021 2021-12-13T23:00:00Z 2021-12-13T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-13T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCA BOLSA DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL (GREEN CAMPUS) DIRIXIDA AO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO 2021/2022 2021-12-12T23:00:00Z 2021-12-12T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-12T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 13 DE DECEMBRO DE 2021 POLA QUE SE APROBAN CRÉDITOS ECTS POLA REALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN OU DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES CULTURAIS 2021-12-12T23:00:00Z 2021-12-12T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-12T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE CONCESIÓN DE PREMIOS COMPLEMENTARIOS AOS PREMIOS Á EXCELENCIA ACADÉMICA PARA ALUMNADO QUE INICIA ESTUDIOS DE GRAO NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO ACADÉMICO 2021/2022 2021-12-02T23:00:00Z 2021-12-02T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-02T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE CONCESIÓN DE PREMIOS COMPLEMENTARIOS AOS PREMIOS Á EXCELENCIA ACADÉMICA PARA ALUMNADO QUE INICIA ESTUDIOS DE DOUTORAMENTO NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO ACADÉMICO 2020/2021 2021-12-02T23:00:00Z 2021-12-02T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-02T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE CONCESIÓN DE PREMIOS COMPLEMENTARIOS AOS PREMIOS Á EXCELENCIA ACADÉMICA PARA ALUMNADO QUE INICIA ESTUDOS DE MESTRADO NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO ACADÉMICO 2021/2022 2021-12-02T23:00:00Z 2021-12-02T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-02T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE CONCESIÓN DE PREMIOS COMPLEMENTARIOS AOS PREMIOS DE EXCELENCIA ACADÉMICA PARA ALUMNADO AO ALUMNADO DE GRAO UNIVERSITARIO OFICIAL QUE OBTIVESE AS MELLORES CUALIFICACIÓNS NO CURSO 2019/20 NA UNIVERSIDADE DE VIGO CONVOCADOS POLA CONSEL 2021-12-02T23:00:00Z 2021-12-02T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-02T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 2 DE DECEMBRO DO 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DAS BOLSAS CONCEDIDAS E DENEGADAS DAS BOLSAS DESPRAZAMENTO “OURENSE RURAL” DO CURSO 2021/2022 2021-12-01T23:00:00Z 2021-12-01T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-01T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PROXECTOS PRESELECCIONADOS E REXEITADOS NOS PREMIOS INCUVI-EMPRENDE - X EDICIÓN 2021-12-01T23:00:00Z 2021-12-01T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-01T23:00:00Z Premios Girlgeekcovid 2021-11-30T23:00:00Z 2021-11-30T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-30T23:00:00Z Premios Excelencia inicio Grao 2021-11-30T23:00:00Z 2021-11-30T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-30T23:00:00Z Premios Excelencia inicio Máster 2021-11-30T23:00:00Z 2021-11-30T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-30T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 15 DE XULLO DO 2021 POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE MOBILIDADE DA ESCOLA INTERNACIONAL DE DOUTORAMENTO (EIDO) PARA O ALUMNADO DE PROGRAMAS DE DOUTORAMENTO DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-11-29T23:00:00Z 2021-11-29T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-29T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 30 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES CON PREMIO CONCEDIDO, DENEGADO E LISTAXE DE AGARDA DA VIII EDICIÓN DOS PREMIOS EGERIA Á INCLUSIÓN DA PERSPECTIVA DE XÉNERO NOS TRABALLOS DE FIN DE GRAO E 2021-11-29T23:00:00Z 2021-11-29T23:00:00Z <div> Máis información&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div> 2021-11-29T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 26 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES CON PREMIO CONCEDIDO E LISTAXE DE AGARDA NOS PREMIOS “INNOVACIÓN SOSTIBLE DA CÁTEDRA TELEFÓNICA-UVIGO” 2021-11-25T23:00:00Z 2021-11-25T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-25T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021 DE CORRECCIÓN DE ERROS DA RESOLUCIÓN REITORAL DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCA CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E BOLSAS DESTINADAS A PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL PARA A FORMACIÓN PRÁCTIC 2021-11-25T23:00:00Z 2021-11-25T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-25T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 24 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA PARA O ANTICIPO DE FINANCIAMENTO ESTRUTURAL A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE TRAXECTORIA DESTACADA DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O ANO 2022. 