Taboleiro de anuncios da Universidade de Vigo Estas son as últimas entradas publicadas no taboleiro de anuncios electrónico da Universidade de Vigo gl RESOLUCIÓN DO 9 DE DECEMBRO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCA UN PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE 3 XESTORES NO CADRO DO PROXECTO ERASMUS+. 2021-12-08T23:00:00Z 2021-12-08T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-08T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE CONCESIÓN DE PREMIOS COMPLEMENTARIOS AOS PREMIOS Á EXCELENCIA ACADÉMICA PARA ALUMNADO QUE INICIA ESTUDIOS DE GRAO NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO ACADÉMICO 2021/2022 2021-12-02T23:00:00Z 2021-12-02T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-02T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE CONCESIÓN DE PREMIOS COMPLEMENTARIOS AOS PREMIOS DE EXCELENCIA ACADÉMICA PARA ALUMNADO AO ALUMNADO DE GRAO UNIVERSITARIO OFICIAL QUE OBTIVESE AS MELLORES CUALIFICACIÓNS NO CURSO 2019/20 NA UNIVERSIDADE DE VIGO CONVOCADOS POLA CONSEL 2021-12-02T23:00:00Z 2021-12-02T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-02T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE CONCESIÓN DE PREMIOS COMPLEMENTARIOS AOS PREMIOS Á EXCELENCIA ACADÉMICA PARA ALUMNADO QUE INICIA ESTUDOS DE MESTRADO NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO ACADÉMICO 2021/2022 2021-12-02T23:00:00Z 2021-12-02T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-02T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE CONCESIÓN DE PREMIOS COMPLEMENTARIOS AOS PREMIOS Á EXCELENCIA ACADÉMICA PARA ALUMNADO QUE INICIA ESTUDIOS DE DOUTORAMENTO NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO ACADÉMICO 2020/2021 2021-12-02T23:00:00Z 2021-12-02T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-02T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PROXECTOS PRESELECCIONADOS E REXEITADOS NOS PREMIOS INCUVI-EMPRENDE - X EDICIÓN 2021-12-01T23:00:00Z 2021-12-01T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-01T23:00:00Z R. R. DO 2 DE DECEMBRO DE 2021 DA UNIVERSIDADE DE VIGO, POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES PROVISIONAIS DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE E EXCLUÍDAS, NO MARCO DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PROPIAS AO ESTUDANTADO DAS CONVOCATORIAS DE PRAZAS DE INTERCAMBIO PROP 2021-12-01T23:00:00Z 2021-12-01T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-01T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 2 DE DECEMBRO DO 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DAS BOLSAS CONCEDIDAS E DENEGADAS DAS BOLSAS DESPRAZAMENTO “OURENSE RURAL” DO CURSO 2021/2022 2021-12-01T23:00:00Z 2021-12-01T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-01T23:00:00Z CORRECCIÓN DE ERROS DE 01 DE DECEMBRO DE 2021 DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA ORGANIZAR OS OBRADOIROS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO SEGUNDO CUADRIMESTRE DO CURSO 2021/2022 2021-12-01T23:00:00Z 2021-12-01T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-12-01T23:00:00Z ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA DO CONSELLO DE GOBERNO DE 30/11/2021 – CORRECCIÓN DE ERROS 2021-11-30T23:00:00Z 2021-11-30T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-30T23:00:00Z Premios Excelencia inicio Grao 2021-11-30T23:00:00Z 2021-11-30T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-30T23:00:00Z Premios Girlgeekcovid 2021-11-30T23:00:00Z 2021-11-30T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-30T23:00:00Z Premios Excelencia inicio Máster 2021-11-30T23:00:00Z 2021-11-30T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-30T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 1 DE DECEMBRO, POLA QUE SE RESOLVE A PUBLICACIÓN DA RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES AUTORIZADAS/DENEGADAS DE “PROGRAMA SOPORTE Á XESTIÓN ECONÓMICA DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN”. 2021-11-30T23:00:00Z 2021-11-30T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-30T23:00:00Z ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA DO CONSELLO DE GOBERNO DE 30/11/2021 2021-11-29T23:00:00Z 2021-11-29T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-29T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 15 DE XULLO DO 2021 POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE MOBILIDADE DA ESCOLA INTERNACIONAL DE DOUTORAMENTO (EIDO) PARA O ALUMNADO DE PROGRAMAS DE DOUTORAMENTO DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-11-29T23:00:00Z 2021-11-29T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-29T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 30 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES CON PREMIO CONCEDIDO, DENEGADO E LISTAXE DE AGARDA DA VIII EDICIÓN DOS PREMIOS EGERIA Á INCLUSIÓN DA PERSPECTIVA DE XÉNERO NOS TRABALLOS DE FIN DE GRAO E 2021-11-29T23:00:00Z 2021-11-29T23:00:00Z <div> Máis información&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div> 2021-11-29T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 30 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA ORGANIZAR OS OBRADOIROS DE EXTENSION UNIVERSITARIA DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO SEGUNDO CUADRIMESTRE DO CURSO 2021/2022 2021-11-29T23:00:00Z 2021-11-29T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-29T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE CONCEDEN DEFINITIVAMENTE AS AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023. 2021-11-29T23:00:00Z 2021-11-29T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-29T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 25 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE RESOLVE O XVIII PREMIO DE CREACIÓN AUDIOVISUAL CONVOCADO POLA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-11-28T23:00:00Z 2021-11-28T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-28T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021 DE CORRECCIÓN DE ERROS DA RESOLUCIÓN REITORAL DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCA CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E BOLSAS DESTINADAS A PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL PARA A FORMACIÓN PRÁCTIC 2021-11-25T23:00:00Z 2021-11-25T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-25T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 26 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES CON PREMIO CONCEDIDO E LISTAXE DE AGARDA NOS PREMIOS “INNOVACIÓN SOSTIBLE DA CÁTEDRA TELEFÓNICA-UVIGO” 2021-11-25T23:00:00Z 2021-11-25T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-25T23:00:00Z ACORDO DO TRIBUNAL DO PROCESO SELECTIVO PARA A AMPLIACIÓN DA LISTA DE AGARDA DE TÉCNICO/A ESPECIALISTA DE ANIMALARIO COA PROPOSTA PROVISIONAL DA LISTA DE AGARDA 2021-11-25T23:00:00Z 2021-11-25T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-25T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 26 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A CONCESIÓN PROVISIONAL DE AXUDAS PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR PREDOUTORAL EN FORMACIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2021. 2021-11-25T23:00:00Z 2021-11-25T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-25T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 24 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA PARA O ANTICIPO DE FINANCIAMENTO ESTRUTURAL A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE TRAXECTORIA DESTACADA DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O ANO 2022. 2021-11-24T23:00:00Z 2021-11-24T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-24T23:00:00Z R.R DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021, POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISORIA DE PERSOAS CANDIDATAS SELECCIONADAS DE BOLSAS ERASMUS+ KA107 CON PAÍSES ASOCIADOS PARA O ANO 2021-2022 2021-11-24T23:00:00Z 2021-11-24T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-24T23:00:00Z R.R DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021, POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE E EXCLUÍDAS DE BOLSAS ERASMUS+ KA107 CON PAÍSES ASOCIADOS PARA O ANO 2021-2022 2021-11-24T23:00:00Z 2021-11-24T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-24T23:00:00Z 1º ACORDO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS DO CONCURSO DE PROFESORADO ASOCIADO EN CC. DA SAUDE (CS2102). CURSO ACADÉMICO 2021-2022. 2021-11-24T23:00:00Z 2021-11-24T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-24T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 24 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES CON PREMIO CONCEDIDO, DENEGADO E LISTAXE DE AGARDA NOS PREMIOS AOS EXPEDIENTES ACADÉMICOS CON MELLORES CUALIFICACIÓNS NOS MESTRADOS UNIVERSITARIOS, 2020/ 2021-11-23T23:00:00Z 2021-11-23T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-23T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 24 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES CON BOLSA CONCEDIDA NAS BOLSAS PARA A ADQUISICIÓN DA CAPACITACIÓN ADECUADA PARA O USO DE ANIMAIS DE EXPERIMENTACIÓN, SEGUNDO O RD 53/2013, CURSO 2021/202 2021-11-23T23:00:00Z 2021-11-23T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-23T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 24 DE NOVEMBROBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS, EXCLUÍDAS E DESISTIDAS DA CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR PREDOUTORAL EN FORMACIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2021. 2021-11-23T23:00:00Z 2021-11-23T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-23T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCA CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E BOLSAS DESTINADAS A PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL PARA A FORMACIÓN PRÁCTICA NA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-11-22T23:00:00Z 2021-11-22T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-22T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 23 DE NOVEMBRO, POLA QUE SE RESOLVE A PUBLICACIÓN DA RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES AUTORIZADAS/DENEGADAS DE “PROGRAMA SOPORTE Á XESTIÓN ECONÓMICA DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN”. 2021-11-22T23:00:00Z 2021-11-22T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-22T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 22 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCA UN PROCESO SELECTIVO PARA A AMPLIACIÓN DA LISTA DE AGARDA DE TÉCNICO ESPECIALISTA DE XARDINERIA E ZONAS VERDES, GRUPO III, PARA A COBERTURA DE POSTOS DE TRABALLO CON CARÁCTER TEMPORAL. 2021-11-21T23:00:00Z 2021-11-21T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-21T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES CON PREMIO CONCEDIDO E DENEGADO NAS AXUDAS PARA REDACTAR E DEFENDER EN GALEGO TESES DE DOUTORAMENTO E OS PREMIOS Á CALIDADE LINGÜÍSTICA NOS TRABALLOS DE 2021-11-18T23:00:00Z 2021-11-18T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-11-18T23:00:00Z R.R DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021, POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DE AXUDAS DE INTERCAMBIO EXTRACOMUNITARIO, BOLSAS PROPIAS Y GE4, PARA O CURSO 2021-2022 2021-11-17T23:00:00Z 2021-11-17T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-17T23:00:00Z ACTAS DE CONSTITUCIÓN E DE AVALIACIÓN PROVISIONAL DOS TRIBUNAIS ENCARGADOS DE ELABORAR A PROPOSTA DE CONCESIÓN DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOUTORAMENTO CORRESPONDENTES AO CURSO ACADÉMICO 2020-21 2021-11-17T23:00:00Z 2021-11-17T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-17T23:00:00Z PREMIOS INNOVACIÓN SOSTIBLE DA CÁTEDRA TELEFÓNICA-UVIGO: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES CON PREMIO CONCEDIDO E LISTAXE DE AGARDA 2021-11-17T23:00:00Z 2021-11-17T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-17T23:00:00Z R.R. D0 18 DE NOVEMBRO DE 2021, POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DA 2ª CONVOCATORIA DE BOLSAS ERASMUS+ PRÁCTICAS 2021-2022. 