2021-11-24T23:00:00Z 2021-11-24T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-24T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 24 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES CON PREMIO CONCEDIDO, DENEGADO E LISTAXE DE AGARDA NOS PREMIOS AOS EXPEDIENTES ACADÉMICOS CON MELLORES CUALIFICACIÓNS NOS MESTRADOS UNIVERSITARIOS, 2020/ 2021-11-23T23:00:00Z 2021-11-23T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-23T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 24 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES CON BOLSA CONCEDIDA NAS BOLSAS PARA A ADQUISICIÓN DA CAPACITACIÓN ADECUADA PARA O USO DE ANIMAIS DE EXPERIMENTACIÓN, SEGUNDO O RD 53/2013, CURSO 2021/202 2021-11-23T23:00:00Z 2021-11-23T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-23T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCA CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E BOLSAS DESTINADAS A PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL PARA A FORMACIÓN PRÁCTICA NA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-11-22T23:00:00Z 2021-11-22T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-22T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES CON PREMIO CONCEDIDO E DENEGADO NAS AXUDAS PARA REDACTAR E DEFENDER EN GALEGO TESES DE DOUTORAMENTO E OS PREMIOS Á CALIDADE LINGÜÍSTICA NOS TRABALLOS DE 2021-11-18T23:00:00Z 2021-11-18T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-11-18T23:00:00Z ACTAS DE CONSTITUCIÓN E DE AVALIACIÓN PROVISIONAL DOS TRIBUNAIS ENCARGADOS DE ELABORAR A PROPOSTA DE CONCESIÓN DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOUTORAMENTO CORRESPONDENTES AO CURSO ACADÉMICO 2020-21 2021-11-17T23:00:00Z 2021-11-17T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-17T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 17 DE NOVEMBRO POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES CON PREMIO CONCEDIDO, DENEGADO E LISTAXE DE AGARDA NA PRIMEIRA EDICIÓN DOS PREMIOS TFG E TFM DO CAMPUS CREA DA UNIVERSIDADE DE VIGO, CURSO 2020/2021 2021-11-16T23:00:00Z 2021-11-16T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-16T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 17 DE NOVEMBRO POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES CON PREMIO CONCEDIDO, DENEGADO E LISTAXE DE AGARDA NA III EDICIÓN DOS PREMIOS AO MELLOR TFG/TFM EN TEMÁTICAS RELACIONADAS COA AXENDA 2030 2021-11-16T23:00:00Z 2021-11-16T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-16T23:00:00Z PREMIOS Á EXCELENCIA ACADÉMICA PARA O ALUMNADO QUE INICIA ESTUDIOS DE GRAO NA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2021/2022: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES CON PREMIO CONCEDIDO, DENEGADO E LISTAXE DE AGARDA 2021-11-11T23:00:00Z 2021-11-11T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-11-11T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 8 DE NOVEMBRO POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CON BOLSA CONCEDIDA E DENEGADA NAS BOLSAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER FORMATIVO PARA O ALUMNADO DE GRAO E MESTRADO 2020/2021 2021-11-07T23:00:00Z 2021-11-07T23:00:00Z <div> Máis información&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div> 2021-11-07T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 4 DE NOVEMBRO POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CON BOLSA CONCEDIDA, DENEGADA E LISTAXE DE AGARDA NAS BOLSAS PARA O ESTUDANTADO BENEFICIARIO OU SOLICITANTE DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL DA UNIVERSIDADE E VIGO, CURSO 2021-11-03T23:00:00Z 2021-11-03T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-03T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 04 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE APROBAN CRÉDITOS ECTS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2021-11-03T23:00:00Z 2021-11-03T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-03T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 3 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS PARA ADQUISICIÓN DA CAPACITACIÓN ADECUADA PARA O USO DE ANIMAIS DE EXPERIMENTACIÓN, SEGUNDO O REAL DECRETO 53/2013 2021-11-02T23:00:00Z 2021-11-02T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-02T23:00:00Z REGULAMENTO ELECTORAL XERAL DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-11-01T23:00:00Z 2021-11-01T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-01T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 2 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE REALIZA UNHA CORRECCIÓN DE ERROS NA R.R. DO 28 DE OUTUBRO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCA A IV EDICIÓN DOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA E DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DO CAMPUS AUGA DA UNIVERSIDADE 2021-11-01T23:00:00Z 