2021-11-17T23:00:00Z 2021-11-17T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-17T23:00:00Z R.R DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021, POLA QUE SE PUBLICA A MODIFICACIÓN DAS LISTAXES DE ADXUDICACIÓN DAS AXUDAS ERASMUS+ ESTUDOS PARA O CURSO 2021-2022 DO PROXECTO 2021-1-ES01-KA131-HED-000010549 2021-11-16T23:00:00Z 2021-11-16T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-16T23:00:00Z R.R DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021, POLA QUE SE PUBLICA A MODIFICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE INTERCAMBIO EXTRACOMUNITARIO PARA O CURSO 2021-2022 2021-11-16T23:00:00Z 2021-11-16T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-16T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 17 DE NOVEMBRO POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES CON PREMIO CONCEDIDO, DENEGADO E LISTAXE DE AGARDA NA PRIMEIRA EDICIÓN DOS PREMIOS TFG E TFM DO CAMPUS CREA DA UNIVERSIDADE DE VIGO, CURSO 2020/2021 2021-11-16T23:00:00Z 2021-11-16T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-16T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 17 DE NOVEMBRO POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES CON PREMIO CONCEDIDO, DENEGADO E LISTAXE DE AGARDA NA III EDICIÓN DOS PREMIOS AO MELLOR TFG/TFM EN TEMÁTICAS RELACIONADAS COA AXENDA 2030 2021-11-16T23:00:00Z 2021-11-16T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-16T23:00:00Z PREMIOS GIRLGEEKCOVID DA CÁTEDRA DE FEMINISMOS 4.0 DEPO-UVIGO: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES CON PREMIO CONCEDIDO, DENEGADO E LISTAXE DE AGARDA 2021-11-15T23:00:00Z 2021-11-15T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-15T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 16 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES CONCEDIDAS DO PROGRAMA DE RETENCIÓN DE TALENTO INVESTIGADOR DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O 2021 2021-11-15T23:00:00Z 2021-11-15T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-15T23:00:00Z RESOLUCIÓN DO 15 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PON FIN AO PROCESO DE AMPLIACIÓN DA LISTA DE ESPERA DE TÉCNICO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECAS 2021-11-14T23:00:00Z 2021-11-14T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-11-14T23:00:00Z PREMIOS Á EXCELENCIA ACADÉMICA PARA O ALUMNADO PREMIOS Á EXCELENCIA ACADÉMICA” PARA ALUMNADO QUE INICIA ESTUDOS DE MESTRADO OFICIAL NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO ACADÉMICO 2021/2022: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES CON PREMIO CONCEDIDO, DENEGADO E LI 2021-11-11T23:00:00Z 2021-11-11T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-11T23:00:00Z PREMIOS Á EXCELENCIA ACADÉMICA PARA O ALUMNADO QUE INICIA ESTUDIOS DE GRAO NA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2021/2022: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES CON PREMIO CONCEDIDO, DENEGADO E LISTAXE DE AGARDA 2021-11-11T23:00:00Z 2021-11-11T23:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-11-11T23:00:00Z ACORDO DO TRIBUNAL DO PROCESO SELECTIVO PARA A AMPLIACIÓN DA LISTA DE AGARDA DE TÉCNICO/A ESPECIALISTA DE BIBLIOTECAS COA PROPOSTA DEFINITIVA COAS PUNTUACIÓNS DAS PERSOAS ASPIRANTES. 2021-11-11T23:00:00Z 2021-11-11T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-11T23:00:00Z VIII EDICIÓN DOS PREMIOS EGERIA Á INCLUSIÓN DA PERSPECTIVA DE XÉNERO NOS TRABALLOS DE FIN DE GRAO E DE MESTRADO OFICIAL DA UNIVERSIDADE DE VIGO: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES CON PREMIO CONCEDIDO, DENEGADO E LISTAXE DE AGARDA 2021-11-10T23:00:00Z 2021-11-10T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-10T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE CONCEDEN PROVISIONALMENTE AS AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023. ÁMBITO CIENTÍFICO. 2021-11-10T23:00:00Z 2021-11-10T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-10T23:00:00Z X EDICIÓN DOS PREMIOS DO PROGRAMA INCUVI-EMPRENDE, CURSO ACADÉMICO 2021/2022: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS 2021-11-09T23:00:00Z 2021-11-09T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-09T23:00:00Z II EDICIÓN DOS PREMIOS DO PROGRAMA INCUVI-CONSOLIDA, CURSO ACADÉMICO 2021/2022: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS 2021-11-08T23:00:00Z 2021-11-08T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-08T23:00:00Z PREMIOS - VI EDICIÓN DAS AXUDAS INCUVI-AVANZA DA UNIVERSIDADE DE VIGO, NO CURSO ACADÉMICO 2021/2022: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS 2021-11-08T23:00:00Z 2021-11-08T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-08T23:00:00Z PREMIOS AOS EXPEDIENTES ACADÉMICOS CON MELLORES CUALIFICACIÓNS NOS MESTRADOS UNIVERSITARIOS, 2020/2021: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES CON PREMIO CONCEDIDO, DENEGADO E LISTAXE DE AGARDA 2021-11-08T23:00:00Z 2021-11-08T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-08T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE ADXUDICACIÓN DE IMPORTE CONCEDIDO DAS AXUDAS PARA A DIFUSIÓN DOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DO ALUMNADO DE DOUTORAMENTO EN PROTECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL, 2020/2021 2021-11-08T23:00:00Z 2021-11-08T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-08T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 8 DE NOVEMBRO POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CON BOLSA CONCEDIDA E DENEGADA NAS BOLSAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER FORMATIVO PARA O ALUMNADO DE GRAO E MESTRADO 2020/2021 2021-11-07T23:00:00Z 2021-11-07T23:00:00Z <div> Máis información&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div> 2021-11-07T23:00:00Z BOLSAS DE MOBILIDADE DA ESCOLA INTERNACIONAL DE DOUTORAMENTO (EIDO) PARA O ALUMNADO DE PROGRAMAS DE DOUTORAMENTO DA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2020/2021: LISTAXE PROVISORIA DE BOLSAS CONCEDIDAS E DENEGADAS 2021-11-07T23:00:00Z 2021-11-07T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-07T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICAN AS ENTIDADES PREMIADAS NA III EDICIÓN DOS PREMIOS CONSELLO SOCIAL_UVIGOHUMANA 2021-11-04T23:00:00Z 2021-11-04T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-04T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 5 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE NOMEA AOS DOCENTES DO PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2021/2022 NO PROGRAMA PARA MAIORES DO CAMPUS DE VIGO. 2021-11-04T23:00:00Z 2021-11-04T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-04T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 5 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE CONCEDEN PROVISIONALMENTE AS AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023. 2021-11-04T23:00:00Z 2021-11-04T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-04T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 05 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE NOMEA AOS SECRETARIOS PARA O PROGRAMA DE MAIORES DA UNIVERSIDADE DE VIGO. 2021-11-04T23:00:00Z 2021-11-04T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-04T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 4 DE NOVEMBRO POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CON BOLSA CONCEDIDA, DENEGADA E LISTAXE DE AGARDA NAS BOLSAS PARA O ESTUDANTADO BENEFICIARIO OU SOLICITANTE DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL DA UNIVERSIDADE E VIGO, CURSO 2021-11-03T23:00:00Z 2021-11-03T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-03T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 04 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE APROBAN CRÉDITOS ECTS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2021-11-03T23:00:00Z 2021-11-03T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-03T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 3 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS PARA ADQUISICIÓN DA CAPACITACIÓN ADECUADA PARA O USO DE ANIMAIS DE EXPERIMENTACIÓN, SEGUNDO O REAL DECRETO 53/2013 2021-11-02T23:00:00Z 2021-11-02T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-02T23:00:00Z ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA DO CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE 29/10/2021 2021-11-01T23:00:00Z 2021-11-01T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-01T23:00:00Z AXUDAS PARA REDACTAR E DEFENDER EN GALEGO TESES DE DOUTORAMENTO E TRABALLOS DE FIN DE GRAO E DE MESTRADO OFICIAL, CURSO 2020/2021: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES CON AXUDAS E PREMIOS CONCEDIDOS E LISTAXE PROVISORIA DE PREMIOS DENEGADOS 2021-11-01T23:00:00Z 2021-11-01T23:00:00Z <div> Más información </div> 2021-11-01T23:00:00Z REGULAMENTO ELECTORAL XERAL DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-11-01T23:00:00Z 2021-11-01T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-01T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 2 DE NOVEMBRO DE 2021 POLA QUE SE REALIZA UNHA CORRECCIÓN DE ERROS NA R.R. DO 28 DE OUTUBRO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCA A IV EDICIÓN DOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA E DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DO CAMPUS AUGA DA UNIVERSIDADE 2021-11-01T23:00:00Z 2021-11-01T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-01T23:00:00Z RR DE 2/11/2021 DE CORRECIÓN DE ERROS DA RR DE 28/10/2021 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A CONTRATACIÓN DE P. INV. PREDOUTORAL EN FORMACIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2021 2021-11-01T23:00:00Z 2021-11-01T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-11-01T23:00:00Z PREMIOS “INNOVACIÓN SOSTIBLE DA CÁTEDRA TELEFÓNICA” CURSO ACADÉMICO 2020/2021: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS 2021-10-28T22:00:00Z 2021-10-28T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-28T22:00:00Z PREMIOS AO MELLOR TFG/TFM EN TEMÁTICAS RELACIONADAS COA AXENDA 2030, A COOPERACIÓN, O DESENVOLVEMETO E A RSC: LISTAXE PROVISORIA DE PERSOAS CON PERSOAS CON PREMIO CONCEDIDO, DENEGADO E LISTAXE DE AGARDA 2021-10-28T22:00:00Z 2021-10-28T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-28T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 29 DE OUTUBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADXUDICADAS DO PROGRAMA DE RETENCIÓN DE TALENTO INVESTIGADOR DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O 2021 2021-10-28T22:00:00Z 2021-10-28T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-28T22:00:00Z ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA DO CONSELLO DE GOBERNO DE 27/10/2021 2021-10-27T22:00:00Z 2021-10-27T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-27T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 28 DE OUTUBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR PREDOUTORAL EN FORMACIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2021 2021-10-27T22:00:00Z 2021-10-27T22:00:00Z <div> Más información </div> 2021-10-27T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL 28 DE OUTUBRO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCA A IV EDICIÓN DOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA E DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DO CAMPUS AUGA DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-10-27T22:00:00Z 2021-10-27T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-27T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 28 DE OUTUBRO DE 2021 POLA QUE SE APROBAN CRÉDITOS ECTS POLA REALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN OU DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES CULTURAIS 2021-10-27T22:00:00Z 2021-10-27T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-27T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 27 DE OUTUBRO DE 2021 POLA QUE SE NOMEA AOS DOCENTES DO PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2021/2022 NO PROGRAMA PARA MAIORES DOS CAMPUS DE OURENSE, PONTEVEDRA E VIGO. 2021-10-26T22:00:00Z 2021-10-26T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-26T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 POLA QUE SE PROCEDE A AMPLIACIÓN DO PRAZO DE SOLICITUDES DAS AXUDAS DA II EDICIÓN DO PROGRAMA INCUVI-CONSOLIDA DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO 2021-10-24T22:00:00Z 2021-10-24T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-24T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE PARA OS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOUTORAMENTO CURSO 2020-2021 2021-10-24T22:00:00Z 2021-10-24T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-24T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 POLA QUE SE PROCEDE A AMPLIACIÓN DO PRAZO DE SOLICITUDES DAS AXUDAS DA VI EDICIÓN DO PROGRAMA INCUVI-AVANZA DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-10-24T22:00:00Z 2021-10-24T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-24T22:00:00Z PREMIOS Á EXCELENCIA ACADÉMICA PARA ALUMNADO QUE INICIA ESTUDIOS DE GRAO NA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2021/2022: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS 2021-10-24T22:00:00Z 2021-10-24T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-24T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 POLA QUE SE PROCEDE A AMPLIACIÓN DO PRAZO DE SOLICITUDES DAS AXUDAS DA X EDICIÓN DO PROGRAMA INCUVI-EMPRENDE DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-10-24T22:00:00Z 2021-10-24T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-24T22:00:00Z PREMIOS GIRLGEEKCOVID DA CÁTEDRA DE FEMINISMOS 4.0 DEPO-UVIGO, CURSO 2021/2022: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS 2021-10-24T22:00:00Z 2021-10-24T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-24T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 25 DE OUTUBRO DE 2021 POLA QUE SE RESOLVE O XVIII PREMIO DO CONCURSO DE MAQUETAS DE MÚSICA CONVOCADO POLA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-10-24T22:00:00Z 2021-10-24T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-24T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 25 DE OUTUBRO DE 2021 POLA QUE SE RESOLVE O XVII CERTAME DE FOTOGRAFÍA CONVOCADO POLA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-10-24T22:00:00Z 2021-10-24T22:00:00Z <div> Mais información </div> 2021-10-24T22:00:00Z PRIMEIRA EDICIÓN DOS PREMIOS TFG E TFM DO CAMPUS CREA DA UNIVERSIDADE DE VIGO, CURSO 2020/2021: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS 2021-10-21T22:00:00Z 2021-10-21T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-21T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 22 DE OUTUBRO POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DEFINITIVA DE TRIBUNAIS ENCARGADOS DE ELABORAR A PROPOSTA DE CONCESIÓN DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOUTORAMENTO CORRESPONDENTES AO CURSO ACADÉMICO 2020-21 2021-10-21T22:00:00Z 2021-10-21T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-21T22:00:00Z PREMIOS Á EXCELENCIA ACADÉMICA PARA ALUMNADO QUE INICIA ESTUDOS DE MESTRADO OFICIAL NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO ACADÉMICO 2021/2022: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS 2021-10-20T22:00:00Z 2021-10-20T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-20T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 21 DE OUTUBRO DO 2021 DE CONCESIÓN DIRECTA DE BOLSA A ESTUDANTES PARA O DESENVOLVEMENTO DO REGULAMENTO DE ATENCIÓN AO ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO DURANTE O CURSO 2021/2022 2021-10-20T22:00:00Z 2021-10-20T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-20T22:00:00Z BOLSAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER FORMATIVO PARA O ALUMNADO DE GRAO E MESTRADO 2020/2021: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES CON BOLSA CONCEDIDA E DENEGADA 2021-10-19T22:00:00Z 2021-10-19T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-19T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 20 DE OUTUBRO DE 2021 POLA QUE SE RESOLVE O XVIII PREMIO DE PINTURA CONVOCADO POLA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-10-19T22:00:00Z 2021-10-19T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-19T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO 2º CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATACIÓN DE PROFESORADO ASOCIADO EN CIENCIAS DA SAÚDE. CURSO ACADÉMICO 2021-2022 2021-10-17T22:00:00Z 2021-10-17T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-10-17T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 15 DE OUTUBRO POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES CON BOLSA CONCEDIDA, DENEGADA E LISTAXE DE AGARDA NAS BOLSAS DE FORMACIÓN EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN 2021/2022 2021-10-14T22:00:00Z 2021-10-14T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 15 DE OUTUBRO POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES CON BOLSA CONCEDIDA, DENEGADA E LISTAXE DE AGARDA NAS BOLSAS DE FORMACIÓN EN UNIDADES E ÁREAS 2021/2022 2021-10-14T22:00:00Z 2021-10-14T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-10-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE CONCESIÓN DIRECTA DE BOLSAS A ESTUDANTES DE MÁSTER DA UNIVERSIDADE DE VIGO EN VIRTUDE DO CONVENIO ASINADO COA FUNDACIÓN MUJERES POR AFRICA 2021-10-13T22:00:00Z 2021-10-13T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-13T22:00:00Z PREMIOS AOS EXPEDIENTES ACADÉMICOS CON MELLORES CUALIFICACIÓNS NOS MESTRADOS UNIVERSITARIOS, 2020/2021: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS 2021-10-13T22:00:00Z 2021-10-13T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-10-13T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE CONCESIÓN DIRECTA DE BOLSAS A ESTUDANTES DE CONTINUACIÓN DE ESTUDOS DO PROGRAMA “MUJERES POR ÁFRICA” 2021-10-13T22:00:00Z 2021-10-13T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-10-13T22:00:00Z A COLMEA DE IDEAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO. PROGRAMA DE INNOVACIÓN ABERTA NA CONTORNA UNIVERSITARIA 2021-10-13T22:00:00Z 2021-10-13T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-13T22:00:00Z PREMIOS AO MELLOR TFG/TFM EN TEMÁTICAS RELACIONADAS COA AXENDA 2030, A COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO E A RSC NO CURSO ACADÉMICO 2020/2021: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS 2021-10-12T22:00:00Z 2021-10-12T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-10-12T22:00:00Z COMUNICACIÓN DE PRAZAS RECLAMADAS DO CONCURSO DE LISTA DE AGARDA. CURSO ACADÉMICO 2021-2022. 2021-10-12T22:00:00Z 2021-10-12T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-12T22:00:00Z COMUNICACIÓN DE PRAZAS RECLAMADAS DO CONCURSO DE AXUDANTE DOUTOR. CURSO ACADÉMICO 2021-2022. 2021-10-12T22:00:00Z 2021-10-12T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-12T22:00:00Z COMUNICACIÓN DE PRAZAS RECLAMADAS DO CONCURSO DE PROFESORADO ASOCIADO. CURSO ACADÉMICO 2021-2022. 2021-10-12T22:00:00Z 2021-10-12T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-12T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 13 DE OUTUBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A CANCELACIÓN DE TRES OBRADOIROS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA PARA O PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2021/2022 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2021-10-12T22:00:00Z 2021-10-12T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-12T22:00:00Z R.R DE 11 DE OUTUBRO DE 2021, POLA QUE SE MODIFICA A LISTAXE DEFINITIVA DE CONCESIÓN DIRETA DA BOLSA DA DEPUTACIÓN PONTEVEDRA 2021-2022. 2021-10-10T22:00:00Z 2021-10-10T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-10T22:00:00Z CORRECCIÓN DE ERROS DE 8 DE OUTUBRO DA LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NAS BOLSAS DE MOBILIDADE DA ESCOLA INTERNACIONAL DE DOUTORAMENTO (EIDO) PARA O ALUMNADO DE PROGRAMAS DE DOUTORAMENTO DA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2020/2021 2021-10-07T22:00:00Z 2021-10-07T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-07T22:00:00Z BOLSAS DE MOBILIDADE DA ESCOLA INTERNACIONAL DE DOUTORAMENTO (EIDO) PARA O ALUMNADO DE PROGRAMAS DE DOUTORAMENTO DA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2020/2021: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS 2021-10-07T22:00:00Z 2021-10-07T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-07T22:00:00Z BOLSAS PARA A O ESTUDANTADO BENEFICIARIO OU SOLICITANTE DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL DA UNIVERSIDADE DE VIGO, CURSO 2021/2022: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES CON BOLSA CONCEDIDA, DENEGADA E LISTAXE DE AGARDA 2021-10-07T22:00:00Z 2021-10-07T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-07T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 8 DE OUTUBRO DE 2021 POLA QUE SE APROBA A ORGANIZACIÓN DE CICLO ST2REAM NO CAMPUS DE PONTEVEDRA PARA O CURSO 2021/2022 2021-10-07T22:00:00Z 2021-10-07T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-07T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 8 DE OUTUBRO DE 2021 POLA QUE SE AMPLÍA O PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR PREDOUTORAL EN FORMACIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2021. 2021-10-07T22:00:00Z 2021-10-07T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-07T22:00:00Z PREMIOS EGERIA Á INCLUSIÓN DA PERSPECTIVA DE XÉNERO NOS TRABALLOS DE FIN DE GRAO E DE MÁSTER DA UNIVERSIDADE DE VIGO, NO CURSO ACADÉMICO 2020/2021: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS 2021-10-06T22:00:00Z 2021-10-06T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-06T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 6 DE OUTUBRO POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CON BOLSA CONCEDIDA, DENEGADA E LISTAXE DEFINITIVA DE AGARDA NAS BOLSAS DE FORMACIÓN EN CENTROS UNIVERSITARIOS 2021/2022 2021-10-05T22:00:00Z 2021-10-05T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-10-05T22:00:00Z BOLSAS COLABORACIÓN NOS DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS PARA O CURSO 2021/2022: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES CONCEDIDAS, DENEGADAS E LISTAXE DE AGARDA 2021-10-04T22:00:00Z 2021-10-04T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-04T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE PARA OS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOUTORAMENTO CURSO 2020-2021 2021-10-04T22:00:00Z 2021-10-04T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-04T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 5 DE OUTUBRO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCA A X EDICIÓN DO PROGRAMA INCUVI-EMPRENDE DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-10-04T22:00:00Z 2021-10-04T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-04T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 5 DE OUTUBRO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCA A II EDICIÓN DO PROGRAMA INCUVI-CONSOLIDA DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-10-04T22:00:00Z 2021-10-04T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-04T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 5 DE OUTUBRO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCA A VI EDICIÓN DO PROGRAMA INCUVI-AVANZA DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-10-04T22:00:00Z 2021-10-04T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-04T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISIONAL DE TRIBUNAIS ENCARGADOS DE ELABORAR A PROPOSTA DOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOUTORAMENTO 2021-10-04T22:00:00Z 2021-10-04T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-04T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 5 DE OUTUBRO POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS CON BOLSA CONCEDIDA, DENEGADA E LISTAXE DE AGARDA NAS BOLSAS DE FORMACIÓN EN SISTEMAS INFORMÁTICOS 2021/2022 2021-10-04T22:00:00Z 2021-10-04T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-04T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 5 DE OUTUBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023. 2021-10-04T22:00:00Z 2021-10-04T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-04T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 4 DE OUTUBRO POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE DESPRAZAMENTO “OURENSE RURAL” PARA ESTUDANTADO DO CAMPUS DE OURENSE PARA O CURSO 2021/2022 2021-10-03T22:00:00Z 2021-10-03T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-10-03T22:00:00Z 4º ACORDO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS DO CONCURSO DE PROFESORADO ASOCIADO. CURSO ACADÉMICO 2021-2022. 2021-10-03T22:00:00Z 2021-10-03T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-10-03T22:00:00Z 4º ACORDO DE PROPOSTAS DE CANDIDATOS APTOS DE PRAZAS DO CONCURSO DE LISTA DE AGARDA. CURSO ACADÉMICO 2021-2022. 2021-10-03T22:00:00Z 2021-10-03T22:00:00Z <div> Más información </div> 2021-10-03T22:00:00Z ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA DO CONSELLO DE GOBERNO DE 01/10/2021 2021-09-30T22:00:00Z 2021-09-30T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-30T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 30 DE SETEMBRO DE 2021 DE CORRECCIÓN DE ERROS DA RESOLUCIÓN REITORAL DE 14 DE SETEMBRO POLA QUE SE CONVOCA A PRIMEIRA EDICIÓN DOS PREMIOS TFG E TFM DO CAMPUS CREA DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-09-30T22:00:00Z 2021-09-30T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-30T22:00:00Z BOLSAS DE FORMACIÓN EN UNIDADES E ÁREAS 2021/2022: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES CON BOLSA CONCEDIDA, DENEGADA E LISTAXE DE AGARDA 2021-09-29T22:00:00Z 2021-09-29T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-29T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 30 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DO PROGRAMA DE RETENCIÓN DE TALENTO INVESTIGADOR DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O 2021 2021-09-29T22:00:00Z 2021-09-29T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-29T22:00:00Z 3º ACORDO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS DO CONCURSO DE PROFESORADO ASOCIADO. CURSO ACADÉMICO 2021-2022. 2021-09-28T22:00:00Z 2021-09-28T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-28T22:00:00Z 1º ACORDO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS DO 1º CONCURSO DE PROFESORADO ASOCIADO EN CC. DA SAUDE. CURSO ACADÉMICO 2021-2022. 2021-09-28T22:00:00Z 2021-09-28T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-28T22:00:00Z 3º ACORDO DE PROPOSTAS DE CANDIDATOS APTOS DE PRAZAS DO CONCURSO DE LISTA DE AGARDA. CURSO ACADÉMICO 2021-2022. 2021-09-28T22:00:00Z 2021-09-28T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-28T22:00:00Z 3º ACORDO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS DO CONCURSO DE PROFESORADO AXUDANTE DOUTOR. CURSO ACADÉMICO 2021-2022. 2021-09-28T22:00:00Z 2021-09-28T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-28T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 27 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN OS PREMIOS “INNOVACIÓN SOSTIBLE DA CÁTEDRA TELEFÓNICA-UVIGO” 2021-09-26T22:00:00Z 2021-09-26T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-26T22:00:00Z A COLMEA DE IDEAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO. PROGRAMA DE INNOVACIÓN ABERTA NA CONTORNA UNIVERSITARIA 2021-09-26T22:00:00Z 2021-09-26T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-26T22:00:00Z BOLSAS DE FORMACIÓN EN CENTROS UNIVERSITARIOS 2021/2022: LISTAXE PROVISORIA DE BOLSAS CONCEDIDAS, DENEGADAS E LISTAXEA DE AGARDA 2021-09-23T22:00:00Z 2021-09-23T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-23T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN A III EDICIÓN DOS PREMIOS CONSELLO SOCIAL_UVIGOHUMANA 2021-09-22T22:00:00Z 2021-09-22T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-22T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 23 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A OFERTA DE OBRADOIROS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA PARA O PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2020/21 NO CAMPUS DE OURENSE. 