2021-11-01T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-01T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL 28 DE OUTUBRO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCA A IV EDICIÓN DOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA E DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DO CAMPUS AUGA DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-10-27T22:00:00Z 2021-10-27T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-27T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 28 DE OUTUBRO DE 2021 POLA QUE SE APROBAN CRÉDITOS ECTS POLA REALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN OU DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES CULTURAIS 2021-10-27T22:00:00Z 2021-10-27T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-27T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE PARA OS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOUTORAMENTO CURSO 2020-2021 2021-10-24T22:00:00Z 2021-10-24T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-24T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 POLA QUE SE PROCEDE A AMPLIACIÓN DO PRAZO DE SOLICITUDES DAS AXUDAS DA X EDICIÓN DO PROGRAMA INCUVI-EMPRENDE DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-10-24T22:00:00Z 2021-10-24T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-24T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 POLA QUE SE PROCEDE A AMPLIACIÓN DO PRAZO DE SOLICITUDES DAS AXUDAS DA VI EDICIÓN DO PROGRAMA INCUVI-AVANZA DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-10-24T22:00:00Z 2021-10-24T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-24T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 POLA QUE SE PROCEDE A AMPLIACIÓN DO PRAZO DE SOLICITUDES DAS AXUDAS DA II EDICIÓN DO PROGRAMA INCUVI-CONSOLIDA DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO 2021-10-24T22:00:00Z 2021-10-24T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-24T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 22 DE OUTUBRO POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DEFINITIVA DE TRIBUNAIS ENCARGADOS DE ELABORAR A PROPOSTA DE CONCESIÓN DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOUTORAMENTO CORRESPONDENTES AO CURSO ACADÉMICO 2020-21 2021-10-21T22:00:00Z 2021-10-21T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-21T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 21 DE OUTUBRO DO 2021 DE CONCESIÓN DIRECTA DE BOLSA A ESTUDANTES PARA O DESENVOLVEMENTO DO REGULAMENTO DE ATENCIÓN AO ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO DURANTE O CURSO 2021/2022 2021-10-20T22:00:00Z 2021-10-20T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-20T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 15 DE OUTUBRO POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES CON BOLSA CONCEDIDA, DENEGADA E LISTAXE DE AGARDA NAS BOLSAS DE FORMACIÓN EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN 2021/2022 2021-10-14T22:00:00Z 2021-10-14T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 15 DE OUTUBRO POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES CON BOLSA CONCEDIDA, DENEGADA E LISTAXE DE AGARDA NAS BOLSAS DE FORMACIÓN EN UNIDADES E ÁREAS 2021/2022 2021-10-14T22:00:00Z 2021-10-14T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-10-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE CONCESIÓN DIRECTA DE BOLSAS A ESTUDANTES DE CONTINUACIÓN DE ESTUDOS DO PROGRAMA “MUJERES POR ÁFRICA” 2021-10-13T22:00:00Z 2021-10-13T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-10-13T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE CONCESIÓN DIRECTA DE BOLSAS A ESTUDANTES DE MÁSTER DA UNIVERSIDADE DE VIGO EN VIRTUDE DO CONVENIO ASINADO COA FUNDACIÓN MUJERES POR AFRICA 2021-10-13T22:00:00Z 2021-10-13T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-13T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 13 DE OUTUBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A CANCELACIÓN DE TRES OBRADOIROS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA PARA O PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2021/2022 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2021-10-12T22:00:00Z 2021-10-12T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-12T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 8 DE OUTUBRO DE 2021 POLA QUE SE APROBA A ORGANIZACIÓN DE CICLO ST2REAM NO CAMPUS DE PONTEVEDRA PARA O CURSO 2021/2022 2021-10-07T22:00:00Z 2021-10-07T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-07T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISIONAL DE TRIBUNAIS ENCARGADOS DE ELABORAR A PROPOSTA DOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOUTORAMENTO 2021-10-04T22:00:00Z 2021-10-04T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-04T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 5 DE OUTUBRO POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CON BOLSA