2021-09-22T22:00:00Z 2021-09-22T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-22T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 23 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A OFERTA DOS OBRADOIROS DO PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2021/2022 NO CAMPUS DE VIGO 2021-09-22T22:00:00Z 2021-09-22T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-22T22:00:00Z BOLSAS PARA A O ESTUDANTADO BENEFICIARIO OU SOLICITANTE DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL DA UNIVERSIDADE E VIGO, CURSO 2021/2022: LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS 2021-09-21T22:00:00Z 2021-09-21T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-21T22:00:00Z RESOLUCION REITORAL POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO 2º CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATACIÓN DE PROFESORADO ASOCIADO EN CIENCIAS DA SAÚDE. CURSO ACADÉMICO 2021-2022 2021-09-20T22:00:00Z 2021-09-20T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-20T22:00:00Z AXENDA 2030: TEORÍA E PRÁCTICAS TRANSFORMADORAS NA UNIVERSIDADE 2021-09-19T22:00:00Z 2021-09-19T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-19T22:00:00Z 2º ACORDO DE PROPOSTAS DE CANDIDATOS APTOS DE PRAZAS DO CONCURSO DE LISTA DE AGARDA. CURSO ACADÉMICO 2021-2022. 2021-09-19T22:00:00Z 2021-09-19T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-19T22:00:00Z 2º ACORDO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS DO CONCURSO DE PROFESORADO AXUDANTE DOUTOR. CURSO ACADÉMICO 2021-2022. 2021-09-16T22:00:00Z 2021-09-16T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-16T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 17 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE APROBAN CRÉDITOS ECTS POLA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2021-09-16T22:00:00Z 2021-09-16T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-16T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 17 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE APROBAN CRÉDITOS ECTS POLA REALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN OU DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES CULTURAIS, DE REPRESENTACIÓN ESTUDANTIL, SOLIDARIAS E DE COOPERACIÓN 2021-09-16T22:00:00Z 2021-09-16T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-16T22:00:00Z ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA DO CONSELLO DE GOBERNO DE 16/09/2021 2021-09-15T22:00:00Z 2021-09-15T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-15T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 16 DE SETEMBRO POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DO PROGRAMA “BECAS SANTANDER ESTUDIOS PROGRESO” NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO 2021/2022 2021-09-15T22:00:00Z 2021-09-15T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-15T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 15 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A CANCELACIÓN DUN CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2021-09-15T22:00:00Z 2021-09-15T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-15T22:00:00Z CONVOCATORIA SEGUNDA EDICIÓN DO DISTINTIVO DE IGUALDADE 2021-09-15T22:00:00Z 2021-09-15T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-15T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 15 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PPROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DO PROGRAMA DE RETENCIÓN DE TALENTO INVESTIGADOR DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O 2021. 2021-09-14T22:00:00Z 2021-09-14T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021, SOBRE AUTORIZACIÓN PARA O USO DO ESCUDO DA UNIVERSIDADE DE VIGO. 2021-09-14T22:00:00Z 2021-09-14T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 14 DE SETEMBRO DE 2021, POLA QUE SE CONVOCA A PRIMEIRA EDICIÓN DO PREMIOS TFG E TFM DO CAMPUS CREA 2021-09-13T22:00:00Z 2021-09-13T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-13T22:00:00Z 1º ACORDO DE RELACIÓN DE CANDIDATOS APTOS PARA A XERACIÓN DE LISTAS DE AGARDA. CURSO ACADÉMICO 2021-2022. 2021-09-13T22:00:00Z 2021-09-13T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-13T22:00:00Z 1º ACORDO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS DO CONCURSO DE PROFESORADO ASOCIADO. CURSO ACADÉMICO 2021-2022. 2021-09-13T22:00:00Z 2021-09-13T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-13T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 14 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE AXUDAS CONCEDIDAS E DENEGADAS PARA A ORGANIZACIÓN DE OBRADOIROS NO PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2020/21 NO CAMPUS DE OURENSE. 2021-09-13T22:00:00Z 2021-09-13T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-13T22:00:00Z 1º ACORDO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS DO CONCURSO DE PROFESORADO AXUDANTE DOUTOR. CURSO ACADÉMICO 2021-2022. 2021-09-13T22:00:00Z 2021-09-13T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-13T22:00:00Z RESOLUCIÓN DEFINITIVA DA CONCESIÓN DO DISTINTIVO DE IGUALDADE 2021-09-13T22:00:00Z 2021-09-13T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-13T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 13 DE SETEMBRO DO 2021 DE CONCESIÓN DIRECTA DE BOLSA A ESTUDANTES PARA O DESENVOLVEMENTO DO REGULAMENTO DE ATENCIÓN AO ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO DURANTE O CURSO 2021/2022 2021-09-12T22:00:00Z 2021-09-12T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-12T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 10 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE APROBA A ORGANIZACIÓN DE OBROIRO AULA DE TEATRO DO CAMPUS DE PONTEVEDRA PARA O CURSO 2021/2022 2021-09-12T22:00:00Z 2021-09-12T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-12T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 13 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DOS OBRADOIROS CONCEDIDOS E DENEGADOS PARA O PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2021/2022 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2021-09-12T22:00:00Z 2021-09-12T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-12T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 10 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA O Nº DE PREMIOS POR ÁMBITO E LISTAXE DEFINITIVA DE POSIBLES PERSOAS CANDIDATAS AOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOUTORAMENTO 2020-21 E CAMPO CNEAI T 2021-09-09T22:00:00Z 2021-09-09T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-09T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CORRIXE ERRO NA RESOLUCIÓN DO 6 DE SETEMBRO POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS (LA2101-C05-265-PI-TP-01) NO CONCURSO PÚBLICO PARA A ELABORACIÓN DE LISTAS DE AGARDA DE PERSOAL DOCENTE 2021-09-09T22:00:00Z 2021-09-09T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-09T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CORRIXE ERRO NA RESOLUCIÓN DO 6 DE SETEMBRO POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A ELABORACIÓN DE LISTAS DE AGARDA DE PERSOAL DOCENTE INTERINO. CURSO ACADÉMIC 2021-09-09T22:00:00Z 2021-09-09T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-09T22:00:00Z RR CONCESIÓN DEFINITIVA de CONTRATOS PROGRAMA CON GRUPOS DE INVESTIGACIÓN, DA CONVOCATORIA DE AXUDAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021 2021-09-07T22:00:00Z 2021-09-07T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-07T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 7 DE SETEMBRO DO 2021 DE CONCESIÓN DIRECTA DE BOLSA “CAROLINA” PARA CURSAR ESTUDOS DE DOUTORAMENTO NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO 2021/2022 2021-09-06T22:00:00Z 2021-09-06T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-06T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 7 DE SETEMBRO DO 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DO ALUMNADO CON BOLSA CONCEDIDA, E LISTAXE DE AGARDA NAS BOLSAS CAROLINA PARA CURSAR ESTUDOS DE MESTRADO NA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-09-06T22:00:00Z 2021-09-06T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-06T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATACIÓN DE PROFESORADO ASOCIADO EN CIENCIAS DA SAÚDE CS2101 2021-09-06T22:00:00Z 2021-09-06T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-06T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A ELABORACIÓN DE LISTAS DE SUBSTITUCIÓN DE PERSOAL DOCENTE INTERINO LA2101 2021-09-06T22:00:00Z 2021-09-06T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-06T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA AS LISTAS DEFINITIVAS DAS PRAZAS DE AXUDANTE DOUTOR AD2101 2021-09-06T22:00:00Z 2021-09-06T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-06T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 7 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE APROBA A ORGANIZACIÓN DE CINCO OBRADOIROS PARA O CURSO 2021/2022 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2021-09-06T22:00:00Z 2021-09-06T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-06T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN DEFINITIVO DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATACIÓN DE PROFESORADO ASOCIADO AS2101. 2021-09-06T22:00:00Z 2021-09-06T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-06T22:00:00Z CORRECIÓN DE ERROS DA CONVOCATORIA BOLSAS PARA O ESTUDANTADO BENEFICIARIO OU SOLICITANTE DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL 2021-09-05T22:00:00Z 2021-09-05T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-05T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 6 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISORIA DE AXUDAS CONCEDIDAS E DENEGADAS PARA A ORGANIZACIÓN DE OBRADOIROS NO PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2020/21 NO CAMPUS DE OURENSE 2021-09-05T22:00:00Z 2021-09-05T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-05T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 6 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A CONCESIÓN DEFINITIVA DA MODALIDADE B, ESTADÍAS, DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PROPIAS Á MOBILIDADE DA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2021. 2021-09-05T22:00:00Z 2021-09-05T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-05T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 3 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISIONAL DOS OBRADOIROS CONCEDIDOS E DENEGADOS PARA O PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2021/2022 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2021-09-02T22:00:00Z 2021-09-02T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-02T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 3 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE INSCRICIÓN E MATRÍCULA NO PROGRAMA UNIVERSITARIO PARA O EMPREGO E A VIDA AUTÓNOMA DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO ACADÉMICO 2021/2022. 2021-09-02T22:00:00Z 2021-09-02T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-09-02T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 1 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE PARA A ORGANIZACIÓN DE OBRADOIROS NO PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2021/22 NO CAMPUS DE OURENSE 2021-09-01T22:00:00Z 2021-09-01T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-09-01T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 1 DE SETEMBRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES CONCEDIDAS NAS AXUDAS PARA A DIFUSIÓN DOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DO ALUMNADO DE DOUTORAMENTO EN PROTECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL, 2020/2021 2021-08-31T22:00:00Z 2021-08-31T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-08-31T22:00:00Z RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE ADXUDICACIÓN DE 10 AXUDAS DO PROXECTO ERASMUS+KA2 DIPCAT 2021-08-26T22:00:00Z 2021-08-26T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-08-26T22:00:00Z RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE ADXUDICACIÓN DE 8 AXUDAS DO PROXECTO ERASMUS+ KA2 UNIFORS 2021-08-26T22:00:00Z 2021-08-26T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-08-26T22:00:00Z LISTAXE PROVISORIA E CONCESIÓN PROVISIONAL DO DISTINTIVO DE IGUALDADE 2021-08-26T22:00:00Z 2021-08-26T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-08-26T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 03 DE AGOSTO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES DE INSCRICIÓN ADMITIDAS E EXCLUIDAS NO PROGRAMA PARA MAIORES DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO ACADÉMICO 2021/2022. 