CONCEDIDA, DENEGADA E LISTAXE DE AGARDA NAS BOLSAS DE FORMACIÓN EN SISTEMAS INFORMÁTICOS 2021/2022 2021-10-04T22:00:00Z 2021-10-04T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-04T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 5 DE OUTUBRO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCA A X EDICIÓN DO PROGRAMA INCUVI-EMPRENDE DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-10-04T22:00:00Z 2021-10-04T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-04T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 5 DE OUTUBRO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCA A II EDICIÓN DO PROGRAMA INCUVI-CONSOLIDA DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-10-04T22:00:00Z 2021-10-04T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-04T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE PARA OS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOUTORAMENTO CURSO 2020-2021 2021-10-04T22:00:00Z 2021-10-04T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-04T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 5 DE OUTUBRO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCA A VI EDICIÓN DO PROGRAMA INCUVI-AVANZA DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-10-04T22:00:00Z 2021-10-04T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-04T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 4 DE OUTUBRO POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE DESPRAZAMENTO “OURENSE RURAL” PARA ESTUDANTADO DO CAMPUS DE OURENSE PARA O CURSO 2021/2022 2021-10-03T22:00:00Z 2021-10-03T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-10-03T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 30 DE SETEMBRO DE 2021 DE CORRECCIÓN DE ERROS DA RESOLUCIÓN REITORAL DE 14 DE SETEMBRO POLA QUE SE CONVOCA A PRIMEIRA EDICIÓN DOS PREMIOS TFG E TFM DO CAMPUS CREA DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-09-30T22:00:00Z 2021-09-30T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-30T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 27 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN OS PREMIOS “INNOVACIÓN SOSTIBLE DA CÁTEDRA TELEFÓNICA-UVIGO” 2021-09-26T22:00:00Z 2021-09-26T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-26T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 23 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A OFERTA DE OBRADOIROS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA PARA O PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2020/21 NO CAMPUS DE OURENSE. 2021-09-22T22:00:00Z 2021-09-22T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-22T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 17 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE APROBAN CRÉDITOS ECTS POLA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2021-09-16T22:00:00Z 2021-09-16T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-16T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 17 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE APROBAN CRÉDITOS ECTS POLA REALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN OU DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES CULTURAIS, DE REPRESENTACIÓN ESTUDANTIL, SOLIDARIAS E DE COOPERACIÓN 2021-09-16T22:00:00Z 2021-09-16T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-16T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 16 DE SETEMBRO POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DO PROGRAMA “BECAS SANTANDER ESTUDIOS PROGRESO” NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO 2021/2022 2021-09-15T22:00:00Z 2021-09-15T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-15T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 15 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A CANCELACIÓN DUN CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2021-09-15T22:00:00Z 2021-09-15T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-15T22:00:00Z CONVOCATORIA SEGUNDA EDICIÓN DO DISTINTIVO DE IGUALDADE 2021-09-15T22:00:00Z 2021-09-15T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-15T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021, SOBRE AUTORIZACIÓN PARA O USO DO ESCUDO DA UNIVERSIDADE DE VIGO. 2021-09-14T22:00:00Z 2021-09-14T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 14 DE SETEMBRO DE 2021, POLA QUE SE CONVOCA A PRIMEIRA EDICIÓN DO PREMIOS TFG E TFM DO CAMPUS CREA 2021-09-13T22:00:00Z 2021-09-13T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-13T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 14 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE AXUDAS CONCEDIDAS E DENEGADAS PARA A ORGANIZACIÓN DE OBRADOIROS NO PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2020/21 NO CAMPUS DE OURENSE. 