2021-08-02T22:00:00Z 2021-08-02T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-08-02T22:00:00Z Listaxe definitiva das solicitudes concedidas e denegadas das axudas de investigación da Cátedra Feminimos 4.0 Depo-UVigo 2021-08-01T22:00:00Z 2021-08-01T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-08-01T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA AS LISTAS PROVISIONAIS DAS PRAZAS DE AXUDANTE DOUTOR AD2101. 2021-07-29T22:00:00Z 2021-07-29T22:00:00Z <div> Mäis información </div> 2021-07-29T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA AS LISTAS PROVISIONAIS PARA A ELABORACIÓN DE LISTAS DE SUBSTITUCIÓN DE PERSOAL DOCENTE INTERINO LA2101. 2021-07-29T22:00:00Z 2021-07-29T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-29T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATACIÓN DE PROFESORADO ASOCIADO . CURSO ACADÉMICO 2021-2022 2021-07-29T22:00:00Z 2021-07-29T22:00:00Z <div> Más información </div> 2021-07-29T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATACIÓN DE PROFESORADO ASOCIADO EN CIENCIAS DA SAÚDE. CURSO ACADÉMICO 2021-2022 2021-07-29T22:00:00Z 2021-07-29T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-29T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 30 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE APROBA A ORGANIZACIÓN DO OBRADOIRO “AULA PERMANENTE DE MÚSICA TRADICIONAL GALEGA DO CAMPUS DE PONTEVEDRA” PARA O CURSO 2021/2022 2021-07-29T22:00:00Z 2021-07-29T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-29T22:00:00Z INSTRUCIÓN DA VICERREITORÍA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, COOPERACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE 29 DE XULLO DE 2021 DE PRÓRROGA DAS MATERIAS DO PROGRAMA ENGLISH FRIENDLY DO CURSO 2020/2021 PARA O CURSO 2021/2022 2021-07-29T22:00:00Z 2021-07-29T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-29T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 30 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DEFINITIVA DE PRAZAS ADXUDICADAS E LISTA DE AGARDA NA CONVOCATORIA DE PRAZAS PARA A ESCOLA INFANTIL “CONCEPCIÓN SAIZ OTERO” DO CAMPUS DE OURENSE PARA O CURSO ESCOLAR 2021/22. 2021-07-29T22:00:00Z 2021-07-29T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-29T22:00:00Z ESTATUTO DO ESTUDANTADO DEPORTISTA NA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-07-28T22:00:00Z 2021-07-28T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-28T22:00:00Z REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO DA FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-07-28T22:00:00Z 2021-07-28T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-28T22:00:00Z LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS. CONVOCATORIA DE 10 AXUDAS DO PROXECTO ERASMUS+KA2 DIPCAT 2021-07-28T22:00:00Z 2021-07-28T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-28T22:00:00Z LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS. CONVOCATORIA DE 8 AXUDAS DO PROXECTO ERASMUS+KA2 UNIFORS 2021-07-28T22:00:00Z 2021-07-28T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-28T22:00:00Z ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA DO CONSELLO DE GOBERNO DE 27/07/2021 2021-07-27T22:00:00Z 2021-07-27T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-27T22:00:00Z Corrección erros listaxe provisoria das solicitudes concedidas e denegadas das axudas de investigación da Cátedra Feminimos 4.0 Depo-UVigo 2021-07-27T22:00:00Z 2021-07-27T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-27T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 28 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICAN AS BASES DAS AXUDAS PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL INVESTIGADOR PREDOUTORAL EN FORMACIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2021. 2021-07-27T22:00:00Z 2021-07-27T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-27T22:00:00Z -RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE FAN PÚBLICAS AS LISTAXES DEFINITIVAS DE AXUDAS DO FONDO DE ACCIÓN SOCIAL DESTINADAS A SUFRAGAR OS PREZOS PÚBLICOS DE MATRÍCULA DO PERSOAL DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS GALEGAS EN TITULACIÓNS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE DE VIGO N 2021-07-26T22:00:00Z 2021-07-26T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-26T22:00:00Z RR CONCESIÓN DEFINITIVA REALIZACIÓN, COMISARIADO Y MONTAJE DE EXPOSICIONES ARTÍSTICAS, DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021 2021-07-26T22:00:00Z 2021-07-26T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-26T22:00:00Z Listaxe provisoria das solicitudes concedidas e denegadas das axudas de investigación da Cátedra Feminimos 4.0 Depo-UVigo 2021-07-26T22:00:00Z 2021-07-26T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-26T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 26 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A CONCESIÓN PROVISIONAL DA MODALIDADE B, ESTADÍAS, DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PROPIAS Á MOBILIDADE DA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2021. 2021-07-25T22:00:00Z 2021-07-25T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-25T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 23 DE XULLO POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS PARA O ESTUDANTADO BENEFICIARIO OU SOLICITANTE DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL 2021-07-22T22:00:00Z 2021-07-22T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-22T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 22 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICAN AS BASES DO PROGRAMA DE RETENCIÓN DE TALENTO INVESTIGADOR DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O 2021. 2021-07-21T22:00:00Z 2021-07-21T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-21T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 22 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISORIA DE PRAZAS CONCEDIDAS NA CONVOCATORIA DE PRAZAS PARA A ESCOLA INFANTIL “CONCEPCIÓN SAIZ OTERO” DO CAMPUS DE OURENSE PARA O CURSO ESCOLAR 2021/22. 2021-07-21T22:00:00Z 2021-07-21T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-21T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 22 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS A TRÁMITE NA CONVOCATORIA DE PRAZAS PARA A ESCOLA INFANTIL “CONCEPCIÓN SAIZ OTERO” DO CAMPUS DE OURENSE PARA O CURS 2021-07-21T22:00:00Z 2021-07-21T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-21T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 21 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN PREMIOS GIRLGEEKCOVID DA CÁTEDRA DE FEMINISMOS 4.0 DEPO-UVIGO, CURSO 2021/2022 2021-07-20T22:00:00Z 2021-07-20T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-07-20T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DO 21 DE XULLO DE 2021, POLA QUE SE CONVOCAN AS AXUDAS PARA REDACTAR E DEFENDER EN GALEGO TESES DE DOUTORAMENTO E OS PREMIOS Á CALIDADE LINGÜÍSTICA NOS TRABALLOS DE FIN DE GRAO E DE MESTRADO OFICIAL, CURSO 2020/2021 2021-07-20T22:00:00Z 2021-07-20T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-07-20T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 21 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN PREMIOS AOS EXPEDIENTES ACADÉMICOS CON MELLORES CUALIFICACIÓNS NOS MESTRADOS UNIVERSITARIOS NO CURSO ACADÉMICO 2020/2021 2021-07-20T22:00:00Z 2021-07-20T22:00:00Z <div> Máis informacióh. </div> 2021-07-20T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 21 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCA A III EDICIÓN DOS PREMIOS AO MELLOR TFG/TFM EN TEMÁTICAS RELACIONADAS COA AXENDA 2030, A COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO E A RSC NO CURSO ACADÉMICO 2020/2021 2021-07-20T22:00:00Z 2021-07-20T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-07-20T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 20 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCA A VIII EDICIÓN DOS PREMIOS EGERIA Á INCLUSIÓN DA PERSPECTIVA DE XÉNERO NOS TRABALLOS DE FIN DE GRAO E DE MESTRADO OFICIAL DA UNIVERSIDADE DE VIGO. 2021-07-19T22:00:00Z 2021-07-19T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-19T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 20 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN “PREMIOS Á EXCELENCIA ACADÉMICA” PARA ALUMNADO QUE INICIA ESTUDOS DE GRAO NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO ACADÉMICO 2021/2022 2021-07-19T22:00:00Z 2021-07-19T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-19T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 20 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN “PREMIOS Á EXCELENCIA ACADÉMICA” PARA ALUMNADO QUE INICIA ESTUDOS DE MESTRADO OFICIAL NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO ACADÉMICO 2021/2022 2021-07-19T22:00:00Z 2021-07-19T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-07-19T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 19 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES CON BOLSA CONCEDIDA NAS BOLSAS DE MOBILIDADE PARA O ALUMNADO DE MESTRADOS UNIVERSITARIOS OFICIAIS, 2020/2021 2021-07-18T22:00:00Z 2021-07-18T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-18T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 19 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DOS OBRADOIROS ADMITIDOS E EXCLUÍDOS A TRÁMITE DURANTE O PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2021/2022 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2021-07-18T22:00:00Z 2021-07-18T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-07-18T22:00:00Z Resolución Reitoral do 16 de Xullo de 2021 pola que se publica a listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas das axudas de investigación da Cátedra Feminismo 4.0 Depo-UVigo 2021-07-15T22:00:00Z 2021-07-15T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-07-15T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 15 DE XULLO DO 2021 POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE MOBILIDADE DA ESCOLA INTERNACIONAL DE DOUTORAMENTO (EIDO) PARA O ALUMNADO DE PROGRAMAS DE DOUTORAMENTO DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-07-14T22:00:00Z 2021-07-14T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-07-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 14 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS A TRÁMITE NA CONVOCATORIA DE PRAZAS PARA A ESCOLA INFANTIL “CONCEPCIÓN SAIZ OTERO” DO CAMPUS DE OURENSE PARA O CURSO ESCOLAR 2021/22. 2021-07-13T22:00:00Z 2021-07-13T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-07-13T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 14 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS A TRÁMITE PARA A ORGANIZACIÓN DE OBRADOIROS NO PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2021/22 NO CAMPUS DE OURENSE. 2021-07-13T22:00:00Z 2021-07-13T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-13T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 14 DE XUÑO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A CONCESIÓN DEFINITIVA DA MODALIDADE A, VIAXE, DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PROPIAS Á MOBILIDADE DA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2021. 2021-07-13T22:00:00Z 2021-07-13T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-13T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE APROBAN AS NORMAS ECONÓMICAS DERIVADAS DA XESTIÓN ACADÉMICA DE TITULACIÓNS OFICIAIS E PROPIAS NO CURSO ACADÉMICO 2021/2022 2021-07-13T22:00:00Z 2021-07-13T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-07-13T22:00:00Z CORRECCIÓN DE ERROS DA LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS/EXCLUÍDOS CONVOCATORIA 8 AXUDAS PARA CURSO INTENSIVO PROXECTO UNIFORS 2021-07-11T22:00:00Z 2021-07-11T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-11T22:00:00Z CORRECCIÓN DE ERROS DA LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS/EXCLUÍDOS CONVOCATORIA 10 AXUDAS PARA DOUS CURSOS INTENSIVOS PROXECTO DIPCAT 2021-07-11T22:00:00Z 2021-07-11T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-07-11T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 9 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISIONAL DOS OBRADOIROS ADMITIDOS E EXCLUÍDOS A TRÁMITE DURANTE O PRIMEIRO CUADRIMESTRE DO CURSO 2021/2022 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2021-07-08T22:00:00Z 2021-07-08T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-07-08T22:00:00Z Listaxe provisional admitidos/excluídos convocatoria 8 axudas para cursos intesivos proxecto UNIFORS 2021-07-07T22:00:00Z 2021-07-07T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-07-07T22:00:00Z Listaxe provisional admitidos/excluídos convocatoria 10 axudas para cursos intesivos proxecto DIPCAT 2021-07-07T22:00:00Z 2021-07-07T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-07-07T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DO 8 DE XULLO DE 2021, POLA QUE SE CONVOCAN CURSOS DE FORMACIÓN EN LINGUA GALEGA PARA O 1.º CUADRIMESTRE DO CURSO ACADÉMICO 2021/2022 2021-07-07T22:00:00Z 2021-07-07T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-07T22:00:00Z Corrección de erros: R.R. do 6 de xullo de 2021 pola que se modifica o parágrafo 7.1.1 da convocatoria de admisión e matrícula nas ensinanzas de grao para o curso 2021/2022 2021-07-05T22:00:00Z 2021-07-05T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-07-05T22:00:00Z ACORDO DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO CONSELLO DE GOBERNO DE 01/07/2021 2021-07-01T22:00:00Z 2021-07-01T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-07-01T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS DO FONDO DE ACCIÓN SOCIAL DESTINADAS A SUFRAGAR OS PREZOS PÚBLICOS DO PERSOAL DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS GALEGAS EN TITULACIÓNS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE DE VIGO, CURSO 2021/2022 2021-07-01T22:00:00Z 2021-07-01T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-07-01T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DE 1 DE XULLO DE 2021, POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE PROXECTOS SELECCIONADOS DA CONVOCATORIA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN APRENDIZAXE-SERVIZO 2021-06-30T22:00:00Z 2021-06-30T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-06-30T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 30 DE XUÑO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE INSCRICIÓN E MATRÍCULA NO PROGRAMA PARA MAIORES DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO ACADÉMICO 2021/2022 2021-06-29T22:00:00Z 2021-06-29T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-06-29T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES PROVISORIAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS/EXCLUÍDAS Á CONVOCATORIA DE AXUDAS DE MATRÍCULA DO PERSOAL DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS GALEGAS NO CURSO 2020/2021 2021-06-29T22:00:00Z 2021-06-29T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-06-29T22:00:00Z ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA DO CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE 28/06/2021 2021-06-28T22:00:00Z 2021-06-28T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-06-28T22:00:00Z REGULAMENTO DOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-06-28T22:00:00Z 2021-06-28T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-06-28T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 29 DE XUÑO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN PRAZAS PARA A ESCOLA INFANTIL “CONCEPCIÓN SAIZ OTERO” DO CAMPUS DE OURENSE PARA O CURSO ESCOLAR 2021/22. 2021-06-28T22:00:00Z 2021-06-28T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-06-28T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 29 DE XUÑO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A CONCESIÓN PROVISIONAL DA MODALIDADE A, VIAXE, DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PROPIAS Á MOBILIDADE DA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2021. 2021-06-28T22:00:00Z 2021-06-28T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-06-28T22:00:00Z ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA DO CONSELLO DE GOBERNO DE 25/06/2021 2021-06-27T22:00:00Z 2021-06-27T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-06-27T22:00:00Z REGULAMENTO DO REXISTRO ELECTRÓNICO DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-06-27T22:00:00Z 2021-06-27T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-06-27T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 28 DE XUÑO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PROPIAS Á MOBILIDADE DA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2021. 2021-06-27T22:00:00Z 2021-06-27T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-06-27T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DE 25 DE XUÑO DE 2021, POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISORIA DE PROXECTOS SELECCIONADOS DA CONVOCATORIA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN APRENDIZAXE-SERVIZO 2021-06-24T22:00:00Z 2021-06-24T22:00:00Z <div> Máis informción </div> 2021-06-24T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 25 DE XUÑO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS DE INVESTIGACIÓN DA CÁTEDRA FEMINISMOS 4.0 DEPO-UVIGO 2021-06-24T22:00:00Z 2021-06-24T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-06-24T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DE 25 DE XUÑO DE 2021, POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS DE PROXECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN APRENDIZAXE-SERVIZO 2021-06-24T22:00:00Z 2021-06-24T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-06-24T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 23 DE XUÑO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DAS BOLSA CONCEDIDAS E DENEGADAS DAS AXUDAS AO ESTUDO PROPIAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO 2020/2021 2021-06-22T22:00:00Z 2021-06-22T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-06-22T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 22 DE XUÑO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DO ALUMNADO CON BOLSA CONCEDIDA E DENEGADA DO PROGRAMA “BECAS SANTANDER TECNOLOGÍA | CONECTA”, NO CURSO ACADÉMICO 2020/2021 2021-06-21T22:00:00Z 2021-06-21T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-06-21T22:00:00Z R.R. LISTAXES PROVISIONAIS DE ACREDITADOS/AS PLAN PROMOCIÓN A PTU E CU 2021-06-21T22:00:00Z 2021-06-21T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-06-21T22:00:00Z R.R. LISTADO DEFINITIVO ACTUALIZACIÓN LISTAXES ACREDITADOS PTU E CU 2021-06-21T22:00:00Z 2021-06-21T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-06-21T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 21 DE XUÑO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE FORMACIÓN EN SISTEMAS INFORMÁTICOS DIRIXIDAS AO ALUMNADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO 2021/2022 2021-06-20T22:00:00Z 2021-06-20T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-06-20T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 21 DE XUÑO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE FORMACIÓN EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN DIRIXIDAS AO ALUMNADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO 2021/2022 2021-06-20T22:00:00Z 2021-06-20T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-06-20T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 21 DE XUÑO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE FORMACIÓN DAS UNIDADES E ÁREAS DIRIXIDAS AO ALUMNADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO 2021/2022 2021-06-20T22:00:00Z 2021-06-20T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-06-20T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 21 DE XUÑO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE FORMACIÓN EN CENTROS UNIVERSITARIOS DIRIXIDAS AO ALUMNADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO 2021/2022 2021-06-20T22:00:00Z 2021-06-20T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-06-20T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 18 DE XUÑO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A CANCELACIÓN DUN CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA- CAMPUS DE PONTEVEDRA” 2021-06-17T22:00:00Z 2021-06-17T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-06-17T22:00:00Z •RESOLUCIÓN REITORAL DO 15 DE XUÑO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS DO FONDO SOCIAL 2021. 2021-06-14T22:00:00Z 2021-06-14T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-06-14T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO11 DE XUÑO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PROPIAS Á MOBILIDADE DE PERSOAL INVESTIGADOR DA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2021. 2021-06-10T22:00:00Z 2021-06-10T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-06-10T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 9 DE XUÑO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE LOS PREMIOS EXCELENCIA INICIO DOUTORAMENTO, 2020/2021 2021-06-08T22:00:00Z 2021-06-08T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-06-08T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 9 DE XUÑO DE 2021 POLA QUE SE RESOLVE PUBLICAR A CONVOCATORIA DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOUTORAMENTO PARA AS TESES LIDAS NO CURSO ACADÉMICO 2020-2021 2021-06-08T22:00:00Z 2021-06-08T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-06-08T22:00:00Z • RR 7 DE XUÑO DE 2021 POLA QUE SE ABRE A CONVOCATORIA DE 10 AXUDAS PARA PARTICIPAR EN 2 CURSOS INTENSIVOS NO MARCO DO PROXECTO ERASMUS+ KA2 DIPCAT 2021-06-07T22:00:00Z 2021-06-07T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-06-07T22:00:00Z • RR 7 DE XUÑO DE 2021 POLA QUE SE ABRE A CONVOCATORIA DE 8 AXUDAS PARA PARTICIPAR NUN CURSO INTENSIVO NO MARCO DO PROXECTO ERASMUS+ KA2 UNIFORS 2021-06-07T22:00:00Z 2021-06-07T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-06-07T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 4 DE XUÑO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER FORMATIVO NO CURSO ACADÉMICO 2020/2021 2021-06-03T22:00:00Z 2021-06-03T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-06-03T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 4 DE XUÑO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DO ALUMNADO CON PREMIO CONCEDIDO, DENEGADO E LISTAXE DE AGARDA NOS PREMIOS “INNOVACIÓN SOSTIBLE DA CÁTEDRA TELEFÓNICA-UVIGO”, NO CURSO ACADÉMICO 2020/2021 2021-06-03T22:00:00Z 2021-06-03T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-06-03T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DE 4 DE XULLO DE 2021, POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS DE PROXECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN APRENDIZAXE-SERVIZO 2021-06-03T22:00:00Z 2021-06-03T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-06-03T22:00:00Z Convocatoria de admisión e matrícula nas ensinanzas de grao para o curso 2021/2022 2021-06-02T22:00:00Z 2021-06-02T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-06-02T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 2 DE XUÑO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A OBRA GAÑADORA DA PRIMEIRA EDICIÓN DO PREMIO “MÚLTIPLES OLLADAS AO REDOR DAS LETRAS GALEGAS: XELA ARIAS 2021” 2021-06-01T22:00:00Z 2021-06-01T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-06-01T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 1 DE XUÑO DO 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DO ALUMNADO CON BOLSA CONCEDIDAS E DENEGADAS DAS BOLSAS COMEDOR PARA O CURSO 2020/2021 2021-05-31T22:00:00Z 2021-05-31T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-05-31T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 31 DE MAIO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DEFINITIVA DE AXUDAS CONCEDIDAS NA CONVOCATORIA DE AXUDAS A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DO CAMPUS DE OURENSE (INOU 2021). 2021-05-30T22:00:00Z 2021-05-30T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-05-30T22:00:00Z CONVOCATORIA DE MATRÍCULA EN ESTUDOS DE POSGRAO. CURSO 2021/2022 2021-05-27T22:00:00Z 2021-05-27T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-05-27T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 27 DE MAIO DE 2021 POLA QUE SE PROCEDE A AMPLIACIÓN DO PRAZO DE SOLICITUDES DAS AXUDAS PARA A DIFUSIÓN DOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DO ALUMNADO DE DOUTORAMENTO EN PROTECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL, 2020/2021 2021-05-26T22:00:00Z 2021-05-26T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-05-26T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 26 DE MAIO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCA UN PROCESO SELECTIVO PARA A AMPLIACIÓN DA LISTA DE AGARDA DE TÉCNICO ESPECIALISTA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA A COBERTURA DE POSTOS DE TRABALLO CON CARÁCTER TEMPORAL 2021-05-25T22:00:00Z 2021-05-25T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-05-25T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 26 DE MAIO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCA UN PROCESO SELECTIVO PARA A AMPLIACIÓN DA LISTA DE AGARDA DE TÉCNICO ESPECIALISTA DE ANIMALARIO PARA A COBERTURA DE POSTOS DE TRABALLO CON CARÁCTER TEMPORAL 2021-05-25T22:00:00Z 2021-05-25T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-05-25T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 26 DE MAIO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCA UN PROCESO SELECTIVO PARA A AMPLIACIÓN DA LISTA DE AGARDA DE TÉCNICO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECAS PARA A COBERTURA DE POSTOS DE TRABALLO CON CARÁCTER TEMPORAL 2021-05-25T22:00:00Z 2021-05-25T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-05-25T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 24 DE MAIO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A OFERTA DE CURSOS DE EXTENSIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O ANO 2021 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2021-05-24T22:00:00Z 2021-05-24T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-05-24T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 24 DE MAIO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A OFERTA DE CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA PARA 2021 NO CAMPUS DE OURENSE 2021-05-23T22:00:00Z 2021-05-23T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-05-23T22:00:00Z RESOLUCIÓN DO 21 DE MAIO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCA UN PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN XESTOR DO COÑECEMENTO PARA O CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOXÍAS, ENERXÍA E PROCESOS INDUSTRIAIS (CINTECX) 2021-05-20T22:00:00Z 2021-05-20T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-05-20T22:00:00Z RESOLUCIÓN DO 20 DE MAIO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCA UN PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DUN TÉCNICO/A DE APOIO Á I+D+i NO CACTI 2021-05-19T22:00:00Z 2021-05-19T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-05-19T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 19 DE MAIO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES CONCEDIDAS PARA ORGANIZAR CURSOS DE EXTENSIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O ANO 2021 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2021-05-18T22:00:00Z 2021-05-18T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-05-18T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 14 DE MAIO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE CURSOS CONCEDIDOS NA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA ORGANIZAR CURSOS DE EXTENSION UNIVERSITARIA, NO CAMPUS DE OURENSE 2021-05-13T22:00:00Z 2021-05-13T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-05-13T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 13 DE MAIO DE 2021 POLA QUE SE APROBA A PUBLICACIÓN DA RELACIÓN PROVISORIA DE AXUDAS CONCEDIDAS NA CONVOCATORIA DE AXUDAS A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DO CAMPUS DE OURENSE (INOU 2021). 