2021-09-13T22:00:00Z 2021-09-13T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-13T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 13 DE SETEMBRO DO 2021 DE CONCESIÓN DIRECTA DE BOLSA A ESTUDANTES PARA O DESENVOLVEMENTO DO REGULAMENTO DE ATENCIÓN AO ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO DURANTE O CURSO 2021/2022 2021-09-12T22:00:00Z 2021-09-12T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-12T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 13 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DOS OBRADOIROS CONCEDIDOS E DENEGADOS PARA O PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2021/2022 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2021-09-12T22:00:00Z 2021-09-12T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-12T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 10 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE APROBA A ORGANIZACIÓN DE OBROIRO AULA DE TEATRO DO CAMPUS DE PONTEVEDRA PARA O CURSO 2021/2022 2021-09-12T22:00:00Z 2021-09-12T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-12T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 10 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA O Nº DE PREMIOS POR ÁMBITO E LISTAXE DEFINITIVA DE POSIBLES PERSOAS CANDIDATAS AOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOUTORAMENTO 2020-21 E CAMPO CNEAI T 2021-09-09T22:00:00Z 2021-09-09T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-09T22:00:00Z RR CONCESIÓN DEFINITIVA de CONTRATOS PROGRAMA CON GRUPOS DE INVESTIGACIÓN, DA CONVOCATORIA DE AXUDAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021 2021-09-07T22:00:00Z 2021-09-07T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-07T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 7 DE SETEMBRO DO 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DO ALUMNADO CON BOLSA CONCEDIDA, E LISTAXE DE AGARDA NAS BOLSAS CAROLINA PARA CURSAR ESTUDOS DE MESTRADO NA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-09-06T22:00:00Z 2021-09-06T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-06T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 7 DE SETEMBRO DO 2021 DE CONCESIÓN DIRECTA DE BOLSA “CAROLINA” PARA CURSAR ESTUDOS DE DOUTORAMENTO NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO 2021/2022 2021-09-06T22:00:00Z 2021-09-06T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-06T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 7 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE APROBA A ORGANIZACIÓN DE CINCO OBRADOIROS PARA O CURSO 2021/2022 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2021-09-06T22:00:00Z 2021-09-06T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-06T22:00:00Z CORRECIÓN DE ERROS DA CONVOCATORIA BOLSAS PARA O ESTUDANTADO BENEFICIARIO OU SOLICITANTE DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL 2021-09-05T22:00:00Z 2021-09-05T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-05T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 6 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISORIA DE AXUDAS CONCEDIDAS E DENEGADAS PARA A ORGANIZACIÓN DE OBRADOIROS NO PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2020/21 NO CAMPUS DE OURENSE 2021-09-05T22:00:00Z 2021-09-05T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-05T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 3 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISIONAL DOS OBRADOIROS CONCEDIDOS E DENEGADOS PARA O PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2021/2022 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2021-09-02T22:00:00Z 2021-09-02T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-02T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 3 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE INSCRICIÓN E MATRÍCULA NO PROGRAMA UNIVERSITARIO PARA O EMPREGO E A VIDA AUTÓNOMA DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO ACADÉMICO 2021/2022. 2021-09-02T22:00:00Z 2021-09-02T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-02T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 1 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE PARA A ORGANIZACIÓN DE OBRADOIROS NO PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2021/22 NO CAMPUS DE OURENSE 2021-09-01T22:00:00Z 2021-09-01T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-01T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 1 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES CONCEDIDAS NAS AXUDAS PARA A DIFUSIÓN DOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DO ALUMNADO DE DOUTORAMENTO EN PROTECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL, 2020/2021 2021-08-31T22:00:00Z 2021-08-31T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-08-31T22:00:00Z RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE ADXUDICACIÓN DE 8 AXUDAS DO PROXECTO ERASMUS+ KA2 UNIFORS 2021-08-26T22:00:00Z 2021-08-26T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-08-26T22:00:00Z RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE ADXUDICACIÓN DE 10 AXUDAS DO PROXECTO ERASMUS+KA2 DIPCAT 2021-08-26T22:00:00Z 2021-08-26T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-08-26T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 30 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE APROBA A ORGANIZACIÓN DO OBRADOIRO “AULA PERMANENTE DE MÚSICA TRADICIONAL GALEGA DO CAMPUS DE PONTEVEDRA” PARA O CURSO 2021/2022 2021-07-29T22:00:00Z 2021-07-29T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-29T22:00:00Z INSTRUCIÓN DA VICERREITORÍA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, COOPERACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE 29 DE XULLO DE 2021 DE PRÓRROGA DAS MATERIAS DO PROGRAMA ENGLISH FRIENDLY DO CURSO 2020/2021 PARA O CURSO 2021/2022 2021-07-29T22:00:00Z 2021-07-29T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-29T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 30 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DEFINITIVA DE PRAZAS ADXUDICADAS E LISTA DE AGARDA NA CONVOCATORIA DE PRAZAS PARA A ESCOLA INFANTIL “CONCEPCIÓN SAIZ OTERO” DO CAMPUS DE OURENSE PARA O CURSO ESCOLAR 2021/22. 2021-07-29T22:00:00Z 2021-07-29T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-29T22:00:00Z REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO DA FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-07-28T22:00:00Z 2021-07-28T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-28T22:00:00Z ESTATUTO DO ESTUDANTADO DEPORTISTA NA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-07-28T22:00:00Z 2021-07-28T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-28T22:00:00Z LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS. CONVOCATORIA DE 8 AXUDAS DO PROXECTO ERASMUS+KA2 UNIFORS 2021-07-28T22:00:00Z 2021-07-28T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-28T22:00:00Z LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS. CONVOCATORIA DE 10 AXUDAS DO PROXECTO ERASMUS+KA2 DIPCAT 2021-07-28T22:00:00Z 2021-07-28T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-28T22:00:00Z -RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE FAN PÚBLICAS AS LISTAXES DEFINITIVAS DE AXUDAS DO FONDO DE ACCIÓN SOCIAL DESTINADAS A SUFRAGAR OS PREZOS PÚBLICOS DE MATRÍCULA DO PERSOAL DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS GALEGAS EN TITULACIÓNS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE DE VIGO N 2021-07-26T22:00:00Z 2021-07-26T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-26T22:00:00Z RR CONCESIÓN DEFINITIVA REALIZACIÓN, COMISARIADO Y MONTAJE DE EXPOSICIONES ARTÍSTICAS, DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021 2021-07-26T22:00:00Z 2021-07-26T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-26T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 23 DE XULLO POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS PARA O ESTUDANTADO BENEFICIARIO OU SOLICITANTE DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL 2021-07-22T22:00:00Z 2021-07-22T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-22T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 22 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISORIA DE PRAZAS CONCEDIDAS NA CONVOCATORIA DE PRAZAS PARA A ESCOLA INFANTIL “CONCEPCIÓN SAIZ OTERO” DO CAMPUS DE OURENSE PARA O CURSO ESCOLAR 2021/22. 2021-07-21T22:00:00Z 2021-07-21T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-21T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 22 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS A TRÁMITE NA CONVOCATORIA DE PRAZAS PARA A ESCOLA INFANTIL “CONCEPCIÓN SAIZ OTERO” DO CAMPUS DE OURENSE PARA O CURS 2021-07-21T22:00:00Z 2021-07-21T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-21T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DO 21 DE XULLO DE 2021, POLA QUE SE CONVOCAN AS AXUDAS PARA REDACTAR E DEFENDER EN GALEGO TESES DE DOUTORAMENTO E OS PREMIOS Á CALIDADE LINGÜÍSTICA NOS TRABALLOS DE FIN DE GRAO E DE MESTRADO OFICIAL, CURSO 2020/2021 2021-07-20T22:00:00Z 2021-07-20T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-07-20T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 21 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN PREMIOS AOS EXPEDIENTES ACADÉMICOS CON MELLORES CUALIFICACIÓNS NOS MESTRADOS UNIVERSITARIOS NO CURSO ACADÉMICO 2020/2021 2021-07-20T22:00:00Z 2021-07-20T22:00:00Z <div> Máis informacióh. </div> 2021-07-20T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 21 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN PREMIOS GIRLGEEKCOVID DA CÁTEDRA DE FEMINISMOS 4.0 DEPO-UVIGO, CURSO 2021/2022 2021-07-20T22:00:00Z 2021-07-20T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-07-20T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 21 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCA A III EDICIÓN