2021-05-12T22:00:00Z 2021-05-12T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-05-12T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 10 DE MAIO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES CONCEDIDAS PARA ORGANIZAR CURSOS DE EXTENSIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O ANO 2021 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2021-05-09T22:00:00Z 2021-05-09T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-05-09T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 5 DE MAIO DE 2021, POLA QUE SE CONVOCA A PRIMEIRA EDICIÓN DO “CONCURSO DE ELABORACIÓN DUN CARTEL PARA A MELLORA DA IMAXE DO CAMPUS CREA” 2021-05-05T22:00:00Z 2021-05-05T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-05-05T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 5 DE MAIO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE PARA ORGANIZAR CURSOS DE EXTENSIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO ANO 2021 NO CAMPUS DE PONTEVEDRA 2021-05-05T22:00:00Z 2021-05-05T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-05-05T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 6 DE MAIO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISORIA DE CURSOS CONCEDIDOS NA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA ORGANIZAR CURSOS DE EXTENSION UNIVERSITARIA, NO CAMPUS DE OURENSE. 2021-05-05T22:00:00Z 2021-05-05T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-05-05T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 5 DE MAIO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE NA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA ORGANIZAR CURSOS DE EXTENSION UNIVERSITARIA, NO CAMPUS DE OURENSE. 2021-05-04T22:00:00Z 2021-05-04T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-05-04T22:00:00Z RR CONCESIÓN DEFINITIVA CONVOCATORIA DE MONOGRAFÍAS E MANUAIS 2021-05-03T22:00:00Z 2021-05-03T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-05-03T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 3 DE MAIO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS PARA A DIFUSIÓN DOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DO ALUMNADO DE DOUTORAMENTO EN PROTECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL, NO CURSO ACADÉMICO 2020/2021 2021-05-02T22:00:00Z 2021-05-02T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-05-02T22:00:00Z AXUDAS PROPIAS Á INVESTIGACIÓN UVIGO 2021 2021-05-02T22:00:00Z 2021-05-02T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-05-02T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 3 DE MAIO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PROPIAS PARA A MOBILIDADE DE PERSOAL INVESTIGADOR DA UNIVERSIDADE DE VIGO, 2021. 2021-05-02T22:00:00Z 2021-05-02T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-05-02T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 30 DE ABRIL DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE BOLSAS ERASMUS+ PRÁCTICAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO 2021-22 2021-04-29T22:00:00Z 2021-04-29T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-04-29T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 29 DE ABRIL DO 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DE CONCEDIDAS E DENEGADAS DAS AXUDAS COVID-19 PARA O ALUMNADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO AFECTADO POLA DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALARMA 2021-04-28T22:00:00Z 2021-04-28T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-04-28T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 27 DE ABRIL POLA QUE SE CONVOCA O PROGRAMA “BECAS SANTANDER TECNOLOGÍA | CONECTA” 2021-04-26T22:00:00Z 2021-04-26T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-04-26T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 27 DE ABRIL DE 2021 POLA QUE SE APROBA A PUBLICACIÓN DA LISTAXE DEFINITIVA DE PROXECTOS ADMITIDOS E EXCLUÍDOS A TRÁMITE NA CONVOCATORIA DE AXUDAS A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DO CAMPUS DE OURENSE (INOU 2021). 2021-04-26T22:00:00Z 2021-04-26T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-04-26T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 27 DE ABRIL DO 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DAS BOLSAS CONCEDIDAS E DENEGADAS PARA O ALUMNADO QUE INICIA ESTUDOS DE MASTER NO CURSO 2020/2021 2021-04-26T22:00:00Z 2021-04-26T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-04-26T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 27 DE ABRIL DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE PROVISORIA DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE NA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA ORGANIZAR CURSOS DE EXTENSION UNIVERSITARIA, NO CAMPUS DE OURENSE 2021-04-26T22:00:00Z 2021-04-26T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-04-26T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 23 DE ABRIL DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS DE MOBILIDADE PARA O ALUMNADO DOS MESTRADOS UNIVERSITARIOS NO CURSO ACADÉMICO 2020/2021 2021-04-22T22:00:00Z 2021-04-22T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-04-22T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 15 DE ABRIL DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISORIA DE PROXECTOS ADMITIDOS E EXCLUÍDOS A TRÁMITE NA CONVOCATORIA DE AXUDAS A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DO CAMPUS DE OURENSE (INOU 2021) 2021-04-15T22:00:00Z 2021-04-15T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-04-15T22:00:00Z R.R. DE 15/4/2021 POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES PROVISIONAIS DE UNIDADES DOCENTES SELECCIONADAS PARA PARTICIPAR NA CONVOCATORIA DE NOVAS PRAZAS DE PROFESORADO AXUDANTES DOUTOR PARA O CURSO 2021/22 E AS SOLICITUDES DE UNIÓNS DE UNIDADES DOCENTES 2021-04-15T22:00:00Z 2021-04-15T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-04-15T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 12 DE ABRIL DE 2021, POLA QUE SE CONVOCA A PRIMEIRA EDICIÓN DO PREMIO “MÚLTIPLES OLLADAS AO REDOR DAS LETRAS GALEGAS: XELA ARIAS 2021” 2021-04-11T22:00:00Z 2021-04-11T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-04-11T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 7 DE ABRIL DE 2021 POLA QUE SE CONVOCA A PRIMEIRA EDICIÓN DO DISTINTIVO DE IGUALDADE DESTINADO AS ESCOLAS, FACULTADES E CENTROS DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-04-06T22:00:00Z 2021-04-06T22:00:00Z <div> Máis información. </div> 2021-04-06T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 23 DE MARZO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DO ALUMNADO CON BOLSA CONCEDIDA, DENEGADA E LISTAXE DE AGARDA NAS BOLSAS DE FORMACIÓN NA VICERREITORIA DO CAMPUS DE PONTEVEDRA NO CURSO 2020/2021 2021-03-22T23:00:00Z 2021-03-22T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-03-22T23:00:00Z RR DE 22 DE MARZO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE PROXECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN APRENDIZAXE-SERVIZO 2021-03-21T23:00:00Z 2021-03-21T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-03-21T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 19 DE MARZO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE NOVAS PRAZAS DE PROFESORADO AXUDANTE DOUTOR PARA O CURSO 2021/22. RESOLUCIÓN 2021-03-21T23:00:00Z 2021-03-21T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-03-21T23:00:00Z RR 18 DE MARZO DE CONCESIÓN AXUDAS DOCENTES CON PERSPECTIVA DE XÉNERO 2021-03-21T23:00:00Z 2021-03-21T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-03-21T23:00:00Z RR 18 DE MARZO DE CONCESIÓN AXUDAS ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN DE VALORES IGUALITARIOS. 2021-03-21T23:00:00Z 2021-03-21T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-03-21T23:00:00Z RR RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS/EXCLUÍDAS NA CONVOCATORIA DE PUBLICACIÓN DE MONOGRAFÍAS E MANUAIS 2021-03-15T23:00:00Z 2021-03-15T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-03-15T23:00:00Z R.R. DO 12 DE MARZO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DE PREMIOS CONCEDIDOS NA III EDICIÓN DOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA E DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DO CAMPUS DA AUGA DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-03-11T23:00:00Z 2021-03-11T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-03-11T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 9 DE MARZO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN “PREMIOS Á EXCELENCIA ACADÉMICA” PARA ALUMNADO QUE INICIA ESTUDOS DE DOUTORAMENTO NA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO ACADÉMICO 2020/2021 2021-03-08T23:00:00Z 2021-03-08T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-03-08T23:00:00Z R.R. DO 4 DE MARZO DE 2021 RELATIVA Á COMISIÓN DE VALORACIÓN DA III EDICIÓN DOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA E DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DO CAMPUS DA AUGA DA UNIVERSIDADE DE VIGO. 2021-03-03T23:00:00Z 2021-03-03T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-03-03T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DO 4 DE MARZO DE 2021, POLA QUE SE CONVOCAN OS PREMIOS DE ENSAIO E BANDA DESEÑADA 2021 DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-03-03T23:00:00Z 2021-03-03T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-03-03T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 3 DE MARZO DE 2021 POLA QUE SE PROCEDE A AMPLIACIÓN DO PRAZO DE SOLICITUDES DOS PREMIOS “INNOVACIÓN SOSTIBLE DA CÁTEDRA TELEFÓNICA-UVIGO” 2021-03-02T23:00:00Z 2021-03-02T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-03-02T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 1 DE MARZO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS AO ESTUDO PROPIAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO 2020/2021 2021-02-28T23:00:00Z 2021-02-28T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-02-28T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 1 DE MARZO DO 2021 POLA QUE SE CONVOCAN “BOLSAS COMEDOR” NO CURSO ACADÉMICO 2020/2021 2021-02-28T23:00:00Z 2021-02-28T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-02-28T23:00:00Z PRORROGA DOS INCENTIVOS DOS CENTROS QUE IMPLANTARON OS PLANS DE INTERNACIONALIZACIÓN NA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-02-28T23:00:00Z 2021-02-28T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-02-28T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DO 26 DE FEBREIRO DE 2021, POLA QUE SE CONVOCAN OS PREMIOS DE POESÍA, RELATO CURTO E TRADUCIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-02-25T23:00:00Z 2021-02-25T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-02-25T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 23 DE FEBREIRO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS CAROLINA PARA CURSAR ESTUDOS DE MÁSTER NO CURSO ACADÉMICO 2021/2022 2021-02-22T23:00:00Z 2021-02-22T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-02-22T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 23 DE FEBREIRO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DO CAMPUS DE OURENSE (INOU2021) 2021-02-22T23:00:00Z 2021-02-22T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-02-22T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 18 DE FEBREIRO DE 2021 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITIVA DO ALUMNADO CON BOLSA CONCEDIDA E LISTAXE DE AGARDA NAS BOLSAS DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL (GREEN CAMPUS) 2021-02-17T23:00:00Z 2021-02-17T23:00:00Z <div> Maís información </div> 2021-02-17T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 18 DE FEBREIRO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN OS PREMIOS “INNOVACIÓN SOSTIBLE DA CÁTEDRA TELEFÓNICA-UVIGO” 2021-02-17T23:00:00Z 2021-02-17T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-02-17T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 12 DE FEBREIRO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS PARA A REALIZACIÓN DE CURSOS NO CENTRO DE LINGUAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-02-11T23:00:00Z 2021-02-11T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-02-11T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 12 DE FEBREIRO DE 2021 POLA QUE SE PROCEDE Á CONVOCATORIA DO ANO 2021 DE AXUDAS PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE CONTRIBÚAN Á SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE XÉNERO E Á TRANSMISIÓN DE VALORES IGUALITARIOS NA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-02-11T23:00:00Z 2021-02-11T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-02-11T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 11 DE FEBREIRO DE 2021 DE CORRECCIÓN DE ERROS DA RESOLUCIÓN REITORAL DO 10 DE FEBREIRO POLA QUE SE PROCEDE Á CONVOCATORIA DO ANO 2021 DE AXUDAS PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES QUE PROMOVAN A PERSPECTIVA DE XÉNERO NA UNIV 2021-02-10T23:00:00Z 2021-02-10T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-02-10T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 10 DE FEBREIRO DE 2021 POLA QUE SE PROCEDE Á CONVOCATORIA DO ANO 2021 DE AXUDAS PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES QUE PROMOVAN A PERSPECTIVA DE XÉNERO NA UNIVERSIDADE DE VIGO 2021-02-09T23:00:00Z 2021-02-09T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-02-09T23:00:00Z R.R. DESISTIMENTO DA CONVOCATORIA DE 5 AXUDAS PARA PARTICIPAR NUN CURSO INTENSIVO DO PROXECTO KA2 UNIFORS 2020 2021-02-07T23:00:00Z 2021-02-07T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-02-07T23:00:00Z R.R. DESISTIMENTO DA CONVOCATORIA DE 8 AXUDAS PARA PARTICIPAR NUN CURSO INTENSIVO DO PROXECTO KA2 UNIFORS 2020 2021-02-07T23:00:00Z 2021-02-07T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-02-07T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 5 DE FEBREIRO DE 2021 POLA QUE SE CONVOCAN BOLSAS PARA ALUMNADO QUE INICIA ESTUDOS DE MÁSTER DE OFICIAL NO CURSO 2020/2021 2021-02-04T23:00:00Z 2021-02-04T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-02-04T23:00:00Z Resolución Reitoral, do 3 de febreiro de 2021, para a modificación puntual da Resolución do 27 de xaneiro de adecuación da actividade docente na Universidade de Vigo ás novas restricións adoptadas pola Xunta de Galicia 2021-02-03T23:00:00Z 2021-02-03T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-02-03T23:00:00Z Resolución reitoral do 3 de febreiro de 2021 pola que se publica a listaxe definitiva de axudas concedidas, denegadas e listaxe de agarda dos Premios INCUVI AVAZA do curso 2020/2021 2021-02-02T23:00:00Z 2021-02-02T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-02-02T23:00:00Z Resolución reitoral do 3 de febreiro de 2021 pola que se publica a listaxe definitiva de axudas concedidas e listaxe de agarda dos Premios INCUVI EMPRENDE do curso 2020/2021 2021-02-02T23:00:00Z 2021-02-02T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-02-02T23:00:00Z Resolución reitoral de 2 de febreiro de 2021 pola que se convoca 1 bolsa de formación na Vicerreitoría do campus de Pontevedra da Universidade de Vigo para o curso 2020/2021 2021-02-01T23:00:00Z 2021-02-01T23:00:00Z <div> Maís información </div> 2021-02-01T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL, DO 27 DE XANEIRO DE 2021, PARA A ADECUACIÓN DA ACTIVIDADE DOCENTE NA UNIVERSIDADE DE VIGO ÁS NOVAS RESTRICIÓNS ADOPTADAS POLA XUNTA DE GALICIA O 26 DE XANEIRO DO 2021 POR RAZÓN DA PANDEMIA CAUSADA POLA COVID- 19 2021-01-27T23:00:00Z 2021-01-27T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-27T23:00:00Z Resolución reitoral do 27 de xaneiro de 2021 de corrección de erros da Resolución reitoral de 21 de decembro de 2020 na que se publica a listaxe definitiva de persoas con premio concedido nos Premios CÁTEDRA MN ao desenvolvemento de Proxectos Tecnolóxicos 2021-01-26T23:00:00Z 2021-01-26T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-26T23:00:00Z Resolución Reitoral, do 27 de xaneiro de 2021, para a adecuación da actividade docente na Universidade de Vigo ás novas restricións adoptadas pola Xunta de Galicia na mesma data por razón da pandemia causada pola COVID-19 Resolución Reitoral, do 27 de xan 2021-01-26T23:00:00Z 2021-01-26T23:00:00Z <div> Más información </div> 2021-01-26T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL do 25 de xaneiro de 2021 pola que se establece unha convocatoria extraordinaria para a presentación de solicitudes de avaliación docente 2021-01-24T23:00:00Z 2021-01-24T23:00:00Z <div> Maís información </div> 2021-01-24T23:00:00Z Resolución Reitoral de 21 de xaneiro de 2021 pola que se convocan axudas covid-19 para alumnado da Universidade de Vigo afectado pola declaración do estado de alarma 2021-01-20T23:00:00Z 2021-01-20T23:00:00Z <div> Maís información </div> 2021-01-20T23:00:00Z Aprobación concesión axudas anticipo financiamento grupos 2021-01-19T23:00:00Z 2021-01-19T23:00:00Z <div> Maís información </div> 2021-01-19T23:00:00Z RR 12 xaneiro-Convocatoria curso intensivo-Erasmus+ Unifors 2021-01-11T23:00:00Z 2021-01-11T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-11T23:00:00Z RR 12 xaneiro-Listaxe definitiva de adxudicación-curso intensivo-Erasmus+ Unifors 2021-01-11T23:00:00Z 2021-01-11T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-11T23:00:00Z INSTRUCIÓN 1/2021 DA VICERREITORIA DE INVESTIGACIÓN, DE 12 DE XANEIRO, REFERENTE AO REGULAMENTO DO PERSOAL INVESTIGADOR VISITANTE PARA OS VISITANTES PREDOUTORAIS XA MATRICULADOS NUN PROGRAMA DE DOUTORAMENTO INTERUNIVERSITARIO NO QUE PARTICIPA A UNIVERSIDA 2021-01-11T23:00:00Z 2021-01-11T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-11T23:00:00Z Resolución reitoral do 11 de xaneiro de 2021 pola que se publica a listaxe definitiva do alumnado con bolsa concedida, denegada e listaxe de agarda nas bolsas de formación vacantes en Sistemas informáticos, 2020/2021 2021-01-10T23:00:00Z 2021-01-10T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-10T23:00:00Z Resolución reitoral do 11 de xaneiro de 2021 pola que se publica a listaxe definitiva do alumnado con bolsa concedida, denegada e listaxe de agarda nas bolsas de formación vacantes en Centros universitarios, 2020/2021 2021-01-10T23:00:00Z 2021-01-10T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-10T23:00:00Z Resolución reitoral do 11 de xaneiro de 2021 pola que se publica a listaxe definitiva do alumnado con bolsa concedida, denegada e listaxe de agarda nas bolsas de formación vacantes en Unidades e Áreas, 2020/2021 2021-01-10T23:00:00Z 2021-01-10T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2021-01-10T23:00:00Z Resolución reitoral do 30 de decembro de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva do alumnado con proxectos preseleccionados nos Premios INCUVI-EMPRENDE - 9ª edición 2020-12-29T23:00:00Z 2020-12-29T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-29T23:00:00Z CALENDARIO LABORAL PARA O ANO 2021 2020-12-27T23:00:00Z 2020-12-27T23:00:00Z <div> Maís información </div> 2020-12-27T23:00:00Z RR 23 decembro-Listaxe provisoria de adxudicación-Curso intensivo proxecto KA2 Unifors 2020-12-22T23:00:00Z 2020-12-22T23:00:00Z <div> Maís información </div> 2020-12-22T23:00:00Z RR 22 decembro - Listaxe definitiva solicitudes admitidas e excluídas curso intensivo-Erasmus+ Unifors 2020-12-21T23:00:00Z 2020-12-21T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-21T23:00:00Z Resolución reitoral do 21 de decembro de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva de persoas con premio concedido nos Premios CÁTEDRA MN ao desenvolvemento de Proxectos Tecnolóxicos, curso 2020/2021 2020-12-20T23:00:00Z 2020-12-20T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-20T23:00:00Z Resolución reitoral do 16 de decembro de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva do alumnado con bolsa concedida e denegada no Programa de bolsas prácticas “Fundación ONCE-CRUE” para o alumnado universitario con discapacidade, curso 2020/2021 2020-12-15T23:00:00Z 2020-12-15T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-15T23:00:00Z INSTRUCIÓN DA XERENCIA 4/2020, DO 15 DE DECEMBRO DE 2020, SOBRE O CALENDARIO LABORAL, VACACIÓNS E DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN PARA O ANO 2021 DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2020-12-15T23:00:00Z 2020-12-15T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-15T23:00:00Z Resolución Reitoral de 14 de decembro do 2020 de corrección de erros da Resolución Reitoral de 2 de decembro do 2020 de concesión directa de 6 bolsas a estudantes da Universidade de Vigo en virtude do convenio asinado coa FUNDACIÓN MUJERES POR AFRICA 2020-12-14T23:00:00Z 2020-12-14T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-14T23:00:00Z Resolución reitoral do 14 de decembro de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva do alumnado con premio concedido, denegado e listaxe de agarda nos Premios á excelencia académica para alumnado que inicia estudos de Grao na Universidade de Vigo, cur 2020-12-13T23:00:00Z 2020-12-13T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-13T23:00:00Z Resolución reitoral do 11 de decembro de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva dos premios GIRLGEEKCOVID da Cátedra de Feminismos 4.0 DEPO-Uvigo no curso académico 2020/2021 2020-12-10T23:00:00Z 2020-12-10T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-10T23:00:00Z Resolución reitoral do 11 de decembro de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva das Bolsas Santander Progreso Covid-19 2020/2021: concedidas, denegadas e listaxe de agarda 2020-12-10T23:00:00Z 2020-12-10T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-10T23:00:00Z Resolución Reitoral de 9 de decembro de 2020 pola que se convoca Bolsa de formación en educación ambiental (Green Campus) dirixida ao alumnado da Universidade de Vigo para o curso 2020/2021 2020-12-08T23:00:00Z 2020-12-08T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-08T23:00:00Z Resolución reitoral do 9 de decembro de 2020 pola que se publica a listaxe definitiva dos premios á Excelencia Académica para o alumnado que inicia estudos de Máster na Universidade de Vigo no curso académico 2020/2021: premios concedidos, denegados e lis 2020-12-08T23:00:00Z 2020-12-08T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-08T23:00:00Z Convocatoria de avaliación da actividade docente 2020 2020-12-06T23:00:00Z 2020-12-06T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-12-06T23:00:00Z Resolución Reitoral do 27 de novembro de 2020 pola que se resolve a convocatoria correspondente ás Axudas do Fondo Social 2019 2020-11-26T23:00:00Z 2020-11-26T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-26T23:00:00Z REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO DO CONSELLO DE GOBERNO 2020-11-22T23:00:00Z 2020-11-22T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-22T23:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DO 17 DE NOVEMBRO DE 2020 POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS DO FONDO SOCIAL 2020 2020-11-16T23:00:00Z 2020-11-16T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-11-16T23:00:00Z Resolución Reitoral do 19 de outubro de 2020 pola que se publican as bases da Convocatoria de axudas propias para o desenvolvemento e consolidación de EBTs da Universidade de Vigo nos campus de Vigo, Ourense e Pontevedra para o ano 2020 2020-10-18T22:00:00Z 2020-10-18T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-18T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 15 DE OUTUBRO DE 2020 POLA QUE SE ABRE A CONVOCATORIA DE 6 AXUDAS PARA PARTICIPAR NUN CURSO INTENSIVO QUE TERÁ LUGAR DO 25 DE XANEIRO AO 5 DE FEBREIRO DE 2021 NO MARCO DO PROXECTO ERASMUS+ KA2 SYSTÈMES JURIDIQUES ET L’ÉVOLUTION D’UN 2020-10-15T22:00:00Z 2020-10-15T22:00:00Z <div> Maís información </div> 2020-10-15T22:00:00Z Resolución Reitoral do 16 de outubro de 2020, pola que se publica a relación definitiva de solicitudes concedidas de “CONTRATOS PROGRAMA CON GRUPOS DE INVESTIGACIÓN” (Convocatoria de Axudas á Investigación 2020). RESOLUCIÓN ÚNICA. 2020-10-15T22:00:00Z 2020-10-15T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-10-15T22:00:00Z RESOLUCIÓN REITORAL DE 15 DE OUTUBRO DE 2020 POLA QUE SE MODIFICA A RESOLUCIÓN REITORAL DE 12 DE XUÑO POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE MATRÍCULA PARA ESTUDOS OFICIAIS DE POSGRAO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO ACADÉMICO 2020/2021 2020-10-15T22:00:00Z 2020-10-15T22:00:00Z <div> Maís información </div> 2020-10-15T22:00:00Z REGULAMENTO DE MOBILIDADE INTERNACIONAL DA UNIVERSIDADE DE VIGO 2020-09-16T22:00:00Z 2020-09-16T22:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-09-16T22:00:00Z RR RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS/EXCLUÍDAS NA CONVOCATORIA DE PUBLICACIÓN DE MONOGRAFÍAS E MANUAIS 2020-03-15T23:00:00Z 2020-03-15T23:00:00Z <div> Máis información </div> 2020-03-15T23:00:00Z