DOS PREMIOS AO MELLOR TFG/TFM EN TEMÁTICAS RELACIONADAS COA AXENDA 2030, A COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO E A RSC NO CURSO ACADÉMICO 2020/2021 2021-07-20T22:00:00Z 2021-07-20T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-07-20T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 20 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN “PREMIOS Á EXCELENCIA ACADÉMICA” PARA ALUMNADO QUE INICIA ESTUDOS DE MESTRADO OFICIAL NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO ACADÉMICO 2021/2022 2021-07-19T22:00:00Z 2021-07-19T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-07-19T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 20 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCA A VIII EDICIÓN DOS PREMIOS EGERIA Á INCLUSIÓN DA PERSPECTIVA DE XÉNERO NOS TRABALLOS DE FIN DE GRAO E DE MESTRADO OFICIAL DA UNIVERSIDADE DE VIGO. 2021-07-19T22:00:00Z 2021-07-19T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-19T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 20 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN “PREMIOS Á EXCELENCIA ACADÉMICA” PARA ALUMNADO QUE INICIA ESTUDOS DE GRAO NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO ACADÉMICO 2021/2022 2021-07-19T22:00:00Z 2021-07-19T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-19T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 19 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES CON BOLSA CONCEDIDA NAS BOLSAS DE MOBILIDADE PARA O ALUMNADO DE MESTRADOS UNIVERSITARIOS OFICIAIS, 2020/2021 2021-07-18T22:00:00Z 2021-07-18T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-18T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 19 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DOS OBRADOIROS ADMITIDOS E EXCLUÍDOS A TRÁMITE DURANTE O PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2021/2022 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2021-07-18T22:00:00Z 2021-07-18T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-07-18T22:00:00Z Resolución Reitoral do 16 de Xullo de 2021 pola que se publica a listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas das axudas de investigación da Cátedra Feminismo 4.0 Depo-UVigo 2021-07-15T22:00:00Z 2021-07-15T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-07-15T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 15 DE XULLO DO 2021 POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE MOBILIDADE DA ESCOLA INTERNACIONAL DE DOUTORAMENTO (EIDO) PARA O ALUMNADO DE PROGRAMAS DE DOUTORAMENTO DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-07-14T22:00:00Z 2021-07-14T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-07-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBAN AS NORMAS ECONÓMICAS DERIVADAS DA XESTIÓN ACADÉMICA DE TITULACIÓNS OFICIAIS E PROPIAS NO CURSO ACADÉMICO 2021/2022 2021-07-13T22:00:00Z 2021-07-13T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-07-13T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 14 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS A TRÁMITE NA CONVOCATORIA DE PRAZAS PARA A ESCOLA INFANTIL “CONCEPCIÓN SAIZ OTERO” DO CAMPUS DE OURENSE PARA O CURSO ESCOLAR 2021/22. 2021-07-13T22:00:00Z 2021-07-13T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-07-13T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 14 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS A TRÁMITE PARA A ORGANIZACIÓN DE OBRADOIROS NO PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2021/22 NO CAMPUS DE OURENSE. 2021-07-13T22:00:00Z 2021-07-13T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-13T22:00:00Z CORRECCIÓN DE ERROS DA LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS/EXCLUÍDOS CONVOCATORIA 8 AXUDAS PARA CURSO INTENSIVO PROXECTO UNIFORS 2021-07-11T22:00:00Z 2021-07-11T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-11T22:00:00Z CORRECCIÓN DE ERROS DA LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS/EXCLUÍDOS CONVOCATORIA 10 AXUDAS PARA DOUS CURSOS INTENSIVOS PROXECTO DIPCAT 2021-07-11T22:00:00Z 2021-07-11T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-07-11T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 9 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISIONAL DOS OBRADOIROS ADMITIDOS E EXCLUÍDOS A TRÁMITE DURANTE O PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2021/2022 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2021-07-08T22:00:00Z 2021-07-08T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-07-08T22:00:00Z Listaxe provisional admitidos/excluídos convocatoria 8 axudas para cursos intesivos proxecto UNIFORS 2021-07-07T22:00:00Z 2021-07-07T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-07-07T22:00:00Z Listaxe provisional admitidos/excluídos convocatoria 10 axudas para cursos intesivos proxecto DIPCAT 2021-07-07T22:00:00Z 2021-07-07T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-07-07T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS DO FONDO DE ACCIÓN SOCIAL DESTINADAS A SUFRAGAR OS PREZOS PÚBLICOS DO PERSOAL DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS GALEGAS EN TITULACIÓNS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE DE VIGO, CURSO 2021/2022 2021-07-01T22:00:00Z 2021-07-01T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-07-01T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 30 DE XUÑO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE INSCRICIÓN E MATRÍCULA NO PROGRAMA PARA MAIORES DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO ACADÉMICO 2021/2022 2021-06-29T22:00:00Z 2021-06-29T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-06-29T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES PROVISORIAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS/EXCLUÍDAS Á CONVOCATORIA DE AXUDAS DE MATRÍCULA DO PERSOAL DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS GALEGAS NO CURSO 2020/2021 2021-06-29T22:00:00Z 2021-06-29T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-06-29T22:00:00Z REGULAMENTO DOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-06-28T22:00:00Z 2021-06-28T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-06-28T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 29 DE XUÑO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN PRAZAS PARA A ESCOLA INFANTIL “CONCEPCIÓN SAIZ OTERO” DO CAMPUS DE OURENSE PARA O CURSO ESCOLAR 2021/22. 2021-06-28T22:00:00Z 2021-06-28T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-06-28T22:00:00Z REGULAMENTO DO REXISTRO ELECTRÓNICO DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-06-27T22:00:00Z 2021-06-27T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-06-27T22:00:00Z R.R. LISTAXES PROVISIONAIS DE ACREDITADOS/AS PLAN PROMOCIÓN A PTU E CU 2021-06-21T22:00:00Z 2021-06-21T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-06-21T22:00:00Z R.R. LISTADO DEFINITIVO ACTUALIZACIÓN LISTAXES ACREDITADOS PTU E CU 2021-06-21T22:00:00Z 2021-06-21T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-06-21T22:00:00Z •RESOLUCIÓN REITORAL DO 15 DE XUÑO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS DO FONDO SOCIAL 2021. 2021-06-14T22:00:00Z 2021-06-14T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-06-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 9 DE XUÑO DE 2021 POLA QUE SE RESOLVE PUBLICAR A CONVOCATORIA DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOUTORAMENTO PARA AS TESES LIDAS NO CURSO ACADÉMICO 2020-2021 2021-06-08T22:00:00Z 2021-06-08T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-06-08T22:00:00Z CONVOCATORIA DE MATRÍCULA EN ESTUDOS DE POSGRAO. CURSO 2021/2022 2021-05-27T22:00:00Z 2021-05-27T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-05-27T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 5 DE MAIO DE 2021, POLA QUE SE CONVOCA A PRIMEIRA EDICIÓN DO “CONCURSO DE ELABORACIÓN DUN CARTEL PARA A MELLORA DA IMAXE DO CAMPUS CREA” 2021-05-05T22:00:00Z 2021-05-05T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-05-05T22:00:00Z AXUDAS PROPIAS Á INVESTIGACIÓN UVIGO 2021 2021-05-02T22:00:00Z 2021-05-02T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-05-02T22:00:00Z R.R. DE 15/4/2021 POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES PROVISIONAIS DE UNIDADES DOCENTES SELECCIONADAS PARA PARTICIPAR NA CONVOCATORIA DE NOVAS PRAZAS DE PROFESORADO AXUDANTES DOUTOR PARA O CURSO 2021/22 E AS SOLICITUDES DE UNIÓNS DE UNIDADES DOCENTES 2021-04-15T22:00:00Z 2021-04-15T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-04-15T22:00:00Z INSTRUCIÓN 1/2021 DA VICERREITORIA DE INVESTIGACIÓN, DE 12 DE XANEIRO, REFERENTE AO REGULAMENTO DO PERSOAL INVESTIGADOR VISITANTE PARA OS VISITANTES PREDOUTORAIS XA MATRICULADOS NUN PROGRAMA DE DOUTORAMENTO INTERUNIVERSITARIO NO QUE PARTICIPA A UNIVERSIDA 2021-01-11T23:00:00Z 2021-01-11T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-11T23:00:00Z Resolución Reitoral do 27 de novembro de 2020 pola que se resolve a convocatoria correspondente ás Axudas do Fondo Social 2019 2020-11-26T23:00:00Z 2020-11-26T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-26T23:00:00Z REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO DO CONSELLO DE GOBERNO 2020-11-22T23:00:00Z 2020-11-22T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-22T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 17 DE NOVEMBRO DE 2020 POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS DO FONDO SOCIAL 2020 2020-11-16T23:00:00Z 2020-11-16T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-16T23:00:00Z REGULAMENTO DE MOBILIDADE INTERNACIONAL DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2020-09-16T22:00:00Z 2020-09-16T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-